Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Projekt Svatý Martin
Odborný článek

Projekt Svatý Martin

9. 12. 2009 Základní vzdělávání
Autor
Bohuslava Lormanova

Anotace

V průběhu cca 3 dnů se žáci na základě textů o svatém Martinovi a četby legendy seznámí se zvyky a tradicemi svátku tohoto světce. Projekt obsahuje řadu námětů na činnosti v nejrůznějších předmětech, převažuje práce s textem s důrazem na čtenářskou gramotnost.

Cíl

Příspěvek má za cíl seznámit žáky se způsobem života v minulosti, odhalit „zákulisí" některých tradic, zvyklostí, pomocí pranostik ozřejmit dřívější užší spjatost člověka s přírodou a připomenout významnou osobnost evropských dějin.

Tento projekt je koncipován na tři vyučovací dny, je možno jej ale upravit (zkrátit, tzn. některé činnosti a úkoly vynechat, nebo rozšířit, u něčeho se zdržet déle, popř. přidat další činnosti a úkoly). Je vhodné jej zařadit 3 dny před samotným svátkem, a je-li to možné, v den svátku uspořádat svatomartinský lampionový průvod, kterého se zúčastní i rodiče a rodinní příslušníci. Žáci při této akci mohou zúročit své poznatky (rodičům zazpívat, předvést divadlo), společně sníst napečené pečivo, popř. si zahrát hru, při níž hledají svatého Martina mezi husami.

Úkoly jsou vytvořené pro třetí ročník v listopadu. V pravopise jde ještě o látku z druhého ročníku, některé úkoly je třeba „oprášit" (co jsou to synonyma, antonyma, jak najdu kořen slova...). Záměrně je zvolen také prastarý text od Sulpicia Severa ze 4. století, aby se žáci seznámili s originální hagiografií. Doporučuji předem si připravit vhodné úryvky, které Vás samotné osloví. Není nutné žákům text kopírovat, stačí ho přečíst například v kruhu. Poté je také možné žákům ukázat různá výtvarná zpodobení sv. Martina (podle dostupných materiálů). Matematika v projektu zavádí novou látku; není nutné ji ale zvládnout dokonale, jde spíše o jakési vyústění projektu do matematického jazyka. V prvouce je vhodné zastavit se u tématu počasí a pranostik, s žáky si spíše povídat o tom, jak lidé dřív žili, co všechno dokázali vyčíst z přírody. Proč je to dnes obtížnější, proč již mnohé pranostiky „nefungují". Je-li možné pečení rohlíků, pak můžeme názorně žáky seznámit s principem kynutí (co je to droždí, jaké podmínky musíme splnit, aby vzešlo apod.). Žáci si také mohou vyzkoušet vážení a odměřování surovin.

Pracovní listy jsou sice vytvořené pro jednotlivce, doporučuji ale v maximální míře uplatňovat skupinovou práci.

Rámcové rozvržení projektu

1. den: Život svatého Martina

Uvedení do projektu               Ranní kruh

Čtení                                       Čtení úryvků z knihy S. Severa

(VV                                         + popř. ukázky výtvarných  ztvárnění sv. Martina)

ČJ                                            Text 1

Sloh                                        Vyprávění žebráka: Tomu byste nevěřili!

Divadlo (vytvořit scénku se 4–5 postavami)

M                                            Polovina (o ½ více/méně, dělitelnost 2, sudá/lichá čísla)

[HV                                         Písnička o svatém Martinu (je-li k dispozici)]

2. den: Lidové zvyky a obyčeje

Čtení                                       S. Severus

Vyprávění legendy o biskupské volbě (Martin prozrazen husami)

ČJ                                            Text 2

M                                            Střed úsečky (měřením, přehybem, popř. i pomocí kružítka)

Jednotky hmotnosti a objemu

PRV                                         Práce s receptem, příprava těsta, co je to droždí

PČ                                           Pečení martinských rohlíků z kynutého těsta

3. den: Pranostiky

ČJ                                            Text 3

DÚ z minulého dne – další pranostiky k 11. 11. nebo jiným dnům

PRV                                         Pranostiky: život našich předků v souladu s přírodou

VV                                           Výroba lampionů:
možnosti – technika barev na sklo (na sklenice, tzv. slupovací barvy), kašírovaný lampion z balónku, lampion z kulatých krabiček od tavených sýrů

Shrnutí projektu                      Kruh reflexe a sdílení

Lidské vlastnosti: Jaký byl Martin? Jaká vlastnost se mu dá přisoudit?

