Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Specifika tvorby ŠVP na málotřídních školách
Odborný článek

Specifika tvorby ŠVP na málotřídních školách

20. 10. 2005 Základní vzdělávání
Autor
Jana Hejčíková

Anotace

Příspěvek postihuje rozdíly mezi tvorbou ŠVP na málotřídních a plně organizovaných školách.

Tvorba školního vzdělávacího programu (ŠVP) na málotřídních školách má svá specifika. Snad největším problémem je velká časová vytíženost ředitelů i vyučujících, kteří tak mají velmi omezené možnosti zúčastnit se vzdělávání týkajícího se tvorby ŠVP i dalšího vzdělávání zaměřeného například na nové poznatky z pedagogiky a psychologie. Příčin je několik - nedostatek finančních prostředků, problémy se zastupováním a suplováním, omezený výběr vzdělávání přizpůsobeného podmínkám málotřídních škol, často i vzdálenost vzdělávacího střediska. V tomto směru by mohly málotřídkám alespoň částečně pomoci plně organizované školy v jejich blízkosti a nabídnout jim možnost zúčastnit se některých vzdělávacích aktivit společně s jejich učiteli. Málotřídní školy se také mohou vzájemně domluvit a pozvat odborníka přímo do školy na společný seminář atd.

Vlastní tvorba ŠVP je časově náročná a školy by ji neměly odkládat. Jen několikačlenné učitelské kolektivy málotřídek nebudou mít zřejmě problém se sejít, diskutovat společně nad kapitolami RVP ZV, ujasňovat si co a proč ve vzdělávání měnit, k čemu směřovat, hledat společné strategie a metody utváření klíčových kompetencí, vyjasňovat si způsoby hodnocení žáků atd. Problémem bude spíše, jak rozdělit zpracování jednotlivých kapitol mezi konkrétní vyučující a stanovit časový harmonogram. Ze zkušeností pilotních škol vyplývá, že nejvíce prostoru je třeba věnovat právě přípravě tvorby ŠVP a úvodním kapitolám (analýza podmínek školy, cíle a zaměření školy, společné výchovné a vzdělávací strategie školy) a tvorbě učebních osnov.

Málotřídní školy budou při tvorbě vlastního školního vzdělávacího programu vycházet z RVP ZV, přičemž některé kapitoly ŠVP bude zapotřebí přizpůsobit právě specifickým podmínkám konkrétní školy. To se například týká klíčových kompetencí, neboť úroveň klíčových kompetencí stanovená v RVP ZV je definována pro žáka 9. ročníku. Bylo by proto vhodné promyslet, jaké úrovně klíčových kompetencí by měli dosáhnout žáci na konci vzdělávání v dané škole. Například pokud se ve škole vzdělávají pouze žáci 1. - 3. ročníku, měla by tedy být definována úroveň klíčových kompetencí pro žáky 3. ročníku.

Pozornost je třeba věnovat také vytváření učebního plánu. RVP ZV stanovuje závaznou minimální časovou dotaci pro 1.- 5. ročník v jednotlivých vzdělávacích oborech. Pokud škola nemá všechny ročníky 1. stupně, musí počty hodin přizpůsobit a snížit tak, aby pro zbývající ročníky (často pouze 5. ročník) zůstal v rezervě dostatečný počet hodin a nebyla překročena hranice 118 hodin celkové týdenní časové povinné dotace na žáka 1. stupně ZŠ. Upozorňuje na to i poznámka v RVP ZV v kapitole Rámcový učební plán. Zároveň je třeba dodržet další podmínku, tj. nepřekročit maximální týdenní hodinovou dotaci v jednotlivých ročnících, která je v RVP ZV vymezena takto: 1. a 2. ročník 22 hodin, 3. - 5. ročník 26 hodin týdně, a dodržet minimální týdenní hodinovou dotaci: 1. - 2. ročník 18 hodin, 3. - 5. ročník 22 hodin.

Specifických problémů, se kterými se učitelé na málotřídních školách během tvorby setkají, může být více, záleží to na konkrétních podmínkách školy. Rádi bychom, aby tento portál sloužil jako pomocník všem málotřídním školám při tvorbě jejich vlastního školního vzdělávacího programu, proto jsme jim věnovali tuto zvláštní sekci. Školy zde budou postupně nacházet rady a doporučení pro vlastní tvorbu ŠVP, ukázky ze zpracovaných ŠVP málotřídních škol, zkušenosti z tvorby ŠVP na vybraných málotřídních školách, odpovědi na dotazy atd.

Mnoho zkušeností a inspirace najdou málotřídní školy též na stránkách pro plně organizované školy, kde je shromážděn materiál z několikaletých zkušeností s tvorbou ŠVP i z ověřování výuky podle vlastního školního vzdělávacího programu pilotních škol.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Jana Hejčíková

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.