Odborný článek

Bingo

30. 7. 2009 Základní vzdělávání
Autor
Gabriela Baladová

Anotace

Hra bingo. Učitel zadává různé početní operace. Žáci v tabulce zaškrtnou správné číslo odpovídající výsledku. Pokud mají tři nebo čtyři čísla v jedné linii, mají bingo!
Příprava

Připravíme si tolik čtverců s 9 políčky, tj. 3 x 3 políčka a čtverců se 16, případně 25 políčky, tj. 4 x 4 políček nebo 5 x 5 políček, kolik máme žáků.

Vždy jeden ze čtverců si necháme a zapíšeme do něj čísla. Ve čtverci 3 x 3 budou čísla 1 - 9, ve čtverci 4 x 4 budou čísla 1 - 20 a ve čtverci 5 x 5 čísla 1 - 50, případně 1 - 100 (viz příloha).

Připravíme si početní příklady na sčítání, odčítání, násobení a dělení, případně příklady s řadovými operacemi tak, aby výsledky odpovídaly postupně všem číslům daného čtverce. Náročnost příkladů musí odpovídat znalostem žáků.

Popis činnosti

Čtverec 3 x 3: Žáci napíší do čtverečků čísla od 1 do 9. Učitel zadává početní úkoly tak, aby výsledky daly postupně všechna čísla od 1 do 9. Žáci vyškrtávají čísla ve svém čtverci podle výsledků. Kdo má první linii, tj. vyškrtaná čísla v jedné řadě nebo sloupci či diagonále, dostává odměnu. Bingo by měli mít všichni, pokud správně počítali, a dostanou odměnu (to, co máte obyčejně ve zvyku: malé jedničky, barevné puntíky, body, razítka nebo taky bonbony či oříšky).

Čtverec 4 x 4: Žáci napíší do čtverečků čísla od 1 do 20. Učitel zadává početní úkoly tak, aby výsledky daly postupně čísla, která má zapsaná ve svém čtverci, tj. libovolných šestnáct čísel od 1 do 20. Žáci vyškrtávají čísla ve svém čtverci podle výsledků. Kdo má první linii, tj. vyškrtaná čísla v jedné řadě, ve sloupci nebo v diagonále, dostává dílčí odměnu. Kdo má první bingo, tj. vyškrtaná všechna čísla ve svém čtverci a numericky shodná s čísly v učitelově čtverci, vyhrává a je odměněn.

Čtverec 5 x 5: Žáci napíší do čtverečků čísla od 1 do 100. Učitel zadává početní úkoly tak, aby výsledky daly postupně čísla, která má zapsaná ve svém čtverci, tj. libovolných dvacet pět čísel od 1 do 100. Žáci vyškrtávají čísla ve svém čtverci podle výsledků. Kdo má první linii, tj. vyškrtaná čísla v jedné řadě, v sloupci nebo v diagonále, dostává dílčí odměnu. Kdo má první bingo, tj. vyškrtaná všechna čísla ve svém čtverci a numericky shodná s čísly v učitelově čtverci, vyhrává a je odměněn.

Poznámky

Můžeme využít nejen jednoduché příklady na sčítání, odčítání, násobení a dělení, ale i řetězy příkladů. Pokud bychom aktivitu chtěli opakovat, můžeme zadat postupně každému žákovi úkol, aby vytvořil řady příkladů a pak hrál roli učitele, tj. toho, kdo zadává ostatním početní operace.

Obtížnost příkladů učitel přizpůsobí znalostem a schopnostem žáků. V anglickém jazyce lze pro sčítání použít „plus" nebo „and", výrazy pro ostatní operace se mohou na první pohled jevit jako obtížné, ale žáci je rychle pochopí a rychle si je osvojí. Čím obtížnější výraz, tím větší výzva pro ně.

Tabulky pro zápis binga si mohou udělat žáci sami nebo využít předloh, které jsou uvedené v příloze.

Upozornění - tuto aktivitu můžeme provádět jen v případě, že žáci mají osvojené početní operace již v rodném jazyce.

Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
pdf
32.23 kB
PDF
Prázdné čtverečky 3x3, 4x4 a 5x5 k nakopírování pro žáky
pdf
79.1 kB
PDF
Ukázka čtverce 3x3 s čísly a početními operacemi
pdf
41.02 kB
PDF
Ukázka čtverce 4x4 s čísly a početními operacemi
pdf
46.88 kB
PDF
Ukázka čtverce 5x5 s čísly a početními operacemi

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Gabriela Baladová

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

  • Základní vzdělávání
  • Kompetence k učení
  • vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě

Průřezová témata:

  • Základní vzdělávání
  • Osobnostní a sociální výchova
  • Seberegulace a sebeorganizace
  • Základní vzdělávání
  • Osobnostní a sociální výchova
  • Sebepoznání a sebepojetí

Mezioborove presahy:

Organizace řízení učební činnosti:

Individuální, Frontální

Organizace prostorová:

Školní třída

Nutné pomůcky:

šablony pro zápis čísel pro žáky, jedna šablona s čísly pro učitele, připravené příklady