Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Projektový den Hospodaření s odpady, ochrana přírody
Odborný článek

Projektový den Hospodaření s odpady, ochrana přírody

15. 12. 2009 Základní vzdělávání
Autor
Mgr. Marie Magerová

Anotace

Námět na projektový den, který byl podpořen v rámci programu MŠMT ČR Podpora rozvoje EVVO ve školách v roce 2009 a uskutečnil se během školy v přírodě.

Projektový den Hospodaření s odpady, ochrana přírody

Cíl: Prohloubit zájem a znalosti o ochranu přírody, třídění odpadů a recyklování, podporovat spolupráci v kolektivu, hravost, soutěživost, pohybovou zdatnost, pohotovost, tvořivost

Realizované kompetence:

 • KK – domluva na práci ve skupině, diskuze v rámci skupiny
 • KSP – vzájemná spolupráce při plnění úkolů a pomoc starších žáků mladším
 • KU – uplatnění znalostí z předmětu prvouka a přírodověda  v praxi
 • KP – rukodělné nebo výtvarné činnosti, výroba Smeťáka podle fantazie
 • KO – odpovědnost za prostředí, ve kterém žijeme, dodržování zákonů
 • KŘP – řešení problémových úloh, řešení problémů ve spojitosti s organizací ve skupině

Pomůcky: barevně odlišené lístečky s pojmenováním odpadu, krabice od bot, psací potřeby pro skupinu, výtvarné potřeby,výkresy, odpadky – např. staré hadry, plechovky, PET lahve, noviny, kelímky, igelitové sáčky...

Určeno: pro věkově smíšené skupiny žáků 1. až 5. třídy

Rozsah: 1 projektový den

Metody: řešení problémových úkolů, výtvarné a pracovní činnosti, pohybové hry, metoda kritického myšlení Ano – Ne

 • Část A. Hra Poselství z jiné planety – pohyb, pohotovost
 • Část B. Tvořivé výtvarné a literární činnosti, ústní prezentace
 • Část C. Co kam patří? Řešení problémových úkolů
 • Část D. Pohybová hra Lov na Smeťáky
 • Část E. Soutěž – Ochrana přírody aneb co do lesa nepatří

Část A. – Hra Poselství z jiné planety

Motivace: Jednoho dne, v daleké budoucnosti, přistála nouzově na planetě Zemi cizí raketa s návštěvníky z kosmu. Očekávali, že tady žijí šikovní, veselí a spokojení obyvatelé, kteří jim pomohou opravit jejich kosmickou loď. Místo toho tu ale našli samé smutné lidičky. Všichni trpěli záhadnou nemocí, dusili se, nemohli dýchat, byli bledí, unavení, všude kolem se válely neuklizené odpadky. Návštěvníci byli šokováni. Znovu a znovu listovali v hvězdném atlasu a počítali složité matematické vzorce a ověřovali si, zda se opravdu naše planeta podle jejich atlasu nazývá .................. Zjisti v následující hře, jak byla naše planeta pojmenovaná v atlase mimozemšťanů.

V označeném lesním terénu jsou na stromech umístěny cedulky s čísly a odpovídajícími písmeny. Každá skupina vysílá do terénu vždy jednoho hráče, který musí kartičku s číslem nenápadně najít, zapamatovat si a při návratu zapsat. Hodnotí se správnost, pomocné kritérium je rychlost.

1

2

3

4

 

5

6

7

8

9

 

10

11

12

13

14

15

16

Z

E

M

Ě

M

O

D

R

Á

P

L

A

N

E

T

A

Výstupy a prezentace projektového dne
1. Výstupy a prezentace projektového dne

Část B. Výtvarné a literární činnosti, tvorba ústní prezentace

Motivace: Kapitán lodi vyslal do okolí průzkumníky aby zjistili, co se děje. Ti se po nějaké době vrátili se šokujícím zjištěním: Planetu ovládli nebezpeční tvorové – Smeťáci, kteří žijí všude tam, kde je nepořádek. Škodí všude, kde mohou, ale dávají si velký pozor, aby je nikdo neviděl. Proto lidé nevědí jak vypadají. Vytvořte Smeťáka z toho, co najdete nebo máte po ruce (společná práce skupiny).

