Odborný článek

Květy a kvítka

2. 6. 2006 Předškolní vzdělávání
Autor
Petra Vondrová

Anotace

Děti prostřednictvím výtvarných činností poznávají různé druhy rostlin, učí se komunikovat a tvořit s vrstevníkem a rozvíjejí své technické výtvarné dovednosti.

Úvod

V jarním, letním i podzimním období se objevují na loukách a dalších travnatých plochách rozmanité květiny. Jiné květiny vidíme rozkvétat na zahrádkách. Každá rostlina je jiná. Květiny se liší různými tvary, barvami i délkou. Květiny můžeme pozorovat zrakem, lze si k nim přičichnout, abychom ucítili jejich vůni. Můžeme se jich dotýkat a natrhat si některé z nich a donést si je domů nebo do mateřské školy. Květiny nám nabízejí mnoho inspirace k výtvarné tvorbě.

Hlavní cíle:

Děti se seznámí s různými druhy rostlin. Obohatí své znalosti z oblasti botaniky. Při různorodém způsobu výtvarného vyjadřování děti rozvíjejí svou fantazii, kreativitu, výtvarnou senzibilitu. Seznámí se s rozmanitými výtvarnými technikami, netradičním výtvarným materiálem a pomůckami, tvorbou na atypický formát papíru nebo neobvyklý podklad.

Dále si děti rozvíjí různorodé technické výtvarné dovednosti - stříhání, trhání, lepení papírů, látek, vln ..., zdokonalují si schopnost komunikovat a tvořit s vrstevníkem.

V jedné lekci nabídneme dětem "setkání" s umělcem Arcimboldem. Tímto způsobem se děti nenásilnou formou setkají s malířským dílem vybraného autora z historie umění.

Teoretická část IB

Tématu květina se můžeme věnovat ve výtvarných aktivitách dětí i několik lekcí. Použijeme v nich různé výtvarné činnosti, techniky, materiály.

Co je to projekt? Řada izolovaných výtvarných činností následujících po sobě, které však na sebe většinou přímo nenavazují, mají však společný obsah.

Do projektu Kvítka jsou zahrnuty i náročnější výtvarné úkoly. Děti předškolního věku tvoří spontánním způsobem a s radostí uvítají i obtížnější způsoby výtvarného ztvárnění. Rády objevují něco nového a neobvyklého.

Motivace Hlavní motivací jsou vycházky s dětmi v přírodě, kde hledáme rozmanité květy. Kvítka objevujeme v trávě, na okrajích cest, v zahrádkách, za okny v květináčích, na jaře i na rozkvetlých stromech nebo keřích. Květiny zkoumáme lidskými smysly, hledáme a sbíráme konkrétní výtvarný materiál. Některé z květin si utrhneme a vezmeme si je s sebou do školky. Děti seznamujeme s názvy květin, hledáme obrázky květin v odborných publikacích. Některé z květin si můžeme i usušit nebo vylisovat. O květinách si čteme básničky, vypravujeme si pohádkové příběhy, hrajeme pohybové hry.

Motivační fázi předchází příprava k motivaci a seznam motivačních pomůcek a materiálů (pomůcky k motivaci, příprava k motivaci, motivace).

Kde tvoříme?
Tvoříme ve třídě, ale také přímo v přírodě - na školní zahradě nebo na blízké louce. Přírodní prostředí je vhodné i pro krátkodobou instalaci finálních výtvarných děl.

Některé výtvarné aktivity jsou vhodné pro jednotlivce, jiné z nich jsou určeny pro tvorbu ve dvojicích či skupinách. První část výtvarných činností je zaměřena na tvorbu jednotlivců, druhá část pro dvojice a třetí část pro skupiny dětí.

Výtvarná díla tvoříme u stolečků, ale někdy pracujeme i netradičním způsobem na zemi (nebo oba způsoby práce kombinujeme). V případě tvorby na zemi mají děti větší možnost prostoru okolo vytvářeného díla, mohou se kolem něho libovolně pohybovat a spolupracovat mezi sebou. K tomuto účelu je vhodné obstarat si starý polštářek. Na něm mohou děti sedět, klečet, posouvat si ho libovolným způsobem okolo děl. Je vhodné na zem, kde děti tvoří, položit igelit, a potom teprve podklad, na kterém pracujeme. Jakým způsobem tvoříme, najdeme v postupu k výtvarné činnosti, kterému předchazí seznam potřeb k výtvarné činnosti, v některých lekcích i příprava k výtvarné činnosti (Potřeby k výtvarné činnosti, Příprava k výtvarné činnosti, Postup výtvarné činnosti).

