Odborný článek

Berlínská zeď

10. 12. 2009 Základní vzdělávání
Autor
Jan Voda
Spoluautor
Carrie Thompson

Anotace

Prezentovat současné generaci žáků dobový kontext totality před rokem 1989 představuje skutečnou didaktickou výzvu. V příspěvku nabízíme popis zážitkové aktivity, kterou jsme se snažili toto poselství předat žákům už na 1. stupni.

Cíl vyučovacího projektu byl formulován následovně: Žáci vyjádří své emoce z období železné opony, resp. uvedou, jak byly evropská spolupráce, mezilidské soužití a občanská práva v socialistickém bloku poškozovány.

Žáci si nejdříve pomocí oblíbené dřevěné stavebnice KAPLA přepůlili třídu na východní a západní část. Potom se rozdělili na dvě skupiny, z nichž jedna představovala východní a druhá západní Berlín. V každé skupině žáci dostali marky – měnu, za kterou si mohli nakupovat.

Zatímco ve "východním Berlíně" nebylo k dostání nic, na západě se prodávala americká čokoláda, banány a mandarinky. Žáci z "NDR – východního Berlína" se závistí sledovali, jak si jejich západní sousedé pochutnávají na sladkostech. Následovala diskuse, v níž žáci popisovali své pocity nerovnosti a nespravedlnosti. Potom jsme některým žákům z "Východu" umožnili překročit hranici a navštívit Západ. Ovšem tito žáci se rovněž neradovali dlouho. Vzápětí se totiž ukázalo, že když promění své marky na západoněmecké v příslušném kurzu, budou mít peněz tak málo, že si za ně stejně nic koupit nemohou.

Z tohoto prožitku žáci vyvodili, že by jednomyslně preferovali být v západní skupině a vyjadřovali své dojmy z toho, že jim zeď brání ve svobodném cestování a stěhování. Součástí rozpravy byly i úvahy nad možnými způsoby překonání zdi (emigrací). V takových případech jsme jim připomínali, že by ovšem museli ve východním bloku zanechat své rodiče i svoji rodinu, která by zde byla za jejich emigraci různými způsoby pronásledována a trestána.

V závěrečné reflexi jsme zkušenosti žáků z bipolárního světa propojili s obrazovou publikací Petra Síse – Zeď /Jak jsem vyrůstal za železnou oponou (Praha : Labyrint, 2007. ISBN 80–86803–12–0). Vzdělávací a výchovné přesahy projektu nejlépe vyjadřují právě slova autora knihy: „Zeď, která rozdělovala dlouhá léta Berlín i celou Evropu, je naštěstí už jen vzpomínkou. Ale některé vzpomínky je třeba uchovávat. Jako zprávu o minulosti. Jako varování budoucnosti. Přestože jedna zeď padla, jiné zůstávají a další vznikají. Po celém světě. V Izraeli, v Koreji nebo na mexické hranici. Zdi symbolické, ideologické i skutečné. Zdi strachu, nesvobody a podezírání. Zdi, bez nichž by byl náš život mohl být svobodnější a šťastnější..."

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Jan Voda

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Vaše hodnocení

Ohodnoťte hvězdičkami:

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence občanské
 • chápe základní principy, na nichž spočívají zákony a společenské normy, je si vědom svých práv a povinností ve škole i mimo školu
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k učení
 • vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence sociální a personální
 • účinně spolupracuje ve skupině, podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel práce v týmu, na základě poznání nebo přijetí nové role v pracovní činnosti pozitivně ovlivňuje kvalitu společné práce

Průřezová témata:

 • Základní vzdělávání
 • Výchova demokratického občana
 • Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování

Organizace řízení učební činnosti:

Skupinová

Organizace prostorová:

Školní třída

Nutné pomůcky:

čokoláda, papírové peníze, provázek nebo jiný materiál k vytyčení zdi; soubor pracovních listů (DUM 46523, 21671, 51272); publikace SÍS, P. Zeď. Jak jsem vyrůstal za železnou oponou. Praha: Labyrint, 2007. ISBN 978-80-86803-12-8.; internet(píseň Karla Kryla): http://www.youtube.com/watch?v=N5zK548q72I

Vazby na materiály do výuky: