Domů > Odborné články > Předškolní vzdělávání > Hrajeme si s modelínou
Odborný článek

Hrajeme si s modelínou

29. 5. 2006 Předškolní vzdělávání
Autor
Petra Vondrová

Anotace

Příspěvek je metodickým návodem, jak pracovat s modelínou v mateřské škole. I když je zaměřen pouze na činnosti a cíle výtvarné výchovy, je zřejmé, že se v rámci motivace a navazujících doplňkových činností podaří naplnit i jiné dílčí cíle.

Úvod

Při práci s modelínou si děti rozvíjejí nejen svou kreativitu a fantazii, ale také hmat a výtvarné technické dovednosti. Modelínu můžeme při tvorbě kombinovat i s jinými materiály - kamenem, kolíčkem, provázkem a dalšími.

V jednotlivých výtvarných lekcích se věnujeme konkrétnímu úkolu a modelínu vždy s jedním atypickým materiálem kombinujeme. Tvoříme jednotlivě, ve třídě, u stolečků. Při motivaci se seznamujeme s materiály i tématem, hrajeme si ve dvojici či ve skupině.

Modelování a práce s modelovacími hmotami jsou důležitou součástí při rozvíjení kreativity a fantazie dětí v rámci výtvarných hodin v mateřské škole.

Pro mladší děti předškolního věku je vhodnější pracovat s modelínou, pro starší děti předškolního věku je vhodné zařadit i další materiály - modurit, hlínu, rychle schnoucí hmotu, sádru apod.

Při práci s modelínou lze použít i jiné materiály, s jejichž pomocí si tvorbu oživíme. Mezi takové materiály patří například kámen, dřevěný kolíček na prádlo, provázek, plastový tácek apod.

Připomínáme, že by tato tzv. výtvarná tvorba měla být součástí integrovaného bloku. I když je v článku popsána pouze výtvarná činnost, je zřejmé, že učitelka připravuje vzdělávací nabídku z mnoha různorodých činností jednotlivých oborů (hudebních, jazykových apod.). Tento příspěvek se metodicky a specificky zaměřuje pouze na výtvarné aktivity.

Specifický cíl výtvarných činností:

 • rozvíjení kreativity, fantazie a hravosti při práci s modelínou;
 • seznámení se s modelínou i jinými atypickými výtvarnými materiály, které použijeme při kombinované tvorbě s modelovací hmotou - kamenem, provázkem, dřevěným kolíčkem apod.
Metodické poznámky

Motivace

Důležitou součástí každé výtvarné činnosti z hlediska metodiky výtvarného oboru je motivace. Během ní dětem přiblížíme téma, kterému se budeme věnovat, představíme jim materiály, které k tvorbě potřebujeme. Součástí motivace jsou i hry, prohlížení obrázků či ilustrací, vyprávění pohádkového příběhu apod. Motivaci předchází seznam pomůcek a materiálů, případně i příprava k ní (Pomůcky k motivaci, Příprava k motivaci, Motivace).

Motivace z hlediska pojetí RVP PV by měla přirozeně vycházet z celého integrovaného bloku (tematického celku nebo projektu). Pokud na sebe jednotlivé aktivity a činnosti plynule navazují, jsou děti přirozeně naladěny a výtvarná tvorba je tak pro ně zajímavější a jednodušší.

Tvorba

Jakým způsobem tvoříme, jak si přichystáme výtvarné pomůcky a materiály, to vše se dozvíme v "Přípravě k výtvarné činnosti", které předchází seznam pomůcek a materiálů k výtvarné činnosti (Pomůcky a materiál k výtvarné činnosti). Jedním z požadavků RVP PV je, aby učitelka byla předem připravena na aktivity a činnosti, proto se snažíme připravit si pomůcky tak, aby děti nečekaly. Následně si vysvětlíme postup práce a věnujeme se samotné tvorbě (Postup výtvarné činnosti). Na konci výtvarných aktivit doporučujeme, jakým způsobem výsledná díla vystavit, jak je s dětmi hodnotit nebo jak si s nimi lze hrát (Doporučení). Následuje Obměna, v níž upozorníme, jak můžeme téma nebo materiál obměnit.

K tvorbě si potřebujeme připravit základní pomůcky k práci s modelínou - podložku, špachtličky, váleček, pracovní oděv apod.