Hodnotí se dodržení limitu, nápad. Skupina při slovní prezentaci krátce popíše vzhled smeťáka a jeho náplň práce. Skupiny se navzájem vyhodnocují (sama sebe skupina nehodnotí). Mohou použít rozsah bodů nejlepší 5... až nejméně 1.

Část C. Co kam patří? Řešení problémových úkolů
(na čas, společná práce skupiny, body za správnost a rychlost)

Motivace: Po této zprávě se vesmírní návštěvníci rozhodli, že lidem pomohou Smeťáky vypátrat a vyhubit. Svolali všechny lidi a vydali se k nejbližší skládce. Poradili lidem, aby všechny odpadky pěkně roztřídili a uklidili.

Úkol: Každá skupina dostane obálku s lístečky ve své barvě, s názvy odpadů (např. PET láhev, skleněná láhev od sirupu, kelímek od jogurtu, slupky z brambor ...). Barvy lístků jsou specifické pro skupiny. Děti mají za úkol odpad správně roztřídit do jednotlivých kontejnerů, které tvoří barevná krabice .

Kontejnery (barevně označené stejně jako existují ve skutečnosti)

Papír

Plasty

Nebezpečný odpad

Bio odpad

Sklo

Komunální odpad (směsný odpad)

Nápojové kartony

Jiné

Kovy

ČASOPIS

STARÝ VÝKRES

PET LÁHEV

PROPAGAČNÍ LETÁKY

KRABICE OD BOT

MASTNÝ PAPÍR

STŘEPY Z ROZBITÉHO OKNA

NOVINY

PNEUMATIKA

PEŘÍ

PROŠLÉ LÉKY

SUCHÁ TRÁVA

SLUPKY Z BRAMBOR

SKLENICE OD MARMELÁDY

BATERIE Z HODIN

HNŮJ

LÁHEV OD SIRUPU

ZBYTEK ŘEDIDLA

KELÍMEK OD JOGURTU

POPEL ZE DŘEVA

PAPÍROVÁ UTĚRKA

SUCHÁ KYTICE

POPSANÝ SEŠIT

IGELITOVÁ TAŠKA

CHLUPY Z KOČKY

SUCHÁ POKOJOVÁ ROSTLINA

SKOŘÁPKY OD VAJEC

KRABICE OD MLÉKA

KOSTI OD OBĚDA

STARÁ POŠKOZENÁ KNIHA

SUCHÉ LISTÍ

ZBYTKY ZELENINY

PYTLÍK OD MOUKY

RTUŤOVÝ TEPLOMĚR

KRABIČKA OD ČAJE

ZBYTEK BARVY

POUŽITÝ ČAJOVÝ SÁČEK

PILINY

TVRDÝ CHLEBA

UMĚLOHMOTNÝ OBAL OD KEČUPU

TRÁVA

STARÝ TELEFON

MIKROTENOVÝ SÁČEK

OBAL OD MÁSLA

LÁHEV OD PIVA

CD A DVD

STARÉ RADIO

LEDNIČKA

MONITOR OD POČÍTAČE

ROZBITÝ TALÍŘ

POLYSTYREM

OBAL OD ŠAMPONU

POUŽITÉ PLENY

KRABICE OD DŽUSU

ŽÁROVKA

PECHOVKA OD BARVY

ROZBITÉ AUTÍČKO

STARÉ BOTY

STARÝ SVETR

DRÁTĚNÉ SKLO

ALOBAL (hliníková folie)

REZAVÝ STŘEŠNÍ OKAP

STARÝ LÁTKOVÝ UBRUS

KLUBKO VLNY

ZRCADLO

LEDNIČKA

MOKRÝ PAPÍR

LINOLEUM

ROZBITÁ PORCELÁNOVÁ FIGURKA

ROZBITÁ ZAVAŘOVACÍ SKLENICE

BALICÍ PAPÍR

OBAL OD JOGURTU


Motivace:
Ale pořád to nebylo nic platné, Smeťáci se jen tak lehce nechtěli vzdát. Proto se vesmírní návštěvníci připojili k lidem a všichni společně Smeťáky pochytali tak, jak my teď posbíráme všechny plastové uzávěry z daného území.

