Odborný článek

Ubrousku, prostři se!

16. 12. 2010 Předškolní vzdělávání
Autor
Eva Rybárová

Anotace

Tematický celek napomáhá dětem osvojit si základní stravovací návyky, děti se seznamují s kulturou stravování, získávají poznatky o racionální výživě a jejím významu pro náš život.

1. Úvodní část – Ubrousku, prostři se!

Tematický celek zahájíme společným vyprávěním pohádky "Ubrousku, prostři se". Požádáme děti o pomoc s vyprávěním, a to tak, že budou napodobovat naše jednání. Vyprávět totiž budou zejména naše ruce a obličej. Před samotným vyprávěním zařadíme hry a cvičení, děti motivujeme tím, že "připravíme naše ruce na vyprávění". Uvádím zde výčet možných způsobů, jak děti uvolnit a připravit na fázi vyžadující soustředění a pozornost.

Prstová cvičení:

 • bubnování jednotlivými prsty do podlahy, přičemž dlaně stále zůstávají na zemi
 • ptačí křídla ze dvou dlaní spojených palci
 • ptačí zobáčky – "klapání" palcem a ukazováčkem
 • kočičí drápky – protahování a pokrčování prstů, dlaně na zemi
 • kachní nohy – roztahování prstů do šířky
 • zdravíme paleček – dotýkat se postupně jednotlivými prsty palce té samé ruky
 • stavíme střechu – postupně přikládat prsty obou rukou na sebe a naopak
 • protahování šátku – nedominantní rukou udělat pomocí palce a ukazováku kroužek, dominantní rukou uchopit cíp šátku, spodem ho navléci do kroužku a špetkovým úchopem horem vytáhnout
 • atd.

Pohybové uvolnění:

 • hra Na zrcadlo – ve skupině či ve dvojicích, děti navzájem napodobují své pohyby
 • hra Na dirigenta – jedno dítě je dirigent a předvádí hru na nějaký hudební nástroj, postupně nástroje mění, ostatní děti po něm opakují. Jedno dítě se snaží uhodnout, kdo je dirigent (při rozdělování rolí není přítomno)

Artikulační cvičení:

 • nápodoba pohybů mluvidel – žvýkáme jako velbloud, olizujeme se jako kočka, otevíráme ústa jako krokodýl, klapeme jazykem jako kůň kopyty apod. [1]

Mimika:

 • napodobujeme grimasy podle obrázku – smutný, veselý, ustrašený, rozzlobený obličej apod.

Po úvodním rozcvičení a zkoncentrování se posadíme v kruhovém uspořádání – každý má u sebe jeden šátek – a začínáme vyprávění. Ruce představují jednotlivé postavy příběhu – mluví spolu (dlaně a prsty představují hlavu postavy), podávají si ruce na pozdrav, mávají si na rozloučenou, hrozí, utíkají pomocí prstů po koberci při honičce, prostírají ubrousek, hladí se ve chvílích potřebné útěchy apod. To vše je doprovázeno výraznou mimikou a jednoduchým hlasovým doprovodem. Vznikne tak "představení", do kterého jsou děti plně vtaženy. Výsledkem je nejen seznámení s novou pohádkou, ale uvedenou pohádku si děti snáze zapamatují a budou schopny ji dále interpretovat, ať již výtvarně, verbálně, či pohybově.

Na společné vyprávění pohádky navážeme společnou diskuzí, jaké by to asi bylo, mít kouzelný ubrousek, a co bychom chtěli, aby nám vyčaroval. To vede k dalším aktivitám:

 • Kresba ubrousku – nanášení temperových barev plochým štětcem v horizontálních a vertikálních liniích na velkou plochu (čtvrtka A3). Všímáme si zejména úchopu štětce, uvolňujeme ramenní a loketní kloub a zápěstí. Všímáme si mísení barev, pojmenováváme nově vzniklé barvy a odstíny.
 • Společně tvoříme velký ubrus – velký karton, čtvrku či balicí papír rozdělíme na díly, ve skupině  společně díly vybarvujeme. Je nutná spolupráce, střídání se, domluva na barvách apod. Starší děti mohou mít úkol ztížený; nesmí se dotýkat políčka stejné barvy. Na "ubrus" pak lepíme talíře vystřižené ze čtvrtky.
 • Talíře – zdobení talíře prstovými barvami, uprostřed talíře koláž oblíbeného jídla (z barevného papíru, vlny, špejlí, kousků molitanů, polystyrenu apod.).
 • Hra Místo si vymění, kdo má rád – je vhodné využít židle či polštáře, aby bylo zřejmé, kde jsou volná místa. Učitelka či dítě stojí uprostřed kruhu a jmenuje konkrétní jídlo či potravinu, děti výměnou či setrváním na svém místě vyjadřují svůj vztah k dotyčnému pokrmu či potravině.
 • Společná koláž – děti si obkreslí a vystřihnou části jídelní sady – talíře, misky, hrnky apod., vybarví je, nazdobí (otisky bramborových tiskátek, korkových zátek, prsty apod.). Na hotové nádobí pak učitelka napíše, co má dítě k jídlu či pití rádo a co nerado. Je vhodné se dětí ptát postupně, v soukromí, aby se zabránilo opakování odpovědí kamarádů. Nakonec nádobí nalepíme na čtvrtku, balicí papír (ve tvaru jídelního stolu, ubrusu apod.) a vyvěsíme na viditelné místo.
 • Grafomotorické cvičení – hrnec kaše, polévky, dort apod. [2]
 • Motivované cvičení Polévka – cvičení s padákem, výchozí postavení je stoj spatný bokem k padáku, padák děti drží jednou rukou: 
  • napustíme vodu do hrnce – chůze, běh s padákem
  • připravíme zeleninu, co dáme do polévky (ptáme se dětí):
   • mrkev – stoj spatný, připažit, zpevnit tělo
   • celer – stoj rozkročný, upažit, mírný podřep, rovná záda, kolena pravý úhel, výdrž
   • brambora – leh na zádech, nohy pokrčmo, hlava ke kolenům
  • zeleninu očistíme – sed, rovná záda, nohy natažené, nárty směřují k trupu, dlaně posunujeme po nohách a zpět (škrábeme brambory)
  • zeleninu nakrájíme – leh na zádech, podepřít o předloktí, střídavě zvedáme natažené nohy
  • voda nám vaří a poklice nadskakuje – opět chytnout oběma rukama padák, střídavě ho zvedat – výpon, vzpažit, následně dřep, několikrát zopakovat
  • dáme vařit zeleninu – vzpažit s padákem, děti držící vyvolanou barvu podběhnou padák a postaví se na jiné místo shodné barvy. Pokud děti zvládají barvy, můžeme procvičit akusticko-vizuální paměť a vyvolávat pouze názvy zeleniny:
   • červená barva – mrkev
   • žlutá barva – kukuřice
   • zelená barva – hrášek
   • modrá barva – lilek, fazole
  • polévku osolíme – padák položit na zem, stoj na padáku, prsty chodidel se snažíme padák nařasit
  • nakonec přidáme bylinky – stoj, padák držet v úrovni pasu, na padák dáme několik malých míčků, pohybovat padákem tak, aby se míčky kutálely, ale nespadly
 • Hudebně pohybová hra Naše máma řekla (viz příloha) – děti samostatně navrhují, co by máma mohla všechno péct (buchty, kuře, vánočku, housky) a jakou část těla máme dát dohromady (nohy, záda, lokty...). Výchozí postavení je v kruhu, děti se drží za ruce, do taktu dělají jeden krok vpřed a vzad s doprovodným pohybem paží. Při 5. taktu jdou všechny děti do středu kruhu a dotýkají se navzájem jmenovanou částí těla, na 6. takt se vrací na své místo, 7. a 8. takt jsou shodné s 5. a 6.
 • Modelujeme misku, talíř – vymačkáváním z koule (modelína, hlína, slané těsto) můžeme vyrobit nádobí pro panenky.