REALIZACE
Téma: Moje šikovná opička

Konkrétní cíle výtvarné tvorby:

 • rozvíjet kreativitu a hmat při práci s modelínou a provázkem;
 • seznámit se s opicí a jejím životem.

Pomůcky k motivaci:

 • obrázky opic (použijeme časopisy nebo libovolnou encyklopedii se zvířaty).

Motivace:

 • prohlédneme si několik obrázků různých opic, povídáme si o nich, všímáme si, jak opice vypadají, jakou mají srst, jak se chovají apod.;
 • učitelka ukáže dětem kus prádelní šňůry, zakymácí s ní ze strany na stranu, děti si představují, že je to liána, na které skákají opičky;
 • hrajeme si se šňůrou, položíme ji na zem, děti přeskakují šňůru (všichni se vystřídají);
 • přivážeme oba konce šňůry ke dvěma židlím, podlézáme šňůru, pak ji přelézáme (opět se všichni vystřídají).

Pomůcky a materiál:

 • modelína;
 • kousek provázku;
 • dvě fazole;
 • zelená stužka;
 • nůžky.

Příprava:

 • učitelka nastříhá ze zelené stužky různě dlouhé proužky.

Postup:

 • z modelíny modelujeme opičku, tvoříme dlouhé nohy i ruce;
 • na místo očí vtiskneme do modelíny dvě fazole;
 • ruce i nohy opičky přitiskneme ke kousku provázku, konec provázku nad hlavou opičky i druhý konec pod nohami opičky necháme delší, na konec provázku pod nohy přivážeme pět různě dlouhých kousků zelené stužky.

Doporučení:

 • ve třídě na vhodné místo připevníme horizontálně delší tyčku, na ni přivážeme vedle sebe opičky, postavíme se do blízkosti opiček, připomeneme si, co si pamatujeme o jejich životě;
 • opičky si později odneseme domů a můžeme je přivázat na libovolné místo - například na kliku od dveří, na lampičku, na poličku apod.

Obměna:

 • tvoříme jiné zvíře nebo pnoucí květinu.
Téma: Barevný talířek

Konkrétní cíl výtvarné tvorby:

 • rozvíjení kreativity při práci s modelínou;
 • seznámení se s atypickou výtvarnou pomůckou - válečkem na těsto.

Pomůcky k motivaci:

 • několik talířků s rozmanitými vzory (můžeme nahradit i obrázky z časopisů);
 • dřevěný váleček na těsto;
 • kousek modelíny.

Motivace:

 • prohlédneme si několik talířků - jaké mají vzory a barvy;
 • připomeneme si, jaké známe barvy;
 • seznámíme se s válečkem na těsto;
 • učitelka rozválí na stolečku před dětmi připravený kousek modelíny, všichni děti si zkusí kousek rozválet.

Pomůcky a materiál:

 • tvrdý karton (například vystřižený z krabice);
 • modelína, malé dřevěné válečky, pomůcky k práci s modelínou;
 • skleničky od zavařeniny nebo přesnídávky pro každé dítě.

Příprava:

 • učitelka vystřihne z tvrdého kartonu kolečko o velikosti malého talířku;
 • dle šablony připraví papírové talířky pro všechny děti.

Postup:

 • každé dítě si vymodeluje několik proužků modelíny, střídáme různé barvy;
 • proužky k sobě postupně připevňujeme a stáčíme je do tvaru šnečí ulity;
 • připravený tvar rozválíme válečkem, barvy se zapustí do sebe;
 • přeneseme barevnou plochu na papírovou podložku a rukama ji k ní přitlačíme, okraje na koncích podložky rukama upravíme;
 • na barevný talířek postavíme sklenici a rukama ji do podkladu zatlačíme, aby držela stabilitu.

Doporučení:

 • podložky se sklenicemi přemístíme na parapet u okna;
 • společně si prohlédneme vytvořená dílka a hodnotíme barevnost talířků;
 • do sklenic může učitelka umístit svíčky a vytvořit si tak originální dárek pro maminky.

Obměna:

 • tvoříme šablonu šneka, auta, květiny pod sklenici (tyto tvary doporučuji pro starší děti).
Téma: Kouzelné houby

Poznámka:

 • v přírodě si během vycházky nasbíráme větší placatější kameny (dle počtu dětí ve třídě);
 • ve třídě kameny umyjeme a necháme je oschnout.

