Domů > Odborné články > Speciální vzdělávání > Sdělení MŠMT č.j. 8225/2006-24 k prodloužení základního vzdělávání žáků se zdravotním postižením na deset ročníků
Odborný článek

Sdělení MŠMT č.j. 8225/2006-24 k prodloužení základního vzdělávání žáků se zdravotním postižením na deset ročníků

27. 6. 2006 Speciální vzdělávání
Autor
MŠMT

Anotace

Sdělení MŠMT.

Podle ustanovení § 46 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, základní vzdělávání pro žáky se zdravotním postižením, kteří se vzdělávají ve třídách nebo školách s upraveným vzdělávacím programem, může s předchozím souhlasem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen "ministerstvo") trvat deset ročníků. Při udělování tohoto souhlasu bude ministerstvo postupovat následujícím způsobem:

I.
Základní školy samostatně zřízené pro žáky se zdravotním postižením a základní školy s třídami samostatně zřízenými pro žáky se zdravotním postižením, které již vzdělávají žáky podle upraveného školního vzdělávacího programu (ŠVP), předkládají žádosti o prodloužení základního vzdělávání žáků na deset ročníků ministerstvu individuálně. Součástí žádosti je upravený ŠVP. Časová platnost prodloužení základního vzdělávání bude uvedena v souhlasu ministerstva individuálně.

II.
Základní školy samostatně zřízené pro žáky se zdravotním postižením a základní školy s třídami samostatně zřízenými pro žáky se zdravotním postižením, které dosud uskutečňují vzdělávání v souladu s učebními dokumenty vydanými podle dosavadních právních předpisů, předkládají žádosti o prodloužení základního vzdělávání žáků na deset ročníků pro školní rok 2006/2007 ministerstvu individuálně. Součástí žádosti jsou upravené vzdělávací dokumenty.

Pro úplnost upozorňujeme, že v souladu s ustanovením § 185 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb. končí platnost učebních dokumentů vydaných podle dosavadních právních předpisů školním rokem 2006/2007. Od 1.9.2007 postupují školy podle ŠVP, zpracovaných na základě Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání (RVP ZV).

III.
Základním školám speciálním, ve kterých se vzdělávají žáci s těžkým mentálním postižením, s více vadami a s autismem v souladu s ustanovením § 48 zákona č. 561/2004 Sb. podle Vzdělávacího programu pomocné školy a přípravného stupně pomocné školy č.j. 24 035/1997-22 nebo podle Rehabilitačního vzdělávacího programu pomocné školy č.j. 15 988/2003-24, které jsou koncipovány jako desetileté, uděluje ministerstvo souhlas s prodloužením základního vzdělávání na deset ročníků do konce školního roku 2009/2010 bez dalších podmínek.

Pro úplnost upozorňujeme, že platnost Rámcového vzdělávacího programu pro základní školu speciální (RVP ZŠS), který je v současnosti ve fázi tvorby, se předpokládá od 1.9.2008. Od tohoto data nejpozději do dvou let musí na základě § 185 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., základní školy speciální postupovat podle RVP ZŠS a vytvořit své ŠVP. Od 1.9.2010 musí tudíž každá základní škola speciální vzdělávat své žáky podle ŠVP. Pokud bude tento ŠVP koncipován pro deset ročníků, musí nejpozději ve školním 2009/2010 každá jednotlivá škola požádat ministerstvo o souhlas s prodloužením základního vzdělávání na deset ročníků.

Žádost s příslušnou dokumentací adresují školy ve všech výše uvedených případech ministerstvu - odboru speciálního vzdělávání a institucionální výchovy.

PaedDr. Jaroslav Müllner
náměstek ministryně

Zdroj: MŠMT - www.msmt.cz/Files/HTM/MTT_36b_finalSchluss.htm

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
MŠMT

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.