Domů > Odborné články > Předškolní vzdělávání > Předškolní vzdělávaní ve Finsku
Odborný článek

Předškolní vzdělávaní ve Finsku

1. 11. 2005 Předškolní vzdělávání
Autor
Kateřina Šornová

Anotace

Tento příspěvek je autentickou informací o předškolním vzdělávání ve Finsku.

Ve Finsku má podle školského zákona každé dítě nárok na bezplatné předškolní vzdělávání, které začíná rok před povinnou školní docházkou. Účast předškolních dětí v něm je dobrovolná. Předškolní vzdělávání je uskutečňováno v rámci mateřských či základních škol a probíhá v průběhu školního roku (190 dní v roce) průměrně 4 hodiny denně.

Rodiče mohou své šestileté děti přihlásit k předškolnímu vzdělávání přes internet či telefon. Ve Finsku je oproti některým evropským státům, předškolní výuka součástí denní péče o dítě.

Finské předškolní vzdělávání je často spojováno s pojmem Educare, v němž jsou navzájem pevně propojeny prvky výchovy, učení a péče.

Tento systém vznikl z potřeby rodičů o celodenní péči o děti.

Cíle

Cílem předškolního vzdělávání je vytvořit příznivé podmínky pro hru a učení, nabídnout zajímavé činnosti, kde mají děti možnost rozvíjet své znalosti a dovednosti společně se svými vrstevníky. Děti a jejich rodiče jsou vedeny ke spolupráci při plánování rámcového plánu.

Předškolní vzdělávání má připravovat děti na školní docházku. Vývoj jednotlivce po jeho ukončení lze pozorovat například v sociální a etické připravenosti (dovednosti), slovním vyjadřování, slovní komunikaci (zprostředkování) a připravenosti z matematiky.

Obsahové celky

V roce 2000 byly položeny základy pro vytvoření rámcového programu předškolní výchovy. Je v nich kladen důraz na individualitu dítěte, na aktivní učení a význam činnosti v kolektivu. Rámcový plán nerozděluje výuku na učební předměty a hodiny, ale určuje cíle a obsahuje různé obsahové celky:

  • jazyk a vzájemné ovlivňování,
  • matematika,
  • etická výchova a náboženství,
  • přírodověda a ochrana přírody,
  • péče o zdraví,
  • fyzický a motorický vývoj,
  • kultura a umění.

Předškolní vzdělávání je založeno na znalostech, dovednostech a zkušenostech dítěte. Důraz se klade na hry a pozitivní životní postoj. V předškolním vzdělávání se používají metody, které jsou důležité pro růst a vývoj dítěte, např. hra, pohyb, rozhodování a konkrétní experimentování. Pracovní metody, které připravují dítě na práci v kolektivu, jsou z hlediska výchovy velmi důležité. Dalším důležitým aspektem je podpora vlastní iniciativy dítěte ve všech činnostech.

Pedagog podporuje integraci dítěte do skupiny, tedy jeho vztahy k ostatním dětem. Rozšířený okruh zkušeností dítěte z mateřské školy by neměl znamenat pouze rozšíření sociálních vztahů prostřednictvím školy, ale také podporovat kompetence k navazování sociálních vztahů s vrstevníky i s dospělými mimo ni.

Hodnocení

V předškolní vzdělávání není oficiální hodnocení dítěte, ale jeho vývoj je průběžně sledován. Speciální pozornost se věnuje přípravě dítěte pro školní docházku, tzn.způsobu rozvoje jeho emocionálních, sociálních a kognitivních schopností.

Organizace

Za realizaci předškolního a základního vzdělávání je zodpovědná obec. Obec může tuto službu poskytovat sama, dohromady s okolními obcemi či ji zajistit od soukromého subjektu. Obec je zodpovědná za to, že školní výuka a denní péče jsou uspořádány tak, aby cesta pro děti byla co nejkratší a bezpečná. Od podzimu r. 2004 je dětem, které se účastní předškolního vzdělávání, poskytována bezplatná doprava, pokud je cesta do školy delší než pět kilometrů, náročná či nebezpečná. Zavedením bezplatné dopravy se zlepšily možnosti dětí z málo obydlených oblastí zúčastnit se předškolního vzdělávání.

Podle průzkumu z roku 2004 se ve Finsku na předškolní vzdělávání přihlásilo 96 % dětí, což je podle statistik nejlepší výsledek ze zemí OECD2. Z toho 79 % výchovy se uskutečnilo v mateřských školách a 21% ve školách základních.

Ministerstvo školství (Ministry of Education) uspořádalo v letech 2001-2003 bezplatné kvalifikační kurzy pro dlouhodobé zaměstnance v mateřských školách. Kvalifikované pedagogické vzděláni má 94 % z nich.

(Zpracováno na základě článku a zpráv na webových stránkách Ministerstva školství a Školské správy.)


1 RVP PV (2004) užívá pro výchovu, vzdělávání, ale i výuku pojem vzdělávání.
2 Statistiky v ČR ukazují 98% účasti dětí na předškolním vzdělávání.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Kateřina Šornová

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.