Závěr
Po dokončení výtvarných aktivit si vytvoříme z děl na vhodném místě expozici - výstavu. Hotové práce si prohlížíme, všímáme si tvarové i barevné kompozice děl, umožníme autorům, aby ostatním své dílko představili, opakujeme poznatky nabyté během motivační fáze nebo je ještě rozšiřujeme apod.

Ze všech děl, které během projektu vzniknou, instalujeme na závěr v areálu školy expozici, kterou připravíme například jako součást konkrétní slavnosti nebo schůzky s rodiči. V případě příznivého počasí můžeme využít pro takovou příležitost i školní zahradu.

Praktická část

Kvítka kolem nás

 • kresba;
 • práce pro jednotlivce;
 • doporučená tvorba - u stolečku, ve třídě.

Konkrétní cíl:

 • rozvíjíme výtvarnou představivost a kreativitu při kresbě květin.

Pomůcky k motivaci:

 • obrázky kvítek z časopisů.

Příprava k motivaci:

 • učitelka vystaví obrázek fialky, sedmikrásky a tulipánu na magnetickou tabuli.

Motivace:

 • během vycházky si prohlížíme rozmanité květiny, které cestou vidíme (květiny vidíme nejen růst v trávě nebo parku, ale také na zahrádkách nebo za okny domů);
 • najdeme v přírodě sedmikrásku a fialku, na zahrádce tulipán;
 • po návratu do třídy si prohlédneme obrázky květin na tabuli;
 • pozorujeme tvarovou a barevnou rozmanitost vybraných květů;
 • učitelka řekne dětem básničku P. Vondrové "Sedmikráska":

Sedmikrásko, ty jsi krásná, kolik že máš paprsků?
Otáčíš se za sluníčkem, celý den se usmíváš
a hodně květinových kamarádů okolo sebe v trávě máš.

Potřeby k výtvarné činnosti:

 • bílé a barevné papíry formátu A6;
 • černá tuš, špejle, štětec;
 • balicí papír formátu A1;
 • lepidlo.

Příprava k výtvarné činnosti:

 • děti si samostatně vyberou tři papíry libovolného barevného odstínu.

Postup výtvarné činnosti:

 • kreslíme černou tuší a štětcem nebo špejlí na jednotlivé papíry rozmanité květiny;
 • kreslíme vždy jednu květinu na jeden papír;
 • na jeden papír kreslíme sedmikrásku, na druhý tulipán, na třetí fialku.

Doporučení:

 • hotové výtvory položíme na podlahu, prohlédneme si je;
 • květiny si každé dítě nalepí na barevný papírový podklad;
 • kresbami zdobíme třídu.

Obměna:

 • kreslíme jiné druhy květin;
 • kresbu doplníme koláží, lepíme na papíry knoflíky, vlnu nebo kousky látek.

Květinový autoportrét

 • kombinovaná technika.

Konkrétní cíl:

 • rozvíjíme fantazii a citlivost pro barevnou a tvarovou kompozici, technické výtvarné dovednosti - stříhání a lepení.

Pomůcky k motivaci:

 • natrhané rozmanité květiny v přírodě;
 • sklenice na vodu;
 • publikace Malířství od A - Z.

Příprava k motivaci:

 • učitelka si ve třídě v publikaci Malířství od A - Z najde vhodnou ukázku, připraví si vázu nebo sklenici s vodou na květiny.

