Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Přání k narozeninám
Odborný článek

Přání k narozeninám

8. 9. 2009 Základní vzdělávání
Autor
Gabriela Baladová

Anotace

Žáci diskutují o tom, jaké mají kontakty na kamarády ze zahraničí. S pomocí internetu naleznou gratulaci v jejich rodném jazyce, napíší ho na vlastnoručně vyrobené přání a zašlou do ciziny.

Vyučující zajistí výuku této hodiny v učebně ICT nebo ve třídě, kde je alespoň jeden počítač. V případě, že to není možné, připraví si znění přání „Všechno nejlepší k narozeninám" v několika jazycích (viz příloha).

Žáci si přinesou na hodinu pohled - přání k narozeninám, které oni nebo někdo z rodiny v minulosti dostal.

Popis činnosti:

Na začátku hodiny položíme žákům dotaz, zda mají nějaké příbuzné či kamarády v zahraničí a zda se navštěvují či si alespoň dopisují. Zeptáme se, kde jejich příbuzní či kamarádi bydlí, v jakém městě a státě, jak se spolu domlouvají, zda česky nebo jinak. Necháme žáky, aby si vyměnili zkušenosti i mezi sebou.

Pak se jich zeptáme, jakou řečí mluví jejich příbuzní či kamarádi ve své zemi a zda v této řeči umějí nějaké slovo či větu. Necháme je alespoň některá slova napsat na tabuli, zejména ta, co se krkolomně vyslovují.

Zeptáme se žáků, zda by chtěli své příbuzné či kamarády mile překvapit. Tím překvapením bude vlastnoručně vyrobené obrázkové přání k narozeninám v jejich řeči.

Polovinu bílé čtvrtky A5 přehneme napůl. Vznikne nám „otevírací pohled". Na jeho svrchní část, vodorovně nebo svisle vytvoříme pomocí barevných papírů, nůžek, lepidla a samolepicích obrázků přáníčko k narozeninám dle vlastní fantazie. Pro inspiraci mohou sloužit přání, která jsme my i žáci přinesli a která rozložíme na katedru nebo magnetickou tabuli, aby se žáci mohli inspirovat z většího množství pohledů.

Když je obrázek hotov, pohled otevřeme a na vnitřní stranu napíšeme přání k narozeninám v jazyce našich příbuzných nebo kamarádů v cizině. Znění přání si žáci najdou pomocí PC na těchto internetových stránkách.

Do rámečku napíšou „Všechno nejlepší k narozeninám" a kliknou na SEARCH.

Otevře se jim tato stránka, na které najdou podle vlajky nebo podle anglického názvu jazyka přání k narozeninám v hledaném jazyce. V příloze najdete názvy těchto jazyků v češtině a můžete tak žákům pomoci při hledání „svého" přání.

Například: Žáci asi snadno pochopí, jakou řeč označuje anglické slovo Italian nebo Spanish, problémy by však mohli mít s anglickým výrazem pro němčinu - German, chorvatštinu - Croatian či holandštinu - Dutch. Proto jim při hledání pomůžeme, případně poskytneme kopii české verze (viz příloha), kterou jim namnožíme nebo promítneme přes dataprojektor či interaktivní tabuli.

Ukázka:

English

happy birthday

Italian

buon compleanno

Spanish

feliz cumpleaños

French

joyeux anniversaire ; bon anniversaire

German

Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag

Russian

c днём рождения

Když naleznou, jak se řekne „Všechno nejlepší k narozeninám" v jazyce, který hledali, přepíšou ho na pohled a podepíšou se. Pak přáníčko vloží do obálky a napíšou adresu. Požádají pak rodiče, aby společně s nimi zašli na poštu a koupili odpovídající známku, aby mohli pohled poslat.

Poznámky:

V případě, že znění přání hledají žáci na internetu sami, mohou si pustit i jeho zvukovou nahrávku, pokud je u přání vpravo značka amplionku (viz ukázka).

Přečíst některé texty bude pro žáky hodně obtížné. Nejde o to, aby se je naučili číst, ale aby se snažili je přečíst. Zjistí přitom, že učit se cizí jazyk je někdy velmi těžké a že mnozí cizinci mohou mít stejné problémy při učení se češtině. Upozorníme na to žáky zejména v případě, kdy na školu chodí nějací cizinci (například děti z Vietnamu).

Přání k narozeninám můžeme napsat také dětem z družební školy, se kterými si žáci dopisují, nebo žákům v zahraničí, s kterými spolupracujeme na nějakém projektu a známe se s nimi již delší dobu. V tomto případě je dobré si zjistit, kdy má kdo z nich narozeniny.

Literatura a použité zdroje

[1] – Jazyková propedeutika pro učitele 1. stupně ZŠ.
Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
pdf
727.54 kB
PDF
Příloha: Přání „Všechno nejlepší k narozeninám\

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Gabriela Baladová

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k učení
 • vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence komunikativní
 • využívá získané komunikativní dovednosti k vytváření vztahů potřebných k plnohodnotnému soužití a kvalitní spolupráci s ostatními lidmi
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence sociální a personální
 • účinně spolupracuje ve skupině, podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel práce v týmu, na základě poznání nebo přijetí nové role v pracovní činnosti pozitivně ovlivňuje kvalitu společné práce

Průřezová témata:

 • Základní vzdělávání
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Komunikace
 • Základní vzdělávání
 • Multikulturní výchova
 • Lidské vztahy
 • Základní vzdělávání
 • Multikulturní výchova
 • Kulturní diference

Mezioborove presahy:

Organizace řízení učební činnosti:

Frontální, Skupinová, Individuální

Organizace prostorová:

Školní třída, Specializovaná učebna

Nutné pomůcky:

Vyučující zajistí výuku této hodiny v učebně ICT nebo ve třídě, kde je alespoň jeden počítač. V případě, že to není možné, připraví si znění přání „Všechno nejlepší k narozeninám" v několika jazycích (viz příloha). bílá čtvrtka A5, barevné papíry, malé samolepicí obrázky kytiček, dortu, hraček či veselých postaviček z pohádek, nůžky, lepidlo, obálka, propiska/pero, přání k narozeninám, které jsme v minulosti dostali.