Domů > Odborné články > Předškolní vzdělávání > Obtisky v přírodě – náměty pro výtvarné činnosti
Odborný článek

Obtisky v přírodě – náměty pro výtvarné činnosti

29. 6. 2009 Předškolní vzdělávání
Autor
Petra Valachová

Anotace

Metodický příspěvek nabízí nepřeberné množství námětů na zařazení techniky – obtiskování do výtvarných činností v MŠ. Práce je rozdělena do částí dle ročních období, protože v každém ročním období se naskytují odlišné možnosti využití přírodního materiálu. Chcete tedy učit děti vytvářet a seznamovat se s obtisky v přírodě? Proč ne? Moje práce je plná námětů, které se dají i s předškolními dětmi využít.

 

Děti v předškolním věku jsou osobnosti, které se musí stále rozvíjet, protože potřebují nové náměty na pozdější práci, kterou budou vykonávat. V mateřské škole jsou seznamovány s různými technikami kresby a malby. Učí se kreslit postavu od tzv. hlavonožce až k figuře, která má správný počet prstů, končetin a všechny prvky jsou skutečné a reálné. Dítě se ve věku od 3 do 6 let seznamuje s barvami, jejími zvláštnosti, postupy při malbě, technikami, které při tomto výtvarném projevu musí znát, aby mohlo správně a pohodlně pracovat.

Myslím si, že kresba tak trochu předchází malbě, protože každé dítě se nejprve musí naučit držet tužku, pastelku, fixu, voskovku, později rudku, uhel a křídu. Teprve potom může následovat malba temperou, akvarelem, pastelem, či dokonce olejem. Kresba je tedy takový předchůdce malby.

Ve většině MŠ se děti učí s kresbou pracovat pouze okrajově a hlavně jen s tradičními materiály, a to u stolečků ve třídě. Málokterá učitelka je pustí kreslit společný výtvarný projev na velký papír položený na zemi, nebo dokonce aby kreslily venku, a to netradičními technikami. Myslím si, že je to také hlavně tím, že nemají dostatek nápadů na vytváření takovýchto prací.

Je velmi obtížné sehnat literaturu na téma obtisky v přírodě, a proto jsem se rozhodla, že se pokusím některé nápady vymyslet a pomoci je učitelkám v mateřské škole uskutečnit. Uvidíme, jak to celé dopadne.

Svoji práci jsem rozdělila do částí podle ročních období, protože v každém z nich se pracuje s trochu jinými materiály a pomůckami. Každé období nám také nabízí mnoho nových zajímavých námětů, které se nedají v celoročním souhrnném plánu vyzdvihnout. Chcete tedy učit děti vytvářet a seznamovat se s obtisky v přírodě? Proč ne? Moje práce je plná námětů, které se dají i s předškolními dětmi využít.

Přírodniny, kterými se dá kreslit

V přírodě je mnoho předmětů, tvarů a částic, které jsou tvořeny jak z neživé, tak z živé přírody. Při procházce v lese si můžeme všimnout toho, že ledacos by se možná dalo dobře vzít do ruky, ba možná s tím i něco pěkného nakreslit.

Z přírodních materiálů by se dalo kreslit například klacíkem, či dřívkem. Pěknou stopu dělá také opálené dřevo, které si můžeme vzít u každého táboráku. Při kresbě dřevem a klacíky dáváme pozor na tvar, na jeho špičaté konce. Předškolní děti si mnohdy neuvědomují jejich nebezpečí a zachází s nimi neopatrně (upozorníme děti, aby dávaly při práci pozor).

Na louce a v parku najdeme také mnoho třeba i živých přírodních materiálů, které se k malbě dají použít. Jsou to květiny, plody, listy apod. Ať už pampeliška, která zanechává svým krásně žlutým květem sytou stopu, nebo podzimními šípky, které zanechávají nestejnoměrnou červenou stopu.

A nejen stopy, které můžeme sami vytvořit. V přírodě najdeme spoustu již hotových stop, se kterými se dá ještě dále pracovat a hledat v nich (rozvíjet představivost dětí). Co se dá těmito materiály všechno vytvořit? Tak to je obsahem mé práce.