Motivace:

 • během vycházky si prohlížíme rozmanité květiny, díváme se na stromy a keře, jaká mají kvítka (pokud tvoříme na jaře); díváme se do trávy, jaké květiny zde rostou;
 • kvítka pozorujeme nejen očima, ale také se jich dotkneme, pohladíme je, přičichneme k nim (pozor však na alergické děti!), na závěr si natrháme s dětmi kytici různých květů;
 • cestou zpět do školky na vhodném místě - na polní cestě, na betonové ploše, na zahradě školy - vytvoříme z natrhaných kvítků společně veliký květinový portrét, zbylé květiny si s sebou vezmeme do třídy a postavíme je do vázy s vodou;
 • ve třídě se posadíme na koberci do půlkruhu, učitelka si sedne naproti dětem a vypravuje jim krátký příběh o renesančním malíři Arcimboldovi:

"Kdysi dávno žil malíř, kterému se přestalo líbit malovat hlavy lidí tak, jako to dělají jiní malíři. Rozhodl se, že je bude malovat odlišným způsobem. Začal malovat části hlavy z různých druhů ovoce či zeleniny, ze zvířat, knížek, ale také květin.

Tento malíř se jmenoval Arcimboldo a maloval často podobizny králů, královen nebo dalších lidí, kteří žili na královském dvoře. A my si dnes zkusíme na takového malíře zahrát a vytvořit si svůj autoportrét z květin."

 • učitelka ukáže dětem ukázku z malířovy tvorby - například v publikaci Malířství od A - Z.

Potřeby k výtvarné činnosti:

 • bílý karton formátu A4;
 • voskovky;
 • bílé papíry formátu A5;
 • barevné tuše, špejle, štětec, lepidlo, nůžky;
 • tři plastové uzávěry od limonády (dva z nich stejné barvy).

Příprava k výtvarné činnosti:

 • učitelka vystřihne z kartonu pět odlišných tvarů květů a připevní je na magnetickou tabuli.

Postup výtvarné činnosti:

 • na papíry kreslíme voskovkou různé tvary květů dle vzoru (nakreslíme jich alespoň deset), dle obrysu je vystřihneme;
 • z kvítků skládáme podobiznu (kvítka přilepíme na podkladový karton formátu A4);
 • oči i nos nalepíme ze dvou plastových krytů od limonády a okolo nich dokreslíme okvětní listy květu;
 • kompozici doplníme kresbou tuší a voskovkami dalších kvítek tak, abychom vytvořili celý autoportrét.

Doporučení:

 • z finálních děl instalujeme ve třídě expozici;
 • využijeme prádelní šňůry, kterou natáhneme na vhodném místě ve třídě, obrázky k ní připevníme barevnými kolíčky na prádlo;
 • požádáme děti, aby si následující den do třídy přinesly svou fotografii a připevníme ji kolíčkem ke konkrétní práci;
 • připomeneme si, co si pamatujeme o malíři Arcimboldovi.

Obměna:

 • květy tvoříme z rozmanitých druhů papíru - ubrousků, průklepových papírů, barevných papírů nebo látek.

Květina, kterou bych chtěl

 • kombinovaná technika;
 • tvorba ve třídě, na zemi.

Konkrétní cíle:

 • rozvíjíme fantazii a citlivost pro barevnou kompozici při tvorbě na velký formát papíru;
 • seznámíme se s muchláží při práci s novinovým papírem;
 • rozvíjíme technické výtvarné dovednosti- stříhání a lepení.

Pomůcky k motivaci:

 • staré noviny, knížka Naše květiny I.

Motivace:

 • posadíme se v tureckém sedu do kruhu na koberec, prohlédneme si obrázky rozmanitých květin - například v knížce Naše květiny I;
 • učitelka ukazuje dětem obrázky a upozorňuje na rozmanitost tvarů a barev každé květiny;
 • učitelka se ptá dětí, jakou květinu by si přály mít doma ve váze - jaký by měla tvar, velikost, barvu apod.;
 • učitelka vezme z hromádky jeden list novin a natrhá z něj malé kousky, které v rukou zmuchlá, pak kousky opět narovná a skládá z nich před sebou na koberci květinu;
 • děti pozorují učitelku;
 • pak si každé dítě vezme jeden list novin, napodobí učitelku a tvoří na koberci z natrhaných novinových kousků obrys květiny.

Potřeby k výtvarné činnosti:

 • bílý karton formátu A2 (pro každé dítě);
 • vodové barvy;
 • barevné průklepové papíry;
 • staré noviny a časopisy;
 • lepidlo, nůžky.

Postup výtvarné činnosti:

 • na karton malujeme vodovými barvami obrys květiny;
 • trháme z barevných průklepových papírů, novin i časopisů kousky, které v rukách pomačkáme a lepíme do květiny;
 • květinu domalujeme barvami;
 • po zaschnutí barev ji dle obrysu vystřihneme.

