Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Počítáme se sovičkou Evičkou
Odborný článek

Počítáme se sovičkou Evičkou

14. 12. 2009 Základní vzdělávání
Autor
Mgr. Růžena Pekařová

Anotace

Příspěvek se věnuje praktickému využití interaktivní tabule v hodině matematiky 1. třídy. Jedná se o procvičování, při kterém si žáci upevní princip odčítání s přechodem přes desítku do 20. Námět je určen vyučujím žáky se SPU – dyskalkulie, ale i všem ostatním.

Počítáme se sovičkou Evičkou je název vyučovací hodiny matematiky v prvním ročníku základní školy. Jedná se o procvičování, při kterém si žáci mají upevnit princip odčítání s přechodem přes desítku v oboru do 20. Díky názornosti a  aktivnímu přístupu k látce je prezentace vhodná pro žáky se SPU – dyskalkulie. Samozřejmě ji můžeme předložit i ostatním dětem bez poruch.

Popis činností s jednotlivými stránkami – prezentace na interaktivní tabuli

Strana č. 1 – Úvodní seznámení s náplní hodiny.

Strana č. 2 – Číselná osa.

Slouží pro "rozehřátí" před vlastním počítáním. Žáci hledají čísla od 1 do 20 a tahem je posouvají na číselnou osu. Pro snadnější orientaci jsou čísla 1 – 9 rozlišena velikostí a tvarem.

Strana č. 3 – Hrušky. Na stromě uzrálo 11 hrušek. Dvě hrušky spadly na zem. Kolik hrušek zůstalo na stromě?

Nejlépe žáci rozumějí látce, když je jim předložena aktivní formou. Úlohu s hruškami si mohou přečíst sami (nebo jen šikovný čtenář či vyučující). Na lavici ve dvojici mají žáci možnost manipulovat s modely hrušek tak, aby si sami uvědomili početní operaci. Jeden nebo dva žáci u IT tahem posunou dvě hrušky pod strom. Příklad a výsledek napíšeme k sovičce do bubliny.

Strana č. 4 – Dortíky. V obchodě měli __ dortíků. Maminka 3 dortíky koupila dětem. Kolik dortíků zůstalo v obchodě?

Na lavici žáci opět manipulují s modely. Na IT s žáky spočítáme a doplníme počet dortíků, tři koupené dortíky žáci zakrývají čtverečky. Pod posledním čtverečkem je ukryta sovička, která navádí k výpočtu. Na interaktivní tabuli znázorňujeme pomocí koleček, zapíšeme příklad a šikulka napíše odpověď. V tuto chvíli mohou žáci současně psát do sešitu.

Strana č. 5 – Ovoce a zelenina.

Společné počítání příkladů na IT. Žáci škrtají uvedený počet ovoce nebo zeleniny a zapisují výsledky. Na lavici opět pracují s modely.

Strana č. 6 – Něco k snědku.

Sčítání a odčítání do 20 bez přechodu přes desítku. Samostatná práce na závěr hodiny. Žáky můžeme rozdělit na skupiny – A počítá první sloupeček, B druhý. Matematický řetěz je pro rychlé šikulky. Kontrolu provádíme společně po výměně sešitů mezi žáky. Výsledky žáci chodí zapisovat na IT. Kontrolu provedou pouhým odtažením potraviny, pod níž je správný výsledek – v příloze je ukázka, jak vypadá sloupek před výpočtem (potraviny před linkou na výsledek) a po výpočtu (posunuté potraviny a správné výsledky).

Strana č. 7 – Dobrou noc, sovičko Evičko.

Na závěr hodiny shrneme a zhodnotíme výsledky. Pokud se žákům hodina líbila, posunou na nebe hvězdičku, pokud ne, tak mráček.

Celou hodinou se prolínají potraviny. Toho můžeme využít při výchově ke zdraví.

Vhodné otázky:

 • Kdo má rád hrušky?
 • Jaké jiné ovoce máte rádi.
 • Jaké cizokrajné ovoce znáte?
 • Proč nejsou dortíky zdravé na zuby?
 • Co ještě může uškodit vašim zubům?
 • Pojmenujte a rozdělte uvedenou zeleninu a ovoce.
 • Pojmenujte potraviny a řekněte, které jsou pro vás zdravé a které ne.

Závěrem

Doporučuji jednotlivé listy použít také v jiných hodinách matematiky jako vzor pro samostatnou práci, pětiminutovku či domácí úkol a navázat v prvouce (Člověk a jeho svět) na tuto hodinu matematiky.

Uvedenou hodinu jsem měla možnost odučit pouze jednou. Reakce žáků byly pozitivní a mně samotné se u interaktivní tabule velice dobře učilo.

Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
pdf
1.22 MB
PDF
Odčítání se sovičkou Evičkou
xbk
923.83 kB
Ostatní
Počítáme se sovičkou Evičkou

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Mgr. Růžena Pekařová

Hodnocení od uživatelů

Pavlína Hublová
14. 12. 2009, 12:56
Nebylo by možné přiložit soubor také v originálním formátu? Nebo jej publikovat na www.veskole.cz a do příspěvku dát odkaz?
Lukáš Križko
15. 12. 2009, 16:09
Bohužel u článku uvádíme pouze ty materiály, které autor přiloží. Zároveň je autor omezen povolenými formáty pro publikování na Metodickém portále. Váš návrh zní zajímavě, ale originál uveřejníme zde. V tomto smyslu bude oslovena autorku článku a zároveň učiněny opatření pro možnost publikování ve formátech IA tabulí.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k učení
 • poznává smysl a cíl učení, má pozitivní vztah k učení, posoudí vlastní pokrok a určí překážky či problémy bránící učení, naplánuje si, jakým způsobem by mohl své učení zdokonalit, kriticky zhodnotí výsledky svého učení a diskutuje o nich
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence komunikativní
 • využívá informační a komunikační prostředky a technologie pro kvalitní a účinnou komunikaci s okolním světem

Průřezová témata:

 • Základní vzdělávání
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Komunikace

Mezioborove presahy:

Organizace řízení učební činnosti:

Skupinová, Frontální

Organizace prostorová:

Specializovaná učebna

Nutné pomůcky:

Interaktivní tabule SMART Board, kreslící a psací potřeby, modely ovoce a zeleniny, školní sešit nebo papír

Spec. vzdělávací potřeby:

dyskalkulie