2. Druhá část – báseň Lék pro mlsného mravence

Přistihl jsem mravence,
lízal cukr v cukřence.
Na mlsání doplatil,
kulatil se, kulatil.
Jako meloun, možná víc.
Když vyrostl z nohavic,
když mu málem praskly tváře,
ocitl se u lékaře.
Lekař spustil z čela brýle,
napsal mu lék pro otylé:
Sto padesát výletů,
k nim ovocnou dietu.
[4]

S básní je nutné pracovat obezřetně, abychom nezavdali příčinu k posměchům v případě, že je ve třídě silnější dítě. Text je velmi dobře uchopitelný a dá se dětem předávat společně s pohybovým doprovodem, což napomáhá snadnějšímu zapamatování. Na základě textu s dětmi vedeme diskuzi – co se stalo, můžeme jíst úplně všechno, co měl mravenec udělat lépe apod. Další návazné aktivity:

 • Jídelníček pro mravence – třídění či vystřihování obrázků potravin, vytváření potravinové pyramidy (koláž). Je důležité dětem vysvětlit, že i "nezdravé" potraviny mohou jíst, ale jen někdy a v omezeném množství.
 • Motivované cvičení "Jedeme na nákup" – rozestavíme židle do kruhu, sedadly vně, opěradly dovnitř, mezi židlemi ponecháme prostor:
  • běžíme na autobus – volný běh v prostoru, okolo židlí, na znamení zastavit (musíme se rozhlédnout)
  • sedíme v autobusu – sed rozkročmo na židli, čelem k opěradlu, vydýchání
  • autobus zatáčí – úklony trupu střídavě na obě strany, dlaně na opěradle
  • řidič brzdí a znovu se rozjíždí – dlaně na opěradle, střídáme pohyb trupu vpřed a vzad, při pohybu vzad kulatá záda, podsazená pánev
  • řidič se rozhlíží na křižovatce – pohyby hlavou, otáčení do stran, trup fixován
  • jeden dědeček klimbá – předloktí na opěradle, ohnout trup, hlavu, po chvíli narovnáme
  • vystupujeme z autobusu a běžíme do obchodu – volný běh okolo židlí
  • nakupujeme – otočit židli opěradlem k sobě, chytneme ji oběma rukama za opěradlo (vozík), stoj spatný, tělo zpevněné
  • bereme zboží z nejvyššího regálu – výpon, vzpažit
  • vkládáme do vozíku – předklon přes opěradlo, pomalu narovnáváme záda, obratel po obratli
  • jedeme k pokladně – udělat dvojice, jeden z dvojice si klekne, opře se o dlaně, druhý ho uchopí za nohy (trakař) a podle svých možností se společně pohybují vpřed. Vystřídáme.
  • stojíme u pokladny – udělat zástup
 • Kompozice "jídla" z různého materiálu – PET víčka, kostky, drátěnky, šátky, stuhy, přírodniny apod. Každé z dětí má svůj vymezený prostor (obruč, šátek), na kterém "vaří" pro mravence – vytváří kompozici podle své fantazie. Je důležité zajistit pro děti klid, dostatek materiálu a času. Důležitý je proces samotné tvorby; děti následně popíší, co a proč pro mravence "uvařily". Pokud je to možné, mohou děti výtvory nějaký čas ponechat, z hlediska pedagogické diagnostiky je vhodné výtvory vyfotografovat a fotografie zařadit do portfolia dětí.
 • Práce s textem Zašpenátovaný Jonáš [5] – co to znamená být mlsný, k čemu jídlo potřebujeme, co se děje, když něco chybí. Vhodné je využít knihu Filipova nová dobrodružství [6]:
  • spojujeme potraviny s částmi lidského těla, které potřebují látky v nich obsažené (spojujeme např. mrkev-oko; banán-mozek, mléko-zub; maso-sval)
  • velká ochutnávka – připravíme dětem na talířek malé kousky potravin (kousky rajčete, mrkve, banánu,  hrušky, kedlubny, tvrdého sýra, šunky, pečiva, hrášek, kukuřici...), děti si vyberou 2–3 kousky, které by chtěly ochutnat. Zavážeme jim oči šátkem a jejich kamarád, se kterým se na tom předem dohodly, jim vloží do úst jen jeden kousek z vybraných potravin. Dítě následně hádá, co to ochutnalo.