Doporučení:

 • květiny přišpendlíme na zelený pruh látky, který připevníme na stěnu ve třídě nebo v areálu školky;
 • vytvoříme si květinovou dekoraci.

Kytička pro maminku

 • prostorová práce;
 • tvorba ve třídě, u stolečku.

Poznámka:

 • požádáme děti, aby si přinesly s sebou do třídy jednu litrovou zavařovací sklenici a kulatou krabičku od sýra.

Konkrétní cíle:

 • kultivujeme dovednost práce s barvami na atypický podklad - sklenici;
 • rozvíjíme výtvarnou představivost, fantazii a technické dovednosti při práci se šablonami.

Pomůcky k motivaci:

 • pět bílých kancelářských papírů.

Příprava k motivaci:

 • učitelka vystřihne z pěti papírů různé tvary květů.

Motivace:

 • postavíme se do řady na koberec, děti napodobují učitelku;
 • hrajeme si na květinu;
 • uděláme dřep, rukama se dotýkáme koberce, pomalu vstáváme, ruce vzpažíme nad hlavu, zakýváme se na jednu a pak na druhou stranu, zatřepeme prsty na obou rukách, rukama uděláme před tělem veliký kruh, který symbolizuje rozkvetlý květ;
 • učitelka během hry zpívá písničku "Rozvíjej se poupátko" (z pohádky Pyšná princezna);
 • zůstaneme na koberci, ale posadíme se, učitelka ukáže dětem šablony květin, pozorujeme jejich tvarovou odlišnost;
 • naučíme se básničku "Kytička pro maminku" z knížky Veselé básničky II (s. 62):

"Dáme kvítí do džbánku,
Tohle bude pro mamku.
Na překrásnou kytičku
uvážeme pentličku.
A teď můžu zavolat: "Maminko, já mám tě rád!"

Potřeby k výtvarné činnosti:

 • bílý karton formátu A4;
 • temperové barvy;
 • zavařovací sklenice;
 • štětec, nůžky, špejle, průsvitná izolepa;
 • zelené přírodní lýko, barevné papíry, lepidlo;
 • kulatá krabička od sýra.

Příprava k výtvarné činnosti:

 • učitelka nastříhá pro každé dítě šablonu květu z kartonu.

Postup výtvarné činnosti:

A) Sklenice:

 • na sklenici malujeme temperovými barvami květiny, necháme malbu zaschnout.

B) Květina:

 • na šablonu květu i na vnitřní část jedné z krabiček malujeme barvami a štětcem, barvy necháme zaschnout;
 • namalovanou krabičku přilepíme do středu šablony květu, dovnitř krabičky lepíme kousky natrhaných barevných papírů;
 • proužkem izolepy připevníme špejli na holou nepokreslenou stranu květiny;
 • na špejli přivážeme kousek zeleného lýka a uděláme mašličku;
 • hotovou květinu umístíme do namalované sklenice.

Doporučení:

 • v přírodě si natrháme větvičky a umístíme je do sklenice ke květině (do sklenice napustíme trochu vody);
 • sklenice s květy vystavíme na okenním parapetu nebo na jiném vhodném místě ve třídě;
 • před expozicí si připomeneme básničku "Kytička pro maminku";
 • při vhodné příležitosti - například při besídce pro rodiče, při svátku maminek - věnujeme květiny maminkám a řekneme jim básničku.

Obměna:

 • do sklenice dáme písek nebo kameny;
 • papírovou květinu zapíchneme do písku nebo kamenů, podobně i ostatní větvičky.

Tvorba pro dvojice

Barevné květiny

 • mozaika;
 • tvorba u stolečku, ve třídě.

Konkrétní cíle:

 • seznámíme se s mozaikou;
 • rozvíjíme fantazii, citlivost pro barevnou kompozici, výtvarné technické dovednosti - lepení.

Pomůcky k motivaci:

 • barevné papíry, staré časopisy;
 • bílý kancelářský papír;
 • nůžky.

Příprava k motivaci:

 • učitelka nastříhá z papírů rozmanité geometrické tvary větších rozměrů - trojúhelníky, obdélníky, kolečka - a položí je na hromádku na koberec.