Konkrétní cíl výtvarné tvorby:

 • rozvíjet fantazii a kreativitu při tvorbě houby;
 • seznámit se s netradičním výtvarným materiálem - kamenem;
 • rozvíjet hmat při práci s modelínou a kamenem;
 • seznámit děti s chováním v lese.

Pomůcky k motivaci:

 • atlas hub, kameny;
 • zbytky látek a vln;
 • nůžky.

Příprava:

 • učitelka nastříhá z látek a vln malé kousky.

Motivace:

 • přemístíme se na koberec a posadíme se do kroužku;
 • prohlédneme si několik obrázků hub v atlase, pozorujeme rozmanitost jejich tvarů a barev, povídáme si o houbách - kde rostou, jaké druhy hub jsou jedlé, jaká jídla z nich můžeme uvařit apod.;
 • učitelka vypravuje dětem pohádkový příběh:
 • Byla jednou jedna holčička. Jmenovala se Alenka. Ráda chodila do lesa na houby. Většinou doprovázela svého dědečka, který v lese znal každou houbu. Cestou si s holčičkou povídali o zvířátkách, která v lese žijí, o stromech, které tam rostou, poznávali druhy hub.

  Jednou však v lese našla Alenka v mechu u velikého dubu prapodivnou houbu, která byla celá pruhovaná. Jeden pruh byl žlutý, druhý červený, třetí modrý. Ani dědeček takovou houbu neznal. Ale co se nestalo, houba na Alenku promluvila: "Protože se vždycky chováš v lese hezky a ničemu živému zde neubližuješ, splním ti jedno přání." Alenka houbě poděkovala a požádala o nové kolo, po kterém už dlouho toužila.

 • učitelka se ptá dětí, jak by si přály, aby vypadala kouzelná houba, kterou by našly ony a jaké přání by jim měla splnit;
 • povídáme si o tom, jak se chováme v lese při sbírání hub;
 • rozdělíme se do dvojic a přesuneme se na koberec, z kamenů, malých kousků látek a vln skládáme ve dvojici na koberci houbu.

Pomůcky a materiál k výtvarné činnosti:

 • zelená temperová barva;
 • štětec;
 • kameny, modelína.

Postup:

 • každé dítě si namaluje zelenou barvou kámen jako travnatou plochu pod houbu, barvu necháme zaschnout;
 • z modelíny modelujeme kouzelnou pestrobarevnou houbu, konec nohy houby přimáčkneme ke kamennému podkladu.

Doporučení:

 • na balicí papír většího formátu malujeme ve skupině různými barevnými odstíny hnědé barvy - napodobujeme zem v lese;
 • na vhodném místě ve třídě připravený podklad položíme, na něj umístíme vytvořené houbičky, okolí mezi houbičkami doplníme kousky větviček, malými šiškami, listy;
 • postavíme se okolo expozice, hodnotíme originalitu vytvořených houbiček, připomeneme si pohádkový příběh a zkusíme společně domyslet jeho pokračování.

Obměna:

 • houby tvoříme na víčka od zavařeniny.
Téma: Moje oblíbené jídlo

Konkrétní cíl výtvarné tvorby:

 • rozvíjet tvořivost a představivost při tvorbě jídla z modelíny;
 • rozvíjet hmat při práci s modelínou;
 • seznámit se s atypickým výtvarným materiálem - plastovým táckem.

Pomůcky k motivaci:

 • barevné papíry;
 • zbytky látek;
 • obrázky jídel (použijeme časopisy nebo kuchařku).

Příprava k motivaci:

 • učitelka nastříhá z barevných papírů větší ovály na talíře i menší rozmanité tvary;
 • podobně i ze zbytků látek nastříhá menší kousky různých tvarů.

Motivace:

 • přemístíme se na koberec a posadíme se do kroužku;
 • učitelka se ptá dětí, jaké mají oblíbené jídlo a kdy a kde ho nejraději konzumují (například: "Jahodové knedlíky. Nejraději je jím u babičky u stolu na zahradě.");
 • prohlédneme si několik vybraných jídel na obrázcích;
 • rozdělíme se do dvojic, každá dvojice si vezme jeden velký ovál jako talíř, vybere si papírové nebo látkové tvary, dvojice společně skládá na oválný podklad jídlo -maso, salát, brambory ...