Část D. Pohybová hra

Na vytyčeném území jsou rozházeny barevné uzávěry od PET lahví (stejný počet uzávěrů každé skupinové  barvy). Všechny děti vyběhnou a hledají uzávěry konkurenčních barev (skupin). Každý žák smí odnést mimo hrací pole  naráz jen jeden uzávěr. Vítězí skupina, která nasbírá nejvíce vršků.

Lidé s pomocí Vesmírných návštěvníků Smeťáky pochytali. Pochytaní Smeťáci museli za trest dát do pořádku vše, co pokazili.

Metodická poznámka: Hraje se po určený časový limit. Po skončení se vydáme vysbírat zapomenuté uzávěry i fáborky ohraničující území.

Motivace: Návštěvníci z kosmu si opravili svou vesmírnou loď a vydali se na další cestu. Na památku zanechali na Zemi následující poselství, které pozemšťané museli nejdříve z osmisměrky vyluštit.

Tajemka: Příroda není skládka smetí. Chraňte ji.

Část E: Soutěž

Motivace: Chceme-li chránit, musíme vědět a znát.

Hra v terénu – Co do lesa nepatří

Po jednotlivých skupinách družstva procházejí lesem vytyčenou trasu, objeví a zapamatují si věci, které podle jejich názoru do lesa nepatří.Teprve po projití celé trasy skupina sestaví seznam věcí, které si zapamatovala. Za správnou odpověď je bod, za špatnou nebo zapomenutý předmět se body odečítají.

Metodická poznámka: Vedoucí, který trasu předtím projde a umísťuje věci, které do lesa nepatří (10–15věcí, např. obal od plastové lahve, sklenici od zavařeniny, igelitovou tašku apod. si všímá i věcí, které opravdu v lese leží, zakomponuje je do konečného výčtu při kontrole. Po skončení hry s žáky trasu projdeme a vyčistíme od nepatřičných věcí, a ty uložíme do skutečných kontejnerů u rekreačního střediska. Přitom si vysvětlíme, jak se zachovat, když nejsou k dispozici všechny druhy odpadových kontejnerů.

SOUTĚŽNÍ KVÍZ:

ANO

NE

Železo a měď se dají recyklovat a ve sběrnách je vykupují.

Nebezpečný a jedovatý odpad patří do popelnice.

Na území Národního parku můžeme tábořit a dělat ohniště.

Rozbitá skleněná láhev nepatří do recyklovatelného odpadu.

Do kompostu můžu dát alobal (hliníková folie).

Zbytky ředidla na barvu nemůžu vylít do záchodu.

Nejlepší způsob, jak se zbavit starého papíru, je – spálit ho.

Jízda vlakem je ekologičtější než jízda autem nebo autobusem.

V lese nemůžeme křičet co nejvíce nahlas, rušili bychom jeho obyvatele.

Člověk může žít bez spojení s přírodou.

Na území chráněného krajinného území chodíme po vyznačených cestách.

PET lahve a igelitové tašky se nedají recyklovat, proto patří do popelnice.

Odpad třídíme jen ve škole, doma nemusíme.

Voskovaný papír patří do kontejneru na recyklovatelný papír.

Přírodní rezervaci poznáme podle označení.

Kupovat pití ve vratných lahvích je ekologické.

Stromy a ostatní zeleň umí vyrobit kyslík, který potřebujeme k dýchání.

Na závěr projektového dne se sečtou body za jednotlivé disciplíny a skupina provede sebehodnocení, jak během dne pracovala jako tým, co se dařilo, jaké se objevily problémy a jak by se daly řešit.

Literatura a použité zdroje

[1] – JURÁSKOVÁ, Petra. Odpady. Pracovní listy pro děti, Metodika pro učitele. PRAHA : Sdružení TEREZA, 2007.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Mgr. Marie Magerová