Motivace:

 • posadíme se na koberec ve třídě do kroužku;
 • povídáme si o květinách - připomeneme si jejich různé tvary i barevnost;
 • prohlédneme si rozmanité geometrické tvary, které učitelka postupně pokládá na koberec;
 • společně skládáme na koberci z geometrických tvarů velkou květinu;
 • naučíme se krátké říkadlo "Kytky" z knížky Veselé básničky II:

"Já pěstuji zvláštní kytky, dvě jsou moje a dvě Jitky.
Až mi půjčí konvičku, pokropím jim sukničku."

Potřeby k výtvarné činnosti:

 • barevné papíry, staré časopisy, bílý kancelářský papír;
 • štětec, lepidlo, nůžky;
 • bílý karton formátu A3;
 • barevné voskovky.

Příprava k výtvarné činnosti:

 • učitelka nastříhá z barevných papírů, bílého papíru, časopisů různě veliké geometrické tvary - kolečka, čtverečky, trojúhelníky;
 • dvojice dětí si vybere jeden z geometrických tvarů, ze kterých bude skládat svou rostlinku.

Postup výtvarné činnosti:

 • dvojice skládá z vybraného geometrického tvaru květ, stonek i listy rostliny;
 • sestavené tvary přilepíme na karton;
 • pozadí okolo rostliny dokreslíme voskovkami.

Doporučení:

 • kvítka vystavíme ve třídě na vhodném místě;
 • zopakujeme si říkadlo "Kytky".

Květinový experiment

 • kresba přírodním materiálem;
 • práce venku na zemi.

Cíl výtvarné lekce:

 • rozvíjíme tvůrčí přístup k netradičnímu výtvarnému materiálu;
 • rozvíjíme schopnost tvořit s vrstevníkem společné dílo.

Pomůcky k motivaci:

 • rozmanité květiny;
 • několik bílých papírů formátu A6;
 • kamínky.

Motivace:

 • přesuneme se na školní zahradu;
 • prohlížíme si rozmanité květiny, které v trávě rostou, každé dítě utrhne jednu rostlinku a přinese ji učitelce;
 • pedagog položí natrhané rostlinky vedle sebe na zem, vytvoříme kroužek a posadíme se do trávy;
 • učitelka ukáže dětem, že je možné kreslit i květinami na papír, postupně bere několik různých kvítků a jimi vytváří na bílých papírech čáry a skvrny, děti pozorují, jakou barevnou stopu po sobě kvítka zanechávají;
 • vytvoříme dvojice, každá z nich si natrhá několik květů.

Potřeby k výtvarné činnosti:

 • bílý karton formátu A2 (pro každou dvojici);
 • různé druhy květin, rudka nebo uhel.

Příprava k výtvarné činnosti:

 • dvojice si v přírodě nasbírá několik kamínků;
 • karton položí do trávy a kamínky ho zatíží.

Postup výtvarné činnosti:

 • ve dvojici společně kreslíme nasbíranými kvítky na karton - vytváříme barevné čáry a skvrny (vznikne nám zajímavý barevný podklad);
 • každý ze dvojice na podklad nakreslí rudkou nebo tuší obrys květiny.

Obměna:

 • několik květin si dopředu vylisujeme a lepíme je na podklad.

Doporučení:

 • finální dílka dvojic položíme vedle sebe do trávy, prohlédneme si je, všímáme si různobarevnosti přírodního barviva kvítek;
 • posadíme se do blízkosti hotových dílek;
 • učitelka dětem přečte vybrané dva úryvky o květinách, které dvojice používaly z knížky V. Nezvala: Věci, květiny, zvířátka a lidé pro děti.

Obměna:

 • několik květin si dopředu vylisujeme a lepíme je na podklad.

Skupinová práce

Květinoví skřítci

 • kombinovaná technika;
 • tvorba u stolečků i na zemi, ve třídě.

Cíl výtvarné lekce:

 • kultivujeme dovednost práce s barvou;
 • rozvíjíme fantazii, tvořivost, citlivost pro barevnou a tvarovou kompozici, technické výtvarné dovednosti - stříhání, lepení;
 • rozvíjíme schopnost spolupracovat s vrstevníky na společném díle.

