Odborný článek

Doma bezpečně

13. 10. 2009 Základní vzdělávání
Autor
Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru

Anotace

Publikace je určena pro širokou veřejnost. Jsou v ní uvedena doporučení nejen pro orgány bytových družstev a společenství vlastníků, ale i pro vlastníky a obyvatele bytových i rodinných domů. Má napomoci orientovat se ve spleti právních a technických předpisů, srozumitelně a stručně upozornit na možná rizika a nebezpečí spojená s „bydlením“. Upozorňuje na nejčastější chyby, kterých se každý občas dopouští.

Požární bezpečnost objektů pro bydlení a ubytování představuje početně největší samostatnou oblast požární ochrany a dotýká se prakticky nás všech. Také požáry bytového fondu jsou z hlediska statistického sledování dlouhodobě na prvních místech jak z hlediska četnosti, tak i počtu zraněných či usmrcených osob.

U každého osmého bytového požáru jsou evidovány následky na zdraví nebo přímo úmrtí osob. Často si myslíme, že „u nás hořet nebude". To se však může stát noční můrou těch, kteří z tohoto předpokladu při stavbě a užívání objektu vycházeli a nevěnovali dostatečnou pozornost zásadám a podmínkám požární bezpečnosti, které jsou stanoveny právními předpisy a technickými normami.

Zároveň je velmi obtížné zvládnout už jen samotné odborné názvosloví, chápat význam jednotlivých pojmů a jejich vzájemné vazby. Požární bezpečnost je v současné době složitým mezivědním oborem a příprava specialistů, kteří působí v této oblasti, vyžaduje náročnou školskou přípravu, praxi a další celoživotní vzdělávání.

Tato publikace je určena pro širokou veřejnost, které má napomoci orientovat se ve spleti právních a technických předpisů. Snahou bylo srozumitelně a stručně upozornit na možná rizika a nebezpečí spojená s „bydlením" a nejčastější chyby, kterých se všichni občas dopouštíme, byť v dobré víře nebo z neznalosti, ale které mohou mít tragické důsledky. Česká asociace hasičských důstojníků ve spolupráci s Ministerstvem vnitra – generálním ředitelstvím Hasičského záchranného sboru ČR chce takto přispět k tomu, aby náš domov byl nejen moderní, komfortní a útulný, ale byl také místem pro klidný a bezpečný život.

Celý text publikace naleznete v příloze.

Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
pdf
6.57 MB
PDF
Doma bezpečně

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.