Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Země Nikde a mořská příšera
Odborný článek

Země Nikde a mořská příšera

14. 9. 2009 Základní vzdělávání
Autor
Dana Foltová

Anotace

Zábavná kooperační hra, motivující ke spolupráci ve skupině. Využití prvků dramatické výchovy, pantomimy.

Cíl

Praktický námět, vysvětlení principu hry

Příprava

Slovní zásoba

sea, monster, nowhereland, island, water, boat, friend, group, noise, to eat, treasure

Popis činnosti

Úvod hodiny

Seznámíme žáky s náplní hodiny, s cestou na ostrov zvaný Nowhereland, kde se skrývá plno tajemství.

Vysvětlujeme v angličtině a kreslíme jednotlivé věci na tabuli – "This is an island and its name is Nowhereland". Informujeme o mořské příšeře, která brání přístupu na ostrov, protože nesnese hluk a doposud všechna plavidla sežrala!

Princip hry

Třídu rozdělíme na 2 skupiny. Každá se chce dostat na ostrov. Postavíme ze židlí 2 lodičky – židle naproti sobě, opěradlem na vnější stranu – každý žák stojí na své židli. Po vyplutí se děti mohou dorozumívat pouze pantomimicky, nesmějí dělat hluk, protože by se vynořila mořská příšera a ukousla by jim kousek lodi (odebírá se 1 židle). Úkolem je dostat se na ostrov jako první přeplutím moře – tedy posouváním židlí, ale zároveň vzorně pracovat, pomáhat si, přidržovat své kamarády, spolupracovat.

Během hry, když se mořská příšera vynoří, ozve se: "A monster is coming... I can hear some noise... I am hungry, I want to eat..." – měníme hlas, obcházíme loď.

Jakmile se dostanou obě plavidla na ostrov, hra končí, posadíme se do kruhu na koberec a vyhodnotíme vítěze – stále hovoříme anglicky a předvádíme, co se nám líbilo a nelíbilo, vysvětlíme, co bylo „friendly" a co ne.

Na závěr žáky oceníme sladkostí – "You got to Nowhereland and here is the treasure for you."

Poznámky:

Hru lze realizovat v kterémkoli dalším cizím jazyce při použití odpovídající slovní zásoby.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Dana Foltová

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

  • Základní vzdělávání
  • Kompetence komunikativní
  • formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu

Průřezová témata:

  • Základní vzdělávání
  • Osobnostní a sociální výchova
  • Komunikace

Mezioborove presahy:

Organizace řízení učební činnosti:

Skupinová

Organizace prostorová:

Školní třída