Odborný článek

Skřítek Podzimáček

Anotace

Zajímavá výtvarná činnost pro děti předškolního věku. Hlavním tématem se stala pohádková postava Král podzimu a jeho čepice „podzimačka“. Děti se prostřednictvím výtvarných činností seznamují s ročním obdobím podzim a s koloběhem roku. Při výtvarné činnosti pracují s přírodními materiály. Ukázka obsahuje návrh činností v rozmezí jednoho dne od ranních her až do odpoledne.

Úvod

Příspěvek jsem vymýšlela ke slavnosti Posvícení, která v mateřské škole probíhala. Děti měly mít sjednocující prvek – čepice. A jako zajímavost pro větší motivaci dětí jsem přidala Krále podzimu.

Cíl

 • rozvoj poznávacích procesů (vnímání, pozorování, představivost, fantazie, paměť, myšlení)
 • rozvoj výtvarné představivosti, fantazie a „myšlení v materiálu“
 • rozvoj senzibility k okolí
 • rozvoj schopnosti výtvarně estetického hodnocení
 • rozvoj tvořivých schopností
 • vytváření pracovních návyků, organizace činnosti, schopnosti kooperace při řešení úkolů v týmu
 • umět se sám rozhodnout, vybrat si, samostatně pracovat

Didaktická analýza úkolu

Král podzimu

Ranní hry: zdobení Krále podzimu

 • rozhovor – děti popisují, jak si představují Krále podzimu (kde žije, co dělá, jak vypadá)
 • vyčarujeme Krále podzimu (kouzlo a výroba postavy Krále podzimu): hlavu tvoří papírová taška, obličej je naznačen listy, základ těla je vyroben z tyče, která je posazená v polykarpově stavebnici, vlastní tělo je z větví připevněných na nosnou tyč a kabátu
 • děti připevňují listy (izolepa, špendlík), zdobí kabát

Ranní povídání

 • podzim – charakteristika ročního období, počasí, zvyky, slavnosti (posvícení, jarmarky, vinobraní, pouť), barvy, příroda, sběr přírodnin
 • posvícení – „posvícení“ znamená totéž co „posvěcení“, bylo spojeno s posvěcením kostela; v průběhu let se tyto zvyky ustálily, někde dokonce splývají pojmy pouť a posvícení; obvyklými atributy posvícení jsou posvícenské koláče, místní speciality, taneční zábavy a průvody s maskami, v některých regionech při této slavnosti figurují i zvířata (beran, houser, kačer nebo kohout)
 • Král podzimu – co značí, jak asi vypadá, jak jsme si ho v ranních hrách nazdobili, pochvaly

Tělovýchovná chvilka

 • převléknutí do cvičebního oděvu
 • děti představují vítr, dle pokynů běhají okolo tělocvičny (rychle, pomalu), běh do rytmu bubínku
 • děti představují strom ve větru - stoj rozkročný, vzpaženo, úklony na obě strany
 • cvičení s listem, koordinace pohybů, chůze s listem na hlavě - relaxace s hudbou
 • leh, ruce podél těla, list je položený na hrudi – hluboký nádech a výdech, děti pozorují, jak se list umístěný na hrudi s nádechem zvedá a s výdech klesá
 • ukončeno relaxací, sebráním listu, poté převlékání zpět do šatů

Motivační kruh k výtvarné činnosti (příprava a výroba čepice podzimačky)

Výtvarné činnosti předchází motivační kruh, děti sedí na polštářích. Povídáme si o posvícení, co to je za zvyk a jaké má tradice.

Motivace k výrobě čepice podzimačky

 • seznámíme se s pravidly práce s materiálem
 • vysvětlíme si pojmy rub a líc, ukážeme si to na látce, oblečení a listu
 • vysvětlíme si pojem koláž
 • každé z dětí dostane čtvrtku (výseč), na kterou nalepí listy dle své fantazie
 • s dotvořením klobouku pomůže vyučující
 • módní přehlídka klobouků

Další možné činnosti na odpoledne

Házení listí z balkonu

 • část dětí bude stát pod balkonem, druhá část bude házet listí z balkonu
 • listí házíme nejdříve postupně po jednom listu, pak házíme 3 - 5 listů najednou, nakonec vyhodíme velké množství listů
 • pozorujeme, co se stane, když listy padají, jak se mísí barvy a tvary

Reflexe

Za sebe hodnotím akci jako velmi povedenou. Děti činnost zaujala, k mému překvapení si všechny s nadšením a precizně vytvořily svou čepici podzimačku. Do zapojení zdobení Krále podzimu jsem děti nemusela pobízet, jelikož se samy chtěly zapojit a činnost je velice zajímala. Během činnosti nenastal žádný problém a zadané cíle byly naplněny. Činnost byla pro děti přínosná v tom, že si samy mohly zvolit, jestli chtějí Krále podzimu zdobit, nebo nechtějí. Také si mohly samy vybrat listy, které na čepici chtěly mít. Cvičení se dětem velmi líbilo a hned po skončení se ptaly, jestli si ho zítra zopakují. Do všech rozhovorů se děti zapojovaly velmi aktivně a snažily se mluvit ve větách. Ukázalo se, že děti se do činnosti výroby čepice ponořily a líbila se jim. Každé z nich si na své čepici dalo opravdu záležet. Ukázalo se, že pokud děti činnost baví, umí být velmi precizní, pečlivé a na vlastním výkonu jim skutečně záleží. Nadšení u nich vyvolalo, když jsem jim po zhodnocení činnosti nabídla možnost jít se na sebe v čepici podívat do zrcadla. Myslím si také, že by se na tuto činnost a téma dal vytvořet hezký projekt, jak v mateřské škole, tak i na 1. stupni ZŠ.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Bc. Kristýna Kosová

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Předškolní vzdělávání
 • Kompetence k řešení problémů
 • rozlišuje řešení, která jsou funkční (vedoucí k cíli), a řešení, která funkční nejsou; dokáže mezi nimi volit
 • Předškolní vzdělávání
 • Sociální a personální kompetence
 • samostatně rozhoduje o svých činnostech; umí si vytvořit svůj názor a vyjádřit jej

Organizace řízení učební činnosti:

Frontální, Skupinová

Organizace prostorová:

Školní třída

Nutné pomůcky:

Papírová taška, polykarpova stavebnice, tmavá látka, větve, listy ze stromů, lepidlo Herkules, špendlíky čtvrtky