Domů > Odborné články > Gymnaziální vzdělávání > Facilitace jako užitečný nástroj koordinátora ŠVP
Odborný článek

Facilitace jako užitečný nástroj koordinátora ŠVP

29. 9. 2009 Gymnaziální vzdělávání
Autor
Ivo Roškanin
Spoluautor
RNDr. Ludmila Šulcová

Anotace

Dne 8. června se na Gymnáziu v Rokycanech setkalo deset koordinátorů ŠVP gymnázií z různých koutů republiky. Součástí programu byla praktická ukázka facilitace a jejího využití ve školské praxi.

Facilitace

Facilitace je technika ulehčující proces jednání. Zajišťuje jeho hladký průběh, dbá na projednání zadaného tématu, odstraňuje nedorozumění mezi účastníky a směřuje diskusi k formulování výstupů. Jak facilitace probíhala a jak ji vnímali účastníci setkání, se můžete dozvědět v následujícím textu.

Setkání v Rokycanech proběhlo jako součást vzdělávacího modulu Síť projektu Kurikulum G, který realizuje Výzkumný ústav pedagogický v Praze. Cílem modulu Síť je vytvářet prostor pro efektivní a příjemnou komunikaci. Účastníci v něm mají možnost hovořit se svými kolegy o svých zkušenostech a problémech v inspirativním prostředí jiné než vlastní školy.

V první části proběhla ukázka facilitace při skupinové práci, ve které byla využita metoda zážitkové pedagogiky (zážitková aktivita s následnou reflexí)

Cílem ukázky bylo, aby účastníci mohli sami na sobě prožít formu facilitovaného workshopu tak, aby pochopili význam facilitace.

Všichni přítomní účastníci (12 lidí) byli rozděleni do dvou skupin. Facilitátorka oběma skupinám zadala úkol: „Vaším cílem je postavit co nejvyšší věž ze špejlí, která bude nejméně 5 vteřin stát." Skupiny dostaly potřebný materiál a cca 13 minut na splnění úkolu. Potom všichni vyhodnotili, která věž je vyšší. Následně facilitátorka vyzvala skupinky, aby si poskytly pozitivní zpětnou vazbu zodpovězením otázek:

 • Co bylo vaším cílem?
 • Co se vám dařilo při stavbě věže?
 • Co vám pomáhalo?
 • Co byste dělali příště jinak?
  Odpovědi na jednotlivé otázky účastníci ve skupinách sepsali na moderační karty a vylepili je v učebně. Poté byla shrnuta metoda pozitivní zpětné vazby jako metoda, která umožňuje účastníkům použít pozitivní a kreativní, bezpečný rozhovor při sebehodnocení výkonu.
 • Které dovednosti, rozvíjející klíčové kompetence jste při stavbě věže využili?
  Účastníci se ve skupině dohodli a sepsali dovednosti a dali je na flip s vypsanými klíčovými kompetencemi.
 • Co jsme se při stavbě věže a jejím vyhodnocování naučili?
  Účastníci měli, dle vlastního vyjádření, možnost navzájem se poznat, vnímat schopnosti a dovednosti své a svých kolegů. Vyzkoušeli si práci v nové skupině, naučili se přemýšlet o zpětné vazbě. Potvrdili si, že klíčové kompetence lze nalézt kdekoliv.

Na základě prožitkové aktivity byla shrnuta facilitace jako metoda, jejíž možnosti a znaky jsou následující:

 • Jde o metodu, která neposkytuje návody, ale pracuje se zkušenostmi, s vlastním učením pomocí otázek - je to styl vedení komunikace.
 • Facilitaci lze využít ve školách při výuce, při vedení lidí v pracovních týmech, při řešení konfliktů, ve workshopech, na pracovních poradách apod.
 • Tato metoda může ulehčit skupinovou práci tím, že umožňuje otvírání prostoru pro zapojení všech členů skupiny, podporuje jejich angažovanost.
 • Facilitátor, který vede proces, klade otázky a aktivně naslouchá.
 • Principy facilitace jsou: rovnoprávnost zapojení všech členů skupiny, participace všech na plnění cíle setkání, spoluzodpovědnost, nedirektivnost řízení, jasná struktura setkání, nestrannost a nehodnotící přístup facilitátora, udržování dialogu mezi účastníky.

Ve druhé části byla použita facilitace při sdílení a výměně zkušeností koordinátorů při tvorbě a následné implementaci ŠVP, která proběhla formou otázek a odpovědí a následné diskuse

Jedním z cílů setkání bylo sdílení a výměna zkušeností. Facilitátorka usnadnila účastníkům naplnění tohoto cíle kladením následujících otázek, u nichž jsou uvedeny i odpovědi účastníků:

V jakém stavu je v současné době váš ŠVP?

 • Podle ŠVP už učíme. Máme zkušenosti, ale potřebujeme další - jak provádět změny v ŠVP.
 • Chybí nám učitelé, kteří budou podle ŠVP učit - ne pouze podle přepsaných starých osnov.
 • Náš ŠVP je před dokončením.
 • Jsme na konci, uprostřed i na začátku.
 • Máme hotovo. A teď co dál?
 • Pro úspěšnou realizaci ŠVP potřebujeme získat některé kolegy.
 • Máme mnoho materiálu, který je potřeba počítačově zpracovat.
 • Potřebujeme počítačové vybavení a více nadšených učitelů.
 • Potřebujeme zhodnotit současnost, stanovit plusy, mínusy a pak jít dál.
 • ŠVP G - volitelné předměty - úpravy. Elektrotechnika.
 • Potřebujeme sílu vše aplikovat
 • Na škále jsme někde v horní třetině.
 • Máme dvě učebny s dataprojektorem a s interaktivní tabulí.

V jaké fázi je tvorba vašeho ŠVP na škále od nuly do deseti?

Škála byla postavena tak, že nula vyjadřuje stav před začátkem tvorby ŠVP a desítka představuje ŠVP již vytvořený, podle nějž lze začít učit. Účastníci označili svou pozici v rozmezí od 6,5 do 10, nejvíc 8 - 10, pokud škola má nižší gymnázium a bilingvinní gymnázium.

S čím jste přijeli? Jaká jsou vaše očekávání?

 • Uvítáme názory a nápady jiných.
 • Očekáváme výměnu zkušeností.
 • Chceme načerpat motivaci a vše dotáhnout až do konce.
 • Pomoc s výběrem učebnic. Zkušenosti pilotního gymnázia.
 • Jak v ŠVP pracovat s cizím a dalším jazykem, motivace pedagogů, zpracování ICT do ŠVP.
 • Ověřit si, zda máme všechny části a jak charakterizovat školní maturitu.

Co očekáváte od účasti v projektu Kurikulum G?

 • Zkušenosti ostatních.
 • Dobití energie.
 • Dokázat přijmout facilitaci jako metodu, která neposkytuje návody.
 • Vtáhnout do celého procesu vysoké školy, včetně studentů.
 • Sebereflexi.

Facilitovanou diskusí se podařilo uskutečnit neformální a užitečné sdílení zkušeností, předání informací a zodpovězení otázek o přípravě a realizaci ŠVP mezi všemi účastníky setkání. Účastníci hodnotili získanou podporu kladně.

kurikulumg

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Ivo Roškanin

Hodnocení od uživatelů

Jan Zouhar
29. 9. 2009, 22:31
to není facilitace, ale koučování.

Vaše hodnocení

Ohodnoťte hvězdičkami:

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.