Pomůcky a materiál k výtvarné činnosti:

 • plastové tácky (od masa nebo zeleniny);
 • temperové barvy, štětec;
 • modelína.

Postup:

 • namalujeme tácek libovolným barevným odstínem;
 • necháme barvy zaschnout;
 • z modelíny modelujeme jednotlivé části jídla, které umístíme na tácek.

Doporučení:

 • na jídelní stolek položíme papírový ubrus;
 • tácky s pokrmy umístíme na ubrus, posadíme se s dětmi na židličky ke stolečku;
 • hrajeme si na hostinu;
 • každý malý autor se postupně postaví a řekne ostatním, jaké jídlo vytvořil;
 • paní kuchařka připraví na tácky každému odměnu, která se může jíst - například kousek ovoce, koláčku apod.

Obměna:

 • do malých plastových kelímků tvoříme zmrzlinový pohár.
Téma: Lodička na jezeře

Konkrétní cíl výtvarné tvorby:

 • rozvíjet manipulační schopnosti při práci s modelínou;
 • seznámit se s atypickým výtvarným materiálem - kolíčkem na prádlo;
 • rozvíjet fantazii a kreativitu při tvorbě lodě.

Pomůcky k motivaci:

 • prádelní šňůra;
 • barevné papíry;
 • obrázky lodí (použijeme časopisy nebo encyklopedie).

Motivace:

 • sedíme na židličkách u stolečků, povídáme si o jezerech, rybnících, řekách a různých typech lodí, které na nich můžeme vidět;
 • prohlédneme si několik typů lodí na obrázcích;
 • učitelka se ptá dětí, jestli již pluly na lodi a při jaké příležitosti;
 • přemístíme se na koberec, učitelka z kusu prádelní šňůry skládá na koberci tvar lodě;
 • každé dítě si vezme kousek papíru, společně sestavujeme spodní část lodě a plachty.

Pomůcky a materiál k výtvarné činnosti:

 • několik krabic od bot;
 • nůžky;
 • dřevěné špachtličky;
 • modrá a bílá modelína;
 • bílý karton formátu A4;
 • dřevěný kolíček;
 • vodové barvy, štětec;
 • lepidlo;
 • provázek.

Příprava:

 • z krabic nastříhá učitelka podklady ve tvaru čtverce o velikosti přibližně A5 (dle počtu dětí), do horní části podložky udělá nůžkami dva otvory na protažení provázku;
 • z bílého kartonu nastříhá šablony lodě (dle počtu dětí), tvoří pouze spodní část lodě (druhou část bude tvořit kolíček).

Postup:

 • na podložku z tvrdého kartonu rozmazáváme špachtličkou modrou a bílou modelínu a tvoříme jezero;
 • na šablonu lodiček kreslíme vodovými barvami a štětcem lodičku, barvami nakreslíme i jeden dřevěný kolíček, který představuje stěžeň lodě;
 • kolíček umístíme do jezera, přimáčkneme ho do modelíny, na jeho spodní třetinu lepíme papírovou část lodě;
 • otvory protáhneme provázek na zavěšení.

Doporučení:

 • lodičky věnujeme při vhodné příležitosti jako originální dárky rodičům;
 • obrázky si vystavíme doma na stěně, dveřích, skříních apod.

Obměna:

 • tvoříme domeček stojící na okraji jezera.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Petra Vondrová

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Předškolní vzdělávání
 • Komunikativní kompetence
 • dokáže se vyjadřovat a sdělovat své prožitky, pocity a nálady různými prostředky (řečovými, výtvarnými, hudebními, dramatickými apod.)
 • Předškolní vzdělávání
 • Sociální a personální kompetence
 • uvědomuje si, že za sebe i své jednání odpovídá a nese důsledky
 • Předškolní vzdělávání
 • Kompetence k učení
 • soustředěně pozoruje, zkoumá, objevuje, všímá si souvislostí, experimentuje a užívá při tom jednoduchých pojmů, znaků a symbolů

Organizace řízení učební činnosti:

Skupinová

Organizace prostorová:

Školní třída