Odborný článek

Život u Eskymáků

7. 3. 2006 Předškolní vzdělávání
Autor
Marcela Janšová

Anotace

Pomocí poznávání nového prostředí podněcujeme představivost, rozvíjíme fantazii a řeč dětí, ty mají možnost vyjádřit a pociťovat radost z vlastní tvůrčí činnosti. Hlavním cílem programu je seznamování dětí s kulturou cizí země, rozvoj praktických dovedností a umožnění prožitku dětí z nově poznaného.

Plán činností k tématu:

 • práce s globusem a mapou;
 • hry na sněhu, stavění iglú;
 • poslech příběhu s dětským hrdinou;
 • hledání vtipu v poezii;
 • práce s encyklopedií a časopisy;
 • vystřihování vloček z jemného papíru;
 • stříhání podle čáry;
 • vybarvování, lepení, práce s vatou;
 • zpívání písniček na dané téma;
 • uvolňovací a artikulační cvičení;
 • hádání hádanek a slovní hříčky;
 • hledání rozdílů na obrázku;
 • hledání správné odpovědi na otázky;
 • zapouštění barvy do mokrého podkladu;
 • kresba tuší a špejlí;
 • kresba a malba zvířecí a lidské postavy;
 • pohybové a závodivé hry, zdravotní cviky;
 • modelování iglú a lidské postavy;
 • přiřazování obrázků na správné místo na slepé mapě;
 • skládání celku z částí - puzzle;
 • četba na pokračování;
 • videokazeta - film o kosatce;
 • vybarvování omalovánek;
 • sledování a procházení cest z jednoho místa na jiné - v prostoru;
 • přiřazování a lepení číslic k danému počtu obrázků;
 • kresba vlajky Grónska;
 • grafomotorika - uvolnění zápěstí;
 • říkadla a básničky.

Zásobník:

 • naučné encyklopedie;
 • dětské časopisy - Pastelka, Sluníčko;
 • příběh "Andulka staví iglú";
 • internet.

Pomůcky:

 • výtvarné a pracovní pomůcky;
 • obrazový materiál - knihy, časopisy;
 • videokazeta.

Spolupráce s rodiči:

 • děti nosí po domluvě s rodiči vlastní knihy;
 • výstava prací pro rodiče v hale, děti vypravují zážitky;
 • cíl: propojení života v MŠ a doma.

1. týden

1. den

Úvod do tématu, motivace dětí
Vyprávění příběhu o malém chlapci, který žije v Grónsku, kde chodí také do školky. Posílá nám fotografie a rád by se přátelil s dětmi z ČR (improvizace učitelky + fotografie Grónska).

Činnosti dětí:

 • poslech příběhu o přátelství (mravní ponaučení);
 • prohlížení encyklopedií, časopisů, glóbusu, mapy - kde je Grónsko?;
 • seznámení s lidmi - Eskymáky - kdo je Eskymák?;
 • stavba velkého iglú z dřevěné prolézačky, textilních kruhů, z otočených stolů, látky, záclony;
 • na zahradě - hry se sněhem, stavba iglú.
2. den

Ve třídě v iglú děti najdou papírového Eskymáka, podle šablony a z připravených pomůcek si vyrobí Eskymáka - kamaráda vlastního.

Činnosti dětí:

 • stříhání, lepení, vybarvování, práce s vatou - výroba papírové postavy vlastního Eskymáka;
 • vymýšlení jména pro kamaráda (pro vyrobeného Eskymáka);
 • vytváření společné výstavy prací - aranžmá výrobků pro rodiče v hale;
 • cvičení s papírovými Eskymáky - protažení a uvolnění celého těla;
 • písničky - Tuleň, Grónská písnička (J. Nohavica);
 • výroba iglú z kostek cukru.
3. den

Zhlédnutí videokazety - o kosatce a životě Eskymáků. Vyprávění, rozhovor s dětmi o tom, co viděly, otázky a odpovědi.

Činnosti dětí:

 • vysvětlení potravního řetězce v přírodě, hry na zvířátka v prostoru třídy;
 • práce s obrázky, vybarvování, výběr a přiřazování - Život u Eskymáků;
 • modelování iglú, Eskymáka, polárních živočichů;
 • seznámení s říkadlem "Eskymácká abeceda";
 • PH - "Cestujeme letadlem", skůtrem, psím spřežením - hledání cest v prostoru, reakce na instrukce učitelky (krátká, delší, nejdelší cesta);
 • hledání pěti rozdílů na dvou obrázcích - vybarvování - "Tučňáci".
4. den

Rozhovor s dětmi o tom, jak si představují iglú, zapojení fantazie. Co by daly kamarádovi do pokoje?

