Domů > Odborné články > Speciální vzdělávání > Často kladené dotazy
Odborný článek

Často kladené dotazy

20. 10. 2005 Speciální vzdělávání
Autor
VUP Praha

Anotace

Často kladené dotazy

Konzultační centrum
Potřebujete pomoci s tvorbou svého školního vzdělávacího programu?


 

Zvláštní škola podle předchozích právních předpisů je podle školského zákona základní školou. Jaký název může škola mít, aby se odlišila od základní školy běžného typu?

 

Podle čeho lze zřídit přípravný stupeň pro přípravu na vzdělávání dětí s těžkým mentálním postižením?

Jakou školu bude navštěvovat žák s kombinovaným postižením (smyslové nebo tělesné a mentální postižení)?

Mění se v souvislosti s novým školským zákonem i dosud platná legislativa v oblasti práce se žáky se SPUCH?

Kdo určí, že žák potřebuje asistenta?

Škola, která sdružuje více součástí (mateřská škola, základní škola, základní škola praktická), bude muset vypracovat tři samostatné ŠVP nebo bude stačit jeden složený ŠVP?

Škola, která vzdělává i žáky s lehkým mentálním postižením, má sestavit rozvrh hodin podle „Upravených učebních plánů pro vzdělávací program zvláštní školy, čj. 22980/1997-22 s platností od 1.9.2006“ (Rozvojový program Rozšíření učebních plánů vzdělávacích programů pro zákl. vzdělávání o 5 vyučovacích hodin od školního roku 2006/2007, čj. 31042/2005-22), nebo respektovat rozvržení časové dotace hodin dle rámcového učebního plánu v RVP ZV-LMP od školního roku 2007/2008?

Prodloužení základního vzdělávání žáků se zdravotním postižením na deset ročníků

Jak postupovat při integraci žáků se zdravotním postižením do ZŠ běžného typu?


Zvláštní škola podle předchozích právních předpisů je podle školského zákona základní školou. Jaký název může škola mít, aby se odlišila od základní školy běžného typu?
Z § 8 odst. 8 zákona č. 561/2004 Sb. (školského zákona) vyplývá, že název právnické osoby vykonávající činnost školy musí obsahovat označení druhu nebo typu školy. Druh školy vždy odpovídá určitému oboru vzdělání - v tomto případě základní škola. Typ školy odlišuje školy v rámci určitého druhu školy podle jejich zaměření.
Typy &scaro