Pomůcky k motivaci:

 • kazeta s relaxační hudbou - jarní nebo letní zvuky přírody (vybereme dle ročního období podle toho,kdy se s dětmi tématu věnujeme);
 • magnetofon.

Motivace:

 • posadíme ve třídě na koberec;
 • zavřeme oči, učitelka dětem vypravuje:

"Ocitli jsme se na louce, kde roste vysoká tráva a pestrobarevná kvítka. Na louce však také žijí květinoví skřítci, kteří se o louku starají. Pečují o květiny a trávu, aby dobře rostly, pomáhají zvířátkům, jež na louce bydlí. Jak asi takoví skřítci vypadají?"

 • otevřeme oči;
 • během vyprávění posloucháme i zvuky přírody.

Potřeby k výtvarné činnosti:

 • bílý karton formátu A3;
 • odpadové kousky barevných kartonů, vlny, látek, pytloviny ...;
 • knoflíky, lepidlo, vodové barvy, štětec;
 • dlouhý pruh balicího papíru.

Příprava k výtvarné činnosti:

 • každé dítě si připraví pracovní místo u stolečku;
 • na rozložený igelit na zemi položí učitelka balicí papír.

Postup výtvarné činnosti:

 • každý maluje na karton barvami a štětcem postavu svého skřítka (tvoříme u stolečků, necháme barvy zaschnout);
 • přemístíme se na zem;
 • rozmístíme se podél jedné strany papíru, malujeme barvami a štětci louku - trávu, květiny ..., každý autor maluje kus louky (necháme barvy zaschnout);
 • vrátíme se zpět ke stolečku;
 • z barevných papírů a látek stříháme květiny a lepíme je do těla skřítků, z vlny dolepíme skřítkům vlasy;
 • skřítky dle obrysu vystřihneme;
 • přesuneme se opět na zem, rozmístíme skřítky do louky a k podkladu je přilepíme;
 • i během výtvarné činnosti posloucháme kazetu se zvuky přírody.

Doporučení:

 • louku se skřítky vystavíme ve třídě na vhodném místě;
 • prohlédneme si skřítky, vymyslíme o skřítcích pohádkový příběh.

Obměna:

 • vytvoříme skřítky, kteří žijí na květinové zahrádce nebo v sadu.

Květinový hlemýžď

 • koláž;
 • skupinová práce - pro tři až čtyři děti.

Cíl výtvarné lekce:

 • rozvíjíme výtvarnou představivost a fantazii při kresbě květin;
 • rozvíjíme schopnost tvořit s vrstevníky při práci se šablonou.

Pomůcky k motivaci:

 • bílý karton formátu A2;
 • nůžky.

Příprava k motivaci:

 • učitelka vystřihne z kartonů šablony hlemýžďů - dle počtu skupin.

Motivace:

 • posadíme se s dětmi na koberec do půlkruhu;
 • učitelka si sedne naproti dětem, ukáže jim šablonu hlemýždě, vypravuje dětem krátký pohádkový příběh:

"Na jedné louce žil hlemýžď. Svou louku miloval a nejraději si hrál a povídal s barevnými květinami, které na louce rostly.

Hlemýžď byl moc pyšný na svůj pruhovaný domeček, který si nosil stále sebou. Jenže jednou se stalo, že se na louce objevil zlý kouzelník, který měl nejraději černou a bílou barvu. Všechna zvířátka, která na louce žila, i všechny květiny, které na louce rostly, očaroval. Hadi, kobylky, motýlci, včeličky i náš hlemýžď byli najednou pouze bílí nebo černí. Místo barevných květin tu byly najednou uvadající bílé květiny a suchá černá tráva.

Hlemýžď byl z toho neštěstí smutný a rozhodl se své louce, zvířátkům i květinám pomoci. A tak se vydal za čarodějnicí, o níž slyšel, že zvířátkům i květinám pomáhá. Bydlela v chaloupce na okraji louky, která se rozprostírala v blízkosti hlubokého lesa. Čarodějnice, když slyšela, co se stalo, hlemýždi pomohla. Všem zvířátkům, rostlinkám i trávě vrátila jejich původní podobu.

Květiny na louce opět rozkvetly a tráva se znovu zazelenala. Za odměnu si hlemýžď mohl u čarodějnice vybrat, jak by měl vypadat jeho nový domeček. A protože měl moc rád květiny, zvolil si domeček ze samých kvítků.

Jakpak asi jeho domeček vypadal?"

 • prohlédneme si několik obrázků s různými květinami, pozorujeme především tvary květů (použijeme například knížku V. Nezvala Věci, květiny, zvířátka a lidé pro děti).

Potřeby k výtvarné činnosti:

 • šablona hlemýždě (pro každou skupinu jedna);
 • barevné voskovky, černá tuš, štětec, špejle;
 • kousky bílých i barevných papírů;
 • nůžky, lepidlo, vodové barvy.

Příprava k výtvarné činnosti:

 • členové skupiny si připraví jak místa u stolečků, tak na zemi.

Postup výtvarné činnosti:

 • každý člen skupiny kreslí voskovkami na kousky barevných nebo bílých papírů různé květy, dokreslí je tuší a špejlí nebo štětcem a dle obrysu vystřihne (každý člen kreslí alespoň pět květů);
 • skupiny se s vystřiženými květinami přesunou na zem, k šabloně hlemýždě;
 • společně šablonu hlemýždě namalujeme vodovými barvami a štětcem;
 • po zaschnutí barev skládáme dovnitř domečku hlemýždě květiny, které tam pak i přilepíme, hlavu hlemýždě dokreslíme tuší a štětcem nebo špejlí.

Doporučení:

 • v případě hezkého počasí můžeme hlemýždě s květinovými domečky na chvíli položit do trávy na zahradě školy, uspořádáme si tak krátkodobou expozici;
 • posadíme se do trávy do blízkosti expozice a ještě jednou si připomeneme pohádkový příběh o hlemýždi, zkusíme domyslet jeho pokračování.

Obměna:

 • květy zdobíme vatou, kousky vln, látek;
 • květinové šaty tvoříme pro jiné zvíře - motýla, ptáčka, hada.

Slovník pojmů:

Arcimboldo: Renesanční malíř. Věnoval se především portrétní tvorbě na královských dvorech. Maloval podobizny lidí z různých věcí - například ovoce, zeleniny,knih, ale také ze zvířat nebo květin.

Koláž: Výtvarná technika, při níž lepíme vystřižené nebo vytrhávané kousky papíru, látek, novin ... do obrazu. Někdy se kombinuje s kresbou nebo malbou.

Mozaika: Výtvarná technika, při které se z úlomků barevných sklíček, kamínků či jiných materiálů skládá obraz na podklad.

Muchláž: Výtvarná technika, v níž se papír nejdříve zmačká, a pak znovu narovná. Ve vzniklé papírové struktuře se zvýrazňují vybrané linie a přehyby dle fantazie nebo se pracuje přímo se zmuchlanými papíry.

Použitá literatura:
Kaplická, J.: Kytice, kytky, kytičky. Albatros, Praha 1986.
Kol. autorů: Malířské umění od A do Z. Rebo Production, Praha 1995.
Kopecká, Z.: Veselé básničky II. Nakladatelství Datel, Brno 1997.
Nezval, V.: Věci, květiny, zvířátka a lidé pro děti. Albatros. Praha 1981.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Petra Vondrová

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Vaše hodnocení

Ohodnoťte hvězdičkami:

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Předškolní vzdělávání
 • Kompetence k učení
 • má elementární poznatky o světě lidí, kultury, přírody i techniky, který dítě obklopuje, o jeho rozmanitostech a proměnách; orientuje se v řádu a dění v prostředí, ve kterém žije
 • Předškolní vzdělávání
 • Kompetence k řešení problémů
 • všímá si dění i problémů v bezprostředním okolí; přirozenou motivací k řešení dalších problémů a situací je pro něj pozitivní odezva na aktivní zájem

Organizace řízení učební činnosti:

Skupinová

Organizace prostorová:

Vycházka do přírodního prostředí, Školní třída

Nutné pomůcky:

bílé a barevné papíry formátu A6; černá tuš, špejle, štětec; balicí papír formátu A1; lepidlo, bílý karton formátu A4; voskovky; bílé papíry formátu A5; barevné tuše, nůžky; tři plastové uzávěry od limonády (dva z nich stejné barvy), bílý karton formátu A2 (pro každé dítě); vodové barvy; barevné průklepové papíry; staré noviny a časopisy;