Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Jak se správně chovat u stolu
Odborný článek

Jak se správně chovat u stolu

Anotace

Žáci pracují s 12 pracovními listy, které se zaměřují na kulturu stolování, průzkum návyků při jídle, názory na slušné chování, používání asijských hůlek při jídle, slovní zásobu týkající se názvů potravin a jídel v mezinárodních jazycích. 4 pracovní listy se věnují stolování v Chorvatsku, mj. rozšiřují slov. zásobu Chorvatštiny o témata ovoce a zelenina. Materiál lze využít samostatně pro práci ve skupině, individuální výuku, jako domácí práci, pro opakování nebo prohloubení učiva.
Příprava

I když pravidla stolování ztratila na své dřívější formálnosti, jsou stále živou součástí každodenního života. Vybídněte žáky, aby se pochlubili, jak u nich doma probíhá stolování. Kde obvykle doma jedí? Jí celá rodina někdy pohromadě? Jak často chodí s rodiči do restaurace? Navštívili již restaurace, kde se vaří různá exotická jídla?

Žáci vytvoří skupiny po 2 - 3 členech a pokusí se odpovědět na otázky: Jak se stravovali s rodiči na dovolené? Podívali se např. na dovolené v Chorvatsku (kam nejčastěji Češi jezdí) do nějaké restaurace? Lišil se nějak jídelní lístek Chorvatů od jídelního lístku v Čechách? Zaujaly je názvy některých pokrmů?

Popis činnosti

Ucelený soubor pracovních listů se věnuje slušnému chování u stolu a odlišnostem v různých zemích. S pracovními listy lze pracovat jednotlivě, i když jsou koncipovány jako celek. Materiál postupně přechází od jednodušších k obtížnějším tématům. Pracovní listy lze využít pro individuální nebo skupinovou práci žáků, dále jako podklady pro domácí úlohy či pro opakování.

Pracovní list č. 2 - 5 se věnuje stolování v Chorvatsku, jehož oficiální jazyk je blízce příbuzný češtině a je oblíbenou českou destinací, a proto lze předpokládat, že žáci tuto zem alespoň trochu znají a mají k ní blízký vztah.

(Metodický manuál pro jednotlivé pracovní listy)

Pracovní list č. 1

Žáci uvedou jedno nebo více oblíbených jídel (ortograficky správně napsaných), která se stanou výchozím bodem práce. Někteří žáci zcela určitě uvedou oblíbené špagety. Obrázek slavnostně prostřeného stolu s uvedenými otázkami odvrací pozornost od samotného jídla k formě jídla a úsilí, které za touto výzdobou stojí. Účelem tabulky na pracovním listě je, aby se žáci naučili vnímat, že jídlo v sobě zahrnuje i sociální aspekt.

Tip pro další aktivity: Žáci by se mohli ve třídě pokusit připravit slavnostně prostřený stůl.

Uvedená tabulka může být vyplněna i neoblíbenými jídly. Ve třídě se může např. prodiskutovat pojídání psů v Číně nebo koní ve Francii. V tomto případě je důležité zmínit opačnou perspektivu, především znát pokrmy ve vlastní zemi, které jiné kultury považují za nepříliš lahodné, nebo u nich dokonce vzbuzují odpor. Taková diskuse může být vedena intrakulturně na základě konfrontace vegetariánů a těch, kteří maso jedí. Možná by stálo i za úvahu uvést, jaké máme výrazy pro situaci, když někomu něco nechutná.

Předpokládaný časový nárok: 20 - 45 minut

Pomůcky: ubrus, talíř, příbory, skleničky, květina, svíčka, pracovní list č. 1 pro žáka (viz příloha)

Následující Pracovní listy č. 2 – č. 5 na sebe volně navazují.

Pracovní list č. 2

Pokud jsou ve třídě rodilí mluvčí daného jazyka, mohou žáci bez problémů získat informace od rodičů. Při realizaci pracovního listu může být velkým pomocníkem jídelní lístek z restaurace, cestovní průvodce nebo internet:
www.euromarina.cz/chorvatsko/chorvatska%20kuchyne/chorvatska%20kucharka.htm

Řešení:

Typická česká kuchyně:

Např. svíčková, knedlíky, vepřová a zelí, švestkové knedlíky, smažený řízek ...

Typická chorvatská kuchyně:

Např. čevapčiči, pljeskavice, djuvećreis, raznjići, palačinke ...

Tip: Žáci by se měli při hledání na internetu omezit vždy na jeden pokrm ve dvoučlenných skupinách.

Předpokládaný časový nárok: individuální (záleží na způsobu zpracování)

Pracovní list č. 3

Přiřazování ovoce a zeleniny může být jednoduché, ale také nemusí. Slova jako „kupus" a „korabica" budou muset možná žáci určit za pomoci vyřazovací metody.

