Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Den duchů aneb Hrajeme si v hodině Čj
Odborný článek

Den duchů aneb Hrajeme si v hodině Čj

9. 12. 2009 Základní vzdělávání
Autor
Mgr.Bc. Iva Burešová

Anotace

Den duchů patří do časově krátkodobých projektů. Lze jej využít v jedné hodině, a žáky tak vhodně motivovat k připravované školní akci nebo jednotlivá cvičení využívat během celého roku. Projekt je předkládán spíše jako inspirace. Ukazuje, jak je možné hravou formou opakovat tvrdé a měkké slabiky, skládání slov, tvoření vět a další. V hodině čtení napínavým způsobem přivádí žáky nejen k četbě, ale i tvoření vlastního příběhu a zapsání děje.

Každoročně v podzimním období (na začátku listopadu) naše škola pořádá večerní akci s názvem Den duchů. Výuka přes den probíhá standardním způsobem. Později odpoledne začínají přípravy a vše začne v momentu, když se setmí. Nervozita je již od samého rána značná, a proto jsem připravila projekt s názvem Den duchů, který žáky motivuje na večerní akci a zároveň je tím i učí. Projekt je vhodný pro 2. a 3. ročník ZŠ. Zvládají jej i žáci ze speciálních tříd základních škol.

Tvoření vět, příprava na slovní pády – hromadná forma výuky

Tvoř věty tak, aby v každé větě bylo slovo duch v různých pádech. První větu začíná učitelka. Každé dítě řekne další větu v návaznosti obsahu. (Například: Dnes k nám do školy přiletěl duch. Toho ducha nejprve zahlédla paní uklízečka. Duch se jmenoval Kačabajka...)

Dělení věty na slova – hromadná forma výuky

Větu rozděl na jednotlivá slova. Z kolika slov se věta skládá? Kolik slov je jednoslabičných, dvouslabičných, tříslabičných? Jedná se o větu jednoduchou a nebo o souvětí?

Dnesdonašíškolypřiletělonanávštěvumnohostašidelneboťsechtějínaučitčístpsátapočítat.

Pořádek slov ve větě, druhy vět – hromadná forma výuky, spolupráce ve dvojici (slova mohou být napsaná na lístečcích, které žáci skládají)

Uspořádej slova do věty, z níž utvoř větu oznamovací, tázací, rozkazovací a přací.

do Dnes mnoho na naší návštěvu přiletělo strašidel školy.

Tvoření vět – Hromadná forma výuky

Ze slov tvoř věty (slova napsaná na papíru).

Dnes, večer, ráno, v poledne, zítra, včera, duch, duchů, strašidlo, strašidel, strašidelný, bojím se, schovám se, tma, černý, bílý, velký, malý, dva, pět, ale, aby, že, a, i proto, protože, nebo, který, strom, park, pole, chytím, pustím, uteču, ztratím, odnesu, je, byla, bude, stane se, chci, musím, mohu, nohy, na, ramena, pod, přes, nad, díra, jáma, světlo, strach, svíčka, hodina, o, půlnoci, postel, volám, brečím, směji, se, křičím, pokřik, vidím, cítím, chlad, zima, lopata, hlína, já, ty, my,.

Přesmyčky – hromadná forma výuky

Přesmyčky jsou napsané na tabuli a děti je čtou: červe, trazí, norá, jímbo, čkasví, mazi, křikpo...

Oprava chybných slov – individuální forma výuky

Tvrdé a měkké slabiky – duchi, hodyni, lopati, nohi, pokřyki, hlíni...

Tvoření přídavných jmen - individuální forma výuky

Jací jsou duchové - jmenuj a piš přídavná jména - hodný, velký, studený, průhledný...

Oprava chyb – domácí cvičení

Do školy přilétla strašidla a sebrala nám všechny háčky a čárky. Pokus se opravit všechny chyby.

Ze strasidla strasi na nasi vezi,
tomu druhacci jen tezko veri.
Ze strasidla preci v pohadce strasi,
to vedi vsechny deti ze skoly nasi.

