Domů > Odborné články > Předškolní vzdělávání > Týden plný zvířátek z lesa a okolí
Odborný článek

Týden plný zvířátek z lesa a okolí

26. 6. 2009 Předškolní vzdělávání
Autor
Petra Valachová

Anotace

Týden plný pohybu, her a písní motivovaný zvířátky z lesa a okolí. Děti rozvíjejí svoji fyzickou zdatnost a zdokonalují se v pohybových dovednostech v oblasti hrubé motoriky.

 

Pondělí - 1. den

Téma - Mraveneček

Specifické vzdělávací cíle - rozvoj komunikativních dovedností, rozvoj zájmu o pravou podobu jazyka (příběhy), pozitivní příklad Ferdy Mravence jako vzor pro sociální chování k druhým.

Hlavní činnosti - diskuze, rozhovory o vyprávěném příběhu, prohlížení knížky, nácvik písně, zpěv (případně pohybové ztvárnění), výtvarná činnost.

Příběh Ferdy Mravence

Cíl - posuzování dobra a zla, spravedlnost, ochota, seznámení s novými druhy broučků.

Motivace

Milé děti, tento celý týden si budeme povídat o zvířátkách, které můžeme potkat v lese. Mezi takové zvířátka patří i mravenci. Jsou to malá zvířátka, která (kde žijí, co dělají, čím se živí...). Jeden se jmenoval Ferda Mravenec. Někteří ho už jistě znáte, ale to nevadí. Není to ale obyčejný mravenec. Ferda pomáhá těm, kteří to potřebují a snaží se, aby dobrota a ochota zvítězila nad sobeckostí a nenávistí. Pan Sekora o něm napsal celou knížku, já jsem vám ji přinesla ukázat a budeme si z ní číst pohádky a příběhy. První bude mít název "Pohádka o nejpěknějších hračkách pro malé děti" (Knížka Ferdy Mravence, O. Sekora, str. 35). Lehněte si na koberec, pozorně poslouchejte a potom mi povíte, o čem pohádka byla.

Postup - přečtení, nebo převyprávění pohádky. Rozbor s dětmi (co Ferda udělal, bylo to dobré nebo špatné, prohlížení obrázků,...)

Nácvik písně - Polámal se mraveneček

 1. Polámal se mraveneček,
  ví to celá obora,
  o půl noci zavolali,
  mravenčího doktora.
 2. Doktor klepe na srdíčko,
  potom píše recepis,
  třikrát denně prášek cukru,
  bude chlapík jako rys.
 3. Dali prášek podle rady,
  mraveneček stůně dál,
  celý den byl jako v ohni,
  celou noc jim proplakal.
 4. Čtyři stály u postýlky,
  pátý těšil: "Neplakej",
  pofoukám tě na bolístku,
  do rána ti bude hej.
 5. Pofoukal ho na bolístku,
  pohladil ho po čele,
  ráno zdravý mraveneček,
  skáče dolů z postele.

První den nacvičit první, maximálně druhou sloku. V průběhu týdne opakovat, případně přidávat další sloky, podle šikovnosti dětí. Možný poslech kazety (nazpíváno od hudební skupiny Maxim Turbulenc).

Výroba mraveniště pro Ferdu mravence. Jak mraveniště vypadá, kolik v něm asi bydlí mravenců, povídání o mravencích, vybudování představy o jejich velikosti apod.

Úterý - 2. den

Téma - Mravenečkova kamarádka Beruška

Specifické vzdělávací cíle - rozvoj pozitivních citů a rozlišování jich od špatných, negativních. Estetické cítění, uplatnění znalostí o mravencích a beruškách, nácvik správného držení těla apod.

Hlavní činnosti - četba pohádky, ukazatelé dobrých a špatných vlastností, vystřihování, vybarvování předloh, lepení, vyrovnávací cviky.

Literární chvilka - Ferda Mravenec a Beruška

Cíl - rozvoj komunikace, pozornosti, rozlišování dobra a zla, vyjádření vlastního názoru.

Motivace

Včera jsme si, děti, povídali o mravenečkovi, vzpomínáte? Byl to mravenec, který se jmenoval Ferda. Je to velký dobrák a kamarád. Četli jsme si o něm pohádky, vzpomínáte? Právě tento Ferda měl za kamarádku Berušku. O ní vám teď přečtu další pohádku z této knížky. Pohodlně se posaďte a poslouchejte. (Knížka Ferdy Mravence, O. Sekora, Jak komáři Ferdovi tleskali a Beruška se urazila, str. 41)

Postup - četba pohádky, povídání o berušce, co na jejím chování bylo špatné, jaká byla apod., prohlížení obrázků z knížky.

Pracovní činnosti - výroba berušek a mravenečků na kolíčku.

Pomůcky - dřevěné kolíčky, barevné papíry, fixy, pastelky.

Cíl - procvičování jemné motoriky (vystřihování, lepení), kreslení.

Motivace - pohádkou O Berušce.

Postup – dětem udělat šablonu berušky a mravenečka. Sami si ji vymalují, nalepí na kolíček. Společná výstava všech prací.

Tělovýchovná chvilka - Soubor cviků s kostičkou

Cíl - nácvik nejjednodušších poloh ve správném provedení (leh na zádech, na břiše, sed zkřižný, vzpor klečmo).

Motivace

Takový správný mraveneček se musí umět také dobře pohybovat v mraveništi. Musí mít rovná záda, zatáhnuté bříško a také musí umět pěkně zvedat ruce. My se to teď společně naučíme, aby se za nás Ferda nestyděl, jak chodíme pokřivení a kdoví jak ještě. Cviky v průběhu motivovat mravenci a beruškami. Cviky (viz Zdravotní a vyrovnávací cviky s náčiním) např.:

 1. vdechem do bříška zvedni kostičku na kopec a s výdechem ji nech pomalu klesnout do údolí - naučit děti správný leh (hlavu vytáhnout temenem do dálky, ramena rozložit do stran), stah hýžďových svalů při vdechu - podsun pánve, výdech nejprve široký, potom s našpulenými ústy, nakonec jede mašinka (vydechuje přes slabiku ššššš)
 2. podívej se na kostičku - nohy jsou pokrčené, kostička leží před nohama, chodidla mírně od sebe, při zdvihu hlavy přitahovat hlavu hned k hrudníku (posilování svalů na přední straně krku a na břiše)
 3. motýlek si zdvihá křidélka k letu - čelem se opřeme o zem, při zdvihu hlavy vidíme na kostku, palce u rukou vytočené zevně, nezdviháme hlavu, jen ruce (posilování mezilopatkových svalů)

Středa - 3. den

Téma - na návštěvě u veverky

Specifické vzdělávací cíle - rozvoj pohybových dovedností (koordinace pohybu), rozvoj fyzické a psychické zdatnosti, nácvik tanečku, práce s modelovací hmotou.

Hlavní činnosti - procvičování dřepů, vzpažení, chůze v kruhu, orientace v prostoru (při otočení), nácvik básničky (později písničky), rozvoj paměti (vědět, jaký prvek bude následovat, apod.), jemná motorika, trpělivost, šikovnost.

Tělovýchovná chvilka

Spokojené veverky - nácvik tanečku podle hudební předlohy nahrané na magnetofonu, nebo se děti písničku naučí a budou ji společně zpívat.

Motivace - Pohádka o spokojených veverkách.

Postup - děti se chytnou za ruce a utvoří kroužek. Na slova básničky předvádějí zpívaný text.

Slova básničky

Seděly dvě veverky, (pohybové ztvárnění)
Na červené jedli, (podřep)
chvilku něco chroupaly, (chroupat ústy, jako veverky)
chvilku něco jedly. (otočit se o 180º na jednom místě)

A když měly plná bříška, (hladit si bříško)
řekly si už dost. (rázně rozpažit)
Houpaly se houpy, houpy, (chytit se za ruce)
Jen tak pro radost. (v kruhu se lehce pohupovat)

Modelování veverek z modelovací hmoty

Potřeby - barevná modelovací hmota, podložky, korálky na oči, jehličí ze stromů apod.

Cíl - procvičování jemné motoriky, práce s rukama (s prsty), představivost, šikovnost, spolupráce

Motivace

Teď jsme se naučili taneček, který se nám moc povedl. Jak ale asi takové veverky vypadají a kde bydlí? Každý si vezměte modelínu a zkuste takovou svou veverku vytvořit. Jak asi taková veverka vypadá, kde bydlí? (rozhovor o veverce). Já jednu takovou veverku mám tady na obrázku, ale ta vaše může vypadat třeba úplně jinak. Udělejte jí také domeček, ve kterém právě ta vaše veverka bydlí. Potom jim společně uděláme stromy, doplníme celý les jehličím a společně s jejich domečky je do lesa umístíme. Budeme mít takový krásný les plný veverek.

Postup

V ruce si rozpracujte modelínu. Pěkně vám změkne a bude se z ní veverka pěkně dělat. A můžete začít. Společná výstava veverek a jejich domečků (povídání o výtvorech, jak se jednotlivé veverky jmenují, kde bydlí).

Čtvrtek - 4. den

Téma - Za zvířátky do lesa

Specifické vzdělávací cíle - pozorování krás přírody (užívání všech smyslů - hmat, sluch, čich), rozdíl mezi lesem a městským prostředím, chování v lese (nekřičet, neničit rostlinky, neubližovat, apod.).

Hlavní činnosti - zajímavosti v lese, pohyb v nerovném terénu, postřeh, obratnost, šikovnost.

Výlet do nejbližšího lesa - povídání o zvířátkách, které v lese žijí (mravenci, veverky, berušky, srnky...

Překážková dráha z přírodnin - v pěkném lese utvoříme pomocí fáborků překážky, které mají děti za úkol překonávat (např. běh mezi stromy, přeskočení nízké překážky, podlezení, apod.).

Hry v lese: na medvědy, čáp ztratil čepičku, honičky (po jedné noze, stínová, dvě baby, se záchranou...), molekuly, apod.

Pátek - 5. den

Téma - Máme rádi zvířátka a pomáháme jim

Specifické vzdělávací cíle - rozvoj pohybových dovedností v oblasti hrubé motoriky, rozvoj fyzické zdatnosti, rozlišování dobra a zla, kresba.

Hlavní činnosti - rozvoj lokomočních činností (skok, běh, hod, lezení), pracovní listy, komunikace, rozvoj tvořivosti, fantazie.

Tělovýchovná činnost - metoda cvičení ve družstvech a doplňková cvičení.

Motivace

Milé děti, kolem nás žije mnoho zvířátek, které se nějak pohybují. Skáčou, běhají, našlapují, nebo také cupitají. Nemají to ale jednoduché. Sami si to můžete vyzkoušet. Připravila jsem si pro vás stanoviště, na kterých si vyzkoušíte, jak se jednotlivá zvířátka pohybují. Nejprve se všichni společně na jednotlivá stanoviště podíváme, abychom věděli, co tam máme dělat.

Postup

Děti obcházejí nejprve společně jednotlivá stanoviště. Když jim je vše jasné, cvičí každý samostatně. U každé zastávky je umístěn nákres (obrázek se zvířátkem a činností, kterou mají na stanovišti vykonávat), aby si děti mohly upřesnit případné nejasnosti u cvičení a cvičily tak správně, jak mají. Učitelka dává dopomoc u stanoviště "Pavouček a jeho dráha" a dohlíží na správný průběh cvičení.

Disciplíny:
 • Klokaní skok snožmo: Jak skáčou klokani? Rozhovor o klokanech. 3 malé obruče poklademe těsně vedle sebe na zem, skok snožmo od startovní čáry, zpět střídavě s dopadem na jednu či druhou nohu.
 • Veverka hází šišky: Pomáháme veverce shodit kelímky, které někdo poházel v lese a nepatří tam. Hod malým míčkem do postavené pyramidy z kelímků.
 • Pavouček a jeho dráha: Pavouk umí lézt po síti. My tady ale žádnou takovou síť nemáme, tak použijeme žebřík (ribstole) a budeme lézt jako pavoučci (vylézt na první tři příčky, popolézt na druhou stranu, poté o jednu dolů, skok z výšky dvou příček dolů do cíle).
 • Házíme rybičkám jídlo: V rybníce jsou hladové rybičky, které nemají co jíst. Každý jim musí do rybníčku naházet 3 kousky housek, které tady máme v podobě papírových koulí (hod papírovou koulí do obruče položené na zem).
 • Žabička a čáp: U rybníka byla také žába s čápem. Domluvili se, že každý ujde půlku dráhy, aby je nebolely nohy. Na ploše jsou rozestavěné kuželky. Žába mezi nimi poskáče v dřepu snožném. Až doskáče do poloviny potká čápa, který to za ní dlouhým čapím krokem dojde do cíle.
Pracovní činnost
 • pracovní listy - co je na obrázku z lesa dobře, co špatně, co tam nepatří, proč, co tam má být nakresleno místo toho (odpadky v lese, nečistoty, jak se máme v lese chovat, co lidé dělají špatně, ponaučení)
 • kresba voskovkami - "Nakresli jak to má vypadat správně v lese", co se ti tam nejvíce líbilo a kam by ses chtěl ještě jednou podívat

Literatura a použité zdroje

[1] – SEKORA, O. Knížka Ferdy Mravence. Praha : Albatros, 2004. ISBN 80-00-01288-X.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Vaše hodnocení

Ohodnoťte hvězdičkami:

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Předškolní vzdělávání
 • Činnostní a občanské kompetence
 • odhaduje rizika svých nápadů, jde za svým záměrem, ale také dokáže měnit cesty a přizpůsobovat se daným okolnostem
 • Předškolní vzdělávání
 • Kompetence k řešení problémů
 • řeší problémy, na které stačí; známé a opakující se situace se snaží řešit samostatně (na základě nápodoby či opakování), náročnější s oporou a pomocí dospělého
 • Předškolní vzdělávání
 • Kompetence k učení
 • soustředěně pozoruje, zkoumá, objevuje, všímá si souvislostí, experimentuje a užívá při tom jednoduchých pojmů, znaků a symbolů

Organizace řízení učební činnosti:

Frontální, Skupinová, Individuální

Organizace prostorová:

Školní třída, Učebna v přírodě, Vycházka do přírodního prostředí