Odborný článek

Naše zdraví

12. 8. 2009 Základní vzdělávání
Autor
Gabriela Baladová

Anotace

Žáci pracují s psaným textem „První pomoc“ a identifikují anglické „vetřelce“ (=slova, která do textu nepatří), zde ovoce. Objevují anglické výrazy pro ovoce, zdravý životní styl. V produktivním stádiu hodiny hrají obměnu hry „Lodě“ s ovocem.
Příprava

Pokud jsme nepracovali dříve s „Vetřelci", vysvětlíme žákům, o co jde. Vetřelci jsou slova nebo obrázky, které se nám vloudily do textů pracovních listů nebo učebnic a nepatří tam. Vnikají do textů ve skupinkách a v rámci této skupinky mají něco společného, jsou stejného druhu. Je výhodné poznat, o jaký druh jde, protože pak lehce najdeme i ty nejskrytější vetřelce. Můžeme uvést příklad na nějakém krátkém textu, který jsme si předem k tomuto účelu připravili. Viz příloha č. 3.

Popis činnosti

Než žáci začnou číst článek, upozorníme je, že se do textu vloudili vetřelci. Kromě jiného je úkolem žáků tyto vetřelce najít a zapsat do řádku u otázky č. 4 v pracovním listě.

Požádáme žáky, aby si samostatně, potichu přečetli článek a pak písemně odpověděli na první tři otázky v pracovním listě. (5-10 minut)

Konzultujeme s žáky jejich odpovědi na první tři otázky. U první a druhé otázky žáky necháme vyprávět vlastní zážitky. U třetí otázky můžeme všechny různé odpovědi žáků společně napsat na tabuli a vytvořit tak „Zásady správného pohybu v lese". Bude k nim patřit vhodná výbava do lesa - správná obuv a oblečení, pláštěnka v batohu, píšťalka pro případ nutnosti volat o pomoc, dostatek pití, zdravé jídlo a vhodné chování - neodhazovat odpadky, nekřičet, chodit po vyznačených cestách a pěšinách, schopnost zorientovat se podle slunce, znalost lesních plodů a hub (nejíst to, co neznáme) a podobně. (10-15 minut)

Poté žáci odpovídají na otázky č. 4 a 5 v pracovním listu, tj. které vetřelce našli v textu a co ta slova znamenají. Můžeme zodpovědět otázky společně a pak si žáci odpovědi zapíší anebo necháme žáky nejdříve odpovědi napsat a pak je společně konzultujeme. Měli by najít tyto vetřelce: „pear", „grapes", „strawberry", „peach", „blackberry". Jedná se, samozřejmě, o ovoce v angličtině - odpověď na otázku č. 5. (5-10 minut)

Na otázku č. 6 odpovídají žáci opět nejdříve písemně a samostatně. My zatím připravíme na tabuli dva sloupečky s názvy „Ovoce u nás" a „Ovoce z ciziny". Žáci napíší do svých pracovních listů 5 druhů ovoce, které znají, ale které se neobjevilo v textu v podobě vetřelců. Kdo je hotov, přijde k tabuli a zapíše „své" ovoce do správného sloupečku. Pokud už některé ovoce je na tabuli zapsané, nepíše ho podruhé. Až když máme zapsáno a zařazeno do sloupečků na tabuli všechno ovoce, na které si žáci vzpomněli, konzultujeme se žáky jejich odpovědi. Upozorníme je, že ne všechno ovoce, které je k dostání u nás v obchodě, také u nás roste. Zeptáme se jich, jestli vědí, odkud a jak se k nám tzv. cizokrajné ovoce dováží (lodí a kamiony).

Pokud máme zvídavé žáky, můžeme pokračovat tak trochu vědecky:

Někteří žáci se mohli s cizokrajným ovocem setkat na dovolené. Zeptáme se jich, zda ho ochutnali čerstvé a zda chuť byla jiná než ta, kterou znají z obchodu. Měli by odpovědět, že ano. Vysvětlíme, že je to tím, že ovoce na „vývoz" se trhá ještě zelené, aby dozrálo přesně v době, kdy se dostane do obchodů. Toto ovoce zraje „po cestě a ve skladu" za pomocí umělých látek (chemikálií). Ovoce, které ale dozrává přímo na stromě, má ke zrání přírodní pomocníky, hlavně sluníčko a živiny ze stromu. Proto je mnohem vydatnější, a tedy sladší. (15 minut)

Pokud zbude čas, otázku č. 7 necháme žáky vypracovat samostatně na konci hodiny anebo za domácí úkol. Jestliže budou otázku vypracovávat doma, mohou se poradit s rodiči a se sourozenci. V případě, že pracujeme v 90 minutovém bloku, necháme žáky zodpovědět otázku samostatně a pokračujeme ve výuce bez přerušení.

