Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Lisabonský proces – Vzdělávání a odborná příprava v Evropě do roku 2010
Odborný článek

Lisabonský proces – Vzdělávání a odborná příprava v Evropě do roku 2010

1. 9. 2004 Základní vzdělávání
Autor
Lucie Hučínová
Spoluautor
Ing. Zdeněk Svoboda CSc.,

Anotace

Článek informuje o strategických záměrech a cílech vytyčených pro vzdělávání v rámci Lisabonského procesu.

V březnu 2000 vytyčila v Lisabonu Rada Evropy hlavní strategický cíl pro evropské společenství pro období 2000-2010: Evropa by se měla "stát nejkonkurenceschopnější a nejdynamičtější ekonomikou na světě, která čerpá ze znalostí a dovedností a je schopna nepřetržitého hospodářského růstu při současném dosažení většího množství lepších pracovních příležitostí a větší sociální soudržnosti". Tento cíl inicioval přípravu a schválení Pracovního programu formulujícího cíle systémů vzdělávání a odborné přípravy, na kterém se shodli ministři členských států Evropské unie zodpovědní za vzdělávání a odbornou přípravu. Evropská komise v této souvislosti vytyčila 3 strategické záměry a 13 cílů:

Strategický záměr č. 1
Zlepšování kvality a efektivity systémů vzdělávání a odborné přípravy v Evropské unii
Cíl 1.1: Zlepšení vzdělávání učitelů
Cíl 1.2: Rozvíjení klíčových kompetencí ve společnosti založené na znalostech
Cíl 1.3: Zajištění přístupu k informačním a komunikačním technologiím pro všechny
Cíl 1.4: Zvýšení počtu studentů v přírodovědných a technických oborech
Cíl 1.5: Maximální využívání zdrojů

Strategický záměr č. 2
Zajištění přístupu ke vzdělávání a odborné přípravě pro všechny
Cíl 2.1: Vytvoření prostředí otevřeného pro učení
Cíl 2.2: Zvýšení atraktivity učení
Cíl 2.3: Podporování aktivního občanství, rovných příležitostí a sociální soudržnosti

Strategický záměr č. 3
Otevření systémů vzdělávání a odborné přípravy okolnímu světu
Cíl 3.1: Posílení vazeb mezi světem práce, výzkumem a celou ostatní společností
Cíl 3.2: Rozvíjení podnikatelského myšlení
Cíl 3.3: Zkvalitňování studia cizích jazyků
Cíl 3.4: Posílení mobility a výměn
Cíl 3.5: Rozvíjení evropské spolupráce

Pro práci na jednotlivých cílech byly vytvořeny v rámci Evropské komise pracovní skupiny, v nichž má Česká republika své zástupce. Při zakládání skupin bylo bráno na zřetel poskytování nezbytných expertních služeb Výboru pro vzdělávání a kulturu v zavádění otevřených postupů koordinace v prioritních oblastech. Specificky pak při formulaci klíčových problémových oblastí:

 • definice indikátorů a metrik
 • výběr a vzájemná výměna dobrých (úspěšných) praktik
 • nastartování procesu peer-review
 • formulace doporučení k zahrnutí do průběžné zprávy v létě 2004

Bylo ustaveno celkem 9 pracovních skupin:

 • učitelé a mistři odborného výcviku /A/
 • klíčové kompetence /B/
 • informační a komunikační technologie /C/
 • matematika a přírodní vědy /D/
 • pro vhodné využití zdrojů /E/
 • mobilita a evropská spolupráce /F/
 • otevřený prostor vzdělávání a aktivní občanství /G/
 • pro zvýšení atraktivity učení /H/
 • pro zlepšení výuky cizích jazyků /L/

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Lucie Hučínová

Hodnocení od uživatelů

Petr Koubek
3. 5. 2012, 09:41
Závěry Evropské rady, nikoliv Rady Evropy. jedná se o vrcholný politický orgán ES/EU, v němž zasedají ministerští předsedové/presidenti zemí EU a přijímají zázazná rozhodnutí rámující politiky Evropské unie: http://www.euro…?lang=en  
barbora nekardová
18. 4. 2019, 20:34
Dobrý den,
týkal se Cíl 1.1: Zlepšení vzdělávání učitelů, také vysokoškolských učitelů?
Děkuji Vám.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.