Domů > Odborné články > Předškolní vzdělávání > Chytří lidé nekouří
Odborný článek

Chytří lidé nekouří

17. 9. 2004 Předškolní vzdělávání
Autor
Alžběta Palatinová
Spoluautor
PhDr. Kateřina Smolíková

Anotace

Program je zaměřen proti vzniku a rozvoji kuřáctví a kouření. Je to program preventivní, určený dětem předškolního věku. Ukazuje jednu z cest, jak vychovávat budoucí nekuřáky. Jeho smyslem je položit základy pro pozdější nekuřácký vývoj jedince. Podaří- li se vytvořit zdravé životní návyky v dětství, je pravděpodobné, že budou většinu jedinců provázet i v dospělém věku.

Program obsahově čerpá z metodické příručky o kouření a zdraví pro předškolní populaci "Já už kouřit nebudu a vím proč" (Platinová, Smolíková: Liga proti rakovině, Praha, 1999), která obsahuje kromě textu i řadu příloh (pexesa, omalovánky, pohádky, náměty a pomůcky pro hry se sociálním zaměřením, popř. audiokazety s nahrávkami pohádek).

Na základě realizace tohoto programu by dítě mělo:
 • Vědět, co je na kouření pro kuřáka škodlivé.
 • Vědět, co je škodlivé a nepříjemné pro okolí.
 • Pochopit, že normální je nekuřáctví.
 • Umět říci kuřákům, že mu kouř vadí.
 • Získat ke kouření a kuřáctví odmítavý postoj.
Co program obsahuje

Protože v mateřské škole je obvyklé postupovat podle určitého tematického plánu či programu, pokusili jsme se to základní, čím může mateřská škola přispět k výchově nekuřáka, shrnout do několika základních tematických okruhů. Okruhy jsou voleny tak, aby co nejpřirozeněji zapadaly do výchovného prostředí mateřské školy i do běžných aktivit. Kompletní program obsahuje celkem šest tematických bloků s tímto obsahem:

 • Vím, co mému tělu prospívá a co mu škodí
  (zdravé životní podmínky a návyky: pohyb, zdravé nekuřácké prostředí, strava, pobyt v přírodě, pohoda a dobrá nálada…,škodlivé vlivy a návyky ohrožující zdraví: velké starosti, nezdravá strava a stravovací návyky, málo pohybu, znečištěné životní prostředí, kouření, alkohol ...).

 • Vím, co způsobuje kouření v těle kuřáka
  (vliv tabákového kouře a škodlivých zplodin na životně důležité funkce: dráždivost, zápach, kašel, žluté zuby, oslabené čichové a chuťové vnímání, oslabené dýchání, snížená odolnost, nemoc ...).

 • Vím, jak škodí kuřák svému okolí
  (jedovatý kouř vdechují i miminka, batolátka, budoucí maminky, nemocní, kouř dráždí ke kašli a slzení, zapáchá, zhoršuje životní prostředí ...).

 • Mám právo na zdravé prostředí
  (umím říci kuřákům, že mi kouř vadí, snažím se vyhnout pobytu v zakouřeném prostředí).

 • Já kouřit nebudu
  (chci žít zdravě, být zdravý a silný, nechci ohrožovat sebe ani kamarády, nechci znečišťovat životní prostředí, normální a přirozené je nekouřit).

Jak program realizovat

Není třeba se obávat, že preventivní nekuřácká výchova je složitá. Program není nutné realizovat celý beze zbytku ani jako samostatný celek. Při běžné výchovné a vzdělávací práci se nabízí mnoho příležitostí a možností, jak taktně a citlivě zmínit problematiku kouření, aniž by to působilo nepřirozeně a násilně.

Není např. problémem upozornit na škodlivost kouření v souvislosti s poznatky o lidském těle a o jeho zdraví. Hovoříme-li s dětmi o tom, co je zdravé, stejně dobře je možné upozornit na to, co je nezdravé, a proč. K otázce kouření se můžeme dostat, hovoříme-li o životním prostředí, vedeme-li děti k ohleduplnosti resp. k odmítání bezohlednosti. Jedná se spíše o program doplňkový a je vhodnější jej přizpůsobit aktuální situaci a tím jej integrovat do přirozeného života a vzdělávání dětí.

Preventivní nekuřácká výchova nevyžaduje žádné aktivity nad rámec obvyklého předškolního programu. Nejlepší prevencí kuřáctví je vše, co lze shrnout pod pojem zdravý způsob života (přiměřený pohyb, zdravé stravovací návyky, duševní pohoda, aktivní a optimistický životní postoj) Pokud jej skutečně uplatňujeme, vytváříme tím v mateřské škole zcela přirozeně prostředí, které dětem napoví, že normální je nekouřit.

Stačí důsledně se chovat jako nekuřák, vyjadřovat svůj odmítavý postoj ke kouření a kuřáctví, občas připomenout, že kouřit je nezdravé a zbytečné a při vhodných příležitostech vysvětlovat dětem proč. Osvědčuje se informovat rodiče o probíhajícím programu a tím je získat ke spolupráci.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Alžběta Palatinová

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Předškolní vzdělávání
 • Komunikativní kompetence
 • ovládá řeč, hovoří ve vhodně formulovaných větách, samostatně vyjadřuje své myšlenky, sdělení, otázky i odpovědi, rozumí slyšenému, slovně reaguje a vede smysluplný dialog
 • Předškolní vzdělávání
 • Sociální a personální kompetence
 • samostatně rozhoduje o svých činnostech; umí si vytvořit svůj názor a vyjádřit jej
 • Předškolní vzdělávání
 • Kompetence k učení
 • soustředěně pozoruje, zkoumá, objevuje, všímá si souvislostí, experimentuje a užívá při tom jednoduchých pojmů, znaků a symbolů

Organizace řízení učební činnosti:

Skupinová

Organizace prostorová:

Školní třída