Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Přírodní učebna – Abeceda
Odborný článek

Přírodní učebna – Abeceda

5. 11. 2009 Základní vzdělávání
Autor
Mgr Eva Krafková
Spoluautor
Mgr Iva Kolářová

Anotace

Příspěvek nabízí námět, jak využít přírodní učebnu k práci s abecedou, jak využít různých aktivit při řazení slov a jak rozvíjet znalosti o rostlinách a věcech.

Cíl

Naučit se pracovat s abecedou. Využít různých aktivit při řazení slov podle abecedy. Rozvíjet znalost o rostlinách a věcech v přírodní učebně.

 

Motivace

Proč potřebujeme umět abecedu?
Co všechno se může řadit podle abecedy?
Vymyslete co nejvíce příkladů, kde je třeba řadit slova podle abecedy.
Kdy se využívá řazení slov podle abecedy?

Pracovní postup

1. Žáci si vylosují čísla 1 – 5. Podle vylosovaných čísel se rozdělí do skupin. Ve skupině se snaží vymyslet co nejvíce odpovědí na motivační otázky. Následuje rozhovor o využití abecedy v běžném životě.

2. Seřaďte se ve své skupině podle abecedy:
a) Rozhodující je vaše příjmení. Vyhrává družstvo, které je první a správně seřazené podle prvního písmene v příjmení.
b) Seřaďte se nyní ve své skupině podle vašich jmen.

3. Na zahradě jsou rozházeny barevné lístečky s abecedou. Každá skupina si vylosuje svou barvu. Vaším úkolem je běhat po jednom pro lístečky s písmeny, a ta řadit podle abecedy. Následuje kontrola.

4. Napište na lístečky 15 názvů rostlin (květin, stromů nebo ovoce a zeleniny). Seřaďte je podle abecedy. Skupina, která má první bezchybně seřazená písmena, vítězí. Nyní se každá skupina snaží přiřadit co nejvíce názvů, které napsala k rostlinám na zahradě.

5. Vymyslete název (věci, rostliny), který vidíte na zahradě. Toto slovo namalujte pomocí obrázkové abecedy. Pracujete ve skupině. Učitel ukáže příklad:

L     O     P     A     T     A

První obrázek je loď – slovo začíná na L, první písmeno v hledaném slově je L. Druhé písmeno je O – oko apod. Slovo namalujte a předejte druhému družstvu, které hádá dané slovo.

6. Jeden člen z každé skupiny ukáže jakékoli písmeno naší abecedy pomocí těla.

7. Vymyslete celé slovo, které vaše skupina znázorní pomocí těla. Ostatní skupiny hádají.

8. Každý si vybere 1 písmeno z abecedy a namaluje k němu obrázky jako ve slabikáři.

Evaluace

Vyhodnotíme práci jednotlivých skupin i jednotlivců. Ve škole vystavíme obrázky s Abecedou.

Reflexe

Příspěvek je vhodný pro žáky 3. a 4. ročníku v rozsahu 2 - 3 vyučovacích hodin. Žáci se učí zajímavou formou pracovat s abecedou. Vytváří si vztah k přírodní učebně. Žáci zvládali aktivity velmi dobře, práce ve skupinách byla vhonou formou pro rozvíjení komunikace a spolupráce. Změna prostředí - přírodní učebna - oproti běžnému vyučování ve třídě přinesla obohacení i formou emočního prožitku a lepšího zapamatování si učiva.
Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
doc
31.25 kB
Dokument
Příloha 1

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Hodnocení od uživatelů

Jana Kneřová
8. 11. 2009, 08:05
Dobrý den, ráda bych doplnila k bodu 6.
Pokud se na sjezdovce setkáte s úrazem, pak písmeno Y = ruce nahoře, mírně rozevřené slouží horským záchranářům jako znamení = YES, POTŘEBUJI POMOC. To jen, že abeceda těla má i praktické využití.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k řešení problémů
 • vyhledá informace vhodné k řešení problému, nachází jejich shodné, podobné a odlišné znaky, využívá získané vědomosti a dovednosti k objevování různých variant řešení, nenechá se odradit případným nezdarem a vytrvale hledá konečné řešení problému
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence sociální a personální
 • účinně spolupracuje ve skupině, podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel práce v týmu, na základě poznání nebo přijetí nové role v pracovní činnosti pozitivně ovlivňuje kvalitu společné práce

Průřezová témata:

 • Základní vzdělávání
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Komunikace
 • Základní vzdělávání
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Kooperace a kompetice
 • Základní vzdělávání
 • Environmentální výchova
 • Vztah člověka k prostředí

Mezioborove presahy:

Organizace řízení učební činnosti:

Skupinová

Organizace prostorová:

Učebna v přírodě

Nutné pomůcky:

barevné kartičky s abecedou, 100 prázdných kartiček, volné listy papíru, čtvrtky, pastelky