Odborný článek

Vesmír

19. 4. 2006 Předškolní vzdělávání
Autor
Marcela Janšová

Anotace

Motivací tohoto projektu byl velký zájem dětí o dané téma, hledání a kladení otázek, prohlížení encyklopedií, dětská zvídavost, touha poznat neznámé věci a prostředí.

Cíle projektu:

 • vytváření elementárního povědomí o technickém prostředí, vývoji a neustálých proměnách;
 • vytváření povědomí o vlastní sounáležitosti se světem, s živou a neživou přírodou, lidmi, společností, planetou Zemí, sluneční soustavou, Sluncem, měsícem.

Očekávané výstupy:

 • mít základní poznatky o zeměkouli, vesmíru, Slunci, Měsíci, sluneční soustavě, planetě Zemi;
 • poznávat technické prostředí a jeho vývoj;
 • vnímat svět jako rozmanitý, pozoruhodný, pestrý a různorodý;
 • poznávat a rozlišovat druhy materiálů (hmatem);
 • seznamovat se s vlastnostmi písku, kamene, půdy, vody;
 • rozlišovat a pojmenovávat barvy, rozlišovat barevné odstíny;
 • být ohleduplný k druhému, dokázat ocenit jeho práci;
 • spolupracovat ve skupině, být tvořivý;
 • využívat tvořivé postupy, mít rozvinutou fantazii a představivost;
 • vcítit se do pocitů a dojmů druhého člověka;

Charakteristika skupiny
S touto skupinou dětí pracuji již třetím rokem, znám jejich zájmy a velkou zvídavost, děti se s velkým nadšením zapojily do poznávání nových a zajímavých věcí.

Příprava
Při přípravě projektu jsme vycházeli z četby před odpočinkem (Neználek ve Slunečním městě) a prohlížení encyklopedií o vesmíru. Byla tak zachována posloupnost a návaznost mezi četbou této knihy a motivací projektu.

Zásobník:

 • kniha Neználek ve Slunečním městě - Nikolaj Nosov;
 • kniha Vyprávění o sluníčku - Pavel Příhoda;
 • písnička ze sborníku písní a básní pro děti od 3 let od Marie Maťákové;
 • časopisy - Sluníčko, Pastelka;
 • encyklopedie;
 • internet.

Pomůcky:

 • obrazový materiál;
 • výtvarné pomůcky;
 • knihy a časopisy.

Přínos pro rodiče:

 • spolupráce s rodiči - nošení encyklopedií z domova;
 • vytvoření výstavy prací dětí pro rodiče;
 • ukázka her a činností dětí na besídce pro rodiče;
 • prezentace vědomostí dětí před rodiči.
Nabízené činnosti, příležitosti, metodické poznámky

SLUNCE A SLUNEČNÍ SOUSTAVA

Básnička "Sluníčko":

 • děti sedí kolem žlutého kruhu z textilu;
 • říkají básničku a trhají ze žlutého papíru proužky - paprsky, které dávají okolo kruhu (trhání papíru, využití říkadla při výtvarné činnosti, přednášení říkadla zpaměti).

Sluníčko

Do hebounkých peřinek
z růžového kanafasu
položilo sluníčko
pramínky svých zlatých vlasů.

Až se mu z nich k ránu dozdá sen,
smát se a hřát bude celičký den.

Písnička "Slunce a měsíc":

 • děti mají žluté stuhy a volně pobíhají drobnými krůčky po prostoru - vyjádření písně dětským kultivovaným pohybem.

Konkrétní cíl:

 • seznamování s novou písní (slova a melodie).

Cvičíme:

 • zdravotní cviky se žlutými stuhami, protažení celého těla;
 • pozdrav sluníčku - děti stojí v kruhu, před sebou mají obrázky se změnami pohybu, říkají celý pozdrav sluníčku a společně řadí obrázky, které jim usnadní zapamatování si jednotlivých figur;
 • hra -"Na vlídné sluníčko" - jóga, využití části pozdravu sluníčku;
 • hra - "Na moudré sluníčko" -jóga, celkové zklidnění dětí.