Text 1

Jak tomu bylo se svat__m Martinem

Narod__l se v rod__ně setn__ka v ř__mské Panonii. Podle otcova přán__ vstoupil do j__zdn__ho pluku, kter__ byl odvelen do Galie. V legendě se vypráví, že v zimě, kd__ž proj__žděl městskou branou, spatř__l chladem třesouc__ho se chudáka. Protože  neměl u sebe n__c, rozetnul mečem svůj plášť a polovinu mu daroval. Následuj__c__ noc__ se mu zdálo, že vid__ Jež__še oděného do j__m darovaného pláště, jak ř__ká: „T__mto rouchem mne př__oděl Martin ještě nepokřtěn__."

 • Doplň do textu správně i/í/y/ý.
 • Podtrhni vlastní jména.
 • Vysvětli slovo legenda. Můžeš použít Slovník spisovné češtiny.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 • Nahraď uvedená slova vhodnými synonymy (slovy s podobným významem):

spatřil__________________                chladem_____________________

rozetnul_________________               oděného_____________________

 • Nahraď uvedená slova antonymy (slovy opačného významu):

chladem__________________             noc____________________

chválit____________________            odvelen_________________


Text 2

Den svatého Martina

Na svatého Martina se uzavíraly smlouvy mezi obcí a pastýřem, ovčákem, ponocným a dalšími lidmi, které obec platila. Zvláště osoba pastýře se pečlivě zvažovala, protože to musel být muž zkušený, vždyť se mu svěřoval všechen vesnický dobytek. Zároveň se od něj požadovalo, aby uměl léčit, musel se vyznat v počasí a řadě dalších věcí. Za svou službu dostával pastýř obvykle ubytování v obecní chalupě – pastoušce.

Na svatého Martina se konaly posvícenské hody, jejichž neodmyslitelnou součástí byla pečená husa a svatomartinské pečivo - rohlíky, rohy, podkovy.

Na den svatého biskupa Martina
milý hospodář a jeho družina
husy jedí, víno k tomu pijíce,
štědrého Martina chválíce;

páni, žáci a kněží se radují,
neb se jim koledy přibližují.
Pacholci a dívky svobodu mívají
a u jiných pánů se zjednávají.

(z roku 1710)

 • Vysvětli slovo ponocný. Můžeš použít Slovník spisovné češtiny.

______________________________________________________________________

 • Co má připomínat svatomartinské pečivo? _______________________________
 • Porovnej, co znamenalo slovo pacholek dříve, a co znamená dnes.

______________________________________________________________________

 • Nahraď slovo neb slovem stejného/podobného významu:  ________________________________________
 • U slova neodmyslitelnou podtrhni kořen slova. (Rada: zde jsou některá příbuzná slova: vymyslet, nepřemýšlet, myšlenka, pomyšlení.)
 • Čím se liší poslední text od dvou předchozích? ____________________________

Text 3

Lidové pranostiky

Přijede-li Martin na bílém koni,
metelice za metelicí se honí.

Martin a Kateřina na blátě,
Vánoce na ledě.

Jsou-li na Martina mračna,
zima bude levná;
jestli je noc jasná,
zima je mastná.

 • Vysvětli slovo metelice.

___________________________________________________________________________

 • Co si představuješ pod vyjádřením „zima je levná" a „zima je mastná" ?

___________________________________________________________________________

 • Vypiš z textů dvě dvojice slov, která se rýmují.

___________________________________________________________________________

 • Nakresli oba bílé koně.

Suroviny na svatomartinské rohlíky

(kynuté těsto)

500 ml mléka
60 g droždí
160 g pískového cukru
1 kg polohrubé mouky
2 vejce
200 g másla
½ lžičky soli

Návod na výrobu lampionu

Potřebujeme: kulatou papírovou krabičku od sýrů (průměr asi 16 cm), čtvrtku, hedvábný nebo pauzovací papír, voskové bločky či akvarelové barvy, popř. listy, bambusovou nebo dřevěnou tyčku, disperzní lepidlo, svíčku, tenký drátek nebo provázek

Inspirace pro vymalování lampionů:

 • na mokrou čtvrtku malujeme akvarelovými barvami, po zaschnutí natřeme stolním olejem
 • na suchou čtvrtku obtiskujeme listí natřené akvarelovými barvami, po zaschnutí natřeme stolním olejem
 • čtvrtku obarvíme buď akvarelem nebo přírodními voskovými bločky a vystřihneme otvory různých tvarů, ty pak podlepíme z rubu kousky hedvábného papírů
 • pauzovací papír vybarvíme voskovými bločky a z rubu přežehlíme (nutno podložit dalším papírem, aby se vosk neobtiskl na žehlící prkno), barvy se do sebe zapustí, necháme uschnout a vystřihujeme otvory různých  tvarů, které podlepíme z rubu hedvábným papírem