Činnosti dětí:

 • zapouštění barvy do mokrého podkladu;
 • kresba tuší, zapojení fantazie, představivosti;
 • grafomotorika - uvolnění zápěstí - "vlnky na moři";
 • PH - "Na ledové sochy" - pravidla hry na honěnou;
 • výroba rybí pomazánky - nejčastější obživa Eskymáků - rybolov;
 • čarování se sněhem, vodou, ledem - pokusy, barvení vody, dát ji zmrznout (před školkou, pozorují všichni, průběžně);
 • hádání hádanek, říkadla, písničky;
 • cvičení na hudbu s tuleněm - papírovým, plyšovým;
 • hledání správné odpovědi, pracovní list - hledání předmětů, které eskymák ztratil + zvířat, které žijí v Grónsku;
 • hra - "Vedle mne je prázdné místo" - děti si vybírají kamaráda, řeknou proč;
 • seznámení s hlavním městem, vlajkou Grónska, jak se mluví jinde.
5. den

Povídání s dětmi, jak asi vypadá školka v Grónsku, co se tam děti učí, jaké asi mají hračky? Co je stejné jako u nás, co je odlišné?

Činnosti dětí:

 • PH - "Pohyb po krách" - každý má 2 papíry, pomocí nich se musí dostat na druhou stranu třídy;
 • číslice 1 - 4 - vystřižení dané číslice a přiřazení ke správnému počtu obrázků - eskymáci, lední medvědi, tučňáci, iglú;
 • počítací pohádka - učitelka vypráví pohádku, ubírá a přidává postavy, děti počítají;
 • PH - "Lodě v mlze" - 1 dítě nevidí a druhé ho vede za ramena do bezpečí - židličky, kostky;
 • kresba a malba zvířat a lidských postav z polární oblasti;
 • výroba loutek - eskymák a polární zvířata - papír,špejle, polystyrén.

2. týden

6. den

Hrajeme si na zvířátka, která žijí v Severním ledovém oceánu.

Činnosti dětí:

 • PH - "Bouře na moři" - děti se volně pohybují v prostoru třídy, na signál "BOUŘE" vylezou na žebřiny, lavičky, vzájemně si pomáhají;
 • kreslení bílou pastelkou na tmavý podklad - záložka do školy;
 • koulení klubíčka po koberci kamarádovi, tvoření zamrzlé hladiny, trhání papíru, zaplňování míst mezi vlnou - které místo se mi líbí;
 • citová chvilka - kterého kamaráda bych si vzal do Grónska s sebou.
7. den

Děti si pomocí věcí, pomůcek společně vytvářejí Grónsko - bílé a modré látky, papírové kartony, kostky, využití všeho podle fantazie dětí.

Činnosti dětí:

 • dramatizace dětí - příběh o životě na severu, maskování se vzájemně;
 • soutěživé hry - Hon na medvěda, Psí spřežení - družstva.
8. den

Z čeho si, děti, vyrábí Eskymáci své oblečení? Jaké musí být? Rozhovor, vyprávění.

Činnosti dětí:

 • výroba Eskymáků z plechovek, stříhání, lepení, dotváření detailů;
 • bruslení na ledu, zimní stadion, vlastnosti ledu.
9. den

Velký sportovní den! Děti mohou celé dopoledne procházet jednotlivá sportovní stanoviště.

Činnosti dětí:

 • kotoul vpřed na žíněnce - pomoc učitelky;
 • seskok z výšky - lavička, švédská bedna;
 • skákání na trampolíně;
 • prolézání strachovým pytlem;
 • výstup a sestup na žebřiny;
 • zvládnutí házení míčků na cíl;
 • přitahování na lavičce na břiše, na zádech;
 • plazení pod překážkou.
10. den

Společné loučení s kamarádem z Grónska. Napíšeme společně s učitelkou dopis, ve kterém popřejeme kamarádovi a pozveme ho k nám do školky.

Činnosti dětí:

 • děti vymyslí, co je v našem městě zajímavé;
 • vyrobí dárek doma s rodiči;
 • podepíší se do dopisu;
 • vhodí dopis do schránky;
 • vyrobí tučňáky z korkových zátek.
Hodnocení IB

Během tohoto projektu se děti aktivně zapojily, měly prostor uplatnit svou fantazii a tvořivost ve všech oblastech. Využily své přirozenosti zkoumat, poznávat a objevovat nové věci.

Další náměty

Vzhledem k zájmu dětí poznávat a objevovat nové věci, jsme připravili nové projekty s názvy Vesmír a Sluneční soustava, Indiánský týden, Voda.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Marcela Janšová

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Kolekce

Článek je zařazen v těchto kolekcích:

Klíčové kompetence:

 • Předškolní vzdělávání
 • Sociální a personální kompetence
 • dětským způsobem projevuje citlivost a ohleduplnost k druhým, pomoc slabším, rozpozná nevhodné chování; vnímá nespravedlnost, ubližování, agresivitu a lhostejnost
 • Předškolní vzdělávání
 • Komunikativní kompetence
 • ovládá řeč, hovoří ve vhodně formulovaných větách, samostatně vyjadřuje své myšlenky, sdělení, otázky i odpovědi, rozumí slyšenému, slovně reaguje a vede smysluplný dialog
 • Předškolní vzdělávání
 • Kompetence k učení
 • soustředěně pozoruje, zkoumá, objevuje, všímá si souvislostí, experimentuje a užívá při tom jednoduchých pojmů, znaků a symbolů

Organizace řízení učební činnosti:

Frontální, Skupinová

Organizace prostorová:

Školní třída

Nutné pomůcky:

* výtvarné a pracovní pomůcky; * obrazový materiál - knihy, časopisy; * videokazeta