Hádanky:

Co je výš než les
a jasnější než svět? (Slunce)

Časně ráno vychází,
po nebi se prochází.
V poledne je nejvýše,
střechy zlatě popíše. (Slunce)

V zlatém voze na obloze
jede zlatý brouk,
schovám se mu pod slunečník
nebo pod klobouk. (Slunce)

"Sluneční skvrny" (pracovní list s geometrickými tvary):

 • děti přiřazují správný tvar a číslici (čerpáno z časopisu Sluníčko);
 • seznamování s číslicemi 1 - 5;
 • rozlišování a správné pojmenování geometrických tvarů.

"Vyprávění o sluníčku":

 • četba na pokračování - Pavel Příhoda;
 • rozhovor s dětmi o tom, co vědí o Slunci a doplnění dalších znalostí;
 • prohlížení encyklopedií, časopisů;
 • kladení otázek: Proč slunce tolik pálí?

"Veselá sluníčka" aneb vykouzlíme veselá sluníčka a zaženeme černé mraky:

 • výroba sluníčka - děti vyrábějí z kulatých krabiček od sýrů sluníčka;
 • postup:
  • děti polepí obě strany krabičky žlutými papírovými kruhy;
  • nastříhané proužky lepí do spodní strany otevřené krabičky - paprsky;
  • dokreslí veselý obličej sluníčka pastelkou nebo lepením detailů z barevných papírů, paprsky namotají na dřívko;
 • procvičujeme:
  • lepení lepidlem;
  • bezpečné zacházení s nůžkami;
  • namotávání papírových proužků na dřívko;
  • kresbu detailů obličeje;
  • zapojení do úklidu po práci;
  • vzájemnou pomoc mezi kamarády.

"Tma tmoucí":

 • povídání o tom, jak je slunce důležité;
 • otázky a odpovědi: Proč je slunce důležité? Co nám dává potřebného? Co je, když Slunce nesvítí? TMA;
 • pokus: bez slunce by nebylo života, a proto si provedeme pokus s kytkou, která bude bez světla;
 • děti mají baterky a v zatemněném prostoru pomocí baterek objevují okolí a kamarády, pozorují světélka na zdi;
 • společně tvoří obrazce a skupinky světel - snažíme se kresbou zachytit světélkující obrazce.

Hra "Doveď slepého domů":

 • děti utvoří dvojice, jedno dítě má zavázané oči a druhé dítě vede kamaráda po prostoru mezi překážkami bezpečně na dohodnuté místo (v noci vystřídá Slunce Měsíc);
 • navození důvěry mezi kamarády;
 • celkové soustředění, zklidnění dětí.

Konkrétní cíl:

 • vnímání hezkých a příjemných zážitků;
 • umět kamarádovi poděkovat za pomoc.

Píseň "Co vidí slunce" (Pavel Jurkovič):

 • děti sedí okolo žlutého kruhu z látky, uprostřed mají obrázky - dům, vlak, les, auto, míč, kočka - postupně, dle slov v písničce, obrázky zvedají.

"Sluneční soustava":

 • děti si prohlížejí encyklopedie a hledají planety sluneční soustavy;
 • co je planeta - tvar, velikost;
 • z barevných papírů vystřihují předkreslené kruhy různé velikosti;
 • na velký formát papíru nalepují vystřižené kruhy - planety, jmenují, jak jdou postupně od slunce po sobě, dolepují vystřižené raketoplány, družice, Slunce, dokreslují hvězdy;
 • říkají si vše, co o vesmíru vědí.

Konkrétní cíl:

 • prohlížení encyklopedií;
 • stříhaní podle čáry, bezpečné zacházení s nůžkami;
 • lepení - čistota, přesnost;
 • spolupracování s kamarádem, respektování přání druhého.