Otisky v přírodě podle ročních období

Jaro je roční období, ve kterém se vše probouzí opět k životu po dlouhé zimě. Děti tyto změny vnímají dost citelně. Někteří si jich ale příliš nevšímají, a proto bychom je na ně měli upozorňovat a učit je s probouzející přírodou umět zacházet a také výtvarně pracovat. Vymyslela jsem některé náměty, které by děti v jarní přírodě mohly vykonávat a využít.

Kresba jarními květinami - vhodné jsou pampelišky (zanechávají krásně sytě žlutou barvu, která se dá pěkně dokreslovat a použít).

Postup - děti si na louku přinesou čtvrtku (nebo libovolný papír), kterou polijeme vodou, aby se na ní květy lépe uchytily, utrhnou si pampelišku, jejichž květ obtiskují na bílý papír; tvoří různě syté obtisky, různé délky, tvaru apod.

Témata - jarní sluníčko, louka plná květin, usměvavé pohledy na papíře, věnečky z květin.

Obrazce v květinových záhonech - děti chodí na procházky a pozorují, jak jsou květiny na záhonech vysazené, co v nich vidí (hodiny, slunce apod.), mohou si vytvořit i vlastní náměty, jak by měl podle nich záhon vypadat (na malém vzorku květin, nebo z kamínků, klacíků, hlíny apod. - rozvoj představivosti, fantazie).

Probouzející se příroda - na jaře rostou ze země různé druhy květin, rodí se mláďata. Pomocí otisků přírodnin (listů, květů, plodů apod.) můžeme vytvořit vývoj rostliny nebo zvířete.

Postup - děti si ven vezmou čtvrtku, nebo pytlovinu, látku apod. Nosí si na své stanoviště živé i neživé přírodniny a lepí je na papír. Vytvářejí obraz z přírodnin, který představuje, jak vypadá květ, když je malý, postupně roste, odumírá apod. Nebo mohou kreslit vývoj larvy, jak vzniká motýl apod. (pro starší děti). Dokreslit výkres akvarelem, nebo temperou.

Témata - roste nám sněženka, bledule, nový život ze země, motýlku - můžeš letět, semínko se probudilo...

Vlastní písmo - jak vypadá písmo, čím se píše...

Postup - děti si vezmou do ruky postupně různě silné klacíky, kamínky, dřívka apod. Snaží se vytvořit do bláta, písku apod. svoje vlastní vymyšlené písmo (práce pro starší děti, malé děti neumí psát a dělá jim problémy představivost).

Náměty - podpisy do hlíny, kdo se tady podepsal, moje jméno ve znacích, každý je jiný...

V létě je sluníčko mnohem teplejší než na jaře, děti mohou venku zkoušet, mnohem více různorodých otisků a technik, které vyžadují teplé počasí. Děti sami jsou více tvořivé, když vidí, že je venku pěkně a mohou pracovat někde jinde, než ve třídě. Léto nám tedy nabízí mnoho zajímavých námětů, jako např.:

Stopy zvířat v písku - děti si vyberou na pláži, či pískovišti plochu, kterou si upraví tak, aby na ní nebyly žádné staré stopy, uhladí si ji, potom do písku zobrazují stopy, které by tu mohly zanechat zvířata.

Témata - stopy hadů a ještěrek, ptáků, medvěda, veverky, žáby, slona, prasátka, psa, kočky apod.

Šerif stopuje - na procházce děti prohlížejí stopy, které tam už jsou a říkají si, kdo tudy asi šel, jak asi vypadal apod.

Postup - děti si vyberou na místě plném stop tu, která se jim bude nejvíce líbit. Potom ji mohou vylít sádrou a udělat obtisk. Zhotovenou stopu potom dokreslí temperou, namalují náladu stopy, vymyslí jí jméno apod.

Témata - opuštěné stopy zvířat nebo lidí, jak se sem asi stopa dostala, moje vlastní stopa, kde mám svého pána, šťastná stopa...

Kresba do písku různými přírodninami - kresba pírkem, kamínkem (plochý či zakulacený kámen, různá stopa nerostu apod.), kresba klacíkem (různá šířka, délka, tloušťka, tvar otisku apod.).

Témata - kde bydlím, moje rodina, mé nejoblíbenější zvířátko, zážitek, co mě baví, kdo to přišel z písku k nám, dobré ráno, skřítku...

