Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Přírodní učebna - závlaha
Odborný článek

Přírodní učebna - závlaha

2. 12. 2009 Základní vzdělávání
Autor
Mgr Eva Krafková
Spoluautor
Mgr Štěpánka Štruplová

Anotace

Článek připomíná důležitost povědomí žáků o potřebě vody jako nutné podmínky života. Během pokusu si žáci objasní potřebu závlahy pro rostliny.

Cíl

Vytvořit povědomí žáků o potřebě závlahy jako nutné podmínky života. Prohlubovat logické uvažování a sledování souvislostí v praktickém životě.

Motivace

Rozhovor se žáky o dešti, připomenutí důležitosti vody.

Hra - Dešťové kapičky

Žáci se naučí rytmicky říkat říkadlo:
Dešťové kapičky dostaly nožičky,
běhají po plechu, dělají neplechu.

Po zautomatizování říkají říkadlo pouze v duchu a rytmus nejdříve tleskají dvěma prsty, pak do dlaní, do stehen, dupají a postupně naopak. Vznikne efekt vzrůstajícího a utichajícího deště.

Žáky lze rozdělit do skupin a postupovat kánonicky.

Pracovní postup

 1. Rozdělení žáků do skupin po 5.
 2. Přidělení stanovišť losem.
 3. Rozdání pracovních listů a vysvětlení zaznamenávání údajů do tabulky a grafu, seznámení se srážkoměrem, popř. meteostanicí.
 4. Žáci každý týden zaznamenávají výši srážek a počet litrů použitých k závlaze daného stanoviště, údaje též zakreslují do grafu.

Evaluace

Po skončení pozorování zhodnotíme, kolik spadlo ve kterém období srážek, jaký to mělo vliv na nutnost umělé závlahy, které stanoviště vyžadovalo kolik závlahy (stinná méně než slunná), vyvodíme další poznatky čitelné z tabulek a grafů. Množství spadaných srážek sledujeme každý den. (Meteostanice údaje zaznamenává průběžně, stačí je pouze jednou za týden vyhodnotit.)

Píseň - Žízeň (Bez vody nelze žít, Spirituál kvintet)

Reflexe

Aktivita je určena pro žáky 4. - 5. ročníku. Rozsah: průběžně každý týden v období duben - červen. Žáci pravidelně zaznamenávají výsledky pokusu, hodnotí, kolik spadlo ve kterém období srážek a jaký to mělo vliv na nutnost umělé závlahy.
Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
doc
39.06 kB
Dokument
Příloha

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k učení
 • vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k řešení problémů
 • vyhledá informace vhodné k řešení problému, nachází jejich shodné, podobné a odlišné znaky, využívá získané vědomosti a dovednosti k objevování různých variant řešení, nenechá se odradit případným nezdarem a vytrvale hledá konečné řešení problému
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence komunikativní
 • naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, vhodně na ně reaguje, účinně se zapojuje do diskuse, obhajuje svůj názor a vhodně argumentuje

Průřezová témata:

 • Základní vzdělávání
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Rozvoj schopností poznávání
 • Základní vzdělávání
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Kooperace a kompetice
 • Základní vzdělávání
 • Environmentální výchova
 • Základní podmínky života

Organizace řízení učební činnosti:

Skupinová

Organizace prostorová:

Učebna v přírodě

Nutné pomůcky:

tabulka pro zaznamenávání údajů, srážkoměry, konve na zalévání, popř. meteostanice