Domů > Odborné články > Předškolní vzdělávání > Hlavní kritéria předškolního vzdělávání podle mezinárodní standardní klasifikace vzdělávání ISCED 1997
Odborný článek

Hlavní kritéria předškolního vzdělávání podle mezinárodní standardní klasifikace vzdělávání ISCED 1997

19. 8. 2004 Předškolní vzdělávání
Autor
PhDr. Kateřina Smolíková

Anotace

Příspěvek pojmenovává hlavní kritéria, která mají být splněna, pokud má být program kvalifikován jako standardní předškolní vzdělávací program. Uvádíme jej proto, aby bylo zřejmé, že RVP PV těmto požadavkům vyhovuje, čímž se zařazuje mezi předškolní vzdělávací programy jiných států. Dodržení kritérií mezinárodní standardní klasifikace vypovídá o dosažení takové profesionální úrovně předškolního vzdělávání v České republice, které je srovnatelné v mezinárodním kontextu.

Předškolní (preprimární) vzdělávání je v systému vzdělávání označováno jako vzdělávací úroveň 0

Hlavní charakteristika předškolního vzdělávání

Programy v úrovni 0 představují počáteční stupeň organizovaného vzdělávání. Tyto programy mají vytvářet most mezi domácí a školní atmosférou a uvést dítě do podmínek školního prostředí. Po skončení těchto programů pokračují děti ve vzdělávání v úrovni 1 (primární vzdělávání).

Klasifikační kritéria:

Pro vymezení předškolního vzdělávání, resp. pro určení hranic mezi preprimárním vzděláváním a péčí o dítě nebo mezi preprimárním a primárním vzděláváním, jsou relevantní následující kritéria:

Hlavní kritéria:

  • vzdělávací charakter programů a jejich institucionální zajištění - vzdělávání musí probíhat v instituci (buď ve škole, nebo v centru), vzdělávací charakter nabízených aktivit, prostředí a situací odlišuje předškolní vzdělávání od vzdělávání v primárních školách a od služeb rozvíjených v domácnostech a v rodinném prostředí;
  • minimální věk dětí - předškolní program je určen dětem minimálně tříletým (programy pro mladší děti nesplňují kritéria ISCED);
  • horní věkový limit - horní věková hranice závisí v jednotlivých případech na dosažení úrovně příznačné pro vstup do primárního vzdělávání;
  • pedagogická kvalifikace učitelů (předškolních pedagogů) - tímto požadavkem se odlišuje předškolní vzdělávání od péče o dítě, pro níž je požadována kvalifikace zdravotnická, pečovatelská a nebo žádná;

Vedlejší kritéria:

  • podpůrné podmínky (organizační, personální..)

Preprimární úroveň vzdělávání zahrnuje organizované vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. Toto vzdělávání může být uskutečňováno v nemocnicích, ve speciálních školách či v centrech. V těchto případech není specifikována horní věková hranice.

International Standard Classification in Education, UNESCO 1997
(dostupné na http://www.unesco.org/education/information/nfsunesco/doc/isced_1997.htm)

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
PhDr. Kateřina Smolíková

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Téma článku:

Ostatní