(autor © Iva Burešová)

Zbývající čas v hodině – hromadná forma výuky

Skládání slabik, slov, vět, prostorová orientace rychlost z rozlišovacího obrázku zapsaného na tabuli. Učitelka na tabuli narýsuje příčné šrafování po 10 centimetrech napříč tak, že vytvoří plochu malých kosočtverečků jako podklad bílou křídou. Na tento podklad napíše žlutou křídou tiskacím písmem abecedu tak, aby jednotlivá písmena byla rozházená po ploše a byla pootočena do všech stran (vzhůru nohama, do strany apod.). Hra začíná rozcvičením – ukaž písmeno H, M, P... Dále najdi slovo NOC, DUCH, HODINA... Vymysli svoji vlastní větu. Žák ukazuje jednotlivá písmena a ostatní čtou a zároveň skládají dohromady celou větu.

Pomůcky – jednotlivá slova napsaná na papíru, říkanka, jednotlivé příběhy, papír pro dokončení příběhu, preclíčky.

Český jazyk – čtení

Představa písmene pohybem, složená z lidských těl – Hromadná forma výuky – rozcvička:

Žáci nejprve vyzkoušejí ze svých těl celou abecedu. Když se s tímto úkolem setkají poprvé, neumí si s ním poradit. V momentě, kdy poznají, že se dá z těla vytvořit každé písmeno, velice je toto cvičení zaujme. Žáci ze svých těl tvoří nápis DUCHOVÉ JSOU TADY.

Představa písmene hmatem jazyka – Hromadná forma výuky

Učitelka dá žákům do úst preclíček ve tvaru písmena. Mají za úkol jazykem poznat písmeno a napsat jej na kousek papíru. Z písmen žáci společně vytváří nápis Strašidla. Pozor – žáci nesmějí otevírat pusu a vzájemně si písmena ukazovat.

Čtení a dokončení příběhu – Hromadná forma výuky

Třídu rozdělíme na 3 skupiny. Nejlépe tak, že do sáčku a nebo krabičky dáme lístečky v počtu žáků. Jedna třetina lístečků bude obsahovat slovo MLÝN, druhá KNIHA a ta třetí HRAD. Žáci libovolně losují své místo ve skupině.

Úkolem je přečíst ve skupině úvodní část příběhu. Celý tým se podílí na vymýšlení celého děje příběhu. Připraví závěr. Se svým příběhem pak seznámí celou třídu.

Strašidelný mlýn

Honzík byl na dětském táboře nedaleko strašidelného mlýna, o kterém se vyprávělo mnoho hrůzostrašných historek. Prý každou noc přilétnou do toho mlýna strašidla a o půlnoci se tam začnou dít prapodivné věci. Nejdříve jsou slyšet divné zvuky, kvílení, praskot dřeva a pak se začne točit mlýnské kolo. Všude je cítit zápach síry a jsou vidět barevné plameny.

Tomu se však Honzík jenom smál. Přeci nebude věřit takovým dětským povídačkám. A tak se rozhodl, že až bude mít noční hlídku, půjde se do toho mlýna podívat. Té noci měsíc pěkně svítil, byl právě úplněk, a tak Honzík dobře viděl na cestu. Přišel k mlýnu, otevřel vrzající dveře a ...

Čarodějná kniha

Rodiče Alenky koupili krásný dům na samotě u lesa. U domu byla velká louka plná květin, zahrada s ovocnými stromy a také malý rybníček s lekníny.Celé dny si Alenka hrála na zahradě, běhala po louce a pouštěla lodičky v malém rybníčku. Jednoho dne se Alenka probudila a venku bylo zamračeno, sychravo a dokonce začalo pršet a v dálce byla slyšet bouřka. Alenka nemohla jít ven. Rozhodla se, že prozkoumá celou půdu. Když se maminka nedívala, vylezla po schodech nahoru. Na půdě bylo mnoho zajímavých starých věcí. Staré potrhané křeslo, popraskané veliké zrcadlo, starodávná skříň, velká truhla plná všelijakých hadrů a knih. Alenka rozevřela knihu s ohořelými listy. Na první straně bylo napsáno: Neotevírej tuto knihu, pokud neznáš temné čáry, sic z tebe zbudou jenom cáry. Alenka neuposlechla, otevřela knihu, a v tom se setmělo a...

