Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Informace základním školám
Odborný článek

Informace základním školám

7. 3. 2006 Základní vzdělávání
Autor
VUP Praha

Anotace

Školy, které již v současné době vyučují podle vlastních ŠVP nebo se tak chystají učinit od 1. 9. 2006, musí tuto skutečnost promítnout do školského rejstříku do 31. 3. 2006.

Základní školy postupně zahajují výuku podle vlastních školních vzdělávacích programů. V této souvislosti bude docházet ke změně v údajích ve školském rejstříku. Půjde o změny kódu, příp. názvu oboru vzdělání ve vztahu k oboru již zapsanému a s přihlédnutím k zatím trvajícímu přechodnému období podle § 186 odst. 1 školského zákona.

K výše uvedeným změnám dojde v několika etapách. Protože se jedná o formální změny bude postupováno následujícím způsobem:

  1. Základní školy, které v současné době již vzdělávají podle vlastního školního vzdělávacího programu, musí podle ustanovení § 186 odst. 1 školského zákona nejpozději do 31. března 2006 uvést zápis ve školském rejstříku do souladu s touto skutečností a předložit odboru správy školského rejstříku MŠMT žádost o zápis změny v údajích - zapsání kódu oboru vzdělání podle RVP.

  2. Základní školy, které se chystají zahájit vzdělávání podle školního vzdělávacího programu od 1. září 2006 a tuto změnu dosud neoznámily k zapsání do rejstříku, musí rovněž v termínu do 31. března 2006 oznámit tuto skutečnost odboru správy školského rejstříku MŠMT.

  3. Základní školy, které zahájí vzdělávání podle školního vzdělávacího programu až od 1. září 2007 nemusí již tuto skutečnost MŠMT sdělovat. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s ustanovením § 149 odst. 5 školského zákona zahájí správní řízení bez návrhu a provede příslušnou změnu zápisu v rejstříku škol a školských zařízení. Jednotlivá rozhodnutí budou z technických důvodů vydávána postupně (v průběhu školního roku 2006/2007).

Podrobnější informace i formulář žádosti o provedení změny ve školském rejstříku najdete na webových stránkách MŠMT (aktuality 14.2.2006).

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
VUP Praha

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.