Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Násobilka v tabulkovém editoru aneb Nejen Excel
Odborný článek

Násobilka v tabulkovém editoru aneb Nejen Excel

23. 11. 2009 Základní vzdělávání
Autor
Mgr. Zdeněk Chalupský

Anotace

Text má podobu metodické přípravy učitele s možností volby tabulkového editoru a pracovního prostředí (klasický program nebo webové rozhraní Internetu). Za předmět zpracování je zvolena násobilka ve formě tabulek. V závěru jsou připojeny náměty ke zhotovení školních pomůcek.

1. Násobilka v tabulkovém editoru (spreadsheet)

1.1 Vzdělávací obor
1.2 Stupeň vzdělávání

2. Metodická příprava učitele

2.1 Úvod
2.2 Cíle
2.3 Požadavky:
2.3.1 Na žáka
2.3.2 Na učitele
2.4 Pomůcky
2.4.1 Hardware
2.4.2 Software
2.4.3 Ostatní

2.5 Volba pracovního prostředí

2.5.1 Programové vybavení
2.5.2 Internetové aplikace
2.6 Ukázka tabulky s malou násobilkou
2.7 Co s žáky procvičíme
2.8 Způsoby odevzdání práce žáků
2.9 Diferenciace práce žáků
2.10 Náměty pro využití malé a velké násobilky
2.11 Závěr

3. Zdroje

1. Násobilka v tabulkovém editoru (spreadsheet)

1.1 Vzdělávací obor

 • Informační a komunikační technologie
 • Matematika a její aplikace

1.2 Stupeň vzdělávání

Pro 1. a 2. stupně ZŠ, popřípadě pro 1. ročníky SŠ. Zadání pro studenty SŠ může obsahovat větší rozsah samostatné práce.

2. Metodická příprava učitele

Text má podobu metodické přípravy učitele pro práci s tabulkovým editorem, s možností volby tabulkového editoru a pracovního prostředí (klasický program nebo webové rozhraní Internetu).

Za předmět zpracování je zvolena násobilka ve formě tabulek. V závěru jsou připojeny náměty ke zhotovení školních pomůcek. Metodické listy pro žáky a prezentace jsou samostatnými příspěvky.

2.1 Úvod

 • Malá a velká násobilka provázejí člověka celý život stejně jako abeceda. Učitelé prvního stupně jí věnují trvalou pozornost, objevuje se na školních deskách žáků, podložkách, tužkách nebo záložkách. Přesto se, navzdory snaze učitelů, rodičů i samotných žáků, potíže s násobilkou objevují. V dospělosti se pak může nezvládnutá násobilka připomenout právě v nejméně vhodném okamžiku.
 • Žáci mají k násobilce osobní vztah. Mohou-li se stát „tvůrci" místo zkoušenými žáky, zažívají nový pocit, který jejich poměr k násobilce kladně ovlivňuje a podporuje její znalost.
 • Zpracování násobilky v prostředí počítačového programu zaměřuje pozornost a zvyšuje atraktivitu a efektivitu práce žáků.
 • Tvorba obecně a následné používání výsledku vlastní práce vyvolává u žáků pocit odpovědnosti i prohlubuje vztah a znalost zpracovávaného obsahu, neboť vyžaduje detailnější znalost zvoleného tématu a posiluje paměť.

2.2 Cíle

Tvorba tabulky s malou i velkou násobilkou se žáky 1. i 2. stupně ZŠ, popřípadě žáky SŠ v prostředí tabulkového editoru,   s možností nastavení odpovídající náročnosti požadavků na žáky jednotlivých ročníků.

Seznámení žáků s klasickým i alternativním prostředím pro práci s tabulkovými editory.

Uplatnění kolaboratorní a kooperativní formy práce.

Použití tabulky s násobilkou pro zhotovení užitečných školních pomůcek pro žáky i jejich třídu.

2.3 Požadavky

2.3.1 Na žáka

 • základní uživatelské dovednosti v ovládání počítače
 • ovládání myši a znalost psaní na klávesnici
 • základní dovednosti v práci se soubory
 • základní dovednosti v práci s Internetem
 • vyhledávání na Internetu
 • odesílání příloh e-mailem

2.3.2 Na učitele

 • dobrá znalost zvoleného pracovního prostředí
 • zajištění instalace programového vybavení na počítače žáků, popřípadě společná příprava USB disků žáků

2.4 Pomůcky

2.4.1 Hardware

 • v podstatě jakýkoli, na kterém je spustitelný zvolený software
 • tiskárna
 • dataprojektor a laserové ukazovátko
 • při práci spřenosnou verzí OpenOffice.org flash disk

