Domů > Odborné články > Předškolní vzdělávání > Herníček aneb Malý soubor her
Odborný článek

Herníček aneb Malý soubor her

27. 11. 2009 Předškolní vzdělávání
Autor
Iva Burešová

Anotace

Každý z pedagogů potřebuje mít v zásobě nějaké hry, které uplatní buď přímo ve vyučovací hodině, výchovném bloku, nebo jako doplňkovou aktivitu na výletech, procházkách a ve škole v přírodě. Příspěvek nabízí hry, které snad každý hrál jako malé dítě, ale i mnoho dalších.

Každý z nás, pedagogů, ať již z MŠ nebo z prvního stupně ZŠ potřebuje mít v zásobě nějaké hry, které uplatní buď přímo ve vyučovací hodině, výchovném bloku či jako doplňkovou aktivitu na výletech, procházkách a ve škole v přírodě. Přestože existuje nespočet publikací, které se zabývají daným tématem, je vhodné a někdy nedocenitelné mít v zásobě ihned po ruce malý sborník her, kterému můžeme snad s trochou nadsázky říkat „Herníček". Naleznete zde hry, které snad každý hrál jako malé dítě. Dále hry, které mne inspirovaly při prohlížení literatury. Některé hry vznikly z popudu dětí, ale i z mojí fantazie. Z praktických důvodů  jsem hry rozdělila podle jednotlivých činností. Ke každé jsou zapsány potřebné pomůcky k dané činnosti, úkol, popis hry a metodické poznámky.

(Doporučení: před vytištěním zadejte do tisku – vlastní nastavení – rozvržení stran – tisk jako brožura.)

Seznam her

Chůze:

 1. Jede, jede vlak
 2. Barevné perly
 3. Na bublinu
 4. Na vlaky a nádraží
 5. Na medvěda

Běh:

 1. Barevné domečky
 2. Na kočku a na myš
 3. Na ovečky a vlka
 4. Podbíhaná
 5. Opičí dráha

Skok:

 1. Skoč a vezmi
 2. Na vrabce a kocoura
 3. Škatulata, batolata, hejbejte se!
 4. Přeskoč kamínky
 5. Skákavé kolo

Lezení:

 1. Na kominíka
 2. Na námořníky
 3. Tunel
 4. Na zvířátka
 5. Na rybáře

Hry s míčem:

 1. Kuli, kuli, kulilíč
 2. Porážení kuželek
 3. Kdo dřív podá míč?
 4. Paleček a obr
 5. Stěhovavý Turek

Hry na sněhu:

 1. Tramvaj
 2. Skoč s kopečku do domečku
 3. Eskymácká honička
 4. Házení na kmeny
 5. Sáňkovaná štafeta

Hry se zdravotními cviky:

 1. Panenka
 2. Cvičení s overbally –  vesmír
 3. Cvičení s overbally – hopsání
 4. Cvičení s overbally – válení
 5. Věšení a sběr prádla

Relaxační hry:

 1. Výlet do ZOO
 2. Relaxace s tematickými obměnami
 3. Relaxační dechové cvičení
 4. Relaxační masáže

Psychomotorické hry:

 1. Kouzelná šňůrka – tělesné schéma
 2. Balancování – rovnováha
 3. Překážková dráha – prostorová orientace
 4. Špičaté věci – hmatové vnímání
 5. Schovávání věcí – optické vnímání
 6. Tvoření zvuků – akustické vnímání
 7. Magnetofon – akustické vnímání

CHŮZE

1. Jede, jede vlak

Záměr pedagoga: Chůze ve vázaném tvaru podle daného rytmu se změnami směru, zdůraznění pěkného držení těla.

Popis hry: Děti spojením za ruce vytvoří „hada". První dítě nebo učitelka vede celý zástup různými směry tak, aby se dráha vlnila. K tomu učitelka spolu s dětmi zpívá říkanku.

Jede, jede vlak

Jede, jede vlak,
je to motorák,
po kolejích uhání,
je rychlý jako drak.

Po kolejích uhání,
je rychlý jako drak.

(autor © Iva Burešová)

Metodické poznámky: zaměřujeme pozornost na lehkou, rytmickou chůzi a pěkné držení těla. Děti zpívají spolu s učitelkou. Hra je vhodná při pobytu venku i uvnitř, a to obzvláště při kratších přesunech (na oběd, svačinu), nebo jako rozpočitadlo při hromadné hygieně.

Pomůcky: žádné, případně bubínek

2. Barevné perly

Záměr pedagoga: Poznávání barev, volná chůze, shyb.

Popis hry: Učitelka vypráví krátkou motivační pohádku – Princeznička na bále poztrácela korále. Její táta, mocný král, Honzíka si zavolal „Honzíku, máš namále! Dones nám ty korále". Honzík běžel za horu, nakopal tam bramborů, vysypal je před krále. „Nesu vám ty korále, větší už tam neměli, ty už snědli v neděli". Děti stojí ve skupině a učitelka nad nimi rozhazuje barevné čtverečky. Po dopadu čtverečků učitelka vyhlásí barvu, kterou děti sbírají a nosí k učitelce.

Metodické poznámky: Relaxační pocity z padajícího barevného deště umocníme množstvím barevných čtverečků a výšky sypání. Názvy barev přizpůsobit věku dětí (barva červená – barva jako srdíčko, pusinka). Postupně můžeme přidávat další, dosud neznámé barvy. Děti si procvičují názvy barev a zároveň slova pohádky Princeznička na bále. Dbáme na lehkou chůzi, správné držení těla a shyb. Hru lze hrát v místnosti i venku. Možnost zařadit též jako soutěž, kdo nasbírá nejvíce perel od jedné barvy.

U starších dětí lze libovolně kombinovat barvu s počtem a tvarem – například 3 barevné čtverečky, čtyři modré trojúhelníky, pět zelených koleček. Na školáky lze z výšky házet malé  tvary z PUR pěny jako krychle, kvádr, válec, jehlan, kužel, koule společně s obrazci. Hra vede k rychlému uvědomění si tvaru, barvy a počtu.

Pomůcky: nastříhané čtverečky z barevného papíru cca 3 x 3 cm

3. Na bublinu

Záměr pedagoga: Chůze v rytmu říkanky, pohotová reakce na slovní podnět, taneční chůze ve vázaném tvaru.

Popis hry: Děti stojí čelem do kruhu těsně vedle sebe, drží se za ruce.

Při slovech: „Velká novina, přiletěla bublina," děti zvětšují kroužek chůzí vzad. Chůzí bokem po kruhu stále zvětšují kruh v rytmu dalších slov: "Bublinu si nafukujem, přitom pěkně vykračujem". Děti se zastaví, pustí se a otáčejí kolem vlastní osy, paže ve vzpažení zevnitř, pohled vzhůru: „Dívejte se děti, jak bublina letí! Letí, letí, otáčí se- prásk!!!" Na poslední slovo děti tlesknou nad hlavou a skočí do vzporu dřepmo.

Metodické poznámky: Před nácvikem hry je vhodné pouštět mýdlové bubliny, aby děti měly představu o nafouknutí, letu a prasknutí bubliny. Hra je vhodná pro pobyt venku.

4. Na vlaky a nádraží

Záměr pedagoga: Reakce na znamení, pravidelný rytmus chůze ve vázaném tvaru, udržování rozestupů, procvičování barev a názvů jednotlivých nádraží.

Popis hry: Učitelka utvoří z dětí několik menších skupin. V každé skupince určí jednoho strojvůdce, který obdrží stužku určité barvy. Do rohů umístí obrázek vždy jednoho nádraží. Učitelka se postaví doprostřed, kde je umístěno hlavní nádraží a řekne:  „Všechny vlaky přijíždějí na hlavní nádraží." Děti stojí v zástupu, mají ruce na ramenou předcházejícího dítěte, a tak tvoří vlak. První dítě jako strojvůdce drží barevnou stužku. Všechny vlaky přijedou na hlavní nádraží, dvakrát ho objedou a zůstanou stát. Poté učitelka řekne: „Žlutý vlak odjíždí na vlakové nádraží Hradec Králové." Vlak se žlutou stužkou dvakrát objede hlavní nádraží a vydá se na cestu na nádraží Hradec Králové. Následuje další vlak a další nádraží, až všechny vlaky odjedou. Pak učitelka vyhlásí odjezd všech vlaků na hlavní pražské nádraží a hra pokračuje.

Metodické poznámky: Názvy měst a nádraží vybíráme podle dětem známých míst (bydliště, školka, babička, prázdniny, teta atp). Hra je vhodná pro pobyt venku i uvnitř.

Pomůcky: barevné stužky, obrázky nádraží

5. Na medvěda

Záměr pedagoga: Taneční chůze, rychlý běh, reakce na zrakový a sluchový podnět, chůze v daném rytmu, pružný, lehký běh.

Popis hry: Děti stojí ve skupině v rohu herny ( hřiště) v označeném území. Učitelka – medvěd – chodí po herně a děti k tomu říkají: „Chodí medvěd po lese, jahody si sbírá. Ale když se unavil, pročpak neusíná?" Medvěd si lehne a spí. Děti chodí po herně, přibližují se k medvědovi se slovy: "Vstávej Míšo, vstávej už, ty tak dlouho spíš! Zahrajeme si na honičku, že nás nechytíš!" Medvěd se začíná probouzet, mručí a protahuje se, což je pro děti signálem k útěku. Běhají po herně, snaží se vrátit na své označené místo v rohu herny, medvěd je chytá.

Metodické poznámky: Dbáme na pružnou, rytmickou chůzi se vzpřímeným držením těla. Úlohu medvěda můžeme svěřit i vybranému dítěti. Hra je vhodná zejména při pobytu venku.

Pomůcky: švihadlo či guma k vymezení prostoru

BĚH

6. Barevné domečky

Záměr pedagoga: Rychlá reakce na povel, rychlý běh v rozptylu s vyhýbáním, orientace v prostoru, ohleduplnost vůči spoluhráčům, rozeznávání barev.

Popis hry: Nakreslíme na zemi několik velkých kruhů, pro každou skupinu dětí jeden a do jeho středu dáme praporek nebo jiné označení (kostku, kuželku – pro každý kruh jinou barvu). Nakreslené kruhy představují domečky. Na povel učitelky se postaví děti do kruhů, každá skupina do jednoho. Na další znamení se děti rozběhnou volně po hřišti a na smluvený signál se vracejí zpět do svého domečku.

Metodické poznámky: Obměnou hry mohou být změny motivace – kruhy představují hnízda ptáků, kdy děti běhají a pohybují pažemi jako ptáci. Menším dětem rozdáme stuhy pro zapamatování barvy. Pro ztížení možno měnit barvy kruhů. Dbáme na lehký, pružný běh bez narážení.

Pomůcky: barevné stuhy

7. Na kočku a myš

Záměr pedagoga: Rychlý běh, podlézání, postřeh, hbitost, pohotový start.

Popis hry: Děti utvoří kruh spojený za ruce. Učitelka určí jedno dítě pro úlohu myšky, druhé pro roli kočky. Myška je uvnitř kruhu, kočka vně. Kočka volá: „Myšičko, myš, pojď ke mně blíž, ty jsi tak daleko. Že mne nevidíš?!" Myška odpovídá: „Kočičko, víš, přišla bych blíž, avšak bojím se, že ty mne sníš!". Myška přemýšlí zda vyběhnout z kruhu, a v tom kruh z dětí tvořící stromy říká: "Nesní tě myško, neboj se, jen se spolu proběhnete po lese." Myška vybíhá z kruhu, kočka se snaží myšku chytit. Myška si smí nadběhnout přes kruh, děti před ní zvedají spojené ruce, kočka se snaží o totéž, ale děti jí brání tím, že ruce dávají dolů a kočička musí podlézat, čímž se zdržuje.

Kočka a myš

Myšičko, myš,
pojď ke mně blíž,
ty jsi tak daleko.
Že mne nevidíš?

Kočičko, víš,
přišla bych blíž,
avšak bojím se,
že ty mne sníš.

Nesní tě myško, neboj se,
jen se spolu proběhnete po lese.

(autor © Iva Burešová)

Metodické poznámky: Chytí-li kočička myšku, hra končí a učitelka vybere další dvojici.Učitelka by měla vybírat dvojice dětí stejného věku a stejné pohybové úrovně. Hra je určená pro pobyt venku.

Pomůcky: žádné

8. Na ovečky a vlka

Záměr pedagoga: Rychlý běh s vyhýbáním, pohotová reakce na signál, hbitost.

Popis hry: Děti – ovečky stojí na jedné straně za vyznačenou čarou. Dítě nebo učitelka stojí proti nim – ovčí máma. Vlk stojí stranou. Maminka říká: „Ovečky, ovečky, pojďte domů". Ovečky odpovídají: „Nepůjdeme". „Proč?", říká maminka. „Pro vlka", odpovědí ovečky. Maminka: „Kde je vlk?". Ovečky: „Číhá na nás." Maminka říká: „Ovečky, ovečky, nebojte se!" Nato se ovečky rozběhnou k mamince a zároveň vyběhne vlk a ovečky chytá.

Metodické poznámky: Hru můžeme opakovat tak dlouho, dokud nejsou všechny ovečky chyceny. Poslední chycená ovečka se stává vlkem. Ovečky i vlk musí stát za vyznačenou čarou. Hra je vhodná pro pobyt venku i na sněhu.

Pomůcky: žádné

9. Podbíhaná

Záměr pedagoga: Podbíhání pod kroužícím švihadlem, odvaha, obratnost,odhad vzdálenosti a pohybu předmětu.

Popis hry: Děti stojí připravené v zástupu. Učitelka začne kroužit dlouhým švihadlem, jehož druhý konec má připevněn k žebřinám, stromu ve výši svého pasu. Děti jedno za druhým podbíhají.

Metodické poznámky: Zpočátku dává učitelka dětem povel k vyběhnutí, později děti vybíhají samy podle vlastního odhadu.

Pomůcky: dlouhé švihadlo

10. Opičí dráha

Záměr pedagoga: Rychlý běh, obratnost, postřeh, uchopování předmětů, hod na cíl, reakce na signál, pohotový start, soutěživost.

Popis hry: Děti vybíhají ze startu po určené trase, na které plní na stanovištích určité úkoly (stanoviště: běh po schodech, hod  do dětského basketbalového koše, průlez průlezkou, sjezd po skluzavce, slalom mezi kuželkami, kopnout míč do brány, podlézt, přelézt a přeskočit překážku atp.), doběhnutí do cíle.

Metodické poznámky: Tuto hru lze hrát v místnosti i venku, dle toho je třeba připravit stanoviště, která lze obměňovat a uzpůsobovat věku dětí a možnostem MŠ. Velmi oblíbená soutěživá hra i u malých dětí. U starších je možné stopovat čas a rozdávat diplomy. Učitelka musí dbát na zvýšenou bezpečnost!

SKOK

11. Skoč a vezmi

Záměr pedagoga: Běh,výskoky do výšky, dosahování na předmět, dynamický odraz, odhad vzdálenosti a výšky předmětu, rozpoznání barev.

Popis hry: Do výše 1.75 až 2 metry učitelka natáhne šňůru a na ní rozvěsí barevné krepákové fáborky. Děti stojí v zástupu, postupně se na povel jedno po druhém rozbíhají, vyskakují do výše a snaží se utrhnout fáborek. Po určité době učitelka hru ukončí a spočítá, kolik má kdo fáborků.

Metodické poznámky: Při větším počtu dětí je vhodné je rozdělit do družstev. Soutěží družstva i jednotlivci. Hra je vhodná při pobytu venku i v tělocvičně.

Pomůcky: stopky, psací potřeby, další pomůcky dle daných stanovišť

12. Na vrabce a kocoura

Záměr pedagoga: Poskoky dřepmo, poskoky ve stoji, postřeh.

Popis hry: Po obvodu herny rozestavíme kostky. Děti – vrabci na ně vystoupí a dívají se do středu hrací plochy, kde učitelka – kocour předstírá, že spí. Vrabci tiše seskakují na zem a poskakují kolem kocoura. Kocour se probudí, zamňouká a začne vrabce honit. Ti se rychle vracejí na svá místa.

Metodické poznámky: Děti mohou poskakovat ve stoji nebo dřepmo. Hra je vhodná do herny MŠ.

Pomůcky: kostky

13. Škatulata, batolata, hejbejte se!

Záměr pedagoga: Poskoky, běh, orientace, soutěživost.

Popis hry: Učitelka předem vyznačí domečky – kroužky vždy o jeden počet menší než počet dětí. Na zvolání: „Škatulata, batolata, hejbejte se!" děti vyskočí se svých domečků a snaží se doskákat do volného domečku. Na koho nezbude volný domeček, stojí mimo a začíná zvoláním další kolo hry.

Metodické poznámky: Učitelka sleduje kvalitu provedení pohybů a dbá na to, aby se děti nepohybovaly jen v blízkosti svých domečků. Hra je vhodná zejména pro pobyt venku.

Pomůcky: žádné

14. Přeskoč kamínky

Záměr pedagoga: Přeskakování kamínků – nauka pro přeskakování švihadla. Poskoky, orientace, držení rovnováhy.

Popis hry: Učitelka vytvoří slalomovou dráhu z kamínků. Děti stojí v zástupu a postupně přeskakují kamínky po jedné, po druhé noze a snožmo.

Metodické poznámky: Učitelka sleduje kvalitu provedení pohybů. Po dokonalém zvládnutí je možné rozdat dětem švihadla  a nacvičit základní pomalé přeskoky přes švihadlo. Dbát zvýšené bezpečnosti a vymezit dětem prostor a bezpečný odstup.

Pomůcky: kamínky, švihadla

15. Skákavé kolo

Záměr pedagoga: Přeskok nízké pohybující se překážky, postřeh, orientace, pohotovost, pružný odraz, měkký doskok, včasná reakce na švihadlo.

Popis hry: Děti stojí čelem do kruhu. Učitelka ve středu kruhu otáčí švihadlem a děti kroužící švihadlo přeskakují.

Metodické poznámky: Vyžadujeme od dětí, aby skákaly snožmo. Švihadlem kroužíme tak, aby konec klouzal po zemi. Dbáme na rozestupy dětí. Děti vyskakují tehdy, až se švihadlo přiblíží. Hra je vhodná pro pobyt venku.

LEZENÍ

16. Na kominíka

Záměr pedagoga: Lezení v podporu klečmo, široký stoj rozkročný, obratnost, uchopení a podávání míče, spolupráce.

Popis hry: Děti utvoří zástup a rozkročí se. První dítě se obrátí a ptá se posledního: „Kominíku, kominíku, jsou komíny čisté?". Poslední dítě – kominík odpoví: „Podívám se, není to tak jisté." Podlézá plížením nebo lezením v podporu dřepmo pod rozkročenýma nohama dětí v zástupu. Postaví se před první dítě. Hra se opakuje do vystřídání všech.

Metodické poznámky: Zdůrazníme široký stoj rozkročný. Při podlézání mohou děti před sebou koulet míč a nazpět jej posílají nad hlavou.

Pomůcky: míč

17. Na námořníky

Záměr pedagoga: Plížení, rychlá reakce na povel, běh.

Popis hry: Děti – námořníci nastoupí na loď, švédskou lavici. Učitelka – kapitán stojí stranou hrací plochy. Po oznámení kapitána: „Moře je klidné, můžete se koupat" se začnou námořníci plížit kolem žraloka. Na pokyn: „Pozor žralok" začne žralok děti honit: Ty se musí rychle vrátit na loď: Tam jsou v bezpečí.

Metodické poznámky: Loď lze vymezit lanem. Lodí může být i několik. Hra vhodná do tělocvičny, herny.

Pomůcky: švédská lavice, lano

18. Tunel

Záměr pedagoga: Prolézaní, přeskok, plazení, běh, reakce na signál, orientace, obratnost, pohotovost.

Popis hry: Děti stojí v zástupu na startovní čáře. Před každým družstvem je napjatá guma ve výši 30 – 40 cm a dále ve stojáncích či židlích upevněné obruče a látkový tunel. Na pokyn učitelky vybíhá první dítě, přeskočí gumu, proleze obručí a proplazí se tunelem. Vrací se pak vnější stranou k zástupu dětí a zařadí se na konec.

Metodické poznámky: Dbáme na kvalitní pohybové provedení.

Pomůcky: guma, obruče se stojánky či židlemi, látkový tunel

19. Na zvířátka

Záměr pedagoga: Procvičení všech druhů lezení, obratnost, fantazie, napodobování.

Popis hry: Děti utvoří kruh, uprostřed je medvěd. Děti se pohybují v kruhu a přitom říkají: „Po zahradě chodí medvěd, veliký a huňatý. Ukaž, co dovedeš, ty medvídku chlupatý." Nato se děti zastaví a medvěd předcvičuje lezení. Děti jej napodobují. Učitelka vybere do kruhu další dítě, které představuje jiné zvířátko (lev, tygr, had ) – říkanka se uzpůsobí danému zvířeti.

Metodické poznámky: Učitelka vzbudí zájem motivací o ZOO, dbá na kvalitní pohybové provedení a procvičení všech druhů lezení (ve vzporu dřepmo – ježek, ve vzporu dřepmo s předmětem na zádech – velbloud nese náklad, lezení pozpátku – oslík vzdoruje, lezení ve vzporu dřepmo stranou – sloni v cirkuse, lezení po třech, kdy je jedna paže nebo jedna noha zvednuta – poraněný pejsek, plazení v lehu, paže ve vzpažení, děti se dostávají dopředu švihem trupu i pánve – had leze z díry, podlézání nízko upevněných překážek – housátko podlézá plot,pomalé lezení v přirozené formě a rychlý běh – brouk a myška, rychlé lezení chůze ve výponu – myška a žirafa, plazení v lehu vzadu a běh v předklonu – rak a medvěd, lezení s postrkováním velkého míče – jelen.)

Pomůcky: žádné

20. Na rybáře

Záměr pedagoga: Procvičení všech druhů lezení, obratnost, fantazie.

Popis hry: Děti jsou rozděleny na rybáře a rybky. Děti – rybáři jsou na žíněnce v kleku na břehu, drží švihadlo za jeden konec a volně s ním pohybují. Rybky plavou ve vodě (děti se plazí vpřed i vzad ve vodě) a rybáři volají: „Rybky, rybičky, chyťte se udičky." Rybky připlují k udičce, chytí volný konec švihadla a rybáři je vytahují na břeh tím, že zkracují švihadla. Jakmile rybář chytne rybku za ruku, je chycena a stává se rybářem.

Metodické poznámky: Učitelka dbá bezpečnosti a přesné provádění jednotlivých úloh.

Pomůcky: švihadla dle počtu rybářů

HRY S MÍČEM

21. Kuli, kuli, kulilíč

Záměr pedagoga: Koulení míče, odhad, cílení.

Popis hry: Děti si sednou čelem dovnitř kruhu roznožmo. Postupně kutálí míč jeden k druhému.

Metodické poznámky: Učitelka dbá na správné sezení s rovnými zády. Střídáme různé velikosti míčů. Hra vhodná do herny i pro pobyt venku.

Pomůcky: Různé velikosti míčů.

22. Porážení kuželek

Záměr pedagoga: Koulení míče na cíl, míření na pevný cíl, odhad vzdálenosti, procvičování matematických představ.

Popis hry: Dvě družstva o stejném počtu dětí nastoupí v řadách proti sobě za nakreslenými čarami na podélných stranách herny. Děti jednoho družstva mají v ruce míček, každý hráč druhého družstva má před sebou kuželku. Děti z prvního družstva koulejí míče na kuželky a snaží se je porazit. Děti druhého družstva kuželky staví a míče koulením vracejí zpět. Po třech pokusech se úlohy družstev vymění.

Metodické poznámky: Hra je vhodná do tělocvičny, herny i pro pobyt venku.

23. Kdo dřív podá míč?

Záměr pedagoga: Uchopování míče, rychlý běh, umístění míče, orientace v prostoru, pohotovost, rychlost, pozornost.

Popis hry: Děti stojí v řadě za startovní čárou. Před každým dítětem ve vzdálenosti 6 – 7 metrů je položen míč. Na signál učitelky běží děti vpřed, uchopí svůj míč, běží zpět a položí míč před sebe na startovní čáru. Na povel učitelky odnesou děti míče zpět na určenou metu. Hra pokračuje.

Metodické poznámky: Hra je vhodná při pobytu venku i v herně.

Pomůcky: Míče podle počtu dětí.

24. Paleček a obr

Záměr pedagoga: Podávání a uchopování míče, reakce na pohybující se předmět, přesnost úchopu, rychlost, pohotovost.

Popis hry: Děti utvoří kruh. Krátkou motivací učitelka připomene pohádku Obr a Paleček. Obr se na Palečka zlobí, chce ho chytit. Pohádkové bytosti představují míče. Děti si po obvodu kruhu podávají malý míč a rychle za ním velký míč. Obr by měl dohonit Palečka.

Metodické poznámky: Je nutné zvolit rozestupy v kruhu. Je vhodné mladší děti postavit střídavě mezi starší. Obměnou může být podávání míčů v sedě nebo koulet pod nohama.

Pomůcky: dva míče o dvou velikostech

25. Stěhovavý Turek

Záměr pedagoga: Koulení a uchopování míče, rychlý běh, rozvíjení jemné motoriky, procvičování postřehu, obratnosti, rychlé reakce.

Popis hry: Děti sedí v tureckém sedu ve velkém kruhu. Každé dítě má míč a koulí jej kolem těla vpravo i vlevo. Učitelka stojí uprostřed kruhu a vyvolává děti jménem, vždy dvě najednou. Vyvolané dítě uchopí svůj míč, vymění si místo, opět si sednou a pokračují v koulení.

Metodické poznámky: Učitelka vyvolává děti, které sedí v kruhu naproti sobě. Dbáme, aby děti seděly zpříma.

Pomůcky: míče střední velikosti dle počtu dětí

HRY NA SNĚHU

26. Tramvaj

Záměr pedagoga: Rychlá chůze nebo běh, reakce na povel,upevnění kázně, chůze nebo běh ve vázaném tvaru.

Popis hry: Děti se rozdělí na několik skupin, které představují tramvaje. Ve sněhu se naznačí čárou koleje (šíře 40 – 50 cm), po nichž tramvaje jezdí. Každá tramvaj má svého řidiče. Děti jdou nebo běží za sebou, na povel učitelky se zastavují a znovu se dávají do pohybu. Hru můžeme zpestřit i tím, že určitá část dětí stojí při kolejích ve skupinách – na stanicích a podle potřeby nastupují a vystupují jako cestující – připojují se na konec zástupu.

Metodické poznámky: Povely dává učitelka slovně, píšťalkou, případně červeno-zeleným dopravním terčem. Hru je možné hrát v jakékoli roční době za předpokladu vyznačení tratě.

Pomůcky: žádné

27. Skoč do svého domečku!

Záměr pedagoga: Skok do hloubky, odvaha, obratnost, odstraňování bázně.

Popis hry: Vytvoříme sněhový násep asi 20–30 cm vysoký, případně najdeme vhodný terén. Děti vystoupí na násep. Před něj do sněhu narýsuje učitelka domeček- čtverec o straně 30–40 cm. Každé dítě má svůj domeček. Učitelka řekne: „Skoč do svého domečku!" a děti skočí, každé do svého domečku.

Metodické poznámky: Pochválíme děti, když skočí do domečku a nepřešlápnou čáru. Pro hru je nezbytným předpokladem kyprý, neupěchovaný sníh.

Pomůcky: žádné

28. Eskymácká honička

Záměr pedagoga: Běh ve ztížených podmínkách, rovnováha, obratnost, orientace, rychlý běh.

Popis hry: Na novém sněhu prošlapeme za pomoci dětí celou síť křivolakých úzkých uliček. V těchto uličkách pak učitelka zahájí honičku. Při honičce mohou děti běhat pouze v uličkách, nikdo nesmí vstoupit mimo uličku. Honič nesmí dát babu dítěti, které je sice na dosah, ale v jiné uličce.

Metodické poznámky: Síť uliček může na několika místech končit slepou uličkou. Pro tuto honičku je vhodnější menší počet dětí. Motivací by měl být život Eskymáků.

Pomůcky: žádné

29. Házení na kmeny

Záměr pedagoga: Hod na cíl, běh, přesné míření, správná technika hodu.

Popis hry: Na 10–20 silnějších kmenů na pokraji lesa nebo parku připevní učitelka po jednom fáborku. Potom s dětmi vyšlape řetěz stop souběžně s okrajem lesa ve vzdálenosti 6–8 metrů od kmenů, čímž připraví startovací čáru. Děti si vytvoří alespoň tři sněhové koule a začnou jimi házet na kmeny.

Metodické poznámky: Kdo zasáhne koulí kmen, může si vzít ze stromu fáborek. Startovací čáru nesmějí děti překračovat. Hra končí sejmutím posledního fáborku. Vyžadujeme hod vrchním obloukem.

Pomůcky: fáborky, sněhové koule

30. Sáňková štafeta

Záměr pedagoga: Sjíždění na saních, běh do kopce, procvičování rychlosti a pohotovosti, upevňování kolektivních vztahů.

Popis hry: Z dětí vytvoříme družstva o stejném počtu členů. Každé družstvo má jedny sáně a vyhrazenou dráhu sjezdu i stoupání. Konec dráhy je vyznačen praporkem. První děti (nebo dvojice dětí ) sjedou s kopce k praporku, vyběhnou i se sáňkami nahoru a předají je dalšímu dítěti. Vítězí družstvo, které se nejdříve vystřídá.

Metodické poznámky: Před družstvem se vyznačí čára, na které se musí sáně předávat. Dráha pro stoupání musí vést po vnějších drahách sjezdových drah.

Pomůcky: dvoje sáně, dva praporky

HRY SE ZDRAVOTNÍMI CVIKY

31. Panenka

Záměr pedagoga: Procvičení jednoduchých pohybů paží, hlavy, trupu, relaxace. Uvolnění svalstva, klidné dýchání.

Učitelka předvádí strnulé pohyby panenky. Postupně přerušovaně pohybuje jednotlivými částmi těla. Děti po učitelce pohyby opakují. Důležité je zde uvědomění si jednotlivých částí těla, uvolnění.

Popis hry: Děti stojí volně rozptýlené po herně a pohybem vyjadřují obsah říkanky. Pohyby rukou, kývání hlavou, úklony, dřep. U malých dětí je vhodné využití různých říkanek. Například:

Panenka

Panenka se hýbe ráda,
rozhýbe i kamaráda.
Hlava, ruce, nohy, teď!
Rozhýbeme celý svět!

Panenka se unavila,
tělo na zem položila.
Na polštářku hlava leží,
spinká se jí jako v peří.

(autor ©  Iva Burešová)

Metodické poznámky: Učitelka mluví klidným melodickým hlasem. Děti mají mít pocit klidu a uvolnění.

Různá fyzická cvičení je vhodné ukončovat právě hadrovou panenkou, kdy dojde k uvolnění svalstva, klidnému dýchání a celkovému zklidnění po rušné části. Celkovému uvolňování svalstva se děti musí učit, není pro ně samozřejmé, z tohoto důvodu by neměl být pedagog zklamán z počátečních nezdarů ...

32. Cvičení s overbally – vesmír

Záměr pedagoga: Uvolnění, zklidnění, správné držení těla, úchop, posilování svalstva, předklony.

Popis hry: Učitelka na začátku děti vhodně motivuje – oběh planet kolem slunce. Děti utvoří kroužek na židlích zády k sobě. Podávají si míče různými směry, nad hlavou, kolem těla, nohou.

Pomůcky: Overbally menších velikostí.

Metodické poznámky: Při cvičení s overbally je bezpodmínečně nutné řádné rozcvičení a příprava organismu na práci s těmito míči, aby nedošlo k následným úrazům a nebo postupnému poškozování páteře nevhodným cvičením. Tato cvičení se zařazují až na závěr hodiny, kdy buď posilujeme a nebo protahujeme svalstvo.