Řešení:

chorvatsky

česky

 

chorvatsky

česky

karanča

pomeranč

 

ananas

ananas

kupus

zelí

 

paprika

paprika

limun

zelený citron

 

brokula

brokolice

banana

banán

 

mandarina

mandarinka

mrkwa

mrkev

 

korabica

kedluben

kiwi

kiwi

 

salata

salát

Předpokládaný časový nárok: individuální (záleží na způsobu zpracování)

Pracovní list č. 4

Slovíčka z textu, který se zabývá prostíráním stolu, se dají odhadnout na základě děje.

Řešení:

chorvatsky

česky

stolnjak

ubrus

tanjur

talíř

čaša

sklenička

nož

nůž

vilica

vidlička

žlica

lžíce

svijeća

svíčka

Předpokládaný časový nárok: individuální (záleží na způsobu zpracování)

Pracovní list č. 5

Pexeso má posloužit k samostatnému prohloubení a zopakování nově naučených výrazů.

Tip pro další aktivity: Všechny uvedené úlohy je možné snadno převést do jiných jazyků a kultur, přičemž se toho mohou zúčastnit i žáci. Vyučující by neměl zapomenout i na české nářeční oblasti, ve kterých se vyskytují nejen místní speciality, ale i nářeční pojmenování pro druhy zeleniny a ovoce. Rozšířením úlohy by mohl vzniknout projekt.

Předpokládaný časový nárok: individuální (záleží na způsobu zpracování)

Pomůcky: jídelní lístek, cestovní průvodce, lepenková krabice, nůžky, barevný papír, pracovní listy 2 - 5 pro žáka (viz příloha)

Pracovní list č. 6

Pro tento pracovní list byl vybrán těžký příklad, a to používání hůlek při jídle. Tato úloha má přínos nejen pro motorické a reflexní schopnosti žáka, ale i pro dovednost používat internet. V této úloze si žáci procvičí, jak popsat postup učení se nějaké činnosti. Karikatura znázorňuje obtíže s používáním tohoto náčiní při jídle a zároveň i eleganci, když někdo umí s hůlkami zacházet.

Obrázek znázorňující správné držení hůlek okopírujte na fólii a promítněte na dataprojektoru, abyste mohli spolupracovat s celou třídou. Můžete přitom názorně vysvětlovat správné držení hůlek. Žákům rozdejte mističky s gumovými medvídky, a ti mohou začít nacvičovat správné držení. Žákům se po chvíli určitě povede polapit pár medvídků, které mohou i sníst.

Nakonec žáci popíší postup správného držení hůlek dle textu v tabulce.

Předpokládaný časový nárok: 45 minut

Pomůcky: asijské hůlky (např. lze koupit v asijském obchodě), gumoví medvídci, pracovní list č. 6 pro žáka (viz příloha)

Pracovní list č. 7

V této úloze mají žáci sepsat správné návyky při stolování v jejich přirozeném prostředí. Není nutné, aby všichni žáci popsali existující rozdíly. Tabulka očekává spíše zažité každodenní způsoby chování, které se liší situací a dobou, kdy se odehrávají. Úlohy podněcují diskusi žáků, kteří mají samostatně ohodnotit možné chybné chování. Vyučující by výroky žáků neměl nijak opravovat nebo hodnotit.

Předpokládaný časový nárok: 10 - 15 minut diskuse třídy, 20 - 30 minut tabulka, která může být i za domácí úkol. Tuto tabulku mohou žáci vyplnit i společně s rodiči.

Pomůcky: pracovní list č. 7 pro žáka (viz příloha)

Pracovní list č. 8

Na tomto pracovním listě je vyprávěn autentický příběh, který představuje pro většinu žáků novou zkušenost. Vedle obsahu příběhu zde můžete s žáky probrat, co patří mezi všednodenní záležitosti týkající se jídla. Mnohé z těchto záležitostí se staly rituály. To, že nejprve dědeček dostane jídlo, neznamená, že má největší hlad, nýbrž je to projev úcty ke stáří. Zainteresovaní žáci se mohou pokusit rozluštit čínské písmo, které je napsané nahoře nad fotografii. Ve třídě může následovat i společné čtení tohoto jednoduchého věcného textu a první krátký rozhovor.

Předpokládaný časový nárok: čtení a rozhovor 15 minut, případná skupinová práce 15 minut, závěrečná diskuse 5 - 10 minut

Pomůcky: pracovní list č. 8 pro žáka (viz příloha)

Pracovní list č. 9

Průzkum navržený na pracovním listě může proběhnout před nebo po vyučování, podle toho, jak bude rozsáhlý. Navržené otázky, které ovšem představují stěžejní body, můžou být pozměněny. Postup by měl být naplánován společně ve vyučování. Následně je možné výsledky prezentovat ve třídě formou plakátů.

