Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Přírodní učebna – ovoce a zelenina
Odborný článek

Přírodní učebna – ovoce a zelenina

10. 12. 2009 Základní vzdělávání
Autor
Mgr Eva Krafková
Spoluautor
Mgr Marie Krejčí

Anotace

Učitel pomocí myšlenkové mapy zjišťuje, jaké druhy ovoce a zeleniny žáci znají, a pak dále rozvíjí jejich znalosti.

Cíl

V prostředí přírodní učebny (hodinu je možné realizovat i ve třídě) se žáci učí pojmenovat druhy ovoce a zeleniny.

Motivace

Žáci říkají vše, co je napadne ke slovům ovoce a zelenina (myšlenková mapa).

Dáváme si a vymýšlíme  hádanky.
Když krájím ..., tečou mi slzy.
Eva má na uších ... jako náušnice.
Ze ... se vaří povidla.
Topinku potíráme ....
Jsem zelenina, mám oranžovou barvu ...

Pracovní postup

Seznámíme žáky s tím, co všechno budeme dělat. Třídu rozdělíme do 4 skupinek. Na každý úkol žákům vymezíme určitý čas, podle potřeby.

Po každém úkolu bude následovat společná kontrola, zhodnocení doplnění a diskuze. Za správně vypracovaný úkol dostane skupina razítko.

První úkol:
Napište na volný list papíru ovoce a zeleninu, kterou znáte.

Druhý úkol:
Roztřiďte a správně pojmenujte kartičky s obrázky ovoce a zeleniny.

Třetí úkol:
Nakreslete ovoce a zeleninu, kterou máte nejraději. Řekni proč. Vymyslete jídla z ovoce a zeleniny.

Čtvrtý úkol:
Slož ze skládací abecedy názvy ovoce a zeleniny. Na tento úkol máš deset minut.

Pátý úkol:
Skupinové hledání – běhací diktát.
Obrázky ovoce a zeleniny se nám zatoulaly po zahradě. Najdi je a zapiš na volný list papíru.

Evaluace

Zhodnocení práce jednotlivých skupin. Vystavení obrázků ve třídě.

Reflexe

Aktivita je vhodná pro žáky 1. a 2. ročníku. Rozsah: 2 vyučovací hodiny. Využívá různých aktivit při poznávání druhů ovoce a zeleniny a nářadí. Vytváří se vztah k místu přírodní učebny.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k učení
 • vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence komunikativní
 • naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, vhodně na ně reaguje, účinně se zapojuje do diskuse, obhajuje svůj názor a vhodně argumentuje
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence pracovní
 • používá bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení, dodržuje vymezená pravidla, plní povinnosti a závazky, adaptuje se na změněné nebo nové pracovní podmínky

Průřezová témata:

 • Základní vzdělávání
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Kooperace a kompetice
 • Základní vzdělávání
 • Environmentální výchova
 • Vztah člověka k prostředí

Mezioborove presahy:

Organizace řízení učební činnosti:

Skupinová

Organizace prostorová:

Učebna v přírodě, Školní třída

Nutné pomůcky:

obrázky ovoce a zeleniny - kartičky Media Dida, skládací abeceda, pastelky, volné listy papíru