Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Realizace jazykové politiky EU v ČR
Odborný článek

Realizace jazykové politiky EU v ČR

31. 8. 2004 Základní vzdělávání
Autor
Irena Mašková

Anotace

Česká republika byla mezi prvními evropskými zeměmi, které začaly uplatňovat principy Společného evropského referenčního rámce pro jazyky v oblasti výuky a hodnocení jazyků ve všech relevantních dokumentech. Článek mj. seznamuje i s některými aktivitami, které Evropská komise v této oblasti doporučuje.

Česká republika byla mezi prvními evropskými zeměmi, které začaly uplatňovat principy Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (Rámec) v oblasti výuky a hodnocení jazyků ve všech relevantních dokumentech (např. Rámcový vzdělávací program, vývoj nových maturitních zkoušek).

Rámec je jednotným východiskem pro vypracovávání sylabů, rámcových osnov, zkoušek, učebnic a dalších dokumentů. Rámec je obecným společným základem pro pracovníky v jazykovém vzdělávání (administrativní pracovníky, učitele, metodiky, examinační instituce, tvůrce kurikulí a další), a to v mezinárodním měřítku, což umožňuje harmonizovat popis jazykové způsobilosti v rámci Evropy a usnadňuje vzájemné uznávání kvalifikačních jazykových osvědčení získaných v různých systémech a typech vzdělávání.

Rámec popisuje cíle, kterých je třeba dosáhnout, aby jazyk byl používán ke komunikaci, uvádí znalosti a dovednosti, které je nutné rozvíjet, abychom byli schopni v jazyce jednat. Popis zahrnuje i kulturní kontext, do kterého je jazyk zasazen, definuje šest základních úrovní ovládání jazyka, na jejichž základě lze měřit pokrok ve studiu cizího jazyka v průběhu celého života.

Do češtiny byl Rámec přeložen a je také dostupný na webových stránkách MŠMT www.msmt.cz.

Požadavek mateřský jazyk + dva další jazyky je reflektován v návrhu třetí verze Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání (RVP ZV). RVP ZV v oblasti cizího jazyka počítá v učebním plánu se zavedením cizího jazyka od 3. a dalšího cizího jazyka od 8.třídy.

MŠMT rovněž iniciovalo vznik českých verzí Evropského jazykového portfolia (EJP), což je evropský doklad o tom, jak ovládáme cizí jazyky.

EJP podporuje dovednost komunikovat, potřebnou pro život v moderní Evropě. Pomáhá zjišťovat, jaké úrovně jsme v jednotlivých jazycích dosáhli, věnuje pozornost i dovednostem základním, díky nimž se dokážeme domluvit o podstatných věcech jednoduchým způsobem. EJP vede k tomu, abychom si shromažďovali dokumenty o své komunikativní kompetenci v různých jazycích, abychom se učili sami sebe hodnotit podle jednotných evropských měřítek vytvořených Radou Evropy ve Společném evropském referenčním rámci, abychom se nad svým učením hlouběji zamýšleli a vybírali si dílčí učební cíle.

EJP může přispět k tomu, že se budeme učit lépe. Poslouží žákům a studentům při přechodu na jinou školu, dospělým při hledání zaměstnání nebo při jednání se zahraničními institucemi, učitelé v něm najdou významného pomocníka ujasňujícího a sjednocujícího učební požadavky. V budoucnosti ho mohou vlastnit všichni Evropané.Každé Evropské jazykové portfolio se skládá ze tří navzájem propojených částí:

Jazykový pas
Jazykový životopis
Osobní sbírka jazykových dokladů a prací.

Na jednotlivých stupních škol a v období dospělosti se však používají odlišné verze.

V České republice byla vydána tato portfolia:

 • Evropské jazykové portfolio pro žáky do 11 let (nakladatelství FRAUS)
 • Evropské jazykové portfolio pro žáky a žákyně ve věku 11 - 15 let (nakladatelství Fortuna)
 • Evropské jazykové portfolio pro studenty ve věku 15 - 19 let (nakladatelství Scientia)
 • Evropské jazykové portfolio pro dospělé (nakladatelství Scientia)
 • Evropské jazykové portfolio - příručka pro učitele a školitele vydalo nakladatelství TAURIS (Ústav pro informace ve vzdělávání)

Česká republika využívá i dalších aktivit, které Evropská komise doporučuje:

 • Evropský den jazyků (EDJ)
  Z iniciativy Rady Evropy je EDJ každoročně dne 26. září. Jeho cílem je upozornit nejširší veřejnost na důležitost jazykového vzdělávání, zvýšit povědomí o bohatství všech jazyků, kterými se v Evropě mluví a podpořit celoživotní jazykové vzdělávání. Je slaven decentralizovaně. Na mezinárodní ani vnitrostátní úrovni nejsou stanoveny žádné závazné instrukce. Podrobnosti, příklady a náměty na oslavy Evropského dne jazyků lze nalézt na webových stránkách Evropského střediska pro moderní jazyky. Prostřednictvím této stránky se lze nejen zapojit do oslav Evropského dne jazyků v mezinárodním měřítku, ale i podělit se o zkušenosti z dobrých projektů a inspirovat se zkušenostmi ze zahraničí.
  U příležitosti EDJ probíhá již tradičně na MŠMT slavnostní předání ocenění udělovaného v rámci vzdělávacího programu EU Socrates. Jde o Evropskou jazykovou cenu (Label) pro nejlepší projekty v oblasti jazykového vzdělávání.

 • Evropská jazyková cena Label V České republice se každoročně uděluje od roku 2002 inovativním projektům z oblasti jazykového vzdělávání. Projekty, které zároveň splňují kritéria stanovená Evropskou komisí a národní kritéria stanovená národní porotou, jsou odměňovány za finanční podpory MŠMT.
 • Participace na projektech v rámci programu Socrates:
  • Comenius (pro vzdělávání předškolní až vyšší odborné),
  • Erasmus (směřující do oblasti vysokoškolského vzdělávání),
  • Grundtvig (zaměřený do oblasti vzdělávání pro dospělé a celoživotního vzdělávání),
  • Minerva (zahrnující projekty na využití ICT
  • Lingea (projektech na podporu jazykového vzdělávání),
  Dále na programu Leonardo da Vinci, který směřuje do oblasti odborného vzdělávání.

Na základě vyhodnocení dosavadního systému počítá Evropské komise po roce 2006 s novou generací komunitárních vzdělávacích programů. V nové struktuře bude jazykové vzdělávání průřezovým tématem Integrovaného programu, který zahrnuje čtyři oblasti: Comenius, Ersamus, Leonardo da Vinci a Grundtvig. Podrobnosti lze nalézt zde.

Zajímavé statistiky a komparativní analýzy týkající se současného stavu v oblasti jazykového vzdělávání v evropských státech publikuje informační síť EURYDICE, která je součástí programu Socrates.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Irena Mašková

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.