Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Výchova dětí v oblasti požární ochrany
Odborný článek

Výchova dětí v oblasti požární ochrany

15. 10. 2009 Základní vzdělávání
Autor
Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru

Anotace

Příručka je rozdělena na část teoretickou a metodickou, obsahuje mimo jiné informace o požární ochraně i základní témata první pomoci a zdravovědy. V metodické části jsou uvedeny konkrétní příklady výkladu jednotlivých témat včetně způsobu ověřování znalostí žáků.

V roce 2003 se do rukou učitelů základních a středních škol dostala příručka Ochrana člověka za mimořádných událostí. Do obsahu vzdělávání ve školách byla zařazena na základě pokynu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy čj. 12 050/03-22 ze dne 4. března 2003.

Příručka obsahuje návod, jak žáky připravit na dopad možných následků živelních pohrom a dalších mimořádných událostí. V jedné z kapitol (Téma č. II, Živelní pohromy, písm. D. Požáry) se uvádí, že požáry vznikají v řadě případů z důvodů nedbalosti, neopatrnosti nebo úmyslu člověka, že každoročně způsobují mnohamilionové škody a často ničí zdraví a lidské životy. Ke snížení možnosti vzniku požáru z nedbalosti, neopatrnosti ale i neznalosti důsledků, které je možné neuváženým jednáním způsobit, je důležité preventivně-výchovné vzdělávání zejména dětí školního věku. Mimořádné situace typu požáru nebo dopravní nehody se stávají každodenní realitou a každý z nás se s ní může kdykoli setkat, ať už jako postižený nebo ten, kdo poskytuje nezbytnou pomoc.

Rozpracování kapitoly o požárech přináší nyní Ministerstvo vnitra – generální ředitelství Hasičského záchranného sboru v příručce „Výchova dětí v oblasti požární ochrany", určené pro učitele základních a speciálních škol (následně bude připravena obdobná publikace pro učitele středních škol). Příručka je rozdělena na část teoretickou a část metodickou. V části teoretické jsou uvedeny informace o požární ochraně počínaje pasážemi z právních předpisů přes popis principů hoření a nebezpečných zplodin vznikajících při hoření, průběh požáru a způsoby jeho hašení, druhy hasicích přístrojů a jejich použití, základní popis činnosti jednotek požární ochrany při mimořádné události až po základní témata první pomoci a zdravovědy. Jsou zde uvedeny i základní přístupy k jednotlivým oblastem pro dosažení poutavého a zajímavého výkladu dané problematiky. V části metodické jsou pak uvedeny konkrétní příklady výkladu jednotlivých témat včetně způsobu ověřování znalostí dětí, a to rozděleně pro druhou až pátou třídu (první cyklus) a pro šestou až osmou třídu (druhý cyklus).

Příručka je dostatečně obsáhlá, aby si učitel mohl vybrat problematiku a její výklad přiměřeně časovým možnostem výuky i věku dětí. Snahou autorského kolektivu je i příprava názorného doprovodného materiálu k vybranému tématu na videokazetě.

Všichni, kdo se na zpracování a vydání této příručky podíleli, věří, že její aplikace při školní výchově povede ke snížení počtu požárů způsobených dětmi, a především i ke poklesu jejich následků s újmou na zdraví či ztráty na životě.

Výchova dětí v oblasti požární ochrany
1. Výchova dětí v oblasti požární ochrany
©

 

 

 

 

Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
pdf
5.29 MB
PDF
Výchova dětí v oblasti požární ochrany

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Vaše hodnocení

Ohodnoťte hvězdičkami:

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.