Domů > Odborné články > Předškolní vzdělávání > Roční putování s mašinkou
Odborný článek

Roční putování s mašinkou

14. 12. 2009 Předškolní vzdělávání
Autor
Jitka Šindelářová

Anotace

Projekt „Roční putování s mašinkou" jsme uskutečnili v naší MŠ. Činnosti jsme rozdělili dle ročních období na červené podzimní, bílé zimní, zelené jarní a žluté letní putování. Cílem bylo prohlubovat a posilovat přirozené vztahy dítěte k rodině, rozvíjet spolupráci s rodiči, zapojit do dění MŠ všechny zaměstnance školy, podílet se společně na estetickém uspořádání prostředí třídy.
Červené podzimní putování s Karkulkou
1. Červené podzimní putování s Karkulkou

Příprava projektu

 • Vycházeli jsme z vyprávění pohádky O Červené Karkulce.
 • Vytvořili jsme podnětné prostředí.
 • Formou nástěnek jsme zapojili do projektu rodiče.

Nabízené  činnosti

 • Dramatizace pohádky.
 • Poslech popletené pohádky, rozhovor nad obrázky "Jak to bylo doopravdy".
 • Pojmenování zvířat, plodů (rýmování), výroba jablíček.
 • Pojmenování  stromů, keřů (navlékání listů, výroba housenky "Červenky").
 • Navlékání šípků(korále pro maminku,vaření a ochutnávka čaje).
 • Výroba "košíku pro babičku" (lepení z červených víček), muchomůrek.
 • Poslech a vyjádření pohybu k písni "Karkulka" (CD – Pohádky a písničky s Dádou 2).
 • Zpěv písně "Červený šátečku, ptám se vás, proč, proč, proč je růže červená".
 • Báseň:

Šla Karkulka černým lesem, číhal na ni vlk,
Olizoval mlsně fousky, natahoval krk.
Co to neseš Karkuličko, ve svém košíčku?
Nesu, nesu bábovičku pro svou babičku.

 • Pohybové hry o zvířátkách v lese (procvičování prostorových pojmů, geometrických tvarů, třídění, přiřazování).
 • Labyrint – Karkulka a vlk.
 • PH:

Karkulka šla na houby, ona někde zabloudí,
Nezabloudí, těšte se, ona houby přinese.
Houbičky, houbičky, já si Vás usmažím!

 • Cvičení – zdravotní  cviky s houbami, stromečky.
 • Grafomotorické cvičení – horní oblouk (houbičky).

Závěr, hodnocení

 • V pátek jsme všichni do školky přišli oblečeni v červené  barvě, děti si přinesly svou oblíbenou červenou hračku.
 • Děti se aktivně zapojovaly do všech úkolů, které prolínaly se všemi výchovnými oblastmi.
 • Při plnění úkolů děti využívaly svých dosavadních zkušeností, představivosti a fantazie.
 • Poděkování patří také kuchařkám, které nám poslední den připravily jídlo v červené barvě.
 • Závěr našeho červeného putování třídy "Mravenečci" patřil společnému setkání s třídou "Žabiček", při kterém jsme si zazpívali, zatančili, zarecitovali.
 • Fotografování každé třídy u stojanu s hotovými výrobky na chodbě. Odpoledne shlédli výstavku rodiče, sourozenci kamarádů z celé školky, kterým se moc líbila.
 • Odpoledne jsme projekt ukončili shrabováním spadaného listí společně s rodiči a dětmi.
Naše práce
2. Naše práce
Bílé zimní putování sněhuláka Bonifáce
3. Bílé zimní putování sněhuláka Bonifáce

Příprava  projektu

 • Poslech příběhu "Martínek a sněhulák" (z knihy Martínkova čítanka).
 • Vytvoření podnětného prostředí, vyrobený velký sněhulák z bílé látky.
 • Zapojení rodičů a dětí do domácí společné výroby sněhuláčků, které ostatní děti shlédnou na závěrečné výstavě.