MĚSÍC A HVĚZDY

Hádanky:

Jasná lampa bez kahánku,
kolem plno svatojánků. (Noční obloha)

Lucerna dočerna
na nebi svítí,
aby tma dotěrná
přestala býti.
Nechce, aby noc tmavá
byla jak černá káva. (Měsíc)

Hvězdičky už vyšly, sluníčko je pryč,
Na obloze svítí velikánský míč. Co to je? (Měsíc)

Rozsela noc nazlátlou pšenici -
hlídá ji hlídač v stříbrné čepici.
Hlídal špatně? Hlídal málo?
Jitro zrní sezobalo. (Měsíc a hvězdy)

Měsíc je sem tam po nebi vodí za večera.
A ty, co zlobí, z oblohy shodí do jezera. (Hvězdy)

Bledý koláč, tma z něj ukrajuje.
Přes oblačné hory doly pluje. (Měsíc)

Básnička "Měsíček":

 • děti drží v dlani papírovou hvězdičku, říkají básničku a s hvězdou nad hlavou lehce plují oblohou;
 • na závěr položí hvězdu k obrázku měsíce, který leží na zemi:

Měsíček

Noci vládne zlatý král,
bílému dni sluníčko.
Snad by někdy také spal,
spánek tlačí na víčko.

Pluje černou oblohou,
na svět svítí z výšky,
hvězdičky mu pomohou,
píší o něm knížky.

 • společné povídání, co děti o měsíci vědí;
 • otázky a odpovědi: Jak je Měsíc daleko? Co víme o Měsíci? Proč měsíc svítí?

Konkrétní cíl:

 • vyjádření básně pohybem;
 • seznámení s novou básní;
 • nechat domluvit kamaráda;
 • prohlubování vědomostí.

Povrch měsíce:

 • hry s pískem, půdou, vodou,kameny:
  • děti dostanou umyvadla - v jednom je písek, ve druhém je hlína, ve třetím je kamení;
  • děti si vše osahávají, prozkoumávají;
 • práce ve skupině;
  • každá skupina dostane velký plastový tác a na igelitových ubrusech si může vytvořit dle vlastní fantazie povrch měsíce.

Konkrétní cíl:

 • rozvíjení samostatnosti a zručnosti při vytváření staveb z písku, hlíny a kamení;
 • zapojení fantazie a představivosti;
 • seznamování s vlastnostmi písku, vody, kamene, jejich správné označování.

Hmatové domino:

 • dítě má zavázané oči a hmatem přiřazuje a hledá destičky se stejným povrchem (hmatová krabice a kostka, která je polepena různými povrchy);
 • děti hodí kostkou a stejný povrch musí dítě se zavázanýma očima nahmatat a vyndat z krabice.

Konkrétní cíl:

 • soustředění na práci, pracují potichu;
 • hledání stejného předmětu pomocí smyslového vnímání - hmatu;
 • dodržování pravidel hry, nepodvádět, nadívat se.

Hra "Probouzení hvězdiček":

 • jedno dítě má zvoneček, hraje zvoníka;
 • ostatní sedí v tureckém sedu volně v prostoru třídy, mají zavřené oči;
 • dítě (zvoník) chodí po třídě a komu slabě zazvoní za zády, ten se postaví a zařadí se za něho.

Konkrétní cíl:

 • celkové zklidnění dětí, soustředění;
 • výměna hlavní role - umět se dohodnout;
 • vytvoření pohody a prožitku ze hry.

"Hvězdičky a přání":

 • děti sedí u modrého kruhu z látky;
 • uprostřed je obrázek měsíce;
 • děti si posílají žluté klubíčko a společně říkají básničky, které znají o měsíčku;
 • každý drží jednu nit - cestu pro hvězdičky, zjistí očima, ke kterému kamarádovi vede cesta, říkají si jména;
 • děti vytvářejí noční oblohu;
 • každé dítě dostane papírovou hvězdičku, které pošeptá své tajné přání a položí ji na místo, které se mu na obloze líbí;
 • děti dostanou žluté papíry, ze kterých vytrhávají kousky, pokládají je na oblohu.

Konkrétní cíl:

 • prohlubování schopnosti vcítit se prostřednictvím spoluúčasti na společné věci;
 • přát hezké věci i kamarádovi, nejen sobě;
 • přednášení říkadel zpaměti;
 • vytrhávání papíru.

Můj měsíc:

 • modelování - děti vytvářejí z modelíny placky, do kterých otiskují různé předměty, vmačkávají korálky, kamínky, mušličky atd. - představa povrchu měsíce.

Konkrétní cíl:

 • vytváření reliéfu otiskováním struktur a předmětů, hloubením, zamačkáváním předmětů;
 • rozvoj prstové představivosti a hmatového smyslu;
 • rozvoj manipulačních dovedností - vytváření placky zploštěním koule.

Noční obloha:

 • malba a rozstřikování barvy - malba štětcem a prsty, vytvoření modrého podkladu (oblohy), po zaschnutí barvy děti štětcem roztřikují žlutou barvu, domalují hvězdy, měsíc.

Konkrétní cíl:

 • rozstřikování barvy štětcem;
 • skupinová práce - respektovat druhého.

NAŠE PLANETA ZEMĚ A OBJEVOVÁNÍ NOVÝCH PLANET

Píseň "Naše země kulatá":

 • děti chodí kolem modrého kruhu z látky;
 • tleskají do rytmu, na konci písničky se posadí.

Konkrétní cíl:

 • seznámení s novou písničkou;
 • rytmizace na tělo.

Putování po globusu:

 • rozhovor o barvách, které na globusu jsou (modrá - voda atd.);
 • seznamování s globusem (jaké barvy na něm najdeme, co které znamenají, jak se co označuje, hledáme, kde žijeme)

Otáčení Země kolem osy a Slunce:

 • přirozená ukázka nového jevu - pro snadnější pochopení pomocí pohybové hry:
  • na žlutém kruhu stojí děvčata a drží v ruce papírová sluníčka;
  • chlapci mají v ruce modré stuhy, pomalu se otáčejí kolem své osy;
  • učitelka střídavě rozsvítí a zhasne- střídání dne a noci;
  • otáčení kolem Slunce - kluci obíhají děvčata - obrázky stromu na jaře, v létě, v zimě, na podzim;
 • spojení rotace kolem své osy a obíhaní okolo Slunce;
 • to samé si ukážeme s globusem a žlutým míčkem;
 • vytváření časových představ - noc a den, celý rok.

Návštěva cizí planety:

 • hra "Bublinky":
  • děti mají kolem sebe imaginární bublinu, ve které se pohybují;
  • nesmí se dotknout ničeho kolem sebe ani vzájemně, jinak bublinka praskne a promění se ve hvězdný prach;
  • změny rytmu v hudbě a správná reakce dětí.

Konkrétní cíl:

 • být ohleduplný ke druhému;
 • umět se zklidnit;
 • zdokonalovat ladné pohyby celého těla.

Kosmonaut:

 • kdo je to kosmonaut? Jak vypadá? Co nosí na sobě, když je v kosmu? Čím létá? - otázky a odpovědi dětí, zjištění, co vědí, doplnění informací;
 • pracovní list:
  • spojení číslic od 1 do 10 ve správném pořadí a vznikne raketa;
  • seznamování s číselnou řadou 1 - 10;
  • vybarvení obrázku;
  • práce s knihou a obrazovým materiálem.

Barevné bubliny:

 • postup:
  • foukání barevných bublin brčkem - děti foukají brčky do misek s jarovou vodou a trochou barvy;
  • do vzniklých bublin namáčejí karton papíru, který nechají zaschnout;
  • černou fixou kreslí tvar rakety nebo raketoplánu.

Konkrétní cíl:

 • seznamování s novou technikou;
 • seznámení s postupem foukání do brčka;
 • zapojení fantazie a představivosti při kresbě.

Pohyb planet:

 • PH:
  • děti vytvoří družstva, každé drží v ruce 2 vařečky, těmi uchopí míč a přenáší ho na druhou stranu třídy a zpět (vyhrává rychlejší družstvo);
  • obměna hry - děti mohou společně třídit míče dle barev a dávat je do košů.