Hodnocení od uživatelů

Jan Zouhar
25. 12. 2009, 18:17
Nevím, nevím co je na tom projektového. Není to spíše integrovaná tematická výuka?
Co je to vlastně projekt?
Marie Magerová
29. 12. 2009, 13:04
Jistě máte pravdu. Jsem obyčejná učitelka I. st. ZŠ, spíše praktik než teoretik a mám dojem i po množství literatury přečtené k tématu projektů, že mezi těmito dvěma kategoriemi je velmi nepřesná hranice. Je mi známo, že pokud práce vypadá tak, že učitel přinese námět, rozpracuje ho, určí poměrně přesně, co má žák dělat a organizuje detailně jeho činnost a poté ji sám zhodnotí, nejde o projekt ani pokud je pro děti dostatečně motivující.Tento projektový den byl součástí dalších čtyř dní, na které jsme se pokusili získat dotaci z rozvojového programu Podpora EVVO na školách a tím pádem byl okruh námětů daný zaměřením dotačního programu.Takže podmínka, že projekt je především podnikem žáka, u nás asi dodržen nebyl a je podle mě diskutabilní, jestli děti mladšího školního věku jsou schopni přijít s námětem projektu úplně samostatně. Podle mě tam nasměrování učitele je přítomno vždy. Z mého článku z důvodů omezeného rozsahu také příliš nevyplývalo, jak se žáci podíleli na přípravě projektových dní. Byli to například sami žáci, kdo volili oblíbené hry, které potom byly zakomponovány do každého dne a podíleli se i na faktické přípravě. Děláme to tak pokaždé při přípravě na školu v přírodě. V článku je také, opět z důvodů stručnosti, málo popsaný způsob hodnocení. Všude, kde záleželo na žácích, jaké způsoby řešení volili, museli svoji práci prezentovat, vysvětlit a skupiny si výstupy hodnotily navzájem podle daných kriterií, což si myslím, že je také spíše rysem projektu. Z mého popisu jednotlivých projektových dní také příliš nevyplývá, jak hodně byla témata jednotlivých dní propojená a jak žáci sami hodnotili a dokonce i vytvářeli kritéria hodnocení pro jednotlivé úkoly i pro další svoje činnosti a vlastně celý průběh pobytu. Zveřejnit náplň jednotlivých dní vlastně patřilo k našim povinnostem, abychom splnili všechny náležitosti, které obnáší obdržení dotace. Článek měl být pouhou inspirací, takže snad ti, kterým něco dá, mi odpustí, pokud jsem použila nesprávnou terminologii a použijí to, co se jim bude hodit, ať už pro tvorbu projektu nebo pro integrovanou tematickou výuku.Myslím, že stejným způsobem se musí pracovat se všemi zde zveřejněnými materiály a každý si je může upravit podle svých podmínek a způsobu použití.

Petra Boháčková
29. 12. 2009, 18:56
Myslím, že odpověď na otázku, co je vlastně projekt, není vůbec jednoduchá. Ale například v publikaci Průvodce pro projektové vyučování (D. Naar, I. Kouldelková, L. Zerzáňová a E.Šlejšková) jsou rozděleny projekty podle druhu zadání na spontánní (žákovské) a učitelem připravené.
V naší škole realizujeme něco, čemu říkáme projektové dny a ty samy svou organizací prostě žákovské projekty neumožňují. Snažíme se hledat cestu, jak to změnit, ale zatím jsem ráda, že se během těch dní provozuje něco jiného než normálně.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k učení
 • vybírá a využívá pro efektivní učení vhodné způsoby, metody a strategie, plánuje, organizuje a řídí vlastní učení, projevuje ochotu věnovat se dalšímu studiu a celoživotnímu učení
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k řešení problémů
 • kriticky myslí, činí uvážlivá rozhodnutí, je schopen je obhájit, uvědomuje si zodpovědnost za svá rozhodnutí a výsledky svých činů zhodnotí
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence sociální a personální
 • účinně spolupracuje ve skupině, podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel práce v týmu, na základě poznání nebo přijetí nové role v pracovní činnosti pozitivně ovlivňuje kvalitu společné práce

Průřezová témata:

 • Základní vzdělávání
 • Environmentální výchova
 • Lidské aktivity a problémy životního prostředí
 • Základní vzdělávání
 • Environmentální výchova
 • Základní podmínky života
 • Základní vzdělávání
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Hodnoty, postoje, praktická etika

Organizace řízení učební činnosti:

Skupinová

Organizace prostorová:

Vycházka do přírodního prostředí

Nutné pomůcky:

barevně odlišené lístečky s pojmenováním odpadu, krabice od bot, popsané názvy kontejnerů s odpady, psací potřeby pro skupinu, výtvarné potřeby,výkresy, odpadky – např. staré hadry, plechovky, PET lahve, noviny, kelímky, igelitové sáčky, barevné zátky od PET lahví