Odborný článek

Cestujeme po Evropě

5. 1. 2010 Předškolní vzdělávání
Autor
Eva Rybárová

Anotace

Během projektu Cestujeme po Evropě se děti seznamují s Evropou a začlenením ČR v ní. U dětí se prohlubuje poznatek o národním uvědoměním, spolu s poznáním vzájemné potřebnosti ČR a závislosti na ostatních státech.

1. část „My jsme Češi“

Očekávané výstupy:

 • získání základního povědomí národní identity
 • rozlišování základních geometrických tvarů
 • rozvoj mluvního projevu
 • počátky práce s atlasy, samostatné získávání informací

Plánované činnosti:

 • hrajeme pexeso – vlajky, poznáváme vlajku ČR
 • píseň Děti, děti děláme kolečko
  • práce s hlasem (potichu – hlasitě)
  • pohybové ztvárnění
 • komunitní kruh
  • ve hmatovém pytlíku hledáme bez zrakové kontroly mezi různými geometrickými tvary hvězdičky z kartonu – na každé dítě by měla vyjít jedna
 • dětem ukážeme vlajku Evropské unie – ptáme se, zda ví, čí je to vlajka, co znamená která hvězdička; dětem ukážeme, že každý stát má svou hvězdičku na vlajce; není dobré pro nás být sám, není to dobré ani pro ostatní; diskuse, jak si můžeme pomáhat
  • ukážeme dětem obrázek Evropy – vybarvíme Českou republiku
 • práce s atlasem
  • hledáme Českou republiku (předem označená malou značkou), jaké máme hlavní město
  • jaké další státy známe
  • podle obrázků zjišťujeme, co se u nás pěstuje, jaká tu jsou zvířata, zda máme hory, moře…, jaké u nás bývá počasí
 • hra „Místo si vymění, kdo…“ – barva vlasů, očí, velikost, oblíbená barva, zvíře, hračka… Jako jsme každý jiný, je každá země jiná
 • posloucháme českou hymnu
  • malujeme krajinu – vodové či temperové barvy, čtvrtky, štětce
  • jaké známe české písničky – zpíváme a tančíme Kalamajka, Švec, Skákal pes, Kočka leze dírou, Prší, prší….
 • poslech národní pohádky – např. O neposlušných kůzlátkách, Budulínek…
  • kreslíme oblíbené pohádkové postavy (např. křídou na chodník)
  • přednes tradičních dětských říkadel – např. Paci, paci, Vařila myšička
  • tradiční české veršované hádanky
 • pobyt venku – české hry (kuličky, skákání panáka, Na slepou bábu, Honzo, vstávej, Zlatá brány, Zajíček, Na konopky, Zlatý řetěz…)
 • co v Čechách jíme – zkoušíme přijít na tradiční česká jídla, české ovoce a zeleninu, k obědu máme tradiční české jídlo (škubánky, nudle s mákem, žemlovku, buchty apod.)

Pomůcky

 • sáček s geometrickými tvary (čtverce, kruhy, obdélníky, trojúhelníky, hvězdy …)
 • pexeso s vlajkami, vlajka ČR a vlajka EU
 • dětské obrazové atlasy
 • křídy, čtvrtky, vodové či temperové barvy (…materiál dle zvolené techniky)

2. část "Na návštěvě na Slovensku"

Očekávané výstupy:

 • prohloubení vzájemné spolupráce
 • rozvoj hudební a pohybové paměti, intonace
 • rozvoj pohybových dovedností, zejména běhu

Plánované činnosti

 • práce s obrazovým atlasem
  • jaké jsou další země v Evropě, ukážeme si Slovensko, podle obrázků v atlasu o něm získáváme první informace; na konci dne vybarvíme na naší mapě Slovenskou republiku (to samé pak děláme i u dalších států)
 • hudebně pohybová hra „Vlak“
  • chůze v řadě
  • reakce na signál
  • vzájemná spolupráce
  • cestujeme vlakem na Slovensko
 • učíme se slovensky pozdravit a poděkovat, hádáme význam některých slov (trieda, dieťa, otecko, bábika, zpievat ….)
 • zpíváme píseň „Prší, prší“ ve slovenštině – stejná melodie, text se liší:

Prší, prší, len sa leje,
mačička sa z okna smeje,
nesmej sa ma mačička,
bo ti zmokne bundička.