Stavby z písku - hrady, zámky, mosty, jezírka, příroda kolem nás.

Postup - děti tvoří z písku stavby, které upravují rukama, klacíkem, kamínkem apod. Tvoří různé reliéfy, struktury staveb, přidávají vodu apod.

Témata - království pro princeznu, kde bydlí drak, most pro smutného prince, hrad z pohádky...

Kresba do vody - stopa, která hned zmizí.

Postup - děti si vezmou do ruky klacík, nebo mohou kreslit i prstem. U mělkého potoka, bazénu, nebo lavoru jeden kreslí tvary a ostatní se dívají, co vzniká (hádají, co druhý nakreslil apod.). Potom se vymění. Děti kreslí zpaměti, nebo u těžších motivů podle předložených obrázků (pro menší děti, které ještě nemají správnou představivost).

Témata - ovoce (kresba hrušky, jablka, třešně, banán, pomeranč...), zelenina (rajče, paprika, květák, mrkev...), květiny (tulipán, pampeliška, cínie...), zvířátka, postavy, pohádkové bytosti (princezna, drak, čarodějnice...) apod.

Kresba plody přírody - obtisky ostružin, malin, jahod, brusinek, hub, listů apod.

Postup - děti kreslí (otiskují) plody na čtvrtku, látku, nebo na kůru, dřevo apod. Míchání různých přírodních plodů, jejich barev, tvarů apod.

Témata - barvy léta, prázdniny v barvách, lesní království...

Stopy částí těla - struktura podrážky, ruky, lokte, předloktí, prstů.

Postup - děti si namočí podrážku (ruku, prst) do bahna (nebo smývatelné barvy), stopu obtisknou na papír, látku, nebo dřevo. Dokreslení stopy, vymyslí, co malba znázorňuje. Nebo mohou děti ruku obkreslit klacíkem (pro snadnější práci).

Témata - stopa na procházce, kam asi jde, moje ruce, obrázek plný rukou, přátelství mého těla...

Podzim je roční období plné jasných barev, odstínů, vánků, větrů a fujavic. I v tomto období se najde mnoho námětů, které se dají s dětmi uskutečnit.

Různobarevné listy a plody přírody

Postup - děti si nasbírají listy, tvoří obtisky, na čtvrtku. Listy potřou barvou, nebo přírodním materiálem (blátem, borůvkami apod.) a obtisknou to na čtvrtku. Obrázek jde doplnit otiskem kaštanů, bukvic a žaludů, nebo přímo samotnými plody.

Témata - lesní skřítek, stromy ve větru, rozmlouvání listů, jak se jmenuješ, kamaráde?

Obtisky do bláta - kresba klacíky, kamínky, stopy bot, starých látek, obtisky rukou, ovoce (půlka jablka, hrušky...) apod.

Postup - bláto si naneseme na dekturu a tvoříme otisky rukama, podrážkou, klacíky, vykrojenou bramborou apod.

Témata - kdo tu šel, kam jdeš, radosti a starosti stop, byla jednou jedna cesta přírody, motýlovo království, u berušky na návštěvě...

Malba dřevem - otisky různého dřeva (uříznutého, ulomeného, slabého, silného, malého, velkého...), otisk a kresba opáleni kousky dřeva (dřevo z ohniště, pozor na jeho teplotu, aby se děti nespálily).

Témata - čáry, máry, ať jsou všude samé čáry. Byla jedna čára...

Číselné linky v přírodě - děti kreslí linky různými tvary, způsoby, technikami (pro starší děti, které znají číselnou řadu).

Témata - město plné čísel, zvířátka plná čísel, hledej, kdo jsem, můj číselný kamarád.

Zima je roční období plné chladivých a tmavých dnů. Je ale také sníh, který dětem pomáhá se výtvarně vyjádřit. Děti mají rády, když mohou kreslit do sněhu a hledat otisky, které tam zůstaly.

Otisk postavy do sněhu - Andělíček.

Postup - děti si samostatně nebo společně lehají do sněhu, tvoří obtisky postav, andělíčky (lehnou si do sněhu, rozpaží ruce a táhlými pohyby vytvoří andělíčkovi křídla). Společně tak mohou vytvořit obrazce, nebo konkrétní představy.

Témata - vánoční andělíčci, jak vypadají u nás Vánoce, moje přání, moje rodina, odpočinek ve sněhu...

Kresba do sněhu - klacíkem, pírkem, kamínkem.

Postup - děti si vyberou místo ve sněhu, kde nejsou žádné stopy a kreslí na zadané téma předměty, které má k dispozici.

Téma - vesmír, mraveniště, život pod sněhem i nad ním, Vánoce, těšíme se na Mikuláše a čerty...

Plastika ve sněhu

Postup - každé dítě si vymezí svůj vlastní prostor (nebo mají děti jeden společný). Nosí na místo další sníh, přidávají a ubírají ho, až vytvoří plastický obraz.

Témata - království krásné princezny, zasněžené domečky, ježkům domeček, kde zvířátka spí...

Kresba zabořenými koulemi - děti hází sněhové koule do vytyčeného prostoru a hledají v dolíčkách, které vzniknou v hladkém sněhu obrazce, či dokonce obrázky.

Nápodoba zvířecích stop - děti tvoří stopy prsty, chodidly (podrážkou), klacíky apod. Každé dítě si může vytvořit své stopy a ostatní budou potom hádat, o jakou stopu jde.

Témata - stopy srnek, zajíců, bažanta, jelena, medvěda, myši, hada apod.

Ledové království - vytváření otisků v ledu.

Témata - království, města, hrady...

Kresba se zavřenýma očima - děti chodí volně po sněhu (nebo pouze kreslí rukou do sněhu), ale nedívají se na to. Po otevření očí hledají, co z jejich obtisků vzniklo. Mohou vyšlapávat stopy ve sněhu, kreslit celou rukou, prsty, předměty které jsou v okolí apod.

Témata - co jsem našel ve sněhu, podívej se, co umím...

Zvířátka ze stop - vyšlapat ve sněhu zvíře (děti si vyzkouší chůzi po špičkách, patách, dupání ve sněhu...)

Témata - motýl ve sněhu, had ze stop, hlemýžď, moje nejmilejší zvířátko.

Závěr

Myslím si, že jste se sami přesvědčili, že v přírodě se kreslit a vytvářet určitě dá. Vždyť je tolik námětů, které můžeme použít při práci s dětmi. Při práci venku je důležité dodržovat bezpečnost práce s dětmi. Když na ně ale učitelka dá pozor, nic nebrání tomu použít i netradičních technik při práci.

Největším problémem při tvoření této práce byl nedostatek literatury, a proto jsem se ve většině případů řídila svými vlastními náměty a zkušenostmi. Svou práci jsem rozdělila podle ročních období, protože si myslím, že každá učitelka se řídí podle počasí venku, a to je z velké většiny podřízeno ročnímu období s každoročně se opakujícími rituály.

Použitá literatura

CLAYCOMB, P. Školka plná zábavy. Praha: Portál, 1996. ISBN 80-7178-316-1.
KOHL, Mary Ann, F. Dalších 199 výtvarných činností. Praha: Portál, 1997. ISBN 80-7178-148-7.
CIKÁNOVÁ, K. Kreslete si s námi. Praha: Aventinum, 1992. ISBN 80-85277-79-4.

Literatura a použité zdroje

[1] – CLAYCOMB, P. Školka plná zábavy. Praha : Portál, 1996. ISBN 80-7178-316-1.
[2] – KOH, Mary Ann, F. Dalších 199 výtvarných činností. Praha : Portál, 1997. ISBN 80-7178-148-7.
[3] – CIKÁNOVÁ, K. Kreslete si s námi. Praha : Aventinum, 1992. ISBN 80-85277-79-4.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Vaše hodnocení

Ohodnoťte hvězdičkami:

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

  • Předškolní vzdělávání
  • Kompetence k učení
  • učí se nejen spontánně, ale i vědomě, vyvine úsilí, soustředí se na činnost a záměrně si zapamatuje; při zadané práci dokončí, co započalo; dovede postupovat podle instrukcí a pokynů, je schopno dobrat se k výsledkům

Organizace řízení učební činnosti:

Individuální, Skupinová, Frontální

Organizace prostorová:

Vycházka do přírodního prostředí, Učebna v přírodě, Školní třída