33. Cvičení s overbally – hopsání

Záměr pedagoga: Držení rovnováhy, posilování břišního a zádového svalstva, soutěživost.

Popis hry: Děti si sednou do tureckého sedu. Pod zadeček si dají neúplně nafouknuté overbally menších rozměrů a hopsají na nich.

Metodické poznámky: Kdo nejdéle udrží rovnováhu a bude hopsat nejdéle? Dbáme na vzpřímená záda.

Pomůcky: overbally menších rozměrů

34. Cvičení s overbally - válení

Záměr pedagoga: Uvolnění svalstva, zklidnění, posilování.

Popis hry: Děti si lehnou na zem a postupně dávají míč pod hlavu, krk, záda, zadeček, nohy, prsa, břicho a snaží se na míči válet.

Metodické poznámky: Dbáme na rozestupy a dostatek prostoru.

35. Věšení a sbírání prádla

Záměr pedagoga: Běh s předmětem v ruce, protahování svalstva.

Popis hry: Děti mají na určeném místě připraveny stuhy, šátky. Na povel učitelky je rozvěšují po různých předmětech v okolí. Na pokyn „Prší!!" se snaží sebrat co nejvíce šátků a stuh.

Metodický postup: Šňůry (gumy) mohou být na doskok dětí.

Pomůcky: Šátky, stuhy, guma, lano.

RELAXAČNÍ HRY

37. Výlet do zoologické zahrady

Záměr pedagoga: Relaxační uvolňovací cviky s prvky dětské jógy, poslech relaxační hudby, inhalace, klidné dýchání.

Popis hry: Dobře vyvětraná místnost příjemné teploty, zapnuta inhalace s obsahem eukalyptu.Relaxační hudba s podbarvením zvuku ptáků.

Děti leží na zádech na zemi do kruhu hlavami k sobě a napodobují děj dle poklidného vyprávění učitelky. Učitelka vypráví: „Spinkáme ve svých postýlkách, je noc, zdají se nám krásné sny, je nám teplíčko a příjemně. Začíná vycházet sluníčko a my se probouzíme, hezky se protáhneme, zívneme a pojednou slyšíme, jak začíná pomalu pršet. Kape sem a tam, kap, kap a už prší víc a víc. Přestává pršet a opět vylézá sluníčko, které se na nás hezky usmálo a i my se hezky usmějeme na své kamarády a pohladíme je, jako sluníčko pohladilo nás. Třeme ručičky a přiložíme si je na očička, cítíme jak nás sluníčko zahřívá a jak jsme hezky odpočatí. A nyní už je čas vstávat, oblékneme se, vyčistíme zoubky, napapáme se a jdeme si připravit batůžek. Co všechno si dáme do batůžku s sebou na výlet? Nezapomeneme pláštěnku, svačinku a pití. Dáme si batoh na záda a jdeme na výlet. Jé, děti, již jsme v zoologické zahradě. Je tady mnoho zvířátek. Vidíme tady lva, tygra, hada, ryby, opičky,velbloudy, žirafy...atd. (děti předvádějí různá zvířátka dle jógy i vlastní představivosti). Koupily jsme si zmrzlinu, je teplo, a ta zmrzlina se nám roztéká. Lehneme si na zem a zkusíme společně předvést zmrzlinu, jak se roztéká a vsakuje se do trávy. V dáli slyšíme, jak na věží hodiny odbíjejí jedenáct hodin – 1, 2, 3 ...11, a tak je čas vrátit se domů na oběd. Nasedáme do autobusu a odjíždíme domů.

Metodické poznámky: Dětem učitelka pomalu klidným hlasem říká děj a zároveň předvádí veškeré činnosti. V závěru je nutná evaluace – shrnutí celého děje, zvířátek, pocitů a pochvala dětí.

Pomůcky: inhalátor s vonným olejem pro horní cesty dýchací, relaxační hudba, koberec

38. Relaxace s tematickými obměnami

Květinová louka: Hlína, zem, semínko, rašení, déšť, rostoucí květiny, stromy, předvedení různých druhů květin a stromů dle dětské jógy a vlastní fantazie, vítr. Prohloubení lásky k přírodě, ekologie, uvědomění si rašení, růstu a životu rostlin.

Rodina: Všichni členové rodiny včetně zvířecích členů, předvedení jejich činností, zájmů. Uvědomění si role jednotlivých členů v rodině. Láska a úcta k druhému. Vytvoření pocitu sounáležitosti k druhému.

Obchod s hračkami: Oživení hraček na pultech obchodu, těšení se hraček na hodné děti a na hraní si s nimi. Vážení si svých hraček a vytvořených lidských hodnot.

Výlet na létajícím koberci do bezpečných zemí: Můžeme navštívit pohádkové země, abstraktní vesmírné země, země jednotlivých světadílů, pole, louky ...atp. (zaměření na odbourání strachu z neznámého, fobií, prohloubení fantazie).

Hadrová panenka: Tíha, lehkost, teplo, odpočinek, příjemné pocity, uvolnění. Umění snadné a rychlé relaxace, vyrovnání se psychickou zátěží.

39. Relaxační dechové cvičení

Záměr pedagoga: Procvičování všech druhů dýchání, prodlužování dechu, nádech nosem, výdech ústy, nádech jednou dírkou nosu, výdech druhou dírkou nosu, zadržování dechu, klidné a zrychlené dýchání.