Dětem vysvětlíme obsah písně, povídáme si, v čem je rozdíl.

 • poslech či zpěv písně „Tancuj, tancuj“ – rytmická cvičení, doprovod na tělo, Orffovy nástroje, taneční zpracování
 • pobyt venku – hrajeme si na „Baču a ovečky“, „Na medvěda“, „Na hlídače“ – osamělý stromek na louce představuje strom, jedno dítě si pod něj lehne do trávy a dělá, že spí; ostatní se přiblíží, zatřesou stromem a zakřičí: „Strejdo, na jablkách jsou zloději“. Hlídač vyskočí a začne děti honit. Koho chytí, stává se hlídačem.
 • hledáme rozdíly mezi námi a Slovenskem, co naopak máme hodně společné
 • čteme si slovenskou pohádku – „O troch prasiatkach“ (vzhledem k tomu, že děti pohádku znají česky, nebyl problém s porozuměním ve slovenském jazyce)
 • k obědu máme slovenské tradiční jídlo – např. halušky, kapustnicu …

Pomůcky

 • obrazový atlas
 • obrázky Slovenska – Tatry, Dunaj, Bratislava …
 • Orffovy nástroje

3. část „Cesta do Velké Británie“

Očekávané výstupy:

 • prohloubení vzájemné spolupráce
 • rozvoj matematických představ, početní představy do šesti
 • rozvoj vnímání a orientace v tělním schématu a pravolevé orientace
 • rozvoj jemné motoriky
 • zlepšení lokomočních dovedností – běh, chůze, krok přísunný, skok snožmo, v běhu, přes překážku

Plánované činnosti

 • zpíváme píseň „If you are happy“děti napodobují pohyby, postupně si osvojují soustavu stále se opakujících pohybů
 • povídáme si o jazyku, kterým jsme píseň zpívali
  • kdo ho poznal, kde se s ním mluví
  • děti mohou říct, jaká znají případně anglická slovíčka
  • učíme se anglickou říkanku s pomocí molitanové hrací kostky:

One dot, two dots                              Jedna tečka, dvě tečky, free dots, four            
tři tečky, čtyři,
five dots, six dots,        pět teček, šest teček,
but no more,                                     ale už ne víc.

 • grafomotorické cvičení „Hrací kostka“
 • pohybová hra „Molekuly“ – hodíme velkou molitanovou kostkou, vždy se za ruce chytí tolik dětí, jaké číslo padne na kostce
 • práce s atlasy a puzzlem Evropy
  • co víme o Velké Británii
  • seznámení s pojmem ostrov, poloostrov, hledáme na mapě další,
  • jak se můžeme do Británie dostat – pohybová chvilka (letadlo, loď, tunel, auto, vlak), pohybová hra „Letadla v mlze“
  • co je tam jinak – např. jezdíme vlevo, hrajeme si na „Auta“ (běh, reakce na signál, odbočování vpravo-vlevo)
 • povídáme si o dostizích
  • artikulační cvičení – klapání kopýtek (procvičení jazyka)
  • vyrábíme koníčky – šablona hlavy, vystřihnout, vybarvit, děrovačkou naznačit otvory na hřívu, provlékat kousky vlny – liščí smyčka
  • hrajeme si na koníčky (ideálně v přírodním terénu s využitím přirozených překážek)
   • běh v prostoru
   • cval, klus
   • běh ve dvojicích, trojicích
   • „parkur“ – běh, skok přes překážky (kláda, pařez, ve třídě např. lavička), skok přes vodní příkop (natažené lano, látka apod.) …
 • pobyt venku – hrajeme dětský kroket, golf, případně fotbal

