Odborný článek

Sluníčkový den

20. 8. 2009 Předškolní vzdělávání
Autor
Jana Mlynková

Anotace

Akce Sluníčkový den má za cíl společné setkávání dětí a jejich rodinných příslušníků v MŠ.

Sluníčkový den je název společného setkávání rodinných příslušníků společně s dětmi v MŠ, a to zejména v době nástupu nových dětí do MŠ. Program je plný výtvarných, pohybových a dramatických aktivit. Rodiče z blízka poznávají prostředí MŠ, naučí se dívat se na své dítě ve vztahu k ostatním. Pochopí, že se stává členem širšího společenství, než je rodina. Poznají prostředí a kamarády, o kterých jim děti vyprávějí. Mohou navázat přátelské vztahy s jinými rodiči.

Informaci o akci Sluníčkový den se rodiče dozvěděli předem z nástěnky. Děti si své zážitky a postřehy z prožité akce zakreslují do specielních sešitků. Termín a program plánujeme dostatečně dopředu, aby měla většina rodičů čas se na ně připravit. Osobně navrhuji více termínů a rodiče označením rozhodnou o vhodném termínu některých schůzek.

Spolupráce s rodiči

Spolupráce je založena na partnerském vztahu. Mateřská škola by měla být pomocníkem, partnerem rodičů ve věcech výchovy a vzdělávání dětí. Rodinám dětí nabízí možnost spoluúčasti při výchově v MŠ. Každý z rodiny může přijít do MŠ a připojit se k dětem během jejich činností. Akce školy pro rodiče a děti jsou podnětné pro vzájemné poznávání a hlubší vzájemné porozumění, což je v zájmu dítěte.

Během školního roku vyzývám rodiče a prarodiče, aby se zapojili a pozorovali dítě ve třídě. Jsou mi tak nápomocni k lepšímu pochopení chování dítěte. Při rozhovorech mají rodiče možnost sdělit mi konkrétní potřeby dítěte, jimž snažím se porozumět a vyhovět. Rodiče průběžně informuji o prospívání a pokrocích v rozvoji dítěte a jeho učení.

Vzdělávací nabídka

V době adaptace máme sluníčkové dny prakticky každý den, než si dítě zvykne na nové prostředí, učitelku, kamarády a jiný režim. Jejich náplní jsou společné hry a činnosti.

„PŘIJĎTE VŠICHNI HONEM SEM,
ČEKÁ NÁS PŘÍJEMNÝ DEN."
„JAKÝ?" „SLUNÍČKOVÝ."

1. SLUNÍČKOVÝ DEN: BRAMBORIÁDA

 • příprava na tento den: pečení jablečného závinu, pohoštění, spolupráce dětí
 • aktivity ve třídě: přivítání, povídání v kroužku na dané téma, cvičení na hudbu, hry s jablíčky, pojmenování ovoce a zeleniny podle obrázků, pohybová hra, prstové říkadlo, hra na tělo s říkadlem Koulela se brambora, volání na sluníčko
 • aktivity na školní zahradě:
  • převoz brambor na kolečku slalomem
  • překážková dráha s pytlem brambor na zádech
  • hod papírovým jablíčkem - krmení Jablenky
 • skládání obrázků ovoce a zeleniny
 • kreslení podzimního obrázku
 • počítání jablíček v košíčku
 • přenos brambory na lžíci do hrnce na určitou vzdálenost
 • přehazovaná „horkým" bramborem
 • děti plnily úkoly společně s rodiči; pomoc, rada
 • poděkování, společné fotografování, hodnocení rodiči, rozloučení

2. SLUNÍČKOVÝ DEN: LESNÍ KRÁLOVSTVÍ

 • aktivity ve třídě: přivítání, cvičení veverek, taneček se zpěvem, poznávání zvířátek z lesa, pohybové ztvárnění říkanky Leze ježek, hra s oříšky - rytmizace, sestavování obrázků hub, hledání slov podle začátečního písmene, dešťové kapičky - hra na tělo, počítání kapek, cvičení s padákem, procvičování barev u ocasu dráčka, rozloučení
 • hry s rodiči a sourozenci ve třídě
 • hodnocení jednotlivých aktivit dětmi umístěním čárky u zvolené činnosti - druhý den ve třídě

3. SLUNÍČKOVÝ DEN: MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA

 • čekání si krátíme prohlídkou a představením svých kostýmů
 • návštěva Mikuláše a čerta: zpěv písní, přednes básní a říkadel k tématu
 • „řádění" v pekle - pohybové ztvárnění písní

4. SLUNÍČKOVÝ DEN: VÁNOČNÍ TVOŘENÍ

 • zpívání vánočních písní a koled u stromečku
 • děti společně s rodiči vytvářejí vánoční dekorace - svícny, adventní věnce, květináče apod.
 • výstavka výrobků na chodbě mateřské školy - inspirace pro ostatní
  • volné hry s novými hračkami

5. SLUNÍČKOVÝ DEN: POHÁDKOVÁ PANÍ ZIMA

 • činnosti ve třídě: poznávání ročních období, dramatizace pohádky O dvanácti měsíčkách, rozlišování geometrických tvarů, pohybové hry Dva mrazíci a Mráz, poznávání pohádky dle indicií, hra Na Karkulku, cvičení ve dvojicích - Jeníčkové a Mařenky, hledání perníčků v prostoru, písnička o Ježibabě, vybíráme, co patří do školy
 • s rodiči kreslíme a vystřihujeme sluníčka s fotografií dítěte
 • společné hry se sourozencem, rodiči

6. SLUNÍČKOVÝ DEN: KARNEVAL

 • příprava na tento den: výroba karnevalových brýlí podle charakteru vlastní masky - kresba a vystřihování
 • prohlídka a představení jednotlivých masek
 • pohybové hry s tancem a zpěvem
 • hledání brýlí k masce dítěte - zkouška
 • hry v maskách vážící se k charakteru masky
 • společný tanec

7. SLUNÍČKOVÝ DEN: VELIKONOCE

 • překvapení v nových sluníčkových tričkách - sluší nám?
 • skandování našeho nového třídního pokřiku
  náš třídní pokřik:
  „Kdo to svítí, kdo to hřeje,
  kdo se to tu na nás směje?
  Je to velká kulička,
  My jsme přeci sluníčka."
 • přednes říkadel a zpěv písní s jarní tematikou
 • velikonoční hodovačky, písně spojené s Velikonocemi

8. SLUNÍČKOVÝ DEN: SVÁTEK MATEK

 • kresba maminek - v nalepeném papírovém srdíčku je ukryto jméno
 • příprava na tento den: děti vyfotografují své maminky; výtisk, zalití do fólie, výroba obrázku do fotorámečku - duhové barvy na podklad, černá tuš na motiv motýla
 • činnosti ve třídě: přivítání, hledání vlastní podobizny na obrázku - kontrola v srdíčku, představení jednotlivých maminek (např.: „Moje maminka se jmenuje Jitka a mám ji moc ráda"), básně a písničky spojené s tématem Svátku matek, předání papírového srdíčka na špejli s básničkou, políbení, předání dárků a obrázku pro maminky, hry s maminkou, rozloučení
 • básnička (autorka J. Mlynková):
  „Sluníčko nás volá, hola hej, hola hej,
  pojď, maminko, hrát si, na nic nečekej.
  Povíme si, co už známe, hola hej, hola hej,
  pojď, tatínku, hrát si, na nic nečekej.
  Nakonec si zatleskáme a potom si zamáváme."
  Foto
  1. Foto

Jak dále spolupracujeme s rodiči

Spontánní návštěvy ve třídě, zapojení rodičů do činností a her, návštěvy bydliště dětí, „návštěvy" nemocných dětí, pomoc s pořádáním akcí, výletů, anketa, vstupní dotazník o dítěti, portfolia, nástěnky, informativní schůzky, ukázka a vyprávění o domácích mazlíčcích, návštěvy zaměstnání rodičů - exkurze, organizování zvláštních událostí - narozeniny, svátek, sponzorství, finanční a materiální pomoc. Žádáme děti (a tím i rodiče) o materiál či pomůcky z domova k tématu, které právě probíhá nebo proběhne, s kterými dále pracujeme.

Foto
2. Foto

Použitá literatura:
Buchwaldková, S.: Rok. CD. MusicLand, 2004.
Demonstrační obrázky pro MŠ. Grafie, spol. s. r. o.
Rybářová, I.: Hop sem, hop tam. CD. Dendy.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Hodnocení od uživatelů

Alena Petrusová
9. 11. 2009, 18:41
Úplně super nápad na spolupráci rodičů, dětí a vychovatelů. Moc se mi líbí, již chystám lesní království. Děkuji

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Předškolní vzdělávání
 • Sociální a personální kompetence
 • spolupodílí se na společných rozhodnutích; přijímá vyjasněné a zdůvodněné povinnosti; dodržuje dohodnutá a pochopená pravidla a přizpůsobí se jim
 • Předškolní vzdělávání
 • Kompetence k učení
 • soustředěně pozoruje, zkoumá, objevuje, všímá si souvislostí, experimentuje a užívá při tom jednoduchých pojmů, znaků a symbolů
 • Předškolní vzdělávání
 • Komunikativní kompetence
 • ovládá řeč, hovoří ve vhodně formulovaných větách, samostatně vyjadřuje své myšlenky, sdělení, otázky i odpovědi, rozumí slyšenému, slovně reaguje a vede smysluplný dialog

Organizace řízení učební činnosti:

Frontální, Skupinová, Individuální

Organizace prostorová:

Školní třída, Učebna v přírodě