Na střed krabičky upevníme svíčku v kalíšku. Obarvenou čtvrtku nebo pauzovací papír podlepíme na horním okraji zpevňujícím proužkem, aby v něm bylo dobře uchyceno upevnění lampionu k tyčce. Dle obrázku pak čtvrtku slepíme do válce a dolním okrajem přilepíme na krabičku. Provázek nebo drátek upevníme na horní okraj lampionu, do kterého jsme udělali jehlou dva protilehlé otvory. Upevním k tyčce, na které zhotovíme předem výřez, aby lampion po tyčce nesjížděl. Zapalujeme pomocí špejle.

www.byst.cz/storage/Návod%20na%20výrobu%20lampionu.doc, upraveno

Vyrobte si vlastní lampion

Otevři galerii Výroba lampiónu

Budete potřebovat prázdnou krabičku od taveného sýra, čtvrtku, pečicí nebo hedvábný papír, lepidlo, nůžky, špejle, děrovačku, drátek, tavnou pistoli nebo oboustrannou lepenku, lahvičku od příkrmu (první lžička).

Z prázdné krabičky od sýra vyrobíte dno lampionu, doprostřed nalepíte tavnou pistolí, nebo oboustrannou izolepou malou lahvičku od dětského příkrmu, do ní se pak bude dávat hořící svíčka.

Stěny lampionu jsou z obyčejné čtvrtky, na ní je nakreslen motiv rybky a vystříhán malými nůžkami. Vzniklý motiv rybky je podlepen pomalovaným pečilamcím papírem, nebo můžete zvolit barevný hedvábný papír.

Na horním okraji čtvrtky jsou děrovačku udělány dírky, kterými jsou provlečeny 4 špejle. Tam, kde se špejle kříží, je připevněno ucho z drátku. Lampion je tak pevnější a nehrozí, že drátek prořízne dírku v papíře.

http://www.mc-barvinek.cz/doctype/1018/doc/Vyrobte_si_vlastni_lampion-208/docinfo.htm, upraveno

Reflexe

Tento projekt jsem realizovala dvakrát, vždy ve třetím ročníku a pokaždé s úspěchem. Žáci se ho účastnili s radostí. Nejvíce je samozřejmě zaujalo pečení martinských rohlíků a lampionový průvod, který jsme navíc pojali jako noční (večerní) dobrodružnou výpravu s kvízy po skupinách za svatým Martinem (našli jsme ho mezi husami). Protože se texty pro práci s jazykem týkaly zajímavého tématu, byla také pracovní morálka při nich daleko lepší. Žáci si více než kdy jindy vyzkoušeli práci se Slovníkem spisovné češtiny, což považuji za velmi důležité.

Literatura a použité zdroje

[1] – SEVERUS, Sulpicius. Život svatého Martina. 1. vydání. Praha : Herrmann a synové, 2003. 269 s.
[2] – SCHAUBER, Vera. Rok se svatými. 1. vydání. Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 1995. 702 s. ISBN 80-85527-75-8.
[3] – NODL, Ladislav. Velká domácí kuchařka. 1. vydání. Praha : Nakladatelství Slovart, 2002. 528 s. ISBN 80-7209-337-1.
[4] – Mateřské Centrum Barvínek. [cit. 2009-12-09]. Dostupný z WWW: [www.byst.cz/storage/Návod%20na%20výrobu%20lampionu.doc].
[5] – [cit. 2009-12-09]. Dostupný z WWW: [www.byst.cz/storage/Návod%20na%20 výrobu%20lampionu.doc ].

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Bohuslava Lormanova

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k řešení problémů
 • vyhledá informace vhodné k řešení problému, nachází jejich shodné, podobné a odlišné znaky, využívá získané vědomosti a dovednosti k objevování různých variant řešení, nenechá se odradit případným nezdarem a vytrvale hledá konečné řešení problému
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k učení
 • samostatně pozoruje a experimentuje, získané výsledky porovnává, kriticky posuzuje a vyvozuje z nich závěry pro využití v budoucnosti
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence komunikativní
 • rozumí různým typům textů a záznamů, obrazových materiálů, běžně užívaných gest, zvuků a jiných informačních a komunikačních prostředků, přemýšlí o nich, reaguje na ně a tvořivě je využívá ke svému rozvoji a aktivnímu zapojení se do společenského dění

Průřezová témata:

 • Základní vzdělávání
 • Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech
 • Evropa a svět nás zajímá

Mezioborove presahy:

Organizace řízení učební činnosti:

Skupinová, Frontální

Organizace prostorová:

Školní třída

Nutné pomůcky:

výtvarné potřeby podle zvolené techniky na výrobu lampionu, ukázky výtvarného ztvárnění sv. Martina, slovníky spisovné češtiny