Pomůcky

 • molitanová kostka
 • atlasy, puzzle, obrázky z Velké Británie
 • čtvrtky, nůžky, pastelky, silnější vlněná příze, děrovačka
 • lano, pruh látky, v případě realizace uvnitř lavička, švédská bedna apod.
 • souprava dětského kroketu či golfu

4. část „Cesta na Ukrajinu“

Očekávané výstupy:

 • rozvíjení čichu a chutě – rozlišování ovoce a zeleniny bez zrakové kontroly
 • rozvoj environmentálního vnímání, péče o rostliny
 • rozvoj pracovních dovedností – hrabání, okopávání, pletí, zalévání
 • rozvoj zrakového vnímání, rozlišování podobných tvarů, obrázků zrcadlově obrácených
 • rozvoj vzájemné spolupráce

Plánované činnosti

 • práce s obrazovými atlasy, fotografiemi přírody – povídáme si o Ukrajině
 • návštěva ukrajinského hosta (pokud je možnost a ve školce máme dítě ukrajinské národnosti, jehož rodiče by byli ochotni nám vypomoci)
  • co je stejné, co jiné, děti kladou otázky (jaká zvířata, jídlo, počasí…)
  • učíme se ukrajinské říkadlo spojené s jednoduchými pohyby

Skače žabka po dorižci                Skáže žábka po cestičce
vytjahaje dovhi nižky.                 Natahuje dlouhé nohy

Pobačyla komara                        Uviděla komára
i skazala: „Kva, kva, kva.             a pravila: „Kva, kva, kva.

 • reakce na signál – na slovo podobné českému tleskneme
 • skáčeme jako žabky
 • prohlížíme si ukrajinského písmo – azbuku, rozlišujeme stejné tvary, zrcadlově obrácené, napodobujeme tvar písmena prstem do písku; možno vyrobit dvojice znaků (pro zjednodušení může každá dvojice být na jiném barevném podkladu) a hrát s dětmi pexeso.
 • Ukrajina jako zemědělský stát
  • bez zrakové kontroly ochutnáme a rozlišujeme ovoce a zeleninu – brambory, rajčata, pórek, okurky
  • Pracujeme na zahrádce – plejeme záhonek, sklízíme ředkvičky a vyséváme další, zaléváme, sklízíme a sušíme bylinky apod. Pokud nemáme, můžeme s pomocí rodičů teprve malý záhon založit; ve školce si s dětmi pěstujeme hrášek, ředkvičky, cibulku, zkoušíme i brambor, dále bylinky (meduňka, máta, bazalka, pažitka, petrželka, tymián, majoránka apod.); děti opravdu vzaly záhonek za svůj a samy každý den myslí na to, že je třeba zalít, vyplít… není třeba nikoho přemlouvat.

Pomůcky

 • různé druhy ovoce a zeleniny, prkénko, nůž, šátek
 • obrázky s jednoduchými písmeny latinky a azbuky
 • pískovnička (stačí starší pekáček, do něj prosetý písek)
 • nářadí pro děti – hrabičky, konévky, rýče, semínka …

5. část „Cesta do Itálie“

Očekávané výstupy:

 • rozvíjení čichu a chutě – rozlišování ovoce a zeleniny bez zrakové kontroly
 • rozvoj environmentálního vnímání, péče o rostliny
 • rozvoj pracovních dovedností – hrabání, okopávání, pletí, zalévání
 • rozvoj zrakového vnímání, rozlišování podobných tvarů, obrázků zrcadlově obrácených
 • rozvoj hmatového vnímání
 • rozvoj matematických představ

