Domů > Odborné články > Předškolní vzdělávání > Co už víme o přírodě – zvířata
Odborný článek

Co už víme o přírodě – zvířata

18. 11. 2009 Předškolní vzdělávání
Autor
Mgr. Miroslava Strakatá

Anotace

V následujícím bloku děti prostřednictvím různých her a činností získávají kladný vztah k přírodě a ke zvířatům.

Úvod

Následující hry a činnosti vedou děti k bližšímu poznávání živé přírody, zejména volně žijících zvířat a k uvědomování si důležitosti živé přírody a respektu k ní.

Cíl

Děti získávají základní poznatky z oblasti živočišné říše prostřednictvím her a vlastních prožitků a zároveň si uvědomují důležitost životního prostředí a získávají potřebu ho chránit.

Kde se vyskytují zvířata
Pomůcky:
obrázky různých zvířat
Popis činnosti:
Děti pozorovaly na zahradě mateřské školy veverku (nebo můžeme ukázat obrázek libovolného zvířete). Učitelka v rozhovoru vysvětluje, kde veverka žije, čím se živí a ptá se, zda děti znají nějaká další zvířata a kde všude se vyskytují. Děti jmenují různá zvířata žijí volně v přírodě, zvířata domácí, zvířata, která žijí ve vodě nebo u vody, v zemi, hmyz a další drobné živočichy. Zvířata se vyskytují všude kolem nás a my si o nich a o jejich životě budeme v následujících činnostech povídat. Budeme také postupně přicházet na to, jak se v přírodě správně chovat, abychom život zvířat nenarušili nebo neohrozili.

Zvířata kolem nás
Pomůcky:
obrázky domácích a volně žijících zvířat
Popis činnosti
Děti mají připravené obrázky domácích a volně žijících zvířat. Krátce si společně s učitelkou zopakují některá volně žijící a domácí zvířata. Poté se děti snaží správně zvířáta na obrázcích roztřídit na dvě skupiny dle místa jejich výskytu. Když je roztřídí, snaží se všechna zvířata správně pojmenovat a více specifikovat, kde žijí (například: liška v noře, ptáček v hnízdě apod).

Písnička pro zvířátka
Pomůcky:
obrázky zvířat
Popis činnosti:
Učitelka zpívá s dětmi jednoduché lidové písničky, které znají. Po zazpívání každé písničky řeknou děti, zda se v ní zpívalo o nějakém zvířátku, popřípadě o kterém a najdou ho na obrázku. Dále řeknou, kde zvířátko žije – je domácí, žije v lese, v rybníce apod.
Příklady písniček:
- Běží liška k Táboru
- Běžela ovečka
- Jetelíčku náš
- Měla babka
- Okolo Třeboně
- Na tom pražským mostě
- Na tý louce zelený
- Skákal pes

Potrava pro ptáčky
Pomůcky:
jednobarevné kousky látek, tři druhy různých semen, tři kelímky
Popis činnosti:
Učitelka se ptá dětí, čím se živí ptáci v přírodě a jakou potravu jim dáváme v zimě do krmítek na zahradě – krátké opakování ptačí potravy. Děti pracují ve skupinách, každá má připravenou ptačí potravu na jednobarevné látce, která je rozprostřena na zahradě. Potrava se však pomíchala a my ji pomůžeme ptáčkům vytřídit – každá skupina třídí hromádku ze tří druhů semen, každý druh patří do jiného kelímku, například slunečnicová semínka, obilí a ovesné vločky. Učitelka dětem připomene, že není třeba chvátat, důležité je správně druhy potravy roztřídit.