Metodický postup: Děti si lehnou na koberec (v dobře vyvětrané místnosti se zapnutým inhalátorem a relaxační hudbou podbarvenou zurčícím potůčkem a klidně tekoucí vodou) do kruhu hlavami k sobě. Začínáme chechtajícím broučkem (děti leží na zádech a třepou ručičkami a nožičkami a hlasitě se chechtají), který se pomalu uklidňuje až tiše leží na zádech, poklidně dýchá a slyší, jak po louce jdou cvrčci (vyslovují cčcčcčcčcč – nejdříve  pomalu a postupně zrychlovat), dále slyší koroptve (tktktktktktktktk) a čmeláky (ňňňňňňmóóóóó), v dálce jsou slyšet zvony  (óóóóóómmmmm).

Metodické poznámky: Dbát na správný nádech nosem. Nevydechovat příliš dlouho, aby děti postupně nepřidechovaly.

40. Relaxační masáže

Záměr pedagoga: Uvolnění, umění se dotýkat druhého, pohlazení, léčba dotykem.

Popis hry: Dopis – děti sedí v kruhu a na povel učitelky si dvojice píší písmenka, obrázky na záda druhého dítěte.

Struhadlo: Děti si lehnou na bříška a ostatní děti jim masírují záda jako když krouhají zelí.

Další obměny: Naklepávání řízku, hlazení, protřepávání, zahřívání očí.

PSYCHOMOTORICKÉ  HRY

41. Tělesné schéma – Kouzelná šňůrka

Dvě osoby drží kouzelnou šňůrku. Všechny děti probíhají pod šňůrou, kterou držíme asi ve výšce hlavy. Později se šňůra drží vždy trochu níže. Nakonec se drží tak nízko, že pod ní musí děti podlézt.

42. Rovnováha – Balancování

Děti balancují v přírodě všude tam, kde je to možné, a to na kmenech stromů, obrubnících, lavičkách, nízkých zídkách. V tělocvičně na lavičkách, nízké kladině. Možno ztížit předmětem na hlavě.

43. Prostorová orientace – Překážková dráha

Překážková dráha se postaví z nástrojů a předmětů, které jsou k dispozici, a všichni společně nebo postupně zkoušejí překonat překážky, případně splnit určité úkoly.

44. Hmatové vnímání – Špičaté věci

Děti chodí s učitelkou po místnosti nebo po hřišti a hledají špičaté (hladké, hrubé, jemné ...) věci, a to například tužku, jehličinu, nůžky, větvičky, ostré kamínky ... a tyto věci zkoumají.

45. Optické vnímání – Schovávání věcí

V místnosti nebo na hřišti se schovávají věci a děti je hledají.

46. Akustické vnímání – Dělání zvuků

Dětská skupina dostane různé nástroje k vyluzování zvuků. Každé dítě dostane aspoň jeden. Děti mají vyzkoušet, jaké zvuky se jím dají dělat. Jednotlivé nástroje kolují, aby si je každý vyzkoušel.

47. Akustické vnímání - zvuky magnetofonu

Dětem se nahrají na kazetu známé zvuky, například štěkání psa, troubení auta, řinčení nádobí atd. Děti mají uhodnout jednotlivé zvuky.

Literatura a použité zdroje

[1] – DVOŘÁKOVÁ, Hana. Cvičíme a hrajeme si. 1. vydání. Olomouc : Hanex, 1950. 101 s. ISBN 80-85783-07-X.
[2] – MAZAL, Ferdinand. Pohybové pohádky předškoláků. 1. vydání. Olomouc : Hanex, 1994. 108 s. ISBN 80-85783-04-5.
[3] – ŠIMANOVSKÝ, Zdeněk. Hry pro zvládání agresivity a neklidu. 1. vydání. Praha : Portál, 2002. 175 s. ISBN 80-7178-689-6.
[4] – PERNICOVÁ, Hana. Zdravotní tělesná výchova. 1. vydání. Praha : Fortuna, 1993. 183 s. ISBN 80-7168-086-9.
[5] – FOTTOVÁ, Marie. Pobyt dětí předškolního věku venku. 3. vydání. Praha : SPN, 1969. 117 s. ISBN 872.214:613.95.
[6] – BUREŠOVÁ, Iva. Propedeutika počítání v projektech pro mateřské školy: Bakalářská práce.. 1. vydání. Hradec Králové : Univerzita Hradec Králové. Pedagogická fakul, 2007. 121 s.
[7] – HRUBÍN, F. Špalíček veršů a pohádek. Praha : Albatros, 2008. ISBN 978–80–00–02190–4.
Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
doc
7.67 MB
Dokument
Obálka k Herníčku

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Iva Burešová

Hodnocení od uživatelů

Michael Novotný
13. 10. 2010, 17:03
Moc pěkně a přehledně zpracované. Využívám tyto hry v praxi. Děkuji autorce.

Vaše hodnocení

Ohodnoťte hvězdičkami:

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Předškolní vzdělávání
 • Činnostní a občanské kompetence
 • dokáže rozpoznat a využívat vlastní silné stránky, poznávat svoje slabé stránky
 • Předškolní vzdělávání
 • Sociální a personální kompetence
 • ve skupině se dokáže prosadit, ale i podřídit, při společných činnostech se domlouvá a spolupracuje; v běžných situacích uplatňuje základní společenské návyky a pravidla společenského styku; je schopné respektovat druhé, vyjednávat, přijímat a uzavírat kompromisy

Organizace řízení učební činnosti:

Skupinová

Organizace prostorová:

Vycházka do přírodního prostředí

Nutné pomůcky:

Dle jednotlivých her obsaženy v textu