Plánované činnosti

 • povídáme si o Itálii, jak vypadají Italové, co se k nám vozí italského (zmrzlina, špagety, pizza, Ferrari a Alfa Romeo, olej,….), využití atlasu, obrázků apod.
  • seznámení s pojmem poloostrov, hledáme na mapě další
  • moře – písek – hledání mušliček či oblázků v krabičce s pískem, popisujeme vzhled mušličky, porovnáváme je, třídíme do skupin podle velikosti, tvaru či barvy; dělíme do skupin podle počtu apod.
 • poslech italské pohádky - např. Pinoccio
 • výtvarná činnost – italská mozaika
  • trhání, příp. stříhání barevného papíru, lepení do obrazců dle fantazie dětí
  • sochaři – práce s hlínou, modelínou či slaným těstem
 • stavíme věže z kostek – šikmá věž v Pise; mosty, koloseum, akvadukt apod.
 • praktická činnost – pečeme pizzu
  • příprava těsta – vážení, míchání, hnětení (hned ráno, během dopoledne pozorujeme, jak těsto „roste“)
  • příprava ingrediencí ke zdobení pizzy – strouháme, krájíme…
  • zdobení pizzy (rozlišujeme jednotlivé ingredience podle vůně – cibule, kečup, bylinky, salám…), učíme se myslet na druhé a dávat si přednost
 • pobyt venku – hrajeme si jako Italové – fotbal, míčová školka

Pomůcky

 • obrazový atlas
 • obrázky Itálie (příroda, lidé…)
 • nahrávka jednotlivých řečí
 • ingredience na pizzu (mouka, voda, droždí, sůl, kečup, cibule, žampiony, kukuřice, salám, sýr, čerstvá bazalka, oregano…)
 • výtvarný materiál

6. část „Cesta do Řecka“

Očekávané výstupy:

 • prohloubení vzájemné spolupráce
 • zlepšení jemné motoriky
 • zlepšení fyzické zdatnosti – běh, zlepšení lokomočních dovedností – běh, skok z místa, skok do dálky
 • rozvoj uvědomování si a rozpoznávání emocí

Plánované činnosti

 • práce s obrazovými atlasy, fotografiemi přírody
 • povídáme si o Řecku – opakování pojmů ostrov, poloostrov
  • seznamujeme se s historií - převlékáme se do starověkých tunik – bílá prostěradla, spínací špendlíky, můžeme si udělat „vavřínové věnce“ (guma, zelený krepový papír, drátky)
  • Povídáme si o počasí, architektuře, jídle apod., využíváme dostupný obrazový materiál, práce s atlasem
 • Řecko – kolébka divadla
  • vyrábíme si masky – obkreslíme a vystřihneme podle šablony, kreslíme tuší a dřívkem výraz obličeje (jak se dnes cítím), snažíme se vystihnout emoce (radost, smutek, hněv, strach…), připevníme na špejli. Rozeznáváme emoce u druhých
  • vymyslíme si vlastní pohádku, následná dramatizace (narativní pantomima, hra v roli, podle vyspělosti skupiny)
 • Řecko – kolébka atletiky
  • pořádáme atletické „závody“ (případně olympijské hry)
   • běh; sprinty, případně „Marathón“ – vytrvalost na delší trať
   • štafety
   • skok z místa
   • skok do výšky přes překážku
   • hod do dálky míčkem
   • řecko-římské zápasy – dbáme na dodržování pravidel, bezpečnost, vzájemnou úctu soupeřících hráčů (vhodné do interiéru s využitím žíněnky); necháme děti, aby se samy mezi sebou dohodly, kdo by chtěl s kým změřit své síly, v žádném případě dvojice neurčujeme
  • grafomotorické cvičení – olympijské kruhy
  • vyrábíme si medaile – stříháme, polepujeme papírem, případně kreslíme
 • čteme řeckou báji – z knihy Eduarda Petišky: Staré řecké báje a pověsti

Pomůcky

 • atlasy, obrázky, fotografie, encyklopedie
 • bílé látky (prostěradla, látkové pleny apod.), spínací špendlíky, guma, drátky na čištění dýmek, zelený krepový papír
 • čtvrtky, šablona, nůžky, tuš, dřívka, špejle, izolepa

7. část „Cestujeme do Holandska“

Očekávané výstupy:

