Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Pojetí sociálních studií ve finském kurikulu pro základní vzdělávání
Odborný článek

Pojetí sociálních studií ve finském kurikulu pro základní vzdělávání

21. 10. 2005 Základní vzdělávání
Autor
VUP Praha

Anotace

Překlad vybrané kapitoly finského kurikula National Core Curriculum for Basic Education 2004

Příspěvek je překladem vybrané kapitoly finského kurikula National Core Curriculum for Basic Education 2004.


Sociální studia

Úkolem výuky v rámci sociálních studií je provázet žáka v procesu přijímání role odpovědného hráče ve společnosti. Výuka sociálních studií od sedmé do deváté třídy základního vzdělávání musí zajistit základní znalosti a dovednosti týkající se struktury a fungování společnosti a příležitostí občana k jejich ovlivňování. Účelem výuky je podpořit růst žáků jako tolerantních, demokratických občanů a poskytnout jim zkušenost sociálního jednání a demokratického používání autority.

7. - 9. ROČNÍK

CÍLE

Žáci:

 • získají představu o povaze sociální informace;
 • se naučí získávat a kriticky používat informace o společnosti a ekonomickém životě a uplatňovat efektivně vliv;
 • se dozvědí o veřejných službách;
 • se naučí oceňovat hodnotu práce;
 • se naučí základy podnikání a porozumí jeho důležitosti jako zdroje blahobytu společnosti;
 • pochopí efekty společenských rozhodnutí na životy občanů;
 • se budou zajímat o společenskou participaci a uplatnění vlivu;
 • se naučí zkoumat a rozvíjet své schopnosti zodpovědných spotřebitelů a aktérů společnosti;
 • se dozvědí o právních následcích svého jednání.

ÚSTŘEDNÍ OBSAH

Předmětovými oblastmi jsou finská společnost a ekonomický život a Evropská unie.

Jednotlivec jako člen veřejnosti

 • rodina; různé typy společenství; minoritní kultury a subkultury
 • příležitosti jednotlivce k působení v jeho domovské obci jako občana vlastního státu, ve skandinávských zemích a v Evropské unii

Prospěch jednotlivce

 • různé dimenze sociálního státu
 • rovnost, udržitelný růst a další způsoby zajištění blahobytu

Uplatňování vlivu a rozhodování

 • příležitosti občanů mít vliv
 • demokracie, volby a hlasování
 • političtí a administrativní aktéři na obecní, národní a evropské úrovni
 • média a sociální vliv

Bezpečnost občana

 • právní systém, práva a povinnosti jednotlivce, právní odpovědnost
 • bezpečnost silničního provozu
 • bezpečnostní politika: zahraniční politika, národní obrana

Zacházení s osobními financemi

 • principy zacházení s vlastními penězi
 • práce a podnikání

Ekonomika

 • jednotlivec a domácnost jako spotřebitelé a ekonomičtí aktéři
 • důležitost zahraničního obchodu a globální ekonomika

Hospodářská politika

 • fluktuace v ekonomickém cyklu; nezaměstnanost, inflace a její dopady na domácnosti
 • daně a veřejné finance

KRITÉRIA ZÁVĚREČNÉHO HODNOCENÍ PRO ŽÁKY 8. ROČNÍKU

Získávání a používání sociálních informací

Žáci:

 • budou schopni kriticky interpretovat mediální sdělení, statistiky a grafické prezentace;
 • budou schopni zdůvodnit své myšlenky o sociálních tématech;
 • budou vědět, jak porovnat různé alternativy společenského rozhodování a ekonomických řešení a také jak porovnat důsledky odlišných alternativ.

Porozumění sociální informaci

Žáci:

 • porozumí, že společenské rozhodování a ekonomická řešení zahrnují četné alternativy;
 • porozumí etickým otázkám spojeným se společenskou a ekonomickou aktivitou.

Literatura a odkazy:
National Core Curriculum for Basic Education 2004, National Core Curriculum for Basic Education intended for Pupils in Compulsory Education. Finnish National Board of Education, Helsinki 2004.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
VUP Praha

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.