Zraněný ptáček
Pomůcky:
nepotřebujeme pomůcky
Popis činnosti:
Děti našly na zahradě mateřské školy zraněného ptáčka (naše MŠ sídlí na kraji lesa, tudíž máme k přírodě velmi blízko a velmi často můžeme různá zvířata pozorovat. Pokud k tomu možnosti nejsou, můžeme si situaci vymyslet, představit nebo si pomoci např. maňáskovou scénkou). Učitelka začala situaci okamžitě řešit společně s dětmi – co uděláme se zraněným ptáčkem, kam zavoláme ... Reakce dětí byly pohotové a ubíraly se správným směrem. Byla vidět snaha co nejrychleji zraněnému ptáku pomoct. Učitelka volala před dětmi do Stanice se zraněnými živočichy a vysvětlila jim situaci. Za krátkou chvíli přijel zaměstnanec Stanice, prohlédl ptáčka a vysvětlil dětem, kde je zraněný, jak se mu to asi stalo a jak budou ptáčka ošetřovat. Pochválil děti, že jednaly správně a snažily se ptáčka zachránit. Také potvrdil dětem, že správně společně s učitelkou určily druh ptáka (brhlík).

Návštěva Stanice se zraněnými živočichy
Pomůcky:
slunečnicovýá semínka
Popis činnosti:
Za nějaký čas se uskutečnil krátký výlet do Stanice se zraněnými živočichy. Děti byly zvědavé jak se daří ptáčkovi, kterého pomohly zachránit a také pro něj přivezly slunečnicová semena na přilepšenou. Následovala prohlídka celé Stanice, kde jim zaměstnanci ukázali nejen uzdravujícího se zachráněného brhlíka a znovu děti pochválili za jejich pomoc při jeho záchraně, ale také další zraněná zvířata. Vysvětlili dětem, jaká mají jednotlivá zvířata zranění, jak ke svému zranění přišla, zda se uzdraví a zda se budou moct vrátit zpět do volné přírody. Dále dětem vysvětlili, jaká nebezpečí zvířatům ve volné přírodě hrozí, jak tomu lze předcházet a co dělat, když zraněné zvíře v přírodě najdou, ale to už děti dobře vědí.

Do jaké pohádky patří zvířata
Pomůcky:
obrázky z různých českých klasických pohádek
Popis činnosti:
Děti pracují ve skupinách, každá má připravené obrázky z některé české klasické pohádky, ve které se opět vyskytují zvířata. Každá skupina má obrázky z jiné pohádky – například Červená Karkulka, O Smolíčkovi, O třech prasátkách, Zvířátka a loupežníci apod. Děti poznávají podle předložených obrázků, o jakou pohádku se jedná – snaží se pohádku správně pojmenovat, určit zvíře nebo zvířata, která v pohádce vystupují, stručně vypráví děj pohádky nebo řeknou alespoň hlavní pointu. Každá skupina dětí představí "svou pohádku" ostatním skupinám.

Najdou ježci svou maminku?
Pomůcky:
labyrinty na papíře, pastelky.
Popis činnosti:
Tato činnost se odehrává v zahradním altánu. Děti dostanou arch papíru, kde je znázorněn labyrint – ježčí maminka se vydala se svými mláďátky na vycházku do lesa, ale malí ježci nedávali pozor a v lese se své mamince ztratili. Jejich maminka je smutná, protože své malé ježky nemůže najít. Ukážeme malým ježkům cestu k jejich mamince? Na papíře je znázorněna ježčí maminka a na druhé straně tři malí ježci. Spletité cesty vedou lesem mezi stromy, každý ježeček musí najít tu svou správnou cestu ke své mamince. Děti nejprve hledají cestu prsty, po té každou cestu od jednotlivých ježčích mláďat znázorní jinou barvou pastelky.
Tato činnost má také výchovný podtext – učitelka dětem vysvětlí, že musí v neznámém prostředí dávat pozor, kde je jejich maminka nebo paní učitelka, aby se neztratily.

Zvířata na lovu
Pomůcky:
kuželky, lavička, obruče, strachový pytel, průlezka
Popis činnosti:
Některá volně žijící zvířata vycházejí za potravou v noci. Musí se chovat tiše, aby svou kořist nevyplašila a přitom překonávat různé překážky. Pro děti je připravena  překážková dráha, kterou postupně překonávají.  Děti – zvířátka chodí opatrně a tiše mezi kuželkami, plíží se po lavičce, proskakují obruče, prolézají strachovým pytlem a přelezou průlezku.

