Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Přírodní učebna – měření délky
Odborný článek

Přírodní učebna – měření délky

17. 12. 2009 Základní vzdělávání
Autor
Mgr Eva Krafková
Spoluautor
Mgr Jan Dobeš

Anotace

Žáci se v přírodní učebně učí měřit pomocí různých měřidel a učí se odhadovat vzdálenosti.

Cíl

Naučit žáky pracovat s různými měřidly, naučit je odhadovat míry a používat k přibližnému měření části svého těla.

1. hodina

Teoretická příprava

Motivace

Představte si, že od příští hodiny se stanete členy speciálního týmu, který má za úkol měřit v přírodě různé vzdálenosti a délkové rozměry bez použití délkových měřidel. Dříve než se naučíte měřit délku za pomoci svého těla, musíte správně zvládnout práci s délkovými měřidly, abyste své výsledky mohli zkontrolovat.

Pracovní postup

Výklad: Základní pravidla při práci s délkovými měřidly:

 • použít vhodné měřidlo
 • zjistit jednotky měřidla
 • zjistit velikost nejmenšího dílku na měřidle
 • zjistit rozsah měřidla
 • měřenou hodnotu odečítat kolmo

Praktické procvičení měření: Učitel vybere těleso, které má být měřeno. Vybraný žák zvolí adekvátní měřidlo a provádí měření.  Ostatní kontrolují správnost postupu.

Rozhovor: Jakým způsobem lze měřit přibližně délku bez použití měřidel (učitel se snaží žáky navést, aby použili různé části svého těla).

Práce ve skupinách: Žáci jsou rozděleni do pětičlených skupinek a v nich si určí, které části těla budou využívat k měření délek, rozměrů a vzdáleností. Dále změří určené části a hodnoty zapíší do sešitu, aby je mohli příští hodinu využít.

Opakování: Bez pomoci sešitů se žáci snaží zopakovat rozměry částí těla, ktreré naměřili.

Evaluace

Žáci si vybírají různé předměty a vzdálenosti a měří je bez pomoci měřidel. Své výsledky následně kontrolují pomocí měřidel a z případných nepřesností spolu s vyučujícím vyvozují následky.

2. hodina

Praktické měření bez pomoci měřidel.

Motivace

Dnešní hodinu si ověříme v praxi, zda jsou metody měření objevené minulou hodinu použitelné a dostatečně přesné.

Pracovní postup

Vysvětlení organizace hodiny: Do skupin budou rozdány připravené pracovní listy. Každá skupina zvlášť má za úkol snažit se co nejpřesněji dané délky změřit, následně měřidlem ověřit jaká vznikla chyba a odůvodnit proč se tak stalo.

Odchod ze školy do přírodní učebny:
Zároveň probíhá první úkol, změřit vzdálenost učebny od školy. Kontrola výsledku se může udělat pomocí GPS navigace, případně měřením vzdálenosti na mapě.

Měření v přírodní učebně:
Žáci pracují ve skupinách podle připravených listů.

Evaluace

Když mají skupiny určeny rozměry a vzdálenosti, jednotlivci začnou ověřovat rozměry délkovými měřidly. Vyhodnotí si chyby a určí, jak by příště pracovali přesněji. Nejúspěšnější skupina bude mít přednostní právo ve sběru plodů v okolí přírodní učebny.

Reflexe

Aktivita je vhodná do prostředí přírodní učebny. Rozsah: 2 vyučovací hodiny. Je určena pro žáky 6. ročníku.
Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
doc
42.97 kB
Dokument
příloha

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k učení
 • vybírá a využívá pro efektivní učení vhodné způsoby, metody a strategie, plánuje, organizuje a řídí vlastní učení, projevuje ochotu věnovat se dalšímu studiu a celoživotnímu učení
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k řešení problémů
 • samostatně řeší problémy; volí vhodné způsoby řešení; užívá při řešení problémů logické, matematické a empirické postupy
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence komunikativní
 • rozumí různým typům textů a záznamů, obrazových materiálů, běžně užívaných gest, zvuků a jiných informačních a komunikačních prostředků, přemýšlí o nich, reaguje na ně a tvořivě je využívá ke svému rozvoji a aktivnímu zapojení se do společenského dění

Průřezová témata:

 • Základní vzdělávání
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Rozvoj schopností poznávání
 • Základní vzdělávání
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Komunikace
 • Základní vzdělávání
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

Organizace řízení učební činnosti:

Skupinová

Organizace prostorová:

Učebna v přírodě

Nutné pomůcky:

skládací měřidlo, pásmo, pravítko, posuvné měřidlo, psací potřeby, krejčovský metr, GPS navigace