 • prohloubení vzájemné spolupráce
 • zlepšení jemné motoriky, rozvoj stříhání
 • zlepšení dýchání – správný nádech, hluboký výdech

Plánované činnosti

 • práce s obrazovými atlasy, fotografiemi přírody
 • země tulipánů – povídáme si o květinách, kreslíme tulipány (případně skládáme, tiskneme…). Staráme se o květiny.
 • skládáme větrníky – povídáme si o přírodě v Holandsku, využití větru; dechová cvičení (pírko, papírové kulička, větrník, foukaná kopaná); pohybová improvizace – vánek, větřík, vítr, uragán
 • doprava v Holandsku
  • nápravné a průpravné cviky („kolo“, „loď, „veslování“,).
  • stavíme lodě – z Polykarpovy stavebnice, molitanových kostek apod., použijeme lana, švihadla, deky …
  • námětová hra na námořníky – kreslíme mapu ostrova s pokladem, vyrábíme dalekohledy z roliček od toaletního papíru, lovíme ryby, vyrábíme si harpuny, učíme se lodní uzel, cvičení na balanční plošině – nácvik „chůze po palubě“

Pomůcky:

 • atlasy, mapy
 • materiál na výrobu větrníků – barevné čtvrtky, špejle, korálky, špendlíky, nůžky, pastelky
 • dřevěné či molitanové kostky, lana, prostěradla, deky, sítě, příp. pruhovaná trička
 • dětský rybolov (můžeme si ho s dětmi vyrobit)

8. část „Cestujeme do Švýcarska“

Očekávané výstupy:

 • prohloubení vzájemné spolupráce
 • rozvoj vnímání času, základní orientace v pojmech včera – dnes – zítra
 • rozvoj práce s jednoduchými nástroji – krájení, míchání
 • rozvoj tělesné zdatnosti – posílení svalstva paží, trupu; svalová koordinace
 • podpora překonávání strachu

Plánované činnosti

 • práce s obrazovými atlasy, fotografiemi přírody
 • povídáme si o Švýcarsku
  • grafomotorické cvičení – švýcarské hodinky
  • určujeme ráno, poledne, odpoledne, večer; včera, dnes, zítra
  • skládáme dějové obrázky – časová posloupnost
 • hrajeme si na horaly
  • překonáváme výškové překážky – chůze do schodů, šplh, lezení na žebřiny, prolézačky apod.
  • jezdíme tunelem – podlézání kamarádů, průlez „strachovým“ pytlem (v tunelu je tma)
  • pohybová hra „Lavina“ – obdoba honičky Mrazík – jedno dítě je lavinou, dotykem „zasype“ jiného hráče, který si schová hlavu do dlaní a čeká na záchranu; zachránce „bernardýn“ zachraňuje „vyhrabáním“, po určité době s dětmi spočítáme, kolik dětí se podařilo „bernardýnovi“ zachránit
  • lyžujeme – pohybujeme se na „lyžích“ – 2 prkénka, na ně přidělané provázky; děti si stoupnou za sebe jako na lyžích (dvě, tři… dle délky prkna) a snaží se překonat určitou vzálenost; je nutná souhra pohybu paží a nohou jednotlivých dětí i celé skupiny vzájemně
 • chystáme si fondue – čokoládové (potřeba stálého dozoru učitelky, možno provést se skupinou, kde si děti již osvojily pravidla a dokážou dodržet pokyny učitelky)
  • krájíme příborovým nožem ovoce – jablka, hrušky, banán, jahody, kiwi …
  • lámeme čokoládu, vážíme máslo, odměřujeme smetanu
  • učitelka směs rozpustí v kastrůlku nad hořákem, děti si na vidličky napichují kousky ovoce a máčejí si je v čokoládové omáčce (pozn. s mou skupinou vše proběhlo naprosto bez problémů; dětem jsem předem vysvětlila, na co a proč si mají dát pozor; nikdo nesahal na nádobu s fondue ani na hořák, děti se nestrkaly, trpělivě čekaly na mé pokyny a u nádoby se střídaly; přestože pro mne osobně byla uvedená činnost z hlediska zajištění bezpečnosti samozřejmě komplikovanější, za nadšení, které u dětí vyvolala, určitě stála)