Celý tematický celek můžeme dále obohatit o říkadla, písně či literární texty s tematikou stravování (např. Večeře, Řepa [7], Správná strava, Ovoce a zelenina [8] a další).

3. Závěrečná část – pohádka O malé princezně

Pohádku můžeme dětem přečíst, vyprávět, zahrát pomocí loutek či si ji společně s dětmi zahrát. Nesmíme samozřejmě zapomenout na společnou diskuzi o stolování – jak se jí u dětí doma, co se jim líbí či nelíbí na společném jídle ve školce, co můžeme udělat, aby po jídle zůstalo čisto apod.

Další aktivity:

 • Hrajeme na schovávanou – ideálně venku, ale jen pokud máme děti, které již dokáží chápat pravidla. U mladších dětí či pro hru v interiéru můžeme zvolit variantu, kdy pod deku schováme jedno, případně více dětí, ostatní se snaží uhodnout, kdo chybí. Další možnou variantou je zakrýt několik dětí sedících na zemi prostěradly, přičemž dítě, které bude hádat, je mezitím na místě, odkud nemůže vidět přípravu. Následně se snaží najít konkrétního kamaráda podle hmatu či podle sluchu (zakryté děti postupně vydávají určitý zvuk, pozdrav apod.).
 • Učíme princeznu prostírat – manipulace s nádobíčkem pro panenky, umisťování podle vzoru, u starších dětí orientace vpravo-vlevo
 • Skládání ubrousku – překládání papíru, vystřihování kroužků na ubrousky
 • Prostíráme pro princeznu – rozlišování pojmů na, pod, za, vedle, před. Děti si do herny vezmou židli, která bude představovat malý stoleček, dále potřebují nádobíčko pro panenky. To umisťují podle slovního pokynu učitelky – talíř pod židli, lžíci za židli apod.
 • Třídíme nádobí podle barev, porovnáváme počet kusů přiřazováním (např. vidličky a nože)
 • Skládání "rozbitého nádobí" – předem vystřihneme z tvrdého kartonu a různých barevných papírů velký talíř, džbán a hrneček. Tvary z barevných papírů rozstřihneme na 4–5 dílů, máme-li starší děti, můžeme i na více. Tvrdý karton poslouží jako základní tvar, na který budou děti skládat "střepy". Všechny barevné kusy smícháme dohromady a předložíme je dětem s tím, že potřebujeme pomoci poskládat rozbité nádobí. Děti mohou pracovat ve skupinách, ve dvojicích, další dny pak i individuálně. Nejprve si musí střepy roztřídit podle jednotlivých barev (na to by děti měly přijít samy), pak jim dáme podložky z tvrdého kartonu a necháme děti pracovat. Sledujeme, do jaké míry se dokáží domluvit, spolupracovat, můžeme trvat na tom, aby každé dítě ze skupiny umístilo alespoň jeden střep apod. Ve skupině můžeme činnost několikrát opakovat, může se vyměnit skládačka s jinou skupinou apod.
 • Hostina pro maminky – pozveme maminky (můžeme využít např. oslavy Dne matek) na večeři. Děti nejprve připraví obložený chléb – samostatně namažou plátek veky či chleba a následně ho obloží. Dáme jim k dispozici vykrajovátka na cukroví a necháme je ze sýrů, šunky, vajíček, okurek dělat různé tvary podle jejich fantazie. Nenáročná je i příprava nepečeného piškotového dortu. Pak děti mamince správně prostřou, připraví ubrousek, případně jmenovku, u stolu ji obsluhují – nalévají pití z konvice, přinášejí jídlo, odnášejí použité nádobí.
  • Recept na nepečený dort:
   • 1 smetana ke šlehání, 3 zakysané smetany, 4 vanilkové cukry, 2 balíčky piškotů, 1 mandarinkový či ananasový kompot, 1 ztužovač šlehačky.
   • Ušleháme smetanu se ztužovačem a smícháme s cukrem a zakysanými smetanami. Dortovou formu vyložíme alobalem, poklademe piškoty, částmi okapaného ovoce, zakryjeme částí krému. Vrstvy střídáme, končíme piškoty, které zakapeme šťávou z ovoce. Zatížíme a dáme přes noc ztuhnout do lednice.
   • Děti mohou pracovat s ručním šlehačem samostatně, pokud použijeme elektrický šlehač, je nutný stálý dozor učitelky.

