Odborný článek

U kováře

6. 8. 2009 Předškolní vzdělávání
Autor
Ivana Hřebíková

Anotace

Prostřednictvím projektu si děti osvojí elementární poznatky o okolním prostředí, navážou kontakty s dospělými a získají pocit sounáležitosti s místem, kde žijí.

Obecní úřad nám zapůjčí kroniky obce, ve kterých jsou zaznamenány záznamy z roku 1911. V tomto roce byla založena obecní škola v budově, ve které dnes sídlí naše mateřská škola. Spolu s dětmi si budeme v kronikách číst a prohlížet obrázky, fotografie z dávných dob.

V okolí vesnice se rozprostírají lesy a pole, na kterých dříve pracovali lidé, místo traktorů jim pomáhali koně. Koně museli mít dobré podkovy. K čemu slouží podkova? Jak se vyrábí?

V naší vesnici bývala kovárna, kterou si sama ještě pamatuji. Jako malá holčička jsem se chodila dívat, jak kovář vytahuje z ohně rozžhavené podkovy a vyklepává je na kovadlině. Rodina, v jejímž domě se kovárna nacházela, se rozhodla otevřít malé muzeum.

Do muzea s dětmi zavítáme. Požádáme majitele o provedení kovárnou a vysvětlení postupu kování za starých časů. Prohlédneme si dobové fotografie, které kovárnu zdobí. Také si budeme moci některé předměty, včetně podkov, vzít do ruky.

Prožitky dětí využijeme ve třídě. Budeme si vypravovat o tom, co jim při návštěvě kovárny nejvíce líbilo a proč. Návštěvu doporučíme i rodičům (s dětmi). Požádáme rodiče i prarodiče o staré fotografie, které dětem zapůjčí. Také je vyzveme, aby si s dětmi vyprávěli o svém mládí.

Děti oslovíme s dotazem, zda chtějí svým blízkým vyrobit dáreček. Vhodnou motivací (prožitek z návštěvy) se nám pravděpodobně podaří děti získat pro zhotovení podkovy.

Za pomoci tatínků (truhláře a klempíře) připravíme formu. Forma poslouží k odlitku podkovy ze sádry. Děti si formu samy naplní sádrou a ještě do vlhké mohou vkládat kamínky nebo korálky dle vlastní fantazie.

Po zaschnutí a vyjmutí z formy si každé dítě může podkovu ještě nabarvit dle vlastního přání.

Vytvoříme dětem také prostor pro výtvarné vyjádření prožitků. Nabídneme několik technik k malbě i kresbě (kování, oheň, podkova, kůň, lidé v dobových oblecích...). Ze samotvrdnoucí hmoty modelujeme postavu kováře, koně.

Na koníčky si zahrajeme (cval, klus s hudebním doprovodem) a seznámíme se s novou písní „Já mám koně" („Čtyři koně ve dvoře"). Dětem zazpíváme s doprovodem klavíru „Jaké je to hezké, dva kováři v městě."

Ze zhotovených výrobků a výtvarných prací uspořádáme společně s dětmi výstavku, na kterou pozveme rodinné příslušníky i veřejnost. Po ukončení výstavy věnujeme několik „děl" kovárně.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Ivana Hřebíková

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

  • Předškolní vzdělávání
  • Činnostní a občanské kompetence
  • dbá na osobní zdraví a bezpečí svoje i druhých, chová se odpovědně s ohledem na zdravé a bezpečné okolní prostředí (přírodní i společenské)
  • Předškolní vzdělávání
  • Komunikativní kompetence
  • ovládá řeč, hovoří ve vhodně formulovaných větách, samostatně vyjadřuje své myšlenky, sdělení, otázky i odpovědi, rozumí slyšenému, slovně reaguje a vede smysluplný dialog
  • Předškolní vzdělávání
  • Kompetence k učení
  • soustředěně pozoruje, zkoumá, objevuje, všímá si souvislostí, experimentuje a užívá při tom jednoduchých pojmů, znaků a symbolů

Organizace řízení učební činnosti:

Frontální, Skupinová, Individuální

Organizace prostorová:

Školní třída, Exkurze