Nabízené  činnosti

 • Vytváření sněhuláků z krabiček od sýrů – vytrhávání, lepení, mačkání, modelování.
 • Sestavování sněhuláka z obručí, látek, víček, stavebnic.
 • Plnění kelímků sněhem, pozorování tání, čistoty vody, sněhu.
 • Navlékání korálků pro ledovou královnu.
 • Hry na PC „Ledová královna“ (labyrinty, bludiště, puzzle, omalovánky).
 • Rytmizace říkadla: Postavil jsem sněhuláka, jde nám pěkně od ruky,

Postavil jsem sněhuláka, jde  nám  pěkně od ruky,
sněhuláka Bonifáce, který má rád nanuky.

 • Píseň o sněhulákovi s pohybem, proložená mezi slokami rytmizací říkadla:

Stojí, stojí hrdina, pyšně břicho vypíná,
přijde-li však na něj slunko,
roztaje jak zmrzlina.

 • Další část písně "Ptám se Vás…" – barva bílá.
 • Obkreslování vlastní stopy, vystřihování.
 • PH "Na vláček" – hledání cesty ke sněhulákovi podle stop (krátká, dlouhá cesta, prostorové  pojmy...).
 • PH "Sněhuláci" – děti běhají v prostoru, na znamení vytvoří sněhuláka ze tří dětí, jeden stoji, další klečí a sedí.
 • PH "Sněží“– děti stojí v kruhu před sněhulákem, každé dítě má bílý papír, který si natrhá na malé kousky. Na slovo "sněží" vyhazují vločky sněhu do výšky.
 • PH "Mráz a sluníčko" – Dítě "mrazík" honí ostatní děti, které po dotyku zmrznou, na znamení vychází další dítě představující sluníčko – způsobí "roztání" a děti si sedají do tureckého sedu.
 • PH „Na vločky“ – běh v rozptylu po špičkách (prostorová orientace).
 • Hry se slovy, hádanky, rýmování.
 • DH:

Šel Martínek do školy,
dnes dostal těžké úkoly,
kdopak mu děti radu dá,
který obrázek na písmenko "S" začíná?

 • Pracovní list – poznat a zakroužkovat písmenko "S".
 • Pracovní list – hledání cesty Martínka ke sněhulákovi označené geometrickými  tvary.
 • Grafomotorické cvičení – koule.
 • Cvičení s papírovými koulemi, s obručemi.

Závěr, hodnocení

 • Zakončení proběhlo společnou návštěvou se třídou Žabiček, hra na "Ledové království".
 • Společně jsme si i zasoutěžili "Kdo se nejrychleji oblékne jako Martínek ?" – z každé  třídy  byl vybrán jeden kamarád, děti fandily kamarádovi ze své třídy.
 • Děti plnily všechny úkoly s radostí a chutí, byly aktivní, se zájmem čekaly, co budou každý den dělat.
 • Společně jsme připravili výstavku našich prací doplněnou přinesenými sněhuláčky, které děti zhotovily společně s rodiči. Všichni v bílém oblečení a s bílou hračkou se šli vyfotografovat a prohlédnout výstavu ostatních kamarádů z celé školky, kterou si mohli prohlédnout i rodiče.

 

Sněhuláci
4. Sněhuláci
Jarní zelené putování s vodníkem „Kapičkou“
5. Jarní zelené putování s vodníkem „Kapičkou“

Příprava projektu

 • Poslech příběhu o vodníkovi.
 • Vytvoření podnětného prostředí, batikovaný rybníček, nakreslený a vyrobený vodník.
 • Zapojení rodičů a dětí do společné domácí výroby vodníčků.
 • Zpestření všedních dní strávených v MŠ spaním dětí ve školce, připravit je na krátké odloučení od rodičů.

