Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Než začneme s multikulturní výchovou
Odborný článek

Než začneme s multikulturní výchovou

30. 7. 2009 Základní vzdělávání
Autor
Člověk v tísni

Anotace

Nová publikace z dílny vzdělávacího programu Varianty společnosti Člověk v tísni tentokrát čtenářům nenabízí konkrétní výukové metody, ale zabývá se právě otázkou podmínek – vnitřních i vnějších – které mají vliv na výslednou podobu multikulturní výchovy v jednotlivých školách.

V posledních deseti letech vznikla v České republice poměrně pestrá škála materiálů zabývajících se multikulturní tématikou a jejím začleňováním do vzdělávací praxe. Úspěšnost použití těchto materiálů ovšem závisí na celé řadě faktorů - klimatu škol, v nichž je multikulturní výchova (MKV) zaváděna, míře ochoty studentů pracovat na posílení svého respektu k diverzitě, a v neposlední řadě také na přístupu jednotlivých učitelů k realizaci MKV. Nová publikace z dílny vzdělávacího programu Varianty společnosti Člověk v tísni tentokrát čtenářům nenabízí konkrétní výukové metody, ale zabývá se právě otázkou podmínek - vnitřních i vnějších - které mají vliv na výslednou podobu multikulturní výchovy v jednotlivých školách. Teprve po pečlivém zmapování výchozí situace, včetně reflexe vlastních zkušeností, hodnot a motivace k MKV, může totiž ze strany pedagogů následovat výběr vhodných informačních materiálů, pedagogických metod a didaktických technik.

V úvodní, teoretické části publikace, se čtenáři seznámí s vybranými teoretickými východisky multikulturní výchovy a některými existujícími přístupy k ní. Pozornost je věnována mj. srovnání přístupu tzv. kulturně-standardního, jenž vychází primárně ze skupinového pojetí MKV, a přístupu transkulturního, založeného na osobnostním pojetí pedagogiky. Teoretická část publikace obsahuje také stručné shrnutí vývoje vzdělávacího systému v České republice po roce 1989, s důrazem na školskou reformu probíhající v posledních čtyřech letech. Podrobněji se věnuje například úloze rámcových vzdělávacích programů a multikulturní výchovy coby jednoho z jejich průřezových témat.

Ve druhé, praktické části publikace, se autorka Dana Moree snaží obsáhnout klíčové faktory, jež ovlivňují výslednou podobu multikulturní výchovy v jednotlivých třídách. Velký prostor přitom věnuje samotným učitelům. Ti jsou na jedné straně klíčovými hráči při začleňování MKV do škol, na straně druhé to jsou lidé s vlastní životní zkušeností podmíněnou historickými událostmi, osobním nastavením a vlastní biografií, tudíž se jejich postoje, hodnoty a motivace významně promítají i do práce s MKV ve výuce. Praktická část publikace může čtenářům posloužit jako určité vodítko, kterak reflektovat a využít své životní zkušenosti při přípravě a realizaci multikulturní výchovy ve vzdělávací praxi. Kromě osobnosti učitele se Dana Moree zabývá v jednotlivých kapitolách také vnějšími faktory ovlivňující výuku jako je například přístup vedení škol k MKV, zacílení školní politiky, složení pedagogického sboru a jednotlivých tříd, skryté kurikulum a další.

Než začneme s multikulturní výchovou. Od skupinových konceptů k osobnostnímu přístupu je publikace, která nepřináší jednoduché a přesné návody. Čtenářům - pedagogům má posloužit především jako inspirace pro hledání a formování vlastního originálního a nestereotypizujícího způsobu práce s multikulturní výchovou, který bude zároveň zohledňovat individuální potřeby všech žáků ve třídě. Zároveň pro ně může být prostorem pro nahlédnutí vlastních zkušeností, předsudků či strachů, tedy setkáním se sebou sama.

mk
 
 

 

 

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Člověk v tísni

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Vaše hodnocení

Ohodnoťte hvězdičkami:

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.