Pomůcky

 • obrazový materiál
 • látkový tunel
 • „lyže“ (viz výše)
 • souprava na fondue, vidličky, příporové nože, kuchyňská prkýnka, vařečka
 • 100 g čokolády na vaření, 50ml smetany, 50g másla (množství je uvedeno orientační)
 • různé druhy ovoce

9. část „Cestujeme do Francie“

Očekávané výstupy:

 • osvojení nové písně, správná intonace, rozvoj hudební a pohybové paměti
 • rozvoj kresby, jemné motoriky
 • rozvoj rozlišování barev, případně jejich mísení
 • rozvoj pohybové zdatnosti – nácvik hodu

Plánované činnosti

 • práce s obrazovými atlasy, fotografiemi
 • zpíváme francouzskou píseň:

Sur le pont d'Avignone                Na avignonském mostě
on y dance, on y dance                všichni tančí, všichni tančí
Sur le pont d'Avignone                na avignonském mostě
on y dance, tout alons                  všichni společně tančí

Tančíme – pohybová improvizace, mazurka, případně variace na dobové tance.

 • malujeme jako francouzští Mistři – prohlížíme si publikace s reprodukcemi francouzských malířů (máme-li možnost, můžeme navštívit museum výtvarného umění)
  • malujeme jako impresionisté – vytváření obrázků z barevných teček, pro děti je nejvhodnější nanášet barvu přímo prsty, volíme jednodušší motivy
  • kreslíme portréty – rudkou či uhlem portrét nejlepšího kamaráda, vytváříme rám – okraj obrázku vybarvíme vodovými či anilinovými barvami, po zaschnutí nalepujeme kousky barevného papíru (drahokamy), alobalu či obalů od čokolád (stříbro, zlato)
  • hrajeme dětský pétanque – při pobytu venku
  • francouzští králové
   • tiskneme motivy versaillské růže (na prostěradlo, látku)
   • námětová hra na krále a královny – převleky, koruny, navlékáme korále pro dámy; využití naučeného tance, pravidla chování (hygiena, stolování, mluva apod.)
   • námětová hra na mušketýry – zásady čestnosti, přátelství, vyrábíme kordy, jezdíme na „koních“ (vystřihneme hlavu koně a připevníme ji na násadu)

Pomůcky

 • obrazový materiál, atlasy, knihy o výtvarném umění Francie
 • čtvrtky, prstové barvy, rudka, uhel, barvené papíry, alobal, lepidlo apod.
 • šablona s předlohou versailleské růže, houbičky, barvy na textil
 • látky, šaty, doplňky na převleky; koruny, šperky, vějíře, klobouky …
 • souprava hry pétanque pro děti

Evaluace

Evaluaci projektu provádíme průběžně samostatně i s dětmi. Ptala jsem se dětí, co se jim líbilo, co se nového dozvěděly, co se naučily, do jaké země by se rády podívaly. Největší ohlas měly aktivity spojené s konkrétní praktickou činností – příprava fondue, námětové hry na námořníky, mušketýry, výtvarné činnosti (např. výroba větrníků) a pohybové hry.  V průběhu trvání projektu jsem mohla sledovat, jak některé hry děti zaujaly natolik, že si je začaly samy při pobytech venku organizovat a hrát. Projevily tak značnou schopnost spolupráce a komunikace – domluva hry, pravidel, střídání v rolích apod. Vzhledem k tomu, že pracuji s věkově smíšenou skupinou, považuji takto vysokou vyspělost sociálního jednání za velký pokrok. Velmi nám pomohla spolupráce kuchyní, kdy jsme předem s paní kuchařkou připravili jídelníček z pokrmů typických pro daný stát. Paní kuchařka tak byla nucena učit se nové recepty, které jsme vyhledali na internetových portálech, v kuchařských knihách případně v cestopisech.

