Odborný článek

Přírodní učebna

16. 12. 2009 Základní vzdělávání
Autor
Mgr Eva Krafková
Spoluautor
Mgr Jana Klabouchová

Anotace

Přírodní učebna – žáci si prakticky vyzkouší nejjednodušší výtvarné techniky s použitím dostupných materiálů. Také si v praxi ověří a prohloubí teoretické znalosti z hodin dějepisu.

Cíl

Připomenout aktivity, které nejsou vrozené, tedy důležitost učení se. Prakticky vyzkoušet nejjednodušší výtvarné techniky s použitím dostupných přírodních materiálů. Rozvíjet fantazii, kreativitu a manuální zručnost. Praxí ověřit a prohloubit teoretické znalosti z hodin dějepisu.

Motivace

Slyšeli jste někdy jména míst jako např.: Kůlna, Býčí skála, Altamira, Lascaux nebo Věstonice? Poslední jmenované by mělo napovědět, co mají všechna místa společné. Všechno jsou to archeologická naleziště, kde bylo kromě kosterních pozůstatků objeveno i něco navíc – zachovalé jeskynní malby, různé sošky a rytiny. V následujících hodinách se pokusíme vžít do role člověka doby kamenné a vytvoříme „pravěké" obrazy, sochy, nádoby a šperky.

Pracovní postup

Motivace

Rozdělení do skupin podle počtu dětí (např. čtverečky samolepicího barevného papíru nalepit dětem na čelo, na skupiny se dělí bez verbálního projevu).

Malba, sošky:

I. (1 vyučovací hodina)

Vyhledej s pomocí internetu, učebnice nebo encyklopedií:

a) stáří maleb
b) zobrazované motivy (druhy zvířat, postavy – lovci, ženy)
c) důvody zobrazování
d) vysvětlení pojmů, kterým děti nerozuměly, např. rituál
e) vyhledávání nalezených lokalit na mapě

II. (2 vyučovací hodiny)

Každá skupina vytvoří na základě získaných poznatků vlastní jeskynní" malbu (materiál a kompozice dle vlastního výběru) a vymodeluje jednoduché figury. Při kresbě je důraz kladen na zjednodušení postav, vyjádření pohybu a typické znaky zobrazovaných zvířat. Při modelování zdůrazňovat důvody zobrazování, ze kterých vyplývá výrazná znakovost sošek – plodnost, úspěch při lovu.

Figurky z hlíny je možné vypálit (pak musí být duté).

Rozšíření aktivity: Umění Aboriginců – otisky rukou, barevné kresby australských zvířat.

Postup: v igelitovém pytlíku rozdrtíme barevné křídy, drť se nasype do misky, smíchá s vaječným žloutkem(funguje jako přírodní pojidlo) a vodou tak, aby barva nebyla příliš hustá. Malujeme štětcem i prsty.

Keramické nádoby (2 vyučovací hodiny) bez použití hrnčířského kruhu. Úkolem dětí je vymyslet různé způsoby, např. vymačkáváním z koule.

 • Hlínu natrháme na kousky, z některých tvarujeme kuličky, z válečků malé šneky. Skládáme je do formy (misky, např. od Ramy) tak, aby tvořily vnitřní stěnu. Po zaschnutí vyklopit, možné i pálit.
 • Z kuliček podobným postupem.
 • Natáčením dlouhého válečku na kulaté, oválné nebo hranaté dno.
 • Z válečků, které se zploští, rozválí a vtlačují vedle sebe na stěny libovolné formy tak, aby zůstaly patrné jednotlivé pruhy.
 • Lepením dna a boků, kdy se hlína roztáhne pomocí klacku, ruky, oblázku, apod.

Šperky (2 vyučovací hodiny) – Proč je lidé asi vyráběli? Kdo je nosil? Jaké měly funkce, byly jen pro ozdobení? Mohl to být výraz postavení nebo i platidlo.

Válcovité nebo kulaté korálky vyrábíme tak, že je tvarujeme na drát, stvol trávy nebo klacík. Zároveň se zdobí vrypy a otisky. Po usušení, příp. vypálení se navlékají na kožený řemínek nebo provázek, děvčata si mohou vyrobit jednoduché náušnice.

Rozšíření aktivity: z přebytečných korálků vyrobíme společně závěs na stěnu.

 • Jednotlivé korálky navlékáme na přírodní provázek, každý je nutné zajistit uzlem, aby neklouzal, kompozice je naprosto volná.
 • Jednotlivé provázky s korálky se navážou na bambusovou tyčku či zajímavý neopracovaný klacek.

Evaluace

Jednotlivé práce průběžně vystavujeme, společně hodnotíme – je vhodné, aby samy děti vyjádřily, co se jim líbí, jaké nápady a postupy spolužáků je překvapily a jak by se daly eventuelně ještě rozvinout. Pokud budeme zpracovávat celý projekt, je vhodné doplnit jej i obrazovými materiály, ze kterých děti vycházely při své práci.

Reflexe

Aktivita je vhodná pro žáky 6. ročníku, témata lze aplikovat i v 5. - 9. ročníku. Celková doba trvání činí asi 7 vyučovacích hodin, jednotlivá témata je však vhodné zpracovat odděleně ve dvouhodinových blocích. Vhodným místem realizace některých bloků je přírodní učebna, kde žáci najdou potřebný materiál. Příprava probíhá ve škole - práce s encyklopediemi, internetem.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k učení
 • vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence komunikativní
 • formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence sociální a personální
 • účinně spolupracuje ve skupině, podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel práce v týmu, na základě poznání nebo přijetí nové role v pracovní činnosti pozitivně ovlivňuje kvalitu společné práce

Průřezová témata:

 • Základní vzdělávání
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Rozvoj schopností poznávání
 • Základní vzdělávání
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Kreativita
 • Základní vzdělávání
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Komunikace

Mezioborove presahy:

Organizace řízení učební činnosti:

Individuální

Organizace prostorová:

Učebna v přírodě

Nutné pomůcky:

malba: uhlíky z ohniště (lze nahradit uhlem nebo rudkou), jíl, tráva, velké formáty kartonu nebo čtvrtek keramika: keramická hlína, drobný materiál na zdobení otisky a vrypy – kamínky, klacíky, šišky, listy... šperky: keramická hlína, špejle nebo tenký klacík, drát, kožený řemínek, naušnicový háček, přírodní provázek, drobný materiál na otisky nebo vrypy