Překážková dráha
1. Překážková dráha

Co je hmyz
Pomůcky:
čtvrtky, lepidla, obrázky různého hmyzu (rozstříhané obrázky)
Popis činnosti:
Děti pracují ve skupinách. Každá skupina má připravené papírové části obrázku hmyzu, které se snaží sestavit na čtvrtku tak, aby vznikl celý obrázek konkrétního hmyzu, poté obrázek na čtvrtku nalepí. Každá skupina dětí má jiný druh hmyzu – slunéčko sedmitečné, včela, mravenec, brouk, vážka apod. Děti v každé skupině se snaží pojmenovat „svůj" hmyz a slovně popsat – tvar, velikost, barevnost, počet nohou, tykadla apod. Také zdůvodní, proč živočich na jejich obrázku je hmyz – hlava, tělo, zadeček, 3 páry nohou, tykadla, větší oči.  

Skládání puzzlů - různé druhy hmyzu.
2. Skládání puzzlů - různé druhy hmyzu.

 

Čím se živí zvířata v lese v zimě a jak jim můžeme pomoci
Pomůcky:
obrázky s různou potravou, obrázek krmelce, kelímky, kyblíčky, košíčky
Popis činnosti:
Učitelka rozmístí na koberec obrázky s různými druhy potravy (kaštany, čokoláda, tatranka, žaludy, bukvice, seno, obilí, mrkev, a další). Na stěnu připevní obrázek krmelce, děti vybírají obrázky s potravou, kterou se živí lesní zvířata v zimě a umisťují ke krmelci. Učitelka dětem vysvětlí, že je pro zvířata velmi obtížné bajít si potravu v zimě, když vše zapadá sněhem a umrzne, proto do lesních krmelců nosí zvířatům v zimě potravu myslivci a můžeme jim pomoci i my. Děti sbírají příležitostně v průběhu podzimních dnů do kelímků, kyblíčků nebo košíčků kolem mateřské školy žaludy, kaštany a bukvice, které uskladní ve školce a v zimě pak donesou do nedalekého krmelce.

Nakrmíme lesní zvířata
Pomůcky: obrázky lesních zvířat, žaludy, kaštany
Popis činnosti:
Učitelka připomene dětem jak chodíme v zimě společně dávat potravu zvířatům do lesního krmelce. Děti nejprve společně jmenují, co nosíme do krmelce – kaštany, žaludy, seno, mrkev, jablka, zrní ... Poté každá skupina dostane obrázky 3 lesních zvířátek – např. zajíc, srnka, daněk (obrázky zvířátek jsou na špejli, abychom je mohli dobře zapíchnout do země). Děti pracují dle pokynů učitelky – ke každému zvířátku dejte 2 žaludy a 3 kaštany nebo 4 kaštany a jeden žalud, další varianta – zajíci dejte 3 žaludy, srnce 2 žaludy a 1 kaštan, daňkovi 5 kaštanů. Tato soutěž má velké množství variant, které střídáme dle zájmu dětí.

Hledáme a poznáváme ptáčky
Pomůcky:
obrazový materiál, papíroví ptáčci v několika barvách – žlutí, modří, červení, modří..., prádelní kolíčky
Popis činnosti:
Děti si prohlížejí různé druhy ptáků na obrázcích, snaží se pojmenovat ty, které znají, porovnávají velikost různých druhů ptáků, tvar, barvy. Následuje pohybová chvilka: Učitelka prozradí dětem, že na zahradě na stromech jsou ukrytí barevní papíroví ptáčci. Ptáčci jsou na větvích stromů připevněny kolíčky a jsou v různých barvách. Děti běhají po zahradě a na větvích stromů hledají ptáčky, které sundávají a nosí na předem určené místo. Ptáčky rozřídí podle barev a barvy pojmenují.

Papíroví ptáčci na stromě
3. Papíroví ptáčci na stromě

 

Kteří živočichové žijí na stromě
Pomůcky:
větší arch papíru, kde je znázorněn strom, jednotlivé obrázky různých zvířat a živočichů, lepidlo
Popis činnosti:
Další činnost probíhá v zahradním altánu. Děti pracují ve skupinách, každá dostane větší arch papíru, kde je znázorněn velký strom od kořene ke koruně. Zároveň skupiny dětí dostanou několik obrázků různých zvířat a drobných živočichů – veverku, ptáčka, hmyz, myšku a další. Obrázky zvířat a živočichů umisťují na strom, podle toho, kde se vyskytují – v koruně, pod kúrou stromů, v kořenech pod zemí. Děti se mezi sebou musí domlouvat, musí vzájemně spolupracovat. Poté, co zvířátka správně rozmístí, přilepí je na papír.

Jazykové hrátky se zvířátky
Pomůcky:
obrázky zvířátek
Popis činnosti:
Děti mají k dispozici několik obrázků se zvířaty. Nejprve se děti snaží správně zvířata pojmenovat a říct, kde bydlí (v lese, v rybníce, na louce, doma na dvorku ...). Další část činnosti spočívá v tom, že se děti snaží určit počáteční písmeno u každého zvířete na obrázcích, například: najděte zvíře nebo živočicha, které začíná na písmeno M (myš, motýl, moucha ...), na písmeno V (vosa, veverka, vážka ...) apod. Tato činnost má opět spoustu variant, učitelka ukáže například na konkrétní zvířátko a ptá se dětí, na jaké písmeno začíná, dále, zda znají nějaké další zvířátko, které začíná na stejné písmeno apod.
Činnost pokračuje – děti určují počáteční písmeno ve svém jméně nebo ve jméně kamaráda.

Která zvířata pomáhala krtkovi
Pomůcky:
krtiny na zahradě, pískoviště, lopatky, obrázky k pohádce
Popis činnosti:
Učitelka ukáže dětem obrázky z pohádky "Krtek a kalhotky" – děti se snaží pohádku poznat a říct její název, poté společně zopakují  děj pohádky, přičemž učitela vede vyprávění dětí tak, aby si uvědomily, jak zvířata v pohádce vzájemně spolupracovala a jak krtkovi pomáhala, aby získal vysněné kalhotky. Učitelka se ptá, kde žije krtek, poté děti hledají na zahradě krtiny. Na krtinu, kterou najdou, vždy upozorní. Děti si prohlédnou několik krtin na zahradě a nyní budou vytvářet vlastní krtiny z písku. Hotové porovnávají ve smyslu velikosti, která je větší, největší, menší, nejmenší, stejně veliké, krtiny mohou také počítat a určovat jejich polohu na pískovišti z určeného místa – vpravo nahoře, uprostřed, vlevo dole apod. Vrátíme se k pohádce – učitelka do jedné z krtin na pískovišti zapíchne obrázek krtka na špejli a na trávník rozmístí obrázky různých zvířat (všechny zvířátka z pohádky "Krtek a kalhotky" + obrázky dalších zvířat, která v pohádce nevystupovala, například veverka, jezevec, sojka, datel, a další). Děti vybírají obrázky zvířat, která krtkovi pomáhala získat kalhotky a umisťují je ke krtkovi v krtině na pískovišti.

Jsme kamarádi a pomáháme si
Pomůcky:
obrázky k pohádce
Popis činnosti:
Učitelka připomene dětem, jak si zvířátka v  pohádce "Krtek a kalhotky" pomáhala. Naváže rozhovor s dětmi ve smyslu – děti ve školce jsou také kamarádi jako zvířátka z pohádky, a měli bychom si pomáhat. Otázky vedoucí k rozhovorům:
- kdo jste již pomohl kamarádovi
- s čím jsi pomohl kamarádovi
- co uděláme, když kamarádovi spadne hrad z kostek
- co uděláme, když je náš kamarád smutný
- co uděláme, když kamarádovi nejde zapnou bunda (zavázat tkaničky ...)
Umíme si i my říct o pomoc a poděkovat za ni?
- co udělám, když potřebuji pomoci s úklidem hraček, obléct na vycházku, postavit garáž pro auto, apod.
Učitelka vede děti k pochopení důležitosti vzájemné pomoci a pochopení. Můžeme využít i loutky, maňásky nebo vykonstruovat některé situace.
V průběhu dalších činností a her děti nenásilně uporňujeme na vzájemné vztahy.