Projekt můžeme libovolně doplňovat o další země, rozšiřovat o nové aktivity, čímž získáme dostatečně pestrou škálu činností a nabídek pokrývajících všechny oblasti požadované RVP PV.

Literatura a použité zdroje

[1] – Dětské hry z celého světa. Praha : Svojtka, ISBN 80-7237-270-X.
[2] – Dětský atlas světa. Praha : Svojtka., ISBN 80-7237-128-2.
[3] – DRIJVEROVÁ, M. Pohádky z celého světa. Praha : Brio, 2001. ISBN 80-86113-42-6.
[4] – HEGEROVÁ , Vendula. Dětská atlas světa, aneb Alík na cestách. Praha : Axióma, 2005. ISBN 80-7292-097-9.
[5] – KEMP, Richard. Obrazový atlas světa. Praha : Slovart, 1994. ISBN 80-85871-73-4.
[6] – KARPETOVÁ, Barbara. Nenuda. Praha : Prostor, 1998. ISBN 80-85190-73-7.
[7] – KINDERSLAY, Barnabas. Děti jako já. Bratislava : Perfekt, 1996. ISBN 80-8046-051-5.
[8] – DELALANDRE, Benoit . Cesta kolem světa. Praha : Albatros, 2007. ISBN 978-80-00-01793-8.
[9] – COOPER, A. Dětský ilustrovaný atlas světa. Havlíčkův Brod : Fragment, 1999. ISBN 80-7200-330-5.
[10] – Atlas světa. Praha : Svojtka, 2002. ISBN 80-7237-585-7.
[11] – LANGEN, A. Dopisy od Felixe. Praha : Knižní klub, 2003. ISBN 80-242-1052-5.
[12] – SACKETT, E. Ilustrovaný atlas světa. Praha : Albatros, 2000. ISBN 80-00-00808-4.
[13] – ZAHÁLKOVÁ , Marie. Angličtina pro nejmenší. Praha : SPN, 2006. ISBN 80-72353438 .
[14] – ZAPLETAL , Miloš. Hry v přírodě. Praha : Olympia, 1985.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Eva Rybárová

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Předškolní vzdělávání
 • Komunikativní kompetence
 • dovede využít informativní a komunikativní prostředky, se kterými se běžně setkává (knížky, encyklopedie, počítač, audiovizuální technika, telefon atp.)

Organizace řízení učební činnosti:

Individuální, Skupinová, Frontální

Organizace prostorová:

Učebna v přírodě, Specializovaná učebna, Školní třída

Nutné pomůcky:

Sáček s geometrickými tvary, pexeso na téma vlajky zemí, dětské obrazové atlasy, obrázky k jednotlivým zemím, obrázky s jednoduchými písmeny latinky a azbuky, křídy, čtvrtky, vodové barvy, temperové barvy, nůžky, pastelky, čtvrtky, prstové barvy, rudka, uhel, barvené papíry, alobal, lepidlo, šablona s předlohou versailleské růže, houbičky, barvy na textil, bílé látky (prostěradla, látkové pleny apod.), látky, šaty, doplňky na převleky; koruny, šperky, vějíře, klobouky, spínací špendlíky, guma, drátky na čištění dýmek, zelený krepový papír děrovačka, silnější vlněná příze, Orffovy nástroje, molitanová kostka, puzzle, lano, pruh látky, lavička, švédská bedna, souprava dětského golfu, různé druhy ovoce a zeleniny, prkénko, nůž, šátek, pískovnička, nářadí pro děti – hrabičky, konývky, rýče, ingredience na pizzu (mouka, voda, droždí, sůl, kečup, cibule, žampiony, kukuřice, salám, sýr, čerstvá bazalka, oregano…), látkový tunel, souprava na fondue, vidličky, příborové nože, kuchyňská prkýnka, vařečka, 100 g čokolády na vaření, 50 ml smetany, 50 g másla, souprava hry pétanque pro děti.