Odborný článek

Halloween

25. 1. 2010 Předškolní vzdělávání
Autor
Michaela Gondeková

Anotace

Jedná se o týdenní tematický plán určený pro děti ze speciální mateřské školy, který se pojí k svátku Halloween. Děti mají možnost seznámit se s tradicemi a zvyky Halloweenu prostřednictvím hudebně pohybových činností, výtvarného tvoření a dalších aktivit.

Záměr

 • seznámit děti s tradicemi a zvyky Halloweenu

Cíle

 • rozvoj a užívání všech smyslů
 • rozvoj tvořivosti
 • rozvoj kooperativních dovedností
 • vytváření povědomí o existenci ostatních kultur
 • vytváření pozitivního vztahu k prostředí

Nabízené činnosti k tématu Halloween

Učitelka dětem přečte základní informace o svátku "Halloween".

 • Halloween se slaví 31. října, většinou dětmi, které se převlékají do strašidelných kostýmů a chodí koledovat o sladkosti od domu k domu.
 • Halloween se slaví v anglicky mluvících zemích – USA, Kanada, Velká Británie, Irsko, Austrálie, Nový Zéland.
 • Původní název byl z anglického All – hallow – even – předvečer, vigilie všech svatých, první nešpory.
 • Symboly Halloweenu – dýně, čarodějnice, duchové, ohně, barvy (černá a oranžová).
 • Dále viz přílohy Halloween a Povídání o Halloweenu – texty k tomuto svátku.
 • Společná diskuse na dané téma.

Hra na strašidla

 • rytmizace na igelitové pytlíky (dítě uchopí igelitový pytlík mezi dlaně a snaží se s ním šustit do rytmu písní)
 • tanec na písně z filmu Ať žijí duchové – tanec strašidel s látkami – improvizace dětí – pohybové vyjádření strašidelné hudby

Relaxace

 • zklidnění a odpočinek na píseň Leontýnka (píseň z filmu "Ať žijí duchové")
 • pozorování barevných duchů na stropě (učitelka svítí na strop baterkou a děti určují barvu ducha a místo kde se skrývá – učitelka postupně vymění všechna barevná sklíčka v baterce)
 • poslech zvuků z CD Zvuky a ruchy, které můžeme slyšet o Halloweenu (úlek, smích, výkřik) – napodobování zvuků, dramatizace

Hra s jablky "Bobbing for Apples"

 • vyndávání jablka ústy z lavoru plné vody
 • děti ponoří do lavoru jablka a snaží se je ústy vyndat (někdo zvládne zakousnout se do jablka, někdo řeší vyndávání jablka uchopením jablka za stopku)

Výtvarné tvoření

 • dlabání dýní (viz Příloha Dýně)
 • výzdoba třídy – halloweenské řetězy (obrázky dýní a strašidel), viz Příloha Výzdoba třídy – halloweenské řetězy
 • vybarvování obrázků dýní a duchů
 • výroba duchů z látek (hlavičku vyplníme papírem, látku svážeme provázkem, necháme děti navazovat provázky na cípy látky, nalepovat z různých materiálů oči, nos a pusu, nebo si je děti dokreslí fixem)
 • výroba netopýra z ruličky od toaletního papíru (viz Příloha Netopýr z ruličky)

Pracovní list

 • strašidýlka – pracovní list je zaměřen na rozvoj zrakového vnímání a koordinace ruky a oka (viz Příloha Pracovní list)
 • omalovánky – jsou zaměřeny na upevňování barev a rozvoj grafomotoriky (viz Příloha Halloweenské omalovánky)
dýně a netopýr
1. dýně a netopýr

 

duchové
2. duchové

 

tvoření duchů
3. tvoření duchů

 

vázání provázků
4. vázání provázků

 

hrátky
5. hrátky

Evaluace tématu

Domnívám se, že téma bylo pro děti zajímavé a splnilo můj pedagogický záměr, zároveň umožnilo naplňovat dílčí cíle ze všech pěti oblastí a přispělo k rozvoji klíčových kompetencí. Téma Halloween splnily požadavky na rozvoj osobnosti dítěte a jeho schopnosti učení a projevovat se jako samostatná osobnost. Zvolená motivace byla dostatečně účinná pro celý tematický blok. Děti k nabízeným činnostem přistupovaly aktivně a s radostí. Toto téma také vedlo k součinnosti s rodiči, protože týden Halloweenu v MŠ vyvrcholil rejem masek, kterého se také účastnili rodiče.

Děti nejvíce zaujaly pohybové a hudebně pohybové činnosti k tomuto tématu, velmi zajímavá byla také pro děti hra s jablky. Dětem se povedlo krásně si vyzdobit třídu na Halloween. Myslím si, že mohu považovat cíle i záměr za splněné.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Michaela Gondeková

Hodnocení od uživatelů

Veronika Baudyšová
26. 1. 2010, 19:53
básnička Halloween

Jednou venku, při setmění
děti v strašidla se mění.
V okně dýně, uvnitř svíčka.
Halloweenská mají trička.

Od domu k domu běhají
a koledu všem říkají.
Dejte nám sladkou koledu,
nebo vám něco provedu.

zdroj: http://www.predskolaci.cz

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Kolekce

Článek je zařazen v těchto kolekcích:

Klíčové kompetence:

 • Předškolní vzdělávání
 • Komunikativní kompetence
 • průběžně rozšiřuje svou slovní zásobu a aktivně ji používá k dokonalejší komunikaci s okolím
 • Předškolní vzdělávání
 • Kompetence k učení
 • má elementární poznatky o světě lidí, kultury, přírody i techniky, který dítě obklopuje, o jeho rozmanitostech a proměnách; orientuje se v řádu a dění v prostředí, ve kterém žije
 • Předškolní vzdělávání
 • Kompetence k řešení problémů
 • všímá si dění i problémů v bezprostředním okolí; přirozenou motivací k řešení dalších problémů a situací je pro něj pozitivní odezva na aktivní zájem

Organizace řízení učební činnosti:

Individuální, Skupinová, Frontální

Organizace prostorová:

Školní třída

Nutné pomůcky:

CD Ať žijí duchové, noty, klavír, přehrávač, igelitové pytlíky, dýně, nůž, lžíce, podložka, papíry, nůžky, provázek, lepidlo, obrázky, pastelky, baterka s vyměnitelnými sklíčky, CD Zvuky a ruchy, pracovní listy, čtvrtky, ruličky od toaletního papíru, text – povídání o Halloweenu