2.4.2 Software

 • podle výběru a výkonnosti počítačů
 • internetový prohlížeč

2.4.3 Ostatní

2.5 Volba pracovního prostředí

 • Volbou pracovního prostředí a množstvím informací, které žákům poskytneme, nastavíme náročnost, zaměření i rozsah práce.
 • Pro žáky prvního stupně a nižších ročníků druhého stupně bude násobilka stejně důležitým námětem, jako prostředí počítačového programu, ve kterém budou pracovat.
  • Není nutné hned začít pracovat v Excelu, ale vystačíme si i s jednoúčelovým programem GNUMERIC, který komunikuje s uživateli i v češtině.
 • Pro žáky vyšších ročníků 2. stupně volbou pracovního prostředí vymezíme téma, kde násobilka je pouze předmětem zpracování a hlavním objektem jejich zájmu se stává pracovní prostředí aplikace.
 • 1. Excel – součást placeného kancelářského balíku firmy Microsoft
 • 2. Calc - součást kancelářského balíku OpenOffice.org poskytovaného zdarma, a to v jeho:
  • a) standardní instalaci
  • b) nebo ve verzi OpenOffice.org Portable, což je přenosný kancelářský balík uložitelný na USB flash disk a spustitelný na libovolném počítači bez nutnosti instalace
 • Pro žáky vyšších ročníků:
  • k dispozici jsou verze 3.0.1 AJ nebo verze 2.4 CZ
  • přenosnou verzi OpenOffice.org je možné uložit i na disk lokálního počítače, stačí rozbalit
 • 3. Alternativní tabulkové editory (řazeno podle použitelnosti)
  • Gnumeric, verze 1.9.3. – stránky, stažení, jazykové verze včetně češtiny, šířen pod licencí GNU General Public License.
  • Sphygmic Software Spreadsheet sphygmic – stránky, stažení, starší verze/AJ – free verze
  • Spread32, verze 2.03Cz – stránky, stažení, licence Shareware
  • Thinkfree – www, v angličtině, bohatá nabídka služeb
  • EditGrid – www, v angličtině, pro jednotlivce zdarma
  • Zoho – www, včetně češtiny, na jakýkoli e-mail
  • NumSum – www, v angličtině, rychlá registrace, jednoduché prostředí
   • a) spuštění zvoleného prostředí standardně, prostřednictvím nabídky START
    • příkazem Spustit ... z nabídky Start
    • v případě on-line aplikací různé způsoby otevření webové stránky
   • b) seznámení se základními pojmy
    • tabulkový editor – spreadsheet
    • popis okna programu a jeho prvků
    • list
    • buňka (řádek, sloupec)
    • formát čísla
    • vzorec
    • dovednosti
    • přejmenování listu
    • barva záložky listu
    • vložení listů
    • změna pořadí listů
    • zápis dat do buněk
    • vyplňování buněk řadami
    • kopírování
    • použití vzorce
    • rozšíření výpočtu vzorcem na více buněk
    • změna velikosti typu a velikosti písma
    • konečná úprava šířky a výšky buněk
    • grafická úprava (stínování, ohraničení, vložení obrázku ...)
    • pojmenování a ukládání souborů
    • sdílení souborů
    • tisk
 • programové vybavení
  • druhy licencí
  • Web 2.0
 • konverze, nebo uložení do formátu
  • PDF
  • webové stránky
  • obrázku

Malou i velkou násobilku můžeme s žáky zpracovat do podoby nástěnného obrazu. Způsob zpracování a provedení je omezen pouze naší fantazií a vybavením.

2.5.1 Programové vybavení

2.5.2 Internetové aplikace

Výběr on-line tabulkových editorů.

Použitím internetového rozhraní je téma násobilky zajímavé i pro vyšší ročníky ZŠ. Vedle jejího zopakování získáváme možnost seznámit žáky s prostředím tabulkového editoru on-line a jeho výhodami.

Zadáním návrhu tabulky s násobilkou jako školní pomůcky, se začleněním grafiky, návrhu procvičovacích listů, včetně kolaboratorní a kooperativní formy práce, posouváme téma na úroveň střední školy.

Není-li uvedeno jinak, je uváděná služba zdarma.

 • Google Docs – www, propracovaný systém, sdílení, čeština, podmínkou je založení účtu na Google
 • Office Live Workspace – www, další propracovaný systém s řadou praktických funkcí pro práci školního kolektivu, sdílení, samozřejmostí je české prostředí, podmínkou je zřízení služby

2.6 Ukázka tabulky s malou násobilkou viz Příloha č.1

2.7 Co s žáky procvičíme

Vzhledem k odlišnostem jednotlivých prostředí a v pojetí tématu vyučujícím, je uveden pouze přehled podstatných znalostí a dovedností.

1. Základy orientace a práce ve zvoleném programu nebo internetovém prostředí.

2. Další znalosti a dovednosti (rozsah podle ročníku, vyspělosti žáků a záměru vyučujícího).

2.8 Způsoby odevzdání práce žáků

Způsob odevzdání volíme s ohledem na znalosti žáků, dostupnost Intranetu/Internetu, náš záměr a čas, který máme k dispozici.

1. prostřednictvím obrazovky
2. e-mailem
3. odkazem na soubor v internetovém úložišti
4. nastavením přístupu k souboru na disku nebo Internetu

2.9 Diferenciace práce žáků

Je možná podle znalostí žáků, podmínek i jejich zájmu.

2.10 Náměty pro využití malé a velké násobilky

2.11 Závěr

3. Zdroje – ukázka Příloha č. 2


Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
doc
27.34 kB
Dokument
Příloha č. 1
doc
219.73 kB
Dokument
Příloha č. 2

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Mgr. Zdeněk Chalupský

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Téma článku:

Informační a komunikační technologie