Závěr

Evaluaci provádíme průběžně, všímáme si zejména reakcí dětí a jejich předchozích zkušeností, od kterých odvíjíme výběr nabízených činností. Měli bychom mít na paměti, že cílem není pouze osvojení poznatků o zdravé výživě, ale zejména postupná změna stravovacích návyků a způsob stolování. Toto jsou  dobře pozorovatelné veličiny, které nám umožní posoudit, zda byl tematický celek úspěšný a zda splnil naše očekávání.

Literatura a použité zdroje

[1] – MLČOCHOVÁ, Markéta. Šimonovy pracovní listy 10. Praha : Portál, 2007. 64 s. ISBN 978-80-7367-266-9.
[2] – et al. Aničko, udělej kolečko.
[3] – KRATOCHVÍL, Miloš. Draka je lepší pozdravit aneb o etiketě. Praha : Mladá fronta, 2009. 136 s. ISBN 978-80-2041-999-6.
[4] – STŘEDA, Ludvík. Proč pláčou světlušky. Ústí nad Labem : Severočeské nakladatelství, 1990. 106 s.
[5] – KRŮTA, Jan. Pohádky ze Sluníčka. Praha : Mladá fronta, 2001. 92 s. ISBN 80-2040-903-3.
[6] – KAMINSKÁ, Renata; POPPER, Pepa. Filipova nová dobrodružství. Praha : Advent-Orion, 2009. 165 s. ISBN 978-80-7172-081-3.
[7] – TICHÁ, Alena. Zpíváme a hrajeme si s nejmenšími. 1. vydání. Praha : Portál, s. r. o., 2007. 166 s. ISBN 978-80-7367-100-6.
[8] – MALÝ, Radek. Kam až smí smích. 1. vydání. Praha : MEANDER – Ivana Pecháčková, 2009. 90 s. ISBN 978-80-86283-72-2.
Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
doc
60.55 kB
Dokument
Naše máma řekla

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Hodnocení od recenzenta

Tým RVP.CZ
16. 12. 2010
Čtivý příspěvek s netradiční nabídkou činností, vhodně doplněný o metodické rady a upozornění pro učitelky.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Vaše hodnocení

Ohodnoťte hvězdičkami:

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Předškolní vzdělávání
 • Kompetence k řešení problémů
 • řeší problémy, na které stačí; známé a opakující se situace se snaží řešit samostatně (na základě nápodoby či opakování), náročnější s oporou a pomocí dospělého
 • Předškolní vzdělávání
 • Sociální a personální kompetence
 • uvědomuje si, že za sebe i své jednání odpovídá a nese důsledky
 • Předškolní vzdělávání
 • Činnostní a občanské kompetence
 • dbá na osobní zdraví a bezpečí svoje i druhých, chová se odpovědně s ohledem na zdravé a bezpečné okolní prostředí (přírodní i společenské)

Organizace řízení učební činnosti:

Individuální, Skupinová, Frontální

Organizace prostorová:

Školní třída

Nutné pomůcky:

výtvarný materiál, šátky, nádobí pro panenky, padák pro psychomotorickou hru, židle, různé druhy potravin, zejména ovoce a zelenina