Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Zpráva o výsledcích projektu
Odborný článek

Zpráva o výsledcích projektu

11. 9. 2009 Základní vzdělávání
Autor
Ladislava Plachá

Anotace

Text zprávy o výsledcích projektu realizovaného v ZŠ a MŠ obce Sádek zaměřeného na čtenářskou gramotnost.

Přinášíme vám text Závěrečné zprávy o výsledcích projektu "ČTEME KNIHY - OBJEVUJEME POKLADY" finančně podpořeného rozvojovým programem MŠMT "Podpora čtenářské gramotnosti na základních školách v roce 2008.

ZŠ a MŠ v obci Sádek na Svitavsku využila možnosti čerpání finančních prostředků ze zmiňovaného projetku zaměřeného na rozvoj čtenářské gramotnosti mezi žáky základních škol a zmodernizovala vybavení a knižní fond žákovské knihovny.

ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH PROJEKTU

„ČTEME KNIHY – OBJEVUJEME POKLADY“

FINANČNĚ PODPOŘENÉHO ROZVOJOVÝM PROGRAMEM MŠMT „PODPORA ČTENÁŘSKÉ GRAMOTNOSTI NA ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH V ROCE 2008“

V září roku 2008 zveřejnilo MŠMT na svých webových stránkách Rozvojový program
č. j. 16 119/2008-22 „Podpora čtenářské gramotnosti na základních školách v roce 2008“.

Jeho vyhlášení jsme všichni velmi přivítali. Naše žákovská knihovna má již dlouho zastaralý knižní fond, na jeho obnovu a modernizaci jsme však neměli dostatek finančních prostředků.

Na začátku byla práce celého kolektivu školy na projektu. Dali jsme hlavy dohromady, ujasnili jsme si, co chceme v rámci projektu uskutečnit, a společnými silami jsme vytvořili projekt pod názvem ČTEME KNIHY – OBJEVUJEME POKLADY.

O co nám v něm šlo, je zřejmé z anotace projektu:

„V naší škole se snažíme postupně modernizovat její vybavení. Stále nám však chybí to základní a velmi důležité - lepší podmínky pro rozvoj čtenářské gramotnosti. V dnešní uspěchané době si na přečtení knížky málokdo najde čas. Dětem často chybí vzor z domova, proto je na nás – učitelích, abychom jim odhalili kouzlo knih a přivedli je
ke čtení. Obnovením knižního fondu i nákupem moderních učebních pomůcek
pro výuku čtení a psaní usnadníme dětem již od 1. ročníku vstup do světa čtenářů. Věříme, že chvíle strávené s knihou se pro ně stanou příjemnými a poskytnou jim spoustu nových zážitků“.

Dotační program měl jasně dané podmínky, které jsme splnili, a k naší velké radosti jsme se brzy dozvěděli, že nám byla požadovaná dotace přidělena.

Projekt jsme realizovali v průběhu celého školního roku 2008/2009 přesně podle časového
i pracovního harmonogramu.

V říjnu 2008 jsme vyřadili zastaralé knihy z knižního fondu. V listopadu 2008 jsme vybrali nové vhodné tituly a pro jednotlivé ročníky nakoupili několik sad dětských knih. Dále jsme zakoupili knihovnický databázový systém – software dm Knihovna, učební pomůcky
pro výuku čtení a psaní a výtvarný materiál pro tvorbu ve čtenářských dílnách a pro projekty v 1. ročníku. Prvňáčci si také užili první plánovaný projekt „Písmenek se nebojíme“.

V prosinci 2008 začali žáci v 1. čtenářské dílně nazvané „Kouzelná dílna“ tvořit naši KNIHU KNIH. Každý žák přinesl svou nejoblíbenější knížku nebo knížku, kterou si právě přečetl,
a vyprávěl o ní ostatním spolužákům. Potom všichni začali pracovat na přebalu svých knih. Uvedli autora a název knihy a připravili si ilustraci. V březnu 2009 se uskutečnila
2. čtenářská dílna s názvem „I knihy mají svůj svátek“. V ní žáci dokončili přebaly svých knih – ilustrace libovolnou technikou a společnými silami KNIHU KNIH svázali.

V dubnu 2009 proběhl 2. projekt v 1. ročníku „Už znám všechna písmenka, už jsem čtenář“
a všichni jsme navštívili místní knihovnu v obci Kamenec. V květnu 2009 jsme navštívili místní knihovnu v obci Sádek.

Všemi měsíci školního roku prolínaly pravidelné aktivity – společné čtení „Tajemství knihy“ ve všech ročnících a práce se čtenářskými deníky ve 3. – 5. ročníku. Ve školní družině byly pravidelně zařazovány čtenářské chvilky „Odpočíváme s knížkou“. KNIHU KNIH jsme vystavili na čestném místě a shlédlo ji mnoho návštěvníků naší školy při oslavách 130. výročí jejího založení, které se uskutečnilo v neděli 21. 6. 2009.

Celý projekt jsme zakončili poslední den školního roku. Při jeho slavnostním zakončení byli prvňáčci pasováni na čtenáře králem království „Písmenkov“. Připravili ho pro ně žáci
5. ročníku.

Celý školní rok jsme prožili v milé společnosti mnoha krásných knih a uskutečnili vše, co jsme chtěli a naplánovali. Jsme rádi, že se nám název našeho projektu „ČTEME KNIHY – OBJEVUJEME POKLADY“ podařilo uvést v život.

Čerpání dotace:

Dotaci ve výši 32 000 Kč jsme beze zbytku vyčerpali:

1. knihovnický databázový systém dm Knihovna 3 570 Kč

2. knihy do školní knihovny 20 000 Kč

3. učební pomůcky pro výuku čtení a psaní 8 430 Kč

Vlastní vklad:

Částku 3 000 Kč jsme také beze zbytku vyčerpali. Nakoupili jsme za ni výtvarný materiál
pro tvorbu ve čtenářských dílnách a pro projekty v 1. ročníku a CD s metodickou příručkou „Čtenářská gramotnost a jak ji úspěšně rozvíjet a zjišťovat“.

Originály všech účetních dokladů, tj. faktury, jsou uloženy v účetnictví školy, kopie pak v samostatné složce v ředitelně školy.

Škola v současné době nemá vlastní webové stránky, proto bude zpráva o výsledcích projektu zveřejněna na webových stránkách zřizovatele školy - obce Sádek a na Metodickém portálu www.rvp.cz.

Přehled o čerpání dotace v roce 2008 (v Kč)

Dotace

Skutečné čerpání

Neinvestiční výdaje celkem:

32 000,-

32 000,-

z toho platy

-

-

z toho OON

-

-

z toho odvody

-

-

z toho FKSP

-

-

z toho OBV celkem

32 000,-

32 000,-

V Sádku dne 27. 7. 2009

Mgr. Ladislava Plachá

ředitelka ZŠ a MŠ

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Ladislava Plachá

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.