Domů > Odborné články > Gymnaziální vzdělávání > Ve Velké Británii proběhl ve školách průzkum o výuce o holocaustu
Odborný článek

Ve Velké Británii proběhl ve školách průzkum o výuce o holocaustu

17. 8. 2009 Gymnaziální vzdělávání
Autor
Julie ravingerová

Anotace

Ve Velké Británii probíhá rozsáhlý průzkum, který si klade za cíl zmapovat rozsah a způsob výuky o holocaustu. Výsledky průzkumu budou hlavním podkladem pro vývoj modelových návrhů programu pro DVPP.

O výuce o holocaustu v anglických školách, jejím rozsahu a charakteru, se stále velmi málo ví. Proto se nyní „Program pro rozvoj výuky o holocaustu" (HEDP – Holocaust Education Development Programme) zabývá podrobným celonárodním průzkumem pedagogické praxe a názorů učitelů na tuto oblast. Průzkum má čtyři klíčové záměry:

  • Zajistit empirickou základnu na zodpovězení otázky: „Jak pokračuje v anglických středních a základních školách druhého stupně výuka o holocaustu?" Zde se výzkum zaměřuje na zodpovězení otázek jako: „V jakých předmětech byla výuka o holocaustu vedena a kým? Kolik vyučovacích hodin?" Rovněž se mapuje vztah mezi vlastní praxí a kurikulem, do něhož výuka o holocaustu bývá běžně zahrnována.
  • Zmapovat odborné školení učitelů na poli výuky o holocaustu a jejich obeznámenost s využitím organizací specializujících se na tuto výuku (ve smyslu zajištění učebních materiálů a jiných zdrojů, navštěvování webových stránek a další vzdělávání a podporu).
  • Zmapovat individuální a profesní cíle, metody, přístupy a znalosti týkající se výuky o holocaustu.
  • Označit specifické podněty a/nebo příležitosti, které učitelé při výuce o holocaustu zaznamenali.

Záměrem výzkumu nemělo být ani tak pojmenovat nebo určit příklady dobré praxe ve školách, jako spíše podrobně popsat množství přístupů a metod, jež jsou v současné době dostupné, a tam, kde je to vhodné, navrhnout možné uplatnění některých z nich.

Rozsáhlého průzkumu se zúčastnilo přes 2 000 učitelů a bylo zorganizováno na 65 rozhovorů. Učitelé se měli vyjádřit, jak rozumějí fenoménu holocaust, jak o něm vyučují a zdali přitom narazili na specifické problémy nebo získali nějaké zajímavé podněty. Průzkum byl zahájen v listopadu 2008 a rozhovory byly ukončeny v březnu 2009. Závěrečná zpráva bude publikována v září 2009 a výsledky budou hlavním podkladem vývoje modelových návrhů programu pro další vzdělávání učitelů. Všechny průzkumy probíhaly anonymně, v souladu s etickými direktivami Britské výzkumné asociace pro vzdělávání (British Educational Research Association).

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Julie ravingerová

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.