Odborný článek

Z pohádky do pohádky

22. 5. 2009 Předškolní vzdělávání
Autor
Drahomíra Sakařová

Anotace

Příspěvek nabízí inspiraci, jak děti motivovat ke společným činnostem ve škole v přírodě. Děti provázejí pohádkové postavy, které jim jsou blízké a pomáhají jim překonat případný strach z odloučení od rodičů.

Po příjezdu se děti seznámí s pohádkovými postavičkami, které s nimi prožijí týden ve škole v přírodě. Přivítá je maskot naší mateřské školy - Ferda mravenec, který je provede novým prostředí a seznámí s pravidly chování.

Děti rozdělíme do čtyř skupin s přihlédnutím k jejich přáním:

 • Večerníčkové
 • Rákosníčkové
 • Amálky
 • Cipískové

Každé skupině přidělíme jednu paní učitelku. Bude to právě ona, která vyslyší každé přání a zapojí se do řešení jakéhokoli problému. Zároveň zdůrazníme, že děti mohou bez obav oslovit kteroukoli z nás.

Pondělí - tento den patřil Večerníčkovi.

Aby se dětem dobře usínalo a zdálo se jim něco hezkého, měl jim Večerníček hlídat spánek. Každé dítě si vyrobí z papíru svého večerníčka, kterého pověsí nad postel. Ještě se vypravíme poznávat okolí chalupy. Sledujeme rozdíly mezi krajinou na horách a u nás doma, pozorujeme pestrost lučních květin. Po průzkumu okolí si pohrajeme na hřišti, seznámíme se s novou pohybovou hrou. V chalupě nás čeká další aktivita, a to vybarvit omalovánku Večerníčka do své pohádkové knížky (knížky si děti vyrobí před odjezdem za pomoci rodičů, v průběhu pobytu ve škole v přírodě zaznamenáváme splnění jednotlivých úkolů a vybarvujeme příslušné pohádkové postavy). 

Obrázek
1. Obrázek
 

Úterý - Večerníček předal vládu Rákosníčkovi.

Rákosníček vysvětlí dětem, kde začíná řeka a zavede je k prameni řeky Nisy. Děti za pomoci učitelek pramen vyčistí od listí a větviček. Na vlastní oči uvidí, že z maličkých stružek roste potůček a potok. Současně si vysvětlí, jak je potřebné vodu chránit a pečovat o ni.

Odpoledne se vypravíme na procházku do blízkého lesa. Cestou sledujeme potůčky a posloucháme šumění vody, vyzkoušíme si, jak je horská voda studená. Vysvětlujeme si, proč je důležité chovat se k přírodě ohleduplně. Pozorujeme dalekohledem okolní přírodu, vysvětlíme si jak je možné, že dalekohledem vidíme vše, co je od nás vzdáleno. Sbíráme klacíky, které budeme potřebovat příští den.

V podvečer si pomocí válečku a vykrajovátka vyrobíme ze samotvrdnoucí hmoty Rákosníčkovy rybičky. Po splnění všech úkolů si večer vymalujeme obrázek Rákosníčka do pohádkové knížky.

Středa - vládu převzala Amálka.

Amálka nás pozve na louku a připomene pravidla správného chování (nic zbytečně netrhat, nešlapat, neničit atd). Seznámí nás také s účinky léčivých i jedovatých bylin. Proběhneme se po posekané louce, nasbíráme různé trávy a luční květiny, určíme jejich názvy pomocí klíče a atlasu rostlin. Natrhané květiny připravíme k vylisování do herbáře. Herbář poslouží po návratu k vyhledávání rostlin v okolí domova i mateřské školy. Odpoledne si namalujeme plastickými barvami motýla (Emanuela) vystřiženého z průhledné folie, kterého zavěsíme na okno.

Po večeři nabarvíme a ozdobíme již ztvrdlé rybičky. Navážeme je na připravené klacíky a další ozdoba bude hotová. Za splnění středečního úkolu si doplníme do knížky omalovánku Amálky.

Čtvrtek - vláda patří Cipískovi.

S Cipískem poznáváme les, určujeme názvy stromů. Stavíme lesní chaloupky. Objevíme chaloupku plnou perníčků, které si po návratu na chalupu ozdobíme barevnou sněhovou polevou. Jeden perníček pěkně zabalíme jako dárek pro rodiče, několik jako dárečky pro personál chalupy a zbytek s chutí sníme.

Odpoledne na nás čeká v lese ukrytý poklad. Cestou plníme různé úkoly, které nám zde zanechaly pohádkové postavy (využití poznatků o přírodě a o správném chování v ní). Poklad je ukrytý u neobvyklé stavby. Poznáváme sáňkařskou dráhu. Chůze po dráze přináší veliký zážitek, na který dlouho vzpomínáme.

V podvečer se těšíme na další zajímavou činnost. Namalujeme si pohádkové motivy na trička. Opravdu se postavičky povedly, trička nosíme moc rádi. Na závěr dne si vybarvíme poslední obrázek. Do knížky tak přibude Cipísek.

Pátek - loučíme se s pohádkovým týdnem. 

Obrázek
2. Obrázek
 

Ferda Mravenec nás doprovází na poslední procházce lesem. Rozloučíme se s okolím, s přírodou, s potůčkem i s chalupou. Poděkujeme také personálu, který se o nás vzorně staral a ve všem nám vycházel vstříc. Jako poděkování předáme vlastnoručně ozdobené perníčky.

Každý den děti s netrpělivostí čekaly na pohledy z domova, které jsme jim v době poledního klidu na pokojích četly. Samozřejmě jsme nezapomínali v poledne a večer ani na Večerníčkovy pohádky. Děti se těšily na „zpívánky", neboť jsme každou volnou chvilku využili ke zpěvu s doprovodem hry na klavír.

Vytvářeli jsme dostatečný prostor ke spontánnímu pohybovému vyžití dětí. Silné prožitky z pobytu dětí ve škole v přírodě využíváme v dalším vzdělávacím procesu. Navazují na ně integrované bloky v měsíci červnu. Kromě zážitků si děti domů odvezly i dárky svým milým. Po celou dobu se nikdo nenudil a ani netesknil po rodičích. Na týden Z pohádky do pohádky rádi vzpomínáme. 

Obrázek
3. Obrázek
 

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Drahomíra Sakařová

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Předškolní vzdělávání
 • Činnostní a občanské kompetence
 • dbá na osobní zdraví a bezpečí svoje i druhých, chová se odpovědně s ohledem na zdravé a bezpečné okolní prostředí (přírodní i společenské)
 • Předškolní vzdělávání
 • Komunikativní kompetence
 • ovládá řeč, hovoří ve vhodně formulovaných větách, samostatně vyjadřuje své myšlenky, sdělení, otázky i odpovědi, rozumí slyšenému, slovně reaguje a vede smysluplný dialog
 • Předškolní vzdělávání
 • Kompetence k učení
 • soustředěně pozoruje, zkoumá, objevuje, všímá si souvislostí, experimentuje a užívá při tom jednoduchých pojmů, znaků a symbolů

Organizace řízení učební činnosti:

Frontální, Skupinová, Individuální

Organizace prostorová:

Učebna v přírodě