Domů > Odborné články > Předškolní vzdělávání > Úvod k diskusi o koncepci povinného předškolního vzdělávání
Odborný článek

Úvod k diskusi o koncepci povinného předškolního vzdělávání

1. 6. 2009 Předškolní vzdělávání
Autor
Kateřina Smolíková

Anotace

Zveme vás k účasti v právě probíhající anketě k povinnému PV.

 

Na pořadu úvah a diskusí se objevilo téma povinné docházky do mateřské školy aspoň v posledním roce před vstupem do školy. K eventuálnímu zavedení povinné předškolní docházky je možno slyšet řadu podpůrných argumentů, ale stejně tak i mnoho odmítavých, různě zdůvodněných stanovisek. A jak je to s povinným předškolním vzděláváním pětiletých dětí v zemích EU?

Přibližně v 15 státech jsou děti povinně „zaškolovány" dříve než v šesti letech (např. Bulharsko, Finsko, Litva, Lucembursko, Maďarsko, Řecko, Švédsko, Kypr), většinou platí tato povinnost od pěti let, ve výjimečných případech dokonce od čtyř. Naproti tomu je řada zemí, kde se děti povinně vzdělávají až od 7 let, před sedmým rokem věku dítěte je docházka do institucí nepovinná. Povinné vzdělávání pětiletých dětí probíhá většinou jako předškolní vzdělávání, a to v mateřské škole či v základní škole, výjimečně je součástí školního vzdělávání. V některých zemích se situace různí podle oblastí či kantonů (Švýcarsko, Velká Británie). Specificky řeší problém Lichtenštejnsko. Zde je předškolní vzdělávání sice nepovinné, avšak pro děti, jejichž první jazyk není němčina, je od pěti let povinné.

Odborníci se shodují v tom, že předškolní období je nesmírně důležité pro rozvoj dítěte. V tomto období se totiž vytvářejí základy prakticky všech dovedností, formuje se vztah dítěte ke světu, k druhým lidem a ke vzdělání, i jeho celkové životní nasměrování. A to je důvodem k tomu, aby se dítěti a jeho rozvoji věnoval v tomto období dostatek péče a pozornosti. Veřejnost i odborníci však nezastávají jednotný pohled na to, zda má žádoucí rozvoj dítěte v předškolním období zajišťovat instituce či rodina a zda včasné povinné zaškolování je tím správným řešením. Jaký názor zastáváte vy?

Anketa k povinnému PV

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Kateřina Smolíková

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.