Kteří živočichové žijí ještě v naší zahradě
Pomůcky:
prostor na celé zahradě mateřské školy
Popis činností:
Učitelka stručně zopakuje se všemi dětmi, o kterých zvířatech jsme se v průběhu roku učili. Poté se děti zamýšlejí nad tím, kteří další živočichové žijí v naší zahradě – nejprve některé vyjmenují a následně hledají  jakékoli známky výskytu různých živočichů. Například v zahradě bydlí krtci – krtiny, létají tam motýli, ptáci, včely, vosy, v trávě jsou různí brouci, pavouci, mravenci, u jezírka létají různí vodní živočichové apod. Učitelka si vypráví s dětmi o životě různých druhů živočichů – co jednotliví živočichové ke svému životu potřebují a čím jsou důležití. Učitelka rozhovory a vyprávěním vede děti k poznání, že všichni živočichové jsou důležití a mají v přírodě svůj význam, proto bychom se měli chovat k životu ve všech jeho formách s respektem a ohleduplností.

Rozumíme přírodě
Pomůcky:
diplomy, papírové medaile, pexesa se zvířecí tématikou, pohledy zvířat, didaktické hry.
Popis činností:
Děti se shromáždí v zahradním altánu, kde je učitelka pochválí  za jejich znalosti o zvířatech a především za to, že vědí jak se mají v přírodě a k přírodě chovat. Všechny děti dostanou za odměnu papírové medaile a diplomy. Dále děti dostanou pexesa se zvířecí tématikou, pohledy nebo obrázky se zvířaty a několik didaktických her o zvířátkách, které jsou pro všechny společné a zůstanou v mateřské škole. Učitelka znovu zdůrazní, že všechny děti prokázaly spoustu znalostí z živé přírody a ukázaly také to, že mají zvířata rády a rozumějí jim, a to je to nejdůležitější.

Slavnostní ukončení miniolympiády - ceny pro děti.
4. Odměny pro děti.

 

Reflexe

Děti byly zaujaté hrami a činnostmi, snažily se vzájemně spolupracovat. Velký význam pro chápání důležitosti pomáhat zvířatům a přírodě vůbec měly prožitkové činnosti, například pomoc zraněnému ptáku a sledování dalšího vývoje jeho zdravotního stavu. Exkurzí do stanice se zraněnými živočichy se děti seznámily s dalšími nástrahami pro zvířata v přírodě a možností, jak jim předcházet. Děti si uvědomovaly důležitost přírody kolem nás, ale i její zranitelnost a nutnost pomáhat ji chránit. Cíl byl naplněn.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Mgr. Miroslava Strakatá

Hodnocení od uživatelů

Nikola Křístek
28. 8. 2010, 16:18
Děkuji za inspiraci. Jak jste prosím vysvětlila pojmy jako je hmyz, zvíře, živočich... tak, aby to děti chápaly bez znalosti hierarchického systému živočišné říše?

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Kolekce

Článek je zařazen v těchto kolekcích:

Klíčové kompetence:

  • Předškolní vzdělávání
  • Kompetence k učení
  • získanou zkušenost uplatňuje v praktických situacích a v dalším učení
  • Předškolní vzdělávání
  • Kompetence k řešení problémů
  • všímá si dění i problémů v bezprostředním okolí; přirozenou motivací k řešení dalších problémů a situací je pro něj pozitivní odezva na aktivní zájem

Organizace řízení učební činnosti:

Individuální, Skupinová, Frontální

Organizace prostorová:

Exkurze, Vycházka do přírodního prostředí, Učebna v přírodě

Nutné pomůcky:

obrazový materiál (obrázky zvířátek, hmyzu, obrázky z českých klasických pohádek apod.), soutěžní listina, jednobarevné kousky látek, tři druhy semínek, tři kelímky, labyrinty, pastelky, kuželky, lavička, obruče, strachový pytel, průlezka, čtvrtky, lepidla, žaludy, kaštany, papírový ptáčci ve třech barvách, prádelní kolíčky, pískoviště, lopatky, diplomy, papírové medaile, zvířátková pexesa,pohledy zvířátek, sladkosti