Konkrétní cíl:

 • zvládnout přenášení míče pomocí vařeček;
 • soustředění se na míč;
 • třídění podle barev základních;
 • vzájemná spolupráce.

Raketoplán:

 • skládání raketoplánu z papíru, přesný postup;
 • po složení se děti s písničkou proletí po třídě;
 • na pokyn "připravit" - zvednou děti raketoplán nad hlavu, "start" - vystartují a rozletí se do všech stran;
 • pozor na bezpečné přestávání - děti se zklidní a přistanou na zemi;
 • uvolnění a relaxace.

Konkrétní cíl:

 • přesný postup při skládání papíru;
 • pozornost a pečlivost při práci;
 • volný pohyb prostorem s vyhýbáním;
 • uvolnění celého těla a odpočinek.

"Zpátky do rakety":

 • PH:
  • po třídě volně leží velké barevné kostky - raketoplány;
  • děti jsou kosmonauti, kteří volně poletují vesmírem;
  • na zvuk "činel" - vesmírného třesku se děti musí vrátit do svého raketoplánu, bez narážení do kamarádů a kostek;
 • obměna hry - vracejí se děti jen té barvy, která je volaná.

konkrétní cíl:

 • rychlé reagování na změny;
 • poznávání barev;
 • dodržování pravidel - vyhýbání a nenarážení.

Let do vesmíru:

 • grafomotorika, uvolnění zápěstí (pohyb vycházející ze zápěstí):
  • na formátu A4 mají děti předtištěné tři kosmické lodě, uvolněnou rukou pohyb tužky nahoru a dolů (použití měkké obyčejné tužky);

Konkrétní cíl:

 • provedení plynulého pohybu bez křečovitosti;
 • lehké a správné držení tužky;
 • vybarvování kosmických lodí, přesnost.

"Čepičkový let":

 • PH:
  • děti vytvoří tři družstva po třech dětech;
  • mají na hlavě čepice - jsou kosmonauti v raketě;
  • ostatní děti stojí volně po třídě, nemohou letět, protože nemají čepici;
  • děti ve družstvech při pohybu třídou dají svou čepici kamarádovi a vymění si místo.

Konkrétní cíl:

 • navozování kamarádských vztahů mezi kamarády;
 • rychlé reagování na změny;
 • projevování kladných vztahů;
 • respektování dětských přátelství;
 • dodržování pravidel hry.

Cizí řeč:

 • práce s říkadly;
 • vyprávění si o cizích jazycích, které děti znají;
 • seznámení s legrační řečí na samohlásky;
 • využití písničky - HOLKA MODROOKÁ;
 • tvorba různých vět - hraji si ve školce - říkají je legračně (hraja sa va škalka);
 • skládání veršů, které nemají smysl;
 • vytváření jednoduchých rýmů;
 • seznamování se samohláskou.

Konkrétní cíl:

 • vytvoření pohody a zapojení i méně aktivních dětí:

Kryla kura koma klá
Mačara marťana mač
Myra muva mota mtá
Kišila kitiki kaš

Cestujeme vesmírem:

 • NH - "Na kosmonauty":
  • společná stavba kosmické lodě z různých kostek, dřevěných tyčí, Polykarpovy stavebnice, textilních kruhů, dek, vše co se hodí dle fantazie dětí;
  • pouštění hudby jako kulisy, vytvoření atmosféry kosmu hudebními nástrojky vyrobené dětmi (plněné korálky, potravinami atd.);
  • na koberci jsou položené jednotlivé planety sluneční soustavy, které děti postupně navštěvují;
 • vyprávění a čtení o J. A. Gagarinovi, V. Remkovi - jen pro zajímavost;
 • děti si vyrábějí z velkých papírových sáčků přilbu pro kosmonauty.

Konkrétní cíl:

 • využívání fantazie při stavění;
 • pracování s předměty z různých materiálů;
 • zdokonalování dovednosti stříhání a lepení;
 • dokreslování detailů na přilbě;
 • rozšiřování znalostí o kosmu a návaznost na ty, které děti mají.

Cvičíme s míčem - zeměkoulí:

 • procvičování techniky:
  • vyhazování míče do výšky oběma rukama;
  • házení a chytání ve dvojicích;
  • chytání míče po odrazu;
  • házení jednoruč, obouruč na koš;
  • házení a chytání různě velkých míčů;
  • koulení míče po podlaze a po těle;
 • hra "Planety":
  • házení v kruhu kamarádovi, řekni jméno planety;
 • hra "Sbíraná":
  • ve vymezeném prostoru (PLANETĚ) je polovina dětí;
  • druhá stojí okolo;
  • na povel začnou děti z planety vyhazovat vrchním obloukem papírové koule ven, ostatní je vrací zpět;
  • na druhý povel hra končí;
  • vyhrává ta skupina, která má míň koulí.

Moje planeta:

 • mačkaný papír (muchláž):
  • tenčí papír děti zmačkají do kuličky a znovu rozloží;
  • celou plochu navlhčí houbičkou;
  • do mokrého podkladu zapouští vodové barvy;
  • vybírají si odstíny, které se jim líbí a chtějí je mít na své planetě;
  • papír nechají uschnout;
  • dál kreslí tuší nebo černou fixou vše, co by si přály mít na své planetě;

Konkrétní cíl:

 • seznámení s technikou - muchláž;
 • kreslení na základě citových prožitků;
 • společně vytvořená výstava pro rodiče na téma MOJE PLANETA.

Hra "Plavba vesmírem":

 • děti se přemisťují dle slovní instrukce;
 • rychlá reakce na změny směru (na lavičku, na židličky, změny poloh těla).

Hra "Na kouzelné lepidlo":

 • děti říkají říkadlo, nakonec se pravou rukou přilepí na daný předmět, hra se opakuje:

V kouzelné pohádce,
v růžové zahrádce
spí tajemná věc,
jmenuje se ...?
Kdo tu věc pohladí,
Hlásek mu naladí.
Kdo se dotkne dlaní,
Přilepí se na ni.

Hrajeme si:

 • nabídka dalších pohybových her na téma vesmír.

PH "Vesmírná honička":

 • pravidla hry na honěnou.

PH "Planety, hýbejte se":

 • pravidla hry "Škatulata batulata, hýbejte se".

NABÍDKA VÝLETU DO PŘÍRODY

Výlet do Hradce Králové na naučnou stezku s názvem - PLANETÁRNÍ STEZKA, která je dlouhá 6,5 km. Model sluneční soustavy je v měřítku 1:1 miliardě.

Je možné přenést činnosti na téma vesmír do jakéhokoliv prostředí - lesa, hry na písku, poznávání skal, kamenů.

Návštěva hvězdárny v Praze nebo planetária u nás v Mladé Boleslavi na ZŠ Pastelka.

Evaluace

Během tohoto projektu byly děti velice aktivní, měly možnost zapojit a rozšířit svoji fantazii, představivost a tvořivost ve všech oblastech, rozšířit si znalosti o vesmíru a zažít spoustu nových pocitů a prožitků. Své prožitky přenesly do tvůrčí práce s výtvarným materiálem. Tento projekt měl u dětí velký úspěch.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Marcela Janšová

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Předškolní vzdělávání
 • Komunikativní kompetence
 • ovládá řeč, hovoří ve vhodně formulovaných větách, samostatně vyjadřuje své myšlenky, sdělení, otázky i odpovědi, rozumí slyšenému, slovně reaguje a vede smysluplný dialog
 • Předškolní vzdělávání
 • Kompetence k učení
 • soustředěně pozoruje, zkoumá, objevuje, všímá si souvislostí, experimentuje a užívá při tom jednoduchých pojmů, znaků a symbolů

Organizace řízení učební činnosti:

Frontální, Skupinová

Organizace prostorová:

Školní třída

Nutné pomůcky:

* obrazový materiál; * výtvarné pomůcky; * knihy a časopisy.