Strašidelný hrad

O letních prázdninách jel Martin s maminkou a tatínkem na výlet do templářského hradu. Tento hrad stál na strmé skále. Paní průvodkyně provázela celou skupinu po nádvoří, komnatách i věžích. Poutavě vyprávěla o celé historii hradu. Zmínila se také o pověsti, že je v hradu ukrytý poklad, který dosud nikdo nenalezl. Ve sklepení hradu bylo mnoho tajuplných  málo osvětlených chodeb, které se proplétaly pod celým hradem. V jednom nepozorovaném okamžiku uviděl Martin na zdi záhadnou dlaždičku znázorňující nějaké strašidlo. Dlouze si jej prohlížel a ani si nevšiml, že skupina návštěvníků zabočila do další chodby. Ta záhadná dlaždička jej tak silně přitahovala, tak moc si na ni chtěl sáhnout. Byla však velmi vysoko. Stoupl si tedy na kámen, zvedl ruku a položil na dlaždičku celou svoji dlaň. V tom okamžiku se zeď pohnula a otevřely se dveře do tajné chodby. Martin vešel dovnitř a ...

Reflexe, hodnocení

Tento projekt jsem ověřila v praxi. Celý den byl pro děti tajuplný a zábavný.

V českém jazyce – psaní žáci tvořili věty: Dnes k nám do školy přiletěl duch. Za ním přiletělo ještě mnoho dalších duchů. Duchové přiletěli do školy strašit. Duchové lítali po chodbě a rozhazovali bonbóny. Pak se duchové šli učit matematiku, ale moc jim to nešlo. Tak duchové odletěli pryč.

Větu napsanou na tabuli žáci rozdělili do slov celkem bez problémů, určili souvětí a věty jednoduché, spočítali počet slov a vyjmenovali jedno- dvoj- troj a čtyřslabičná slova.

Rovněž správně vytvořili větu rozkazovací, tázací a přací.

Chyby v říkance opravili, říkanka se jim líbila.

Při hodině čtení se žáci rozdělili do třech skupin. Každá skupina dostala svůj příběh. Všichni s chutí pracovali, vymýšleli mnoho variant a očividně se u toho bavili. Problém nastal v okamžiku, když měli zapsat konec příběhu na papír a následně jej přede všemi přečíst. Výsledkem byly nesrozumitelné útržky vět. Žákům dělá značný problém svoji myšlenku vyjádřit na papír.

Při pracovních činnostech jsme vyráběli duchy z papírových kapesníčků. Všichni žáci vyrobili minimálně 3 duchy. Při této činnosti se projevila jemná motorika a cit v rukách, neboť někteří příliš tiskli své duchy, a tak je pomačkali.

Na samotný závěr každý předvedl se svými duchy své představení. Žáci samostatně improvizovali, a tato činnost se jim moc povedla. Každý měl své pojetí, které bylo velmi zajímavé i poučné.

Závěrem lze říci, že se žákům celý den velice líbil, připadal jim tajemný i trošku příjemně strašidelný. Projevil se zde problém při zaznamenání myšlenky písmem, což bude zapotřebí nadále procvičovat. Všichni žáci spolupracovali.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Mgr.Bc. Iva Burešová

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k řešení problémů
 • samostatně řeší problémy; volí vhodné způsoby řešení; užívá při řešení problémů logické, matematické a empirické postupy
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence komunikativní
 • formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence sociální a personální
 • přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy, chápe potřebu efektivně spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu, oceňuje zkušenosti druhých lidí, respektuje různá hlediska a čerpá poučení z toho, co druzí lidé myslí, říkají a dělají

Průřezová témata:

 • Základní vzdělávání
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
 • Základní vzdělávání
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Kreativita
 • Základní vzdělávání
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Kooperace a kompetice

Organizace řízení učební činnosti:

Individuální, Skupinová, Frontální

Organizace prostorová:

Učebna v přírodě, Specializovaná učebna, Školní třída

Nutné pomůcky:

Předepsaná tabule, lístečky se slovy, připravené předtištěné příběhy, krabička s losováním žáků, jedlé preclíčky ve tvaru písmene.