Motivace

Byl jednou jeden rybníček, ve kterém bydlel vodník "Kapička", který měl neviditelný klobouček. Jednoho krásného dne se šel projít kolem rybníka a uslyšel naříkání kačenky. Ta měla skřípnutou nožičku pod kamenem. Kapička ji pomohl nožičku vyndat a kačenka mu slíbila povození se na rybníčku. Vodníčkovi se povození velice líbilo, prosil však kačenku, aby neplula tak rychle, aby neztratil svůj neviditelný klobouček. Uslyšela to žabička, která využila chvilky, kdy vodníčkovi klobouček spadl. Kapička byl velice smutný, ale kačenka ho ujistila, že ví, kde žabka bydlí a určitě mu klobouček vrátí zpět. Žabka chtěla být neviditelná, aby ji neohrožoval čáp, který bydlel v okolí rybníka. Nedovedla si sama klobouček nasadit na hlavu a poprosila kamaráda kapříka. Jenže ten chtěl být také neviditelný, začali se o klobouček hlasitě hádat, až  to uslyšely všechny rybky v rybníce i kačenka. Ta okamžitě využila vhodné chvilky, kdy se žabka s kapříkem hádali a vzala jim neviditelný klobouček. Vodník Kapička byl opět velice šťastný a na svůj klobouček si již vždycky dával pozor.

Nabízené  činnosti

 • Výroba vodníčka, žabiček, rybiček, kloboučku, hrníčků.
 • Stříhání pentliček, kapiček.
 • Tiskání stop – čáp, žabka, kačenka, hledání zvířátek dle stop.
 • DH:

U rybníka byla žába, pěkně si tam seděla,
řekněte mi milé děti,
kohopak tam viděla.
(krátká, dlouhá cesta)

 • PH "Kapičky" – děti stojí kolem "rybníka", trhají zelený papír na malé "kapičky" a na slova "vodníček z vody" vyhazují útržky do rybníku.
 • PH "Vodník" – uprostřed sedí vodník, ostatní děti – rybičky pomalu vyplují ze svého domečku.
 • Vodník říká:

Já jsem malý vodníček,
kolik chytnu rybiček?
Jedna, dvě, tři, čtyři, pět,
Mám Vás rybky hned!

 • Vodník se snaží chytat rybičky. Ty musí rychle odplout do svého domečku. Vítězí děti, které nebyly chyceny. Jsou odměněny vodnickým potleskem – brekekeké!
 • PH "Čáp ztratil čepičku" – poznávání barev.
 • PH "Na žabky" – děti skáčou okolo "rybníčka" za přednesu říkadla:

Skáče, skáče žabička,
okolo malého rybníčka.
Rozhlíží se kolem sebe,
kde je asi modré nebe?

Nebe není pro žabičky,
radši skočí do vodičky.

 • Rytmizace říkadla:

Zelený pán, není tu sám ,
okoun, štika, kapr, věrný jeho bratr.
U mlýna to pěkně klape,
ze šosu mu voda kape.

 • DH "V tom našem rybníčku je krásně teď, řekněte, copak tam nepatří teď" – třídění předmětů.
 • Hra se bzučákem – napodobení zvuků zvířat, určení krátké, dlouhé slabiky.
 • DH "Co se ztratilo" – procvičení paměti (hra s batikovaným rybníčkem, pod kterým jsou schované předměty).
 • Cvičení dle CD hudby na píseň  Hastrmane, tatrmane – Viktor Sodoma.
 • Hry  se  slovy – hádanky, rýmovačky.
 • Grafomotorické cvičení – žabky, obloučky, vlnky.
 • Pracovní list – rybičky v rybníce – určení počtu.
 • Procházky okolo blízkého rybníka, pozorování  kachniček.
 • Společné zhotovení výstavy všech výrobků i vodníčků přinesených z domova.

Závěr, hodnocení

 • Děti si prohloubily znalosti o životě zvířat žijících v blízkosti rybníka, se zájmem se zapojovaly do všech činností.
 • Návštěva ve třídě Žabiček, předvedení naučených aktivit.
 • Fotografování a společné shlédnutí výrobků ostatních dětí z celé školky.

Spaní dětí ve školce

 • Příchod dětí s rodiči do MŠ v zeleném oblečení v 18 hod.
 • Přivítání u "rybníčku" s vodníkem Kapičkou, který je smutný, protože neměl svůj klobouček
 • Výroba kloboučků s pentličkami společně s rodiči.
 • Společné předání všech zhotovených kloboučků vodníčkovi a zpěv písně o vodníkovi. Vodníček je však stále smutný, protože si odložil kabátek, který mu někdo vzal. U rybníčku děti však vidí stopy – žabky, kačenky, čápa, které je zavedou ke ztracenému kabátku.
 • V 19 hodin – rozloučení s rodiči.
 • PH "Na žabky, vodníka, čápa".
 • Společné hledání kabátku podle stop. Děti napodobují pohyby zvířátek – určují počet, hádají hádanky o zvířátkách. Vodníkův kabátek najdou po splnění  úkolů, každé dítě musí ulovit rybičku. Čeká je sladká odměna.
 • Hygiena, spánek.

 

Vodník
6. Vodník
  Letní žluté putování s kuřátkem
7. Letní žluté putování s kuřátkem

Příprava projektu

 • Poslech příběhu "O kuřátku, které zapomnělo mňoukat" (učebnice pro 1. ročník základní školy z roku 1975 Náš svět).
 • Vytvoření podnětného prostředí.
 • Zapojení rodičů do společné akce.
 • Zapojení všech zaměstnanců do projektu.
 • Vytvoření přátelského prostředí, které umožní dětem i rodičům společně prožít radostné chvilky spojené s "Rozloučením s předškoláky".

Nabízené  činnosti

 • Výroba kuřátek, sluníček, pampelišek, slunečnic (z krabiček od sýrů).
 • PH "Sluníčko":

Když já se vytáhnu, ke sluníčku dosáhnu,
když já se skrčím, do výšky skočím,
když já si lehnu, ani se nehnu.

 • Pracovní list "Kdo patří na dvoreček a do lesa?"- třídění obrázků domácích a lesních zvířátek.
 • DH "Poznej, kdo chybí" – předem určíme maminku slepičku, ta hádá, kdo se jí ztratil (hra s látkou)
 • DH "do jsem?" – napodobení zvuků zvířat.
 • Hra se bzučákem, s varhany – opakování zvuků dle diktátu učitelky (haf, haf, ko-ko-dák, mé, mé – krátká, dlouhá slabika).
 • DH s obrázky "Kdopak se ztratil" – procvičení paměti.
 • DH "Zloději vajíček" – dvě stejné skupiny dětí mají své hnízdo se stejným počtem vajíček. Na znamení si začnou vajíčka po jednom přenášet do svého hnízda. Vyhrává ta skupina, která získá větší počet vajíček.
 • DH "Ještě se neznáme, už  stejně ťukáme" – pomocí skořápek od ořechů či jiných zvučných předmětů napodobujeme zvuk klubajícího se kuřete. Děti – kuřata napodobují zvuky zvoleného kuřete, určené učitelkou.
 • DH "Rozbitá vajíčka" – dětem rozdáme rozstřižená vajíčka (dva nebo více dílů). Na znamení chodí v prostoru a hledají další díl svého vajíčka. Vyhrávají ty děti, kterým se to povede nejdříve. Každé vajíčko musí být jinak rozstříhané.
 • DH "Krmení kuřátek" – každý má svou misku a zobáček (kruh, kolíček). Uprostřed místnosti jsou rozházená zrníčka (kousky papíru), každé kuře má za úkol nasbírat co nejvíce zrníček do své misky.
 • PH "Na lišku" – kuřátka mají za pasem ocásek – šátek, chodí po dvorku a na slova "Pozor liška" utíkají a chrání si své ocásky. Komu ho liška vytrhne, vypadává ze  hry. Vyhrává ten, kdo si ocásek uchrání.
 • Píseň "Hrálo si koťátko na sluníčku", další sloka o žluté barvě píseň "Ptám se Vás, proč, proč…"
 • Poslech a pohybové vyjádření písně "Sluníčko, sluníčko, popojdi maličko…".
 • Rytmizace  říkadla:

Hola, hola, hola, školička nás volá!
Červená, bílá, zelená,
tyhle barvy jsou již  za náma.
Hola, hola hej,
dnes je žluťásků rej!

 • Grafomotorické  cvičení – oblouky, tečky.
 • Společné zhotovení výstavy všech výrobků.
 • Ukončení celého projektu na školní  zahradě spojené s "Rozloučením s předškoláky".
 • Celá školka – přednes říkadla "Hola,hola …".
 • Celá školka – společné předvedení pohybů k písni "Sluníčko, sluníčko, popojdi  maličko".
 • "Šerpování předškoláků" – na píseň od Zuzany Norisové: "Pátá, právě již odbila pátá…", děti dostávají šerpu s názvem mateřské školy, rokem ukončené  školní  docházky a svou "Knihu předškoláka" – kam si po celý školní rok kreslily obrázky k ročním tématům.
 • Překvapení od našich paní kuchařek – koláčky.
 • Opékání buřtů společně s rodiči.

Závěr, hodnocení

 • Poslední den projektu jsme přišli všichni oblečeni ve žluté barvě.
 • Děti si prohloubily znalosti o domácích zvířatech, se zájmem se zapojily do všech činností.
 • Fotografování a společné shlédnutí výrobků ostatních dětí z celé MŠ.
 • Závěrečné ukončení projektu spojené s rozloučením s našimi předškoláky se všem velice líbilo.
 • Při každém ukončení projektu měli rodiče možnost zhodnotit svými názory a dojmy.

Sluníčko, sluníčko, popojdi maličko...
(CD z roku 2002, zpěv dětský sbor Koťata)

Předehra: příchod do kruhu

Sluníčko, sluníčko – pravou rukou 2 kruhy.
Popojdi maličko
– krůčky na místě.
Sedíš tu u cesty
– dřep.
Stane se neštěstí
– stoj, ruce vzhůru.
Něco Tě zajede
– ruce – "mlýnek".

Elce, pelce, strýček Nimra, koupil Šimla v Kadani
– poskoky na místě, ruce v bok.
Ani nevíš, jak to šimrá, když mi lezeš po dlani
– dřep, pravou rukou hlazení levé dlaně.
Podívej se, zvedá krovky
– stoj, ruce vzpažit.
Asi někam poletí
– "křidélka".
Do nebe či do Stromovky
– dřep.
Hádej, hádej, hádej potřetí
– 3x pravou ruku předpažit.

Nevím, nevím, nemám zdání – malými kroky doprostřed kruhu.
Počkej s nataženou dlaní – ruce vzpažit.
Snad se vrátí za chviličku, i ty malý popleto – malými kroky zpět do velkého kruhu.
Letí hledat osmou tečku – "křidélka".
Nevrátí se, nevrátí se, nevrátí se – otočky.
Tak je to – 3x tlesk.

Mezihra: Dvě děti utvoří bránu, ostatní procházejí.

Sluníčko, sluníčko, popojdi maličko,
stojíš tu u cesty, stane se neštěstí,
něco Tě zajede
– chůze v kruhu.

Hry

8. Hry

Hry II.
9. Hry II.

Literatura a použité zdroje

[1] – PETIŠKA, Eduard. Martínkova čítanka a dvě klubíčka pohádek. Praha : Knižní klub, 2008. ISBN 978-80-242-2252-3.
[2] – VOLFOVÁ, Hana. Hravé cvičení s náčiním pro děti. Plzeň : Krajské centrum vzdělávání a Jazyková škola s práv, 2006. ISBN 80-7020-158-4 .
[3] – VOLFOVÁ, Hana. Rozcvičky v mateřské škole. Plzeň : Pedagogické centrum Plzeň, 1998. ISBN 80-7020-021-9.
[4] – FABIÁNOVÁ, Irena. Náš svět. Praha : SPN, 1981.
Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
doc
701.17 kB
Dokument
Písně

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Jitka Šindelářová

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Organizace řízení učební činnosti:

Frontální, Skupinová, Individuální

Organizace prostorová:

Školní třída, Učebna v přírodě, Vycházka do přírodního prostředí