Možné řešení:

 

Indická rodina

Afgánská rodina

1. Jak jsou hosté uvítáni?

Spojíme ruce dohromady a řekneme: „Namaschkar" (Dobrý den).

Muži s muži se políbí na tvář. Před ženami se pokloníme.

2. Rituály a dárky

Při běžném pozvání nejsou žádné dárky. Jen pokud se známí dlouho neviděli nebo se něco slaví.

Pokud se nejedná

o zvláštní příležitost, tak se nenosí žádné dárky.

3. Jak je stůl prostřen?

Jí se na zemi. Jakmile přijdou hosté, rozprostře se deka.

Jí se na zemi. Když přijdou hosté, rozloží se ubrus.

4. Je nějaký stanovený zasedací pořádek?

Není žádný určitý zasedací pořádek.

Není žádný určitý zasedací pořádek.

5. Je jídlo servírováno?

Jsou připraveny misky s jídlem, ze kterých si každý nabírá sám.

Každý se obslouží sám.

6. Existují nějaké rituály spojené se stolováním? (modlitba)

Před a po jídle se pronese modlitba.

Modlí se po jídle.

7. Mluví se při jídle?

Během jídla jsou vedeny rozhovory.

U stolu se mluví.

8. Jaké je jídlo?

teplé

teplé

9. Jaký pokrm je typický?

kuře na kari

Mantu (těstovinová taštička s masem a cibulí), Kabli Palau (rýže smíchaná s masem)

10. Pije se během jídla?

U jídla se pije (voda).

Během jídla se pije voda, po jídle se pije čaj (zelený/černý).

11. Je nějaký oficiální závěr?

Jakmile se člověk nají, může vstát nebo počkat, až všichni dojedí.

Jakmile se dojí, smí člověk vstát.

12. Smějí hosté pomáhat při odklízení nádobí?

Ano, ale pomáhají jen ženy.

Jen ženy pomáhají při odklízení.

13. Délka

30 - 45 minut

30 - 45 minut

14. Jak se poděkuje?

Řekne se: „Dhanjavád".1

Řekne se: „Motašakkeram".

15. Jak se řekne, že nám jídlo chutná?

Řekne se, že to chutná.

Řekne se, že to chutná.

Předpokládaný časový nárok: 1 - 2 hod. příprava, jedno odpoledne na průzkum a dvouhodina na vyhodnocení

Pomůcky: pracovní list č. 9 pro žáka (viz příloha), plakát (pro vylepení výsledků průzkumu)

Pracovní list č. 10

Tento pracovní list se věnuje žákům a jejich názorům na slušné chování. Diskuse by měla pomoci získat odlišná stanoviska. Jednotlivé poznatky, názory by si žáci měli zaznamenávat na papír.

Po krátké diskusi nad úvodním textem vyplní žáci ve dvojicích tabulku. Mnohé otázky jsou si záměrně velmi podobné, aby byli žáci nuceni si promyslet nová odůvodnění nebo formulace.

Předpokládaný časový nárok: cca 5 minut čtení zprávy, 15 minut čtení a vyplnění tabulky

Pomůcky: pracovní list č. 10 pro žáka (viz příloha)

Pracovní list č. 11

V uvedené grimmovské pohádce jde o téma různých reakcí na to, když se někdo při jídle ušpiní. Po přečtení pohádky by si žáci mohli vyměnit své zkušenosti a prodiskutovat reakce svých rodičů na to, když při jídle „cintají". Žáci by se mohli zamyslet, v jakých jiných textech nebo příbězích hraje roli to, když se člověk při jídle zašpiní nebo když zamaže ubrus.

Předpokládaný časový nárok: 15 minut čtení, časovou délku diskuse lze stěží odhadnout

Pomůcky: pracovní list č. 11 pro žáka (viz příloha)

Pracovní list č. 12

Ve slovní zásobě týkající se stravování je v různých jazycích mnoho příbuzných slov, ale také i slov podobně znějících nebo podobně se píšících, která neznamenají totéž. Žáci si mohou procvičit přesné znění slovíček a následně je porovnat tak, aby rozpoznali podobnosti a odlišnosti a uměli je odhadnout.

Jak lze následující tabulky využít?

Do prázdné tabulky č. 12a, která je popsaná v češtině, mohou žáci zapsat ve třídě používané jazyky (cizí jazyky a jazyky, kterými mluví doma). Ukáže se tak, jaké jazyky jsou ve třídě používány.

Žáci mohou vyhledat ve slovnících odpovídající slovíčka a zapsat do tabulky č. 12c se zadanými jazyky, popř. mohou doplnit vlastní jazyky.

Do vyplněné tabulky můžete zanést některá chybějící slova anebo jiné varianty slov. Je to méně náročné než vyplňování celé tabulky.

Ve vyplněné tabulce č. 12b mohou žáci zakroužkovat příbuzná slova stejnou barvou, např. mléko - milk - milch - mlieko - mleko - mjölk.

Tip pro další aktivity: Tabulky se slovíčky lze využít pro různé slovní hry jako např. bingo. Každá skupina má před sebou část tabulky (jeden jazyk) jako hrací plán. Z druhého plánu jsou vystříhány kartičky se slovíčky. Slovíčka se řeknou nahlas. Kdo nalezne příslušné pole, přihlásí se a položí kartičku. Na konci hry musejí být všechny hrací plány plné.

Předpokládaný časový nárok: individuální

Pomůcky: pracovní list č. 12 pro žáka (viz příloha)

Poznámky

Tématu jídlo a stolování se dále věnuje metodický list „Detektiv v kuchyni".

 

Překlad a úprava textu: Kamila Sladkovská


1 Slovo „dhanjavád" v hindštině se v Indii moc nepoužívá, není to úplně běžná součást etikety. Tento výraz můžeme v současné době slyšet více pod vlivem západní kultury, hlavně angličtiny. Další překladovou variantou je slovo „šukrija", které pochází z arabského „šukran". Používá se též v urdštině a v řadě jiných jazyků, kterými mluví muslimové.

Literatura a použité zdroje

[1] – Der Sprachenfächer, Höflichkeit: Benimm bei Tisch - Begrüssung und Anrede, Freiburger Verlag, Fillibach Verlag 2006.
[2] – Jazyková propedeutika pro učitele 1. stupně ZŠ.
Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
pdf
75.2 kB
PDF
Pracovní list pro žáka č. 1 - Jídlo a my
pdf
60.55 kB
PDF
Pracovní list pro žáka č. 10 - Co je zdvořilé?
pdf
83.01 kB
PDF
Pracovní list pro žáka č. 11 - Dědeček a vnuk
pdf
64.45 kB
PDF
Pracovní list pro žáka č. 12 - Slovíčka k tématu jídlo - mezinárodně
pdf
65.43 kB
PDF
Pracovní list pro žáka č. 2 - Srovnání české a chorvatské kuchyně
pdf
77.15 kB
PDF
Pracovní list pro žáka č. 3 - Ovoce a zelenina / voće i povrće
pdf
60.55 kB
PDF
Pracovní list pro žáka č. 4 - Chorvatská slova pro prostírání
pdf
53.71 kB
PDF
Pracovní list pro žáka č. 5 - Pexeso
pdf
86.91 kB
PDF
Pracovní list pro žáka č. 6 - Jídlo v jiných zemích
pdf
48.83 kB
PDF
Pracovní list pro žáka č. 7 - Chovej se slušně při jídle!
pdf
87.89 kB
PDF
Pracovní list pro žáka č. 8 - Jídlo u Hoa
pdf
51.76 kB
PDF
Pracovní list pro žáka č. 9 - Návrh na váš vlastní průzkum - projekt?
pdf
53.71 kB
PDF
Tabulka č. 12a
pdf
52.73 kB
PDF
Tabulka č. 12b
pdf
59.57 kB
PDF
Tabulka č. 12c

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Ingelore Oomen-Welke

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k učení
 • vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence komunikativní
 • využívá získané komunikativní dovednosti k vytváření vztahů potřebných k plnohodnotnému soužití a kvalitní spolupráci s ostatními lidmi

Průřezová témata:

 • Základní vzdělávání
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Poznávání lidí
 • Základní vzdělávání
 • Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech
 • Evropa a svět nás zajímá
 • Základní vzdělávání
 • Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech
 • Objevujeme Evropu a svět

Mezioborove presahy:

 • Základní vzdělávání
 • Matematika a její aplikace 1. stupeň

Organizace řízení učební činnosti:

Skupinová

Organizace prostorová:

Školní třída

Nutné pomůcky:

Aktivita 1 - ubrus, talíř, příbory, skleničky, květina, svíčka, pracovní list č. 1 pro žáka. Aktivita 2 až 5 - jídelní lístek, cestovní průvodce, lepenková krabice, nůžky, barevný papír, pracovní listy 2 - 5 pro žáka (viz příloha). Aktivita 6 - asijské hůlky (např. lze koupit v asijském obchodě), gumoví medvídci, pracovní list č. 6 pro žáka (viz příloha). Aktivita 7 až 8 - pracovní list č. 7 a 8 pro žáka (viz příloha). Aktivita 9 - pracovní list č. 9 pro žáka (viz příloha), plakát (pro vylepení výsledků průzkumu). Aktivita 10 až 12 - pracovní list č. 10, 11 a 12 pro žáka (viz příloha).