Konzultujeme se žáky jejich odpovědi na otázku č. 7. Mezi jejich odpověďmi by se mělo objevit: Ovoce má pro nás potřebné vitamíny, vodu a vlákninu. Ti, co se poradili doma, jistě uvedou i zdravý cukr (fruktózu), minerální látky a některé stopové prvky. (10 minut)

K vypracování otázky č. 8 budou žáci potřebovat pastelky. Do připravených rámečků v prvním sloupci zakreslí ovoce, které mají nejraději nebo nejčastěji k svačině. Do rámečků ve vedlejším sloupci zapíší jejich český název. Do rámečků ve třetím sloupečku zapíšou jejich anglicky název, pokud ho znají. Jestliže žáci vědí, jak se dané ovoce řekne anglicky, ale neumí ho zapsat, udělají si tam značku, třeba křížek. Když nevědí, ani jak se ovoce řekne, ani jak se píše, do rámečku zapíšou tužkou malinký otazník.

Zatímco žáci pracují, připravíme si zvukovou nahrávku anglických výrazů pro nejběžnější ovoce (CD nebo na internetu v libovolném slovníku, který má i zvukovou podobu slov, např. Seznam).

Společně přečteme se žáky, jaké ovoce mají nejraději. Pak pouštíme ze záznamu (CD) nahrávky anglických výrazů pro jednotlivé ovoce. Žáci se hlásí, pokud mají ovoce zapsáno nebo poznačeno, že alespoň vědí, jak se anglicky řekne. Nakonec vyhodnotíme, které ovoce je nejoblíbenější. Anglicky řekneme druh ovoce a přihlásí se žáci, kteří ho mají ve svém seznamu oblíbeného ovoce. Spočteme je a číslo spolu s anglickým názvem ovoce přijde jeden ze žáků zapsat na tabuli. Takto zapíšeme všechno ovoce, které mají žáci rádi. Pak přijde někdo označit znaménkem ty druhy ovoce, které rostou u nás. (20 minut)

Otázka č. 9 navazuje na předchozí. Žáci si v ní upevňují slovní zásobu, kterou získali v předchozích aktivitách. Vybraní žáci nejdříve přečtou nahlas 8 druhů ovoce uvedených v angličtině v otázce č. 9 a řeknou, co znamenají v češtině. Rozdělíme žáky do dvojic (podle toho, jak sedí v lavici vedle sebe nebo náhodným výběrem, losováním a podobně). Každý ze žáků si pak zkusí nahlas anglicky vyslovit uvedená slova. Přečte jedno, náhodně vybrané, a druhý žák ve dvojici řekne, co znamená v češtině. Pak se vystřídají. Každý tak přečte 4 slova v angličtině a 4 hádá v češtině.

Zatímco žáci procvičují výslovnost, rozdáme jim připravené archy s obrázky ovoce a malé lístečky, na které budou zapisovat řešení. Archy s ovocem pokládáme před žáky rubem nahoru, aby je obrázky při procvičování výslovnosti nerozptylovaly. V případě potřeby je upozorníme, aby archy neotáčeli, dokud jim neřekneme.

Vysvětlíme pravidla hry: Žáci si otočí archy obrázky nahoru. Každý ze žáků má před sebou políčka, „mini-šachovnici" s obrázky ovoce, ale v jiném seskupení než jeho soused. Jejich úkolem je najít 5 rozdílů, tj. 5 políček, ve kterých mají jiný druh ovoce než soused, aniž se podívají spolužákovi do jeho archu. To znamená, že musí říkat, jaké ovoce mají v jednotlivých polích, a soused kontroluje, zda to odpovídá jeho umístění ovoce. Ale pozor! Smí mluvit pouze anglicky; názvy ovoce, čísla sloupečků, písmena řádků, případně popis ovoce.

Necháme na žácích, jaké řešení zvolí k tomu, aby se dopátrali odpovědi, kterou pak společně zapíšou na lísteček. Zda se budou střídat po políčku, po řádcích, po sloupečkách. Bylo by ale vhodné, aby se nestalo, že jeden pouze anglicky říká ovoce podle obrázků a druhý kontroluje umístění ve svém archu.

Příklad otázek:

 1. Žák A: Is A1 an apple?
  Žák B: Yes, it is. / No, it isn´t. It is a pear.
 2. Žák A: Are A 2 cherries?
  Žák B: Yes, they are. / No. They are cherries.

Jen pro náročnější žáky nebo pro „rychlíky":

V některých políčkách je sice stejný druh ovoce, ale má jiný tvar či barvu. Úkolem žáků je zjistit, o které ovoce v tomto případě jde a v čem je rozdíl. Mohou si pomoci i češtinou.

Příklad otázek jedné možné konverzace:

Žák A: Are A 1 pears?
Žák B: Yes, they are.
Žák A: Are they yellow?
Žák B: No, they are green.
Žák A: How many are there?
Žák B: Two. And you?
Žák A: Three.

(10 minut)

Zatímco žáci pracují, připravíme na tabuli rámeček pro zapsání správných odpovědí.

Rámeček na tabuli pro žáky k zapsání správných odpovědí

(Spodní dva řádky jsou pro bonusové odpovědi; jde o stejný druh ovoce, ale odlišného vzhledu. Jen žáci s větší slovní zásobou dokáží popsat ovoce tak, aby poznali odlišnosti u stejného druhu; většinou ho popíšou pomocí barvy, velikosti a případně podle počtu kusů daného druhu).

Kód

Ovoce u žáka A

Ovoce u žáka B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Až jsou všichni žáci hotoví („rychlíci" mohou hledat bonusové rozdíly), zapíšeme společně výsledky do připraveného rámečku na tabuli a zkontrolujeme podle následujícího klíče (správné odpovědi pro „rychlíky" jsou vyznačeny kurzivou).

Řešení

Kód

Ovoce u žáka A

Ovoce u žáka B

A-4

hroznové víno

hruška

B-3

hruška

švestky

D-1

ostružiny

broskev

D-3

broskev

ostružiny

E-3

švestky

hroznové víno

C-1

bílé hroznové víno

modré hroznové víno

C-4

2 ½ samostatných švestek

3 švestky na větvičce

Po zapsání správného řešení si zopakujeme, jak se uvedená ovoce řeknou anglicky.

Správná řešení a správné odpovědi během všech aktivit odměníme podle svého zvyku (pomocí barevných puntíků, lístečků, knoflíků, razítek, malých jedniček a podobně).
(5 minut)

Poznámky

Uvedené aktivity je možné dělat v 90 minutovém bloku, ve kterém realizujeme vzdělávací obsah vzdělávacích oborů Český jazyk, Anglický jazyk, Výchova ke zdraví, Prvouka a Výtvarná výchova. Je také možné výuku rozdělit do dvou vyučovacích předmětů po 45 minutách; prvním by byla hodina českého jazyka s prvky Anglického jazyka a Prvouky, ta druhá by byla hodina Výtvarné výchovy s prvky Anglického jazyka a Prvouky.

Místo ovoce lze využít také zeleninu nebo potraviny vhodné pro naše zdraví či obrázky znázorňující různé aktivity a sporty vhodné pro fyzické zdraví. Mřížku lze zmenšit na 4 x 4 nebo 3 x 3 čtverce podle toho, kolik slov chceme žáky naučit či s nimi procvičit a také podle jazykové úrovně a schopnosti žáků.

Použitá literatura a zdroje: cizí jazyky napříč předměty 1. stupně ZŠ (metodika VUP Praha)

Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
pdf
348.63 kB
PDF
Příloha č. 1: Rozmístěné obrázky ovoce v tabulce pro žáka A
pdf
348.63 kB
PDF
Příloha č. 2: Rozmístěné obrázky ovoce v tabulce pro žáka B
pdf
121.09 kB
PDF
Příloha č. 3: Příklad textu s vetřelci
pdf
79.1 kB
PDF
Příloha č. 4: Pracovní list pro žáka

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Gabriela Baladová

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence komunikativní
 • formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence sociální a personální
 • účinně spolupracuje ve skupině, podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel práce v týmu, na základě poznání nebo přijetí nové role v pracovní činnosti pozitivně ovlivňuje kvalitu společné práce

Průřezová témata:

 • Základní vzdělávání
 • Environmentální výchova
 • Základní podmínky života

Mezioborove presahy:

Organizace řízení učební činnosti:

Skupinová

Organizace prostorová:

Školní třída

Nutné pomůcky:

pracovní listy pro žáky, barevné pastelky, hrací plány pro hru naše ovoce