Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Zahájení školního roku
Odborný článek

Zahájení školního roku

31. 1. 2006 Základní vzdělávání
Autor
Kateřina Konečná
Spoluautor
Marie Mrie Vyjídáková

Anotace

Krátký projekt, který uskutečnila málotřídní škola v Droždíně první den nového školního roku. Do projektu byli zapojeni učitelé a jejich kamarádi, žáci a rodiče. Jedním z hlavních cílů akce bylo uvedení celoroční motivace "Olomouc - srdce Hané".
CÍLE PROJEKTU
 • Slavnostní zahájení nového školního roku.
 • Uvedení celoroční motivace: Olomouc - srdce Hané.
 • Aktivní zapojení žáků do programu.
PŘÍPRAVA
 • Písemné oznámení rodičům budoucích prvňáčků - předáno na zahradní slavnosti koncem školního roku.
 • Promýšlení scénáře, nacvičování scénky, domlouvání s dvěma pomocníky.
 • Oznámení na vývěsce, místních obchodech.
 • Pozvánka zastupitelům města a kraje.
POMŮCKY

Aparatura s mikrofonem, CD přehrávač, hudba ke scénkám, kostýmy (černé oblečení), židle, konvička, písmena na kartonech.

SCÉNÁŘ AKCE

1. Akrostichon

Jako pomůcku k odhalení letošní celoroční motivace přednesou pí učitelky + pomocníci z řad kamarádů akrostichon:

Od dávných časů v rovině leží.
Lidé zde zahlédnou desítky věží.
O historii svědčí mnoho památek.
Mají zde stroj času se spoustou hejblátek.
Ospalým studentům park cestu krátí.
U řeky sluníčko kapradí zlatí.
Co je to za místo, chcete ho znáti?

Každý aktér přednáší jeden řádek, poslední řádek říkají všichni společně. Po přednesu hádají děti název tématu. Poté se ještě jednou zopakuje celý akrostichon. Tentokrát přednášející jednotlivých řádků ukazují zároveň písmena, kterými začínají jejich věty. Z písmen je složeno slovo Olomouc.

2. Živé obrazy

Město Olomouc je plné krásných a zajímavých míst. Tři z nich představí učitelé pomocí živých obrazů. Úkolem dětí je uhádnout, která místa to jsou.

Kašna Tritonů
Hudba: A. Vivaldi - Čtyři roční období, Podzim, Allegro

Dóm sv. Václava
Hudba: J. S. Bach - Organ works, Toccata a fuga a moll

Orloj
Hudba: Pink Floyd - Dark side of the Moon (3. skl.)

3. Společná práce po třídách

Žáci jsou rozděleni do čtyř skupin podle tříd. Pátou skupinu tvoří rodiče a zájemci z řad hostů a kamarádů (dobrovolně). S každou skupinou pracuje třídní učitelka. Všechny třídy kromě prvňáků mají za úkol ztvárnit další zajímavá místa z Olomouce:

 • 1. ročník - obléci jednu dívku a jednoho chlapce do hanáckých krojů
 • 2. ročník - ZOO Svatý Kopeček
 • 3. ročník - řeka Morava
 • 4. + 5. ročník - Lanové centrum Proud Olomouc
 • rodiče - Flóra Olomouc
PRŮBĚH AKCE

Zahájení proběhlo 1. 9. 2005 v 10 hodin na zahradě školy za krásného slunečného počasí a za účasti mnohých rodičů, prarodičů, bývalých žáků a novinářů. Hosty byli primátor města, vedoucí odboru školství, nevidomý Michal Simon - stálý přítel školy, lektorka z Lanového centra Proud.

Program pro děti a rodiče skončil v 11 hodin, pro děti 1. ročníku v 11:30.

 1. Úvod - slovo ředitelky, přivítání přítomných, vzpomínání na prázdniny a minulý školní rok - krátká řeč lektorky z Lanového centra Proud.
 2. Informace k novému školnímu roku - představení učitelů, vychovatelky ŠD a dalších zaměstnanců.
 3. Informace - kroužky, obědy, svačinky.
 4. Písnička Michala Simona.
 5. Projevy hostů - primátora města, vedoucí odboru školství.
 6. Představení prvňáčků.
 7. Uvedení scénky k celoroční motivaci "Olomouc - srdce Hané" - kašna Tritonů, Dóm sv. Václava, orloj (učitelé + pomocníci)
  Obrázek
  1. Obrázek
  Obrázek
  2. Obrázek

   

 8.  

 9. Nacvičování tříd a dobrovolníků z řady rodičů (asi 10 minut).
  Obrázek
  3. Obrázek

   

 10. Scénky dětí - prvňáčci v krojích a s p. primátorem - jeho řeč, ZOO Svatý Kopeček, řeka Morava, Lanové centrum, rodiče - Flóra Olomouc.

  Obrázek
  4. Obrázek

   

  Obrázek
  5. Obrázek

   

  Obrázek
  6. Obrázek

   

   

 11. Závěr s poděkováním, odchod domů, děti z 1. ročníku přecházejí s paní učitelkou a rodiči do třídy.
 12. Přihlášené děti odcházejí společně s vychovatelkou na oběd.

HODNOCENÍ
Velmi vydařené zahájení školního roku s příznivou odezvou, vše proběhlo dle předpokladů a scénáře, nedošlo k žádnému vážnějšímu problému. Byly naplněny hlavní cíle projektu a úspěšně odstartován nový školní rok.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Kateřina Konečná

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k řešení problémů
 • ověřuje prakticky správnost řešení problémů a osvědčené postupy aplikuje při řešení obdobných nebo nových problémových situací, sleduje vlastní pokrok při zdolávání problémů
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence sociální a personální
 • podílí se na utváření příjemné atmosféry v týmu, na základě ohleduplnosti a úcty při jednání s druhými lidmi přispívá k upevňování dobrých mezilidských vztahů, v případě potřeby poskytne pomoc nebo o ni požádá
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence občanské
 • "respektuje přesvědčení druhých lidí, váží si jejich vnitřních hodnot, je schopen vcítit se do situací ostatních lidí, odmítá útlak a hrubé zacházení, uvědomuje si povinnost postavit se proti fyzickému i psychickému násilí

Průřezová témata:

 • Základní vzdělávání
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Poznávání lidí

Organizace řízení učební činnosti:

Skupinová

Organizace prostorová:

Specializovaná učebna

Nutné pomůcky:

Aparatura s mikrofonem, CD přehrávač, hudba ke scénkám, kostýmy (